Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Bačka Topola.
Pojava repičinog sjajnika
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od  prisutni cvetni pupoljci do vidljivi cvetni pupoljci iznad "zelenog pupoljka", BBCH 50-51. 
Vizuelnim pregledima useva uljane repice utvrđeno je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)  u brojnosti od 0,1 imaga po biljci.
 
 
Suzbijanje ove štetočine neophodno je uraditi po utvrđivanju brojnosti od 0,5- 1 imaga po biljci (ekonomski prag za suzbijanje).
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Pojava repine pipe na starom repištu
Na području delovanja RC Bačka Topola u toku je setva šećerne repe. U feromonskim klopkama postavljenim na površinama gde je protekle godine gajena šećerna repa ulovljena su imaga sive repine pipe (Bothynoderes punciventris).
 
 
Neophodno je svakodnevno praćenje pojave i brojnosti repine pipe na novoposejanim usevima šećerne repe, a usevi su naročito ugroženi u fazi nicanja.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma vizuelnim pregledom je utvrđeno širenje simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres) u odnosu na prošli pregled:
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

1.11.2016.

13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

21.početak bokorenja vidljivo  prvo

sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

24. četvrto stablo vidljivo

38

6.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

35

20.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

41

6.03.2017.

26.šesto stablo vidljivo

52

14.03.2017.

28.osmo stablo vidljivo

69

 
Na lokalitetima Stara Moravica i Zobnatica, u usevima ozime pšenice registrovano je širenje simptoma  sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) kao i prisustvo simptoma rđe  (Puccinia spp.):
 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Sosthene

6.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

0

20.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

1

6.03.2017.

23.treće stablo vidljivo

0

0

10

14.03.2017.

24. četvrto stablo vidljivo

0

0

21

Katarina

3.02.2017.

13. tri razvijena lista

0

0

7

13.02.207.

14.četiri razvijena lista

0

0

12

21.02.2017.

14.četiri razvijena lista

0

0

15

3.03.2017.

21.vidljivo prvo sekundarno stablo

0

0

18

15.03.2017.

23. treće stablo vidljivo

1

0

25

 
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

1.11.2016.

13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

21.početak bokorenja vidljivo  prvo

sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

24. četvrto stablo vidljivo

38

6.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

35

20.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

41

 
Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu ozime pšenice (sorta: Katarina, površina: 91 ha, vreme setve: 9.10.2016.), vizuelnim pregledom (21.02.)  registrovano je širenje simptoma  sive pegavosti lista strnih žita  (prouzrokovač Septoria tritici), dok tokom vizuelnih pregleda (20.02.) na lokalitetu Zobnatica (sorta: Sosthene, površina: 56 ha, vreme setve: 18-25.10.2016.),  utvrđeni su tek početni simptomi sive pegavosti lista strnih žita.
 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Sosthene

6.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

0

20.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

1

Katarina

3.02.2017.

13. tri razvijena lista

0

0

7

13.02.207.

14.četiri razvijena lista

0

0

12

21.02.2017.

14.četiri razvijena lista

0

0

15

 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

1.11.2016.

13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

21.početak bokorenja vidljivo  prvo

sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

24. četvrto stablo vidljivo

38

6.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

35

 
 
 
Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu ozime pšenice (sorta: Katarina, površina: 91 ha, vreme setve: 9.10.2016.), vizuelnim pregledom (3.02.)  su  registrovani simptomi  sive pegavosti lista strnih žita  (prouzrokovač Septoria tritici), dok tokom vizuelnih pregleda (6.02.) na lokalitetu Zobnatica (sorta: Sosthene, površina: 56 ha, vreme setve: 18-25.10.2016.),  nisu registrovani simptomi prouzrokovača bolesti.
 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Sosthene

6.02.2017.

   22.drugo stablo vidljivo

0

0

0

Katarina

3.02.2017.

   13. tri razvijena lista

0

0

7

 
       
 
 
Kao posledica kontinuiranih,  izrazito niskih temperatura u proteklom periodu, došlo je do sušenja vršnih delova lista kako kod pšenice, tako i kod useva ozimog ječma.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno širenje simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

01.11.2016.

