Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Edit
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Štetni organizmi
Usev/zasad
 Approved
Zaštita uljane repiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Mira Gašpar5.10.2015 10:12Bačka TopolaRepičina lisna osa (athalia rosae)Uljana repica5.10.2015 10:12
 Approved
Štetočine uljane repice Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tatjana Veselinović30.9.2015 15:54SomborBuvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)Uljana repica30.9.2015 15:54
 Approved
Crvenilo kukuruza i setva pšeniceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić28.9.2015 11:00Novi SadCrvenilo kukuruza (stolbur fitoplazma); Cikade (cicadellidae)Kukuruz28.9.2015 11:00
 Approved
Zaštita maline Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milenko Gavrilović26.9.2015 13:47UžiceEriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)Malina26.9.2015 13:47
 Approved
Zaštita kupusaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić25.9.2015 15:16Novi SadKupusni moljac (Plutella maculipennis)Kupus25.9.2015 15:16
 Approved
Zaštita uljane repiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Mira Gašpar25.9.2015 13:40Bačka TopolaBuvači (phyllotreta spp)Uljana repica25.9.2015 13:40
 Approved
Pojava pagusenica repičine lisne ose na usevima uljane repiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Andrea Babić23.9.2015 16:48SentaRepičina lisna osa (athalia rosae)Uljana repica23.9.2015 16:48
 Approved
Prisustvo parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca na postrnom kukuruzu šećercuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović22.9.2015 16:41ZrenjaninKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Kukuruz22.9.2015 16:41
 Approved
Pregled i signal za II tretman kod postrnih kupusnjačaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović15.9.2015 16:39ZrenjaninKupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) Kupus15.9.2015 16:39
 Approved
Zaštita maline posle završene berbe Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milenko Gavrilović14.9.2015 11:56UžiceSušenje izdanaka maline (Didymella applanata)Malina14.9.2015 11:56
 Approved
Pregled i signal za tretman kod postrnih kupusnjačaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović4.9.2015 12:42ZrenjaninKupusna sovica (mamestra brassicae); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)Kupus4.9.2015 12:42
 Approved
Postrni šećerac-II tretmanUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović3.9.2015 16:47ZrenjaninKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Kukuruz3.9.2015 16:47
 Approved
Zaštita jabuke i breskveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Slavica Gojković3.9.2015 8:49PančevoJabukov smotavac (carpocapsa pomonella); Breskvin smotavac (cydia molesta)Breskva; Jabuka3.9.2015 8:49
 Approved
Smotavac jabuke(Carpocapsa pomonella)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Slobodanka Marković2.9.2015 17:36BeogradJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka2.9.2015 17:36
 Approved
Zaštita kupusa Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Melita Dejanović2.9.2015 14:18KikindaKupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) Kupus2.9.2015 14:18
 Approved
Štetočine zasada breskve i jabuke Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Sanja Kuzmanović31.8.2015 21:20RumaBreskvin smotavac (cydia molesta); Jabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka31.8.2015 21:20
 Approved
Zaštita jabuke Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Hajnalka Bognar-Pastor31.8.2015 18:27SuboticaJabukov smotavac (carpocapsa pomonella); Breskvin smotavac (cydia molesta); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)Jabuka31.8.2015 18:27
 Approved
Zaštita jabuke i breskveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Ružica Mikić31.8.2015 9:32Sremska MitrovicaJabukov smotavac (carpocapsa pomonella); Breskvin smotavac (cydia molesta)Jabuka31.8.2015 9:32
 Approved
Zaštita paprikeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Sanja Kuzmanović29.8.2015 18:42RumaSovica gama (Autographa gamma); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Paprika29.8.2015 18:42
 Approved
Štetočine u usevima kupusa Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tatjana Veselinović29.8.2015 9:24SomborBela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna sovica (mamestra brassicae)Kupus29.8.2015 9:24
 Approved
Zaštita kukuruza šećercaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Vesna Durutović27.8.2015 23:00VrbasKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Kukuruz27.8.2015 23:00
 Approved
Zlatasto žutilo vinove loze - uklanjanje zaraženih čokota u vinogradimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić27.8.2015 22:54Novi SadFitoplazmatično žutilo-crvenilo-vinove loze (Flavescence doree)Vinova loza27.8.2015 22:54
 Approved
Postrni kukuruz šećeracUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović27.8.2015 16:18ZrenjaninKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Kukuruz27.8.2015 16:18
 Approved