  13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

  21.početak bokorenja vidljivo  prvo      

       sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

  23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

  24. četvrto stablo vidljivo

38

 
 
Na lokalitetu Lovćenac, u usevu ozime pšenice (sorta: Solehio, površina: 90 ha, vreme setve: 6.10.2016.), vizuelnim pregledom (14.12.)  su  registrovani   simptomi  rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) i sive pegavosti lista strnih žita  (prouzrokovač Septoria tritici).
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

24.11.2016.

  14. četiri razvijena lista

1

2

0

14.12.2016.

  22.drugo stablo vidljivo

1

0

4

 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
 
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno širenje simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

01.11.2016.

  13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

  21.početak bokorenja vidljivo  prvo  sekundarno    

        stablo

12

21.11.2016.

  23.treće  stablo vidljivo

28

 
Na lokalitetu Lovćenac, u usevu ozime pšenice (sorta: Solehio, površina: 90 ha, vreme setve: 6.10.2016.), vizuelnim pregledima je registrovana pojava  simptoma  rđe (prouzrokovač Puccinia spp. i pepelnice strnih žita (prouzrokovač Erysiphe graminis).
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

24.11.2016.

  14. četiri razvijena lista

1

2

 
Simptomi Puccinia spp.
Puccinia spp.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.
 
Zdravstveno stanje hibrida kukuruza ( makrosortni ogled)

RC Bačka Topola izvršio je monitoring zdravstvenog stanja  hibrida kukuruza u makrosortnom ogledu , iz FAO grupa 400-600. Utvrđeno je  prisustvo i oštećenja od sl. štetnih organizama:

* insekata: kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis) i kukuruzna (pamukova) sovica ( Helicoverpa armigera), oštećenja na klipovima od 10% do 28%,

*gljiva iz rodova: Fusarium spp. ( 1-21% zaraženih klipova). ,  Penicillium spp.(1-3% zaraženih klipova) i Cladosporium spp. (1% zaraženih klipova)

*kombinovana oštećenja (insekti+gljive) registrovana su na klipovima od 1-23%. Rezultati su prikazani u sl. tabeli:

 

R.br.

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

C

P

I+F

I+P

I+C

F+P

F+P

I+F+P

I+F+C

1

NS 4001

400

100

58

14

3

0

3

18

3

 

 

1

 

2

NS 4051

400

100

51

22

3

0

 

20

1

1

 

2

 

3

NS 5051

500

100

64

10

3

0

2

15

1

1

 

4

 

4

NS 6102

600

100

56

26

1

0

1

11

1

 

 

4

 

5

NS 7020

600

100

55

19

2

0

 

14

4

1

 

3

2

6

ZP 427

400

100

53

12

12

0

 

14

1

1

4

4

2

1

7

ZP 434

400

100

51

14

11

0

1

19

1

1

 

2

 

8

ZP 548

500

100

44

20

3

0

1

1

18

1

 

6

6

5

1

9

AS5B23

500

100

34

28

3

0

 

23

2

3

 

7

 

10

MAS -  52 K

480

100

31

22

21

0

 

17

 

1

 

6

2

 

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F; I+C;I+P;F+P;  I+F+P; I+F+C - simptomi kombinovanih oštećenja

 

Kukuruzni plamenac  (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera) pored direktnih šteta na klipu, prouzrokuju i indirektne štete. Na mestima oštećenja otvaraju put za infekcije različitim vrstama gljiva-prouzrokovača plesni (Aspergillus spp, Fusarium spp, Penicilium spp. i dr.). Ove gljive imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu biti štetni za zdravlje ljudi i životinja.

Simptomi Fusarium spp.

Zdravstveno stanje hibrida kukuruza (makrosortni ogled)

RC Bačka Topola izvršio je monitoring zdravstvenog stanja  kukuruza hibrida različitih FAO grupa zrenja ( od grupe 270 do grupe 600) u makrosortnom ogledu (lokalitet: Gornja Rogatica).

Utvrđeno je  prisustvo i oštećenja od sl. štetnih organizama:

-           insekata:

·         kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis)

·         kukuruzna (pamukova) sovica ( Helicoverpa armigera)

-          gljiva iz   rodova: Fusarium spp., Aspergillus spp. , Cladosporium spp. i  Penicillium spp.