Pregled paprikeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović27.8.2015 16:08ZrenjaninKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Stenica (Nezara viridula)Paprika27.8.2015 16:08
 Approved
Zaštita paprikeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić27.8.2015 14:14Novi SadKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)Paprika27.8.2015 14:14
 Approved
Zaštita kupusaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić26.8.2015 19:31Novi SadKupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusni moljac (Plutella maculipennis)Kupus26.8.2015 19:31
 Approved
Postrna boranija Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović26.8.2015 16:30ZrenjaninKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)Paprika26.8.2015 16:30
 Approved
Virusi u papriciUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić25.8.2015 20:54Novi SadVirus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Virus mozaika lucerke (alfa mosaic virus)Paprika25.8.2015 20:54
 Approved
Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Gordana Jovanović24.8.2015 23:55LeskovacSVIParadajz24.8.2015 23:55
 Approved
Pamukova sovica u usevu postrne soje i boranijeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Vesna Durutović24.8.2015 22:31VrbasKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Boranija24.8.2015 22:31
 Approved
Pamukova sovica u postrnim usevima boranijeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić24.8.2015 15:25Novi SadKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Boranija24.8.2015 15:25
 Approved
Zaštita šećerne repeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Slavica Gojković24.8.2015 14:57PančevoPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa24.8.2015 14:57
 Approved
Fungicidni tretman na šećernoj repiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Melita Dejanović24.8.2015 12:07KikindaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa24.8.2015 12:07
 Approved
Četvrti tretman u šećernoj repi protiv Cercospora beticolaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić21.8.2015 11:44Novi SadPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa21.8.2015 11:44
 Approved
Zaštita šećerne repeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Vesna Durutović20.8.2015 22:23VrbasSVIŠećerna repa20.8.2015 22:23
 Approved
Smotavac jabuke(Carpocapsa pomonella)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Slobodanka Marković20.8.2015 21:17BeogradJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka20.8.2015 21:17
 Approved
Siva trulež vinove loze-Botrytis cinerea Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nenad Ilić20.8.2015 10:41NegotinSiva trulež (botrytis cinerea)Vinova loza20.8.2015 10:41
 Approved
Zaštita šećerne repeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tatjana Veselinović19.8.2015 22:20SomborPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa19.8.2015 22:20
 Approved
Zaštita šećerne repeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Sanja Kuzmanović19.8.2015 1:48RumaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa19.8.2015 1:48
 Approved
Treći tretman protiv cerkosporeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Andrea Babić18.8.2015 14:42SentaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa18.8.2015 14:42
 Approved
Zaštita kruškeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić18.8.2015 12:46Novi SadObična kruškina buva (cacopsylla pyri)Kruška18.8.2015 12:46
 Approved
Cercospora beticola-treći tretmanUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović18.8.2015 11:33ZrenjaninPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa18.8.2015 11:33
 Approved
Zaštita šećerne repeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Ružica Mikić17.8.2015 11:35Sremska MitrovicaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa17.8.2015 11:35
 Approved
Zaštita postrnog kukuruza šećerca od insekataUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Vesna Durutović13.8.2015 20:35VrbasKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Kukuruz13.8.2015 20:35
 Approved
Stanje u usevu paprikeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Melita Dejanović13.8.2015 14:40KikindaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Paprika13.8.2015 14:40
 Approved
Intenzivna pojava grinja na paprici-proizvodnja na otvorenom poljuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović12.8.2015 0:44ZrenjaninObična grinja (tetranychus urticae)Paprika12.8.2015 0:44
 Approved
Zaštita jabuke Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tatjana Veselinović11.8.2015 22:56SomborJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka11.8.2015 22:56
 Approved
Zaštita paprikeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Andrea Babić11.8.2015 16:00SentaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Paprika11.8.2015 16:00
 Approved
Jabukin smotavac Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Sanja Kuzmanović11.8.2015 15:21RumaJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka11.8.2015 15:21
 Approved
Tretman protiv pamukove sovice u papriciUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Hajnalka Bognar-Pastor11.8.2015 15:17SuboticaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)Paprika11.8.2015 15:17
 Approved
Treća generacija jabukovog smotavcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Slavica Gojković11.8.2015 13:46PančevoJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka11.8.2015 13:46
 Approved
Zaštita jabukeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Andrea Babić10.8.2015 18:27SentaJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka10.8.2015 18:27
 Approved
Zaštita jabuke od jabučnog smotavca i grinjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Ružica Mikić10.8.2015 13:24Sremska MitrovicaJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka10.8.2015 13:24
 Approved
Kukuruz šećerac – II tretman protiv kukuruznog plamencaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić8.8.2015 11:08Novi SadKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Kukuruz8.8.2015 11:08
 Approved
Paprika-tretman protiv kukuruznog plamenca i štetnih sovicaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić8.8.2015 10:44Novi SadKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovica gama (Autographa gamma)Paprika8.8.2015 10:44
 Approved
Paprika-II tretman protiv druge generacije kuk.plamenca i pamukove soviceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović7.8.2015 18:52ZrenjaninKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovice gama (autographa gamma)Paprika7.8.2015 18:52
 Approved
Kukuruz šećerac II tretman protiv druge generacije kukuruznog plamenca i pamukove soviceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović7.8.2015 18:39ZrenjaninKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Kukuruz7.8.2015 18:39
 Approved
Zaštita krompiraUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Svetlana Stanković7.8.2015 17:36ČačakMoljac krompira (Phthorimaea operculella)Krompir7.8.2015 17:36
 Approved
Postrna proizvodnja kupusnjačaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Slavica Gojković7.8.2015 15:41PančevoBuvači (phyllotreta spp)Kupus7.8.2015 15:41
 Approved
Paprika, stanje usevaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Vesna Durutović7.8.2015 15:30VrbasKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Paprika7.8.2015 15:30
 Approved
Zaštita paprikaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Sanja Kuzmanović7.8.2015 11:44RumaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovice gama (autographa gamma)Paprika7.8.2015 11:44
 Approved
Zaštita jabukeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Melita Dejanović7.8.2015 9:31KikindaJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka7.8.2015 9:31
 Approved
Treća generacija pepeljastog grožđanog moljcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić6.8.2015 15:32Novi SadPepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)Vinova loza6.8.2015 15:32
 Approved
Vinova loza Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Vesna Jovančić6.8.2015 15:02VršacPepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)Vinova loza6.8.2015 15:02
 Approved
Zaštita kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tatjana Veselinović5.8.2015 22:02SomborKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Kukuruz5.8.2015 22:02
 Approved
Stanje u usevima paprikeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tatjana Veselinović5.8.2015 20:33SomborKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Sovica gama (Autographa gamma)Paprika5.8.2015 20:33
 Approved
Beli drvotočac u mladim zasadima jabukeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Andrea Babić5.8.2015 14:08SentaBeli drvotočac (zeuzera pyrina)Jabuka5.8.2015 14:08
 Approved
Zaštita kupusaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Melita Dejanović5.8.2015 13:27KikindaKupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)Kupus5.8.2015 13:27
 Approved
Pojava grinja na jabuciUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
LJiljana Jeremić 5.8.2015 10:46JagodinaObična grinja (tetranychus urticae)Jabuka5.8.2015 10:46
 Approved
Jabukov smotavac III generacijaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Hajnalka Bognar-Pastor5.8.2015 10:24SuboticaJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka5.8.2015 10:24
 Approved
Cercospora beticolaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Vesna Durutović4.8.2015 19:56VrbasPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa4.8.2015 19:56
 Approved
Kukuruzni plamenac, lokalitet Vrbas i B.D.PoljeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Vesna Durutović4.8.2015 19:25VrbasKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Kukuruz4.8.2015 19:25
 Approved
Cercospora beticola- vreme za treci tretmanUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Slavica Gojković4.8.2015 19:12PančevoPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa4.8.2015 19:12
 Approved
Postrna proizvodnja kupusnjačaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović4.8.2015 17:25ZrenjaninKupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Buvači (phyllotreta spp)SVI4.8.2015 17:25
 Approved
Treća generacija jabukinog smotavcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić4.8.2015 16:23Novi SadJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka4.8.2015 16:23