·         Rezultati su prikazani u sl. tabeli:

 

R.br.

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

C

P

I+F

I+A

I+P

F+A

F+P

I+F+A

I+F+P

1

NS 3022

300

100

53

18

6

 

17

2

 

4

 

2

NS 3023

300

100

58

14

5

1

 

17

 

2

2

1

3

NS 4001

400

100

59

20

1

5

 

5

7

 

3

 

4

NS 4023

400

100

66

23

1

1

 

7

2

 

 

 

5

NS 4030

400

100

59

12

7

2

 

16

 

2

2

 

 

6

NS 4051

400

100

41

25

4

 

18

4

 

3

5

 

7

NS 5051

500

100

60

17

4

2

 

10

5

 

2

 

8

NS 5052

500

100

43

36

2

 

15

1

 

3

 

9

NS 5083

500

100

40

43

 

15

 

2

 

10

NS 5211

500

100

55

25

2

 

12

2

1

1

2

 

11

NS 6010

600

100

46

29

2

 

18

1

 

4

 

12

NS 6030

600

100

67

20

2

1

 

5

1

 

1

3

 

13

NS 6102

600

100

58

27

2

 

6

5

 

2

 

14

NS 6140

600

100

57

23

5

1

 

8

3

 

3

 

 

15

NS 7020

600

100

58

24

1

1

 

8

5

 

3

 

16

ZP 341

300

100

49

33

6

 

7

2

 

3

 

 

17

ZP 366

300

100

61

21

5

3

 

7

3

 

 

 

18

ZP 388

300

100

62

25

6

 

4

1

 

1

1

 

19

ZP 427

400

100

56

22

9

 

2

2

 

8

1

 

20

ZP 434

400

100

48

18

9

2

 

14

 

6

3

 

21

ZP 548

500

100

41

23

1

1

 

15

3

 

8

8

 

22

ZP 555

500

100

55

31

3

 

8

3

 

 

 

23

ZP 560

500

100

49

37

2

 

10

1

 

1

 

 

24

ZP 600

600

100

47

40

2

 

7

1

 

2

1

 

25

ZP 606

600

100

55

26

3

1

 

12

1

 

2

 

 

26

ZP 666

600

100

60

19

5

 

11

2

 

1

2

 

27

AS 334

300

100

52

18

2

 

23

2

 

3

 

28

AS 534

500

100

65

15

4

 

13

1

 

1

 

 

29

AS 54

400

100

62

27

1

 

10

 

 

 

30

AS5M43

500

100

67

16

3

3

 

9

 

2

 

 

31

AS 507

500

100

53

19

1

 

23

1

 

2

1

 

32

AS 603

600

100

59

25

6

 

7

 

3

 

 

33

AS 72

600

100

69

25

2

 

3

 

1

 

34

AS5B23

500

100

36

29

2

1

 

20

1

 

3

8

 

35

AS6E02

600

100

55

20

4

 

20

1

 

 

 

36

ATLAS

380

100

66

14

9

3

1

 

4

2

 

1

 

37

ALCUDIA

400

100

58

16

15

1

1

9

 

 

 

38

TAUSTE

500

100

80

13

10

 

7

 

 

 

39

LERMA

600

100

70

18

2

 

8

 

2

 

40

CALGARY

600

100

81

6

11

 

2

 

 

 

41

KWS 2370

270

100

66

27

4

 

3

 

 

 

42

KAMPARIS

370

100

53

16

23

2

 

6

 

 

 

43

KWS 3381

390

100

67

11

7

1

13

 

1

 

44

KWS 4484

400

100

38

12

32

2

 

10

 

2

3

1

45

KONFITES

400

100

56

13

16

3

1

10

 

1

 

46

KOLUMBARIS

460

100

64

10

20

1

5

 

 

 

47

BALASCO

440

100

67

7

20

4

 

2

 

 

 

48

KALIMNOS

470

100

68

15

6

6

 

4

 

1

 

 

49

KERBANIS

540

100

62

9

17

3

1

 

4

 

4

 

 

50

KXB 5050

550

100

62

10

23

1

 