 Approved
Treći tretman u šećernoj repi protiv Cercospora beticolaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Milena Budić4.8.2015 14:56Novi SadPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa4.8.2015 14:56
 Approved
Treća generacija pepeljastog grožđanog moljcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Branka Antić3.8.2015 21:22KruševacPepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)Vinova loza3.8.2015 21:22
 Approved
Šljivin smotavacUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović3.8.2015 16:22ZrenjaninŠljivin smotavac (grapholita funebrana)Šljiva3.8.2015 16:22
 Approved
Početak piljenja II.generacije kukuruznog plamencaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Andrea Babić3.8.2015 13:27SentaKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Kukuruz3.8.2015 13:27
 Approved
Zaštita paprikeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Melita Dejanović3.8.2015 13:06KikindaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Paprika3.8.2015 13:06
 Approved
Tretman šećerne repeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Ružica Mikić3.8.2015 11:50Sremska MitrovicaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa3.8.2015 11:50
 Approved
Pegavost lišća šećerne repeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Mira Gašpar3.8.2015 10:10Bačka TopolaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa3.8.2015 10:10
 Approved
Cercospora beticola- vreme za tretmanUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Sanja Kuzmanović2.8.2015 18:31RumaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa2.8.2015 18:31
 Approved
Smotavac jabuke(Carpocapsa pomonella)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Slobodanka Marković2.8.2015 16:30BeogradJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka2.8.2015 16:30
 Approved
III generacija jabukinog smotavcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Sanja Kuzmanović31.7.2015 17:52RumaJabukov smotavac (carpocapsa pomonella)Jabuka31.7.2015 17:52
 Approved
Zštita paprike Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Vesna Jovančić31.7.2015 16:27VršacKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Paprika31.7.2015 16:27
 Approved
Jabuka-grinje,tretmanUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Snežana Parađenović31.7.2015 16:19ZrenjaninObična grinja (tetranychus urticae)Jabuka31.7.2015 16:19
 Approved
Zaštita paprikeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Sanja Kuzmanović31.7.2015 16:02RumaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovice gama (autographa gamma)Paprika31.7.2015 16:02
 Approved
Pepeljasti grožđani moljac-treća generacijaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Vesna Jovančić31.7.2015 15:50VršacPepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)Vinova loza31.7.2015 15:50
 Approved
Zaštita kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Jovica Jurišić31.7.2015 9:09PožarevacKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Kukuruz31.7.2015 9:09
 Approved
Zaštita vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Jovica Jurišić31.7.2015 9:05PožarevacSiva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)Vinova loza31.7.2015 9:05
 Approved
Tretman protiv II generacije kukuruznog plamencaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Sanja Kuzmanović30.7.2015 22:29RumaKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Kukuruz30.7.2015 22:29
 Approved
Tretman protiv kukuruznog plamenca u kukuruzu šećercuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Vesna Durutović30.7.2015 21:19VrbasKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)Kukuruz30.7.2015 21:19
 Approved
Merkantilni kukuruz Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Slavica Gojković30.7.2015 15:33PančevoKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)Kukuruz30.7.2015 15:33
 Approved
Pegavost lista šećerne repeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tatjana Veselinović30.7.2015 14:37SomborPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa30.7.2015 14:37
 Approved
Zaštita šećerne repeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Melita Dejanović30.7.2015 12:28KikindaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)Šećerna repa30.7.2015 12:28
 Approved
Pojava pauka u jabuciUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Žaklina Mladenović30.7.2015 11:55SmederevoGrinje (acarine)Jabuka30.7.2015 11:55
 Approved
Štetočine u usevu kupusaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tatjana Veselinović30.7.2015 9:36SomborBela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Veliki kupusar (pieris brassicae)Kupus30.7.2015 9:36
 Approved
Zaštita kruškeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Andrea Babić29.7.2015 15:55SentaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)Kruška29.7.2015 15:55
 Approved
Obicna kruškina buva ( Cacopsylla pyri)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Svetlana Stanković29.7.2015 15:17ČačakObična kruškina buva (cacopsylla pyri)Kruška29.7.2015 15:17
1 - 100 Next