3

 

1

 

 

51

MIKADO

550

100

79

12

7

1

 

 

1

 

 

52

KONSENS

600

100

66

16

5

6

 

3

1

 

3

 

53

MAS – 35 K

300

100

79

6

13

1

 

1

 

 

 

54

MAS -  52 K

480

100

28

24

22

5

2

 

11

1

 

7

 

55

MAS -  56 A

560

100

60

25

7

1

 

6

1

 

 

 

56

PELOTA

500

100

63

15

8

 

12

1

 

1

 

57

MAS -  59 P

560

100

54

15

11

 

17

1

 

2

 

58

MAS – 70 F

600

100

75

12

3

3

 

6

 

1

 

59

SENZOR

390

100

64

6

15

3

1

1

10

 

 

 

60

ANTALIA

520

100

61

15

14

1

 

6

 

3

 

 

61

ZLATAN

550

100

75

14

7

1

 

2

 

1

 

62

RIVOXX

330

100

66

25

5

1

2

 

 

1

 

63

FUTURIXX

430

100

58

23

15

 

2

1

 

1

 

64

PIXXTOL

490

100

40

42

7

3

1

 

4

1

 

2

 

65

LIMANOVA

380

100

59

16

13

2

 

7

 

3

 

66

SHANNON

450

100

76

12

9

1

 

2

 

 

 

67

DKC-3623

200

100

81

6

11

1

 

1

 

 

 

68

DKC 4717

300

100

47

16

17

6

1

8

 

1

3

1

69

DKC 4943

400

100

44

17

25

1

1

10

 

2

 

70

DKC 5632

500

100

53

21

8

4

 

12

 

2

 

 

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F; I+A; I+C;I+P;F+A;I+F+A;I+F+P - simptomi kombinovanih oštećenja
Monitoring zdravstvenog stanja useva kukuruza
RC Bačka Topola izvršio je monitoring zdravstvenog stanja useva merkantilnog kukuruza (14-15.09.) različitih hibrida  od FAO grupe 300 do 500. Rezultati su prikazani u sl. tabeli:
 

Punkt

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

C

I+F

I+A

I+C

I+P

F+A

I+F+A

I+F+P

Doža Đerđ

KWS 3381

390

100

46

7

28

1

13

 

 

5

Mali Iđoš

AS 404

450

100

22

37

1

30

3

5

2

Novo Orahovo

Pajdaš

490

100

90

5

2

1

1

 

 

1

Bačka Topola 

NS 3023

300

100

63

7

14

14

1

 

 

1

Zobnatica

PR37N01

370

100

13

17

21

1

1

37

 

 

10

Njegoševo

P9537

340

100

39

30

11

3

1

9

1

 

 

6

Feketić  

PR37N01

370

100

30

43

8

19

 

 

Feketić

Bc418 B

460

100

55

30

3

11

 

 

1

Lovćenac

KWS 3381

390

100

33

22

7

2

27

 

 

1

8

Mali Iđoš

NS 5010

500

100

39

33

6

2

10

3

 

 

5

2

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F; I+A; I+C;I+P;F+A;I+F+A;I+F+P - simptomi kombinovanih oštećenja

Kukuruzni plamenac  (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera) pored direktnih šteta na klipu, prouzrokuju i indirektne štete. Na mestima oštećenja otvaraju put za infekcije različitim vrstama gljiva-prouzrokovača plesni (Aspergillus spp, Fusarium spp, Penicilium spp. i dr.). Ove gljive imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu biti štetni za zdravlje ljudi i životinja.

 

Gljive iz roda Aspergillus sintetišu aflatoksin, dok gljive iz roda Fusarium sintetišu DON, fumonizin, zearalenon  i dr.

 

Mere za smanjenje kontaminacije zrna kukuruza mikotoksinima u berbei

 

·         na vreme obezbediti kapacitete za sušenje (da se izbegne bilo kakvo zadržavanje zrna u skladištima)

·         kukuruz brati kada je vlaga zrna ≤ 24%

·         ne ostavljati klip da se suši na njivi (oštećenja nastala pucanjem zrna su mesta infekcije patogenim gljivama)

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima