Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Bačka Topola.
Pojava larvi Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Zasadi vinove loze na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: rano cvetanje: 30% cvetnih kapica opalo do puno cvetanje: 50% cvetnih kapica opalo. Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi (L1-L2) cikade Scaphoideus titanus (indeks napada 5).
Ishranom na zaraženim biljnim delovima larve ove cikade su vektori  fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Tokom razvoja larve prođu kroz 5 larvenih stadijuma, a vektori fitoplazme postaju krajem trećeg larvenog stadijuma.
Preporuka za proizvođače: za sada se ne preporučuju mere suzbijanja (utvrđeno prisustvo larvi L1-L2).
Krompirova zlatica
Usev krompira ( sorta Burren, vreme sadnje: 3.4.2017.), na lokalitetu Bačka Topola nalazi se u fazi : vidljiv sedmi izdanak u osnovi ( BBCH 27). Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), imaga u indexu napada :3,5 i jajnih legala u indexu napada od 2.
 
 
 
Za sada ne primenjivati mere zaštite.
Šljivin smotavac (početak polaga jaja)
Zasadi šljive na području delovanja RC Bačka Topola, nalaze se u fazi drugog opadanja plodova (BBCH 73). Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada od 0,25.
 
 
Preporuka za proizvođače: za sada se ne preporučuje primena  hemijskih mera zaštite protiv šljivinog smotavca.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice (makrosortni ogled)

Vizuelnim pregledom (12-13.4.) biljaka ozime pšenice (makrosortni ogled) utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice ( prouzrokovač Septoria tritici).Simptomi su locirani na listu prvog kolenca, vertikalno širenje ovog patogena nije registrovano.

 

R.br.

Sorta

Faza

(BBCH)

% zaraženih biljaka sa simptomom (prouzrokovač Septoria tritici) na listu I kolenca

% zaraženih biljaka sa simptomom (prouzrokovač Septoria tritici) na listu II kolenca

1

SIMONIDA

32

8

               0

2

NS 40 S

32

2

0

3

FUTURA

32

7

0

4

ZVEZDANA

32

9

0

5

NS ILINA

32

2

0

6

NS PETRIJA

32

3

0

7

 NS AZRA

32

2

0

8

NS MILA

32

4

0

9

NS KALA

32

18

0

10

NS VLAJNA

32

5

0

11

NS OBALA

32

2

0

12

NS MATUŠKA

32

3

0

13

NS DOROTEJA

32

5

0

14

NS EFROSINIA

32

2

0

15

NS JAVORKA

32

6

0

16

NS UBAVKA

32

8

0

17

CELULE

32

2

0

18

NIKOL

32

14

0

19

AVENUE

32

17

0

20

ORTEGUS

32

9

0

21

FAUSTUS

32

5

               0

22

SALSAR

32

4

0

23

HYWIN

32

2

0

24

HYFI

32

3

0

25

HISTAR

32

12

0

26

BALATON

32

2

0

27

AMICUS

32

8

0

28

ANICA

32

9

0

29

DARIJA

32

3

0

30

OPSESIJA

32

12

0

31

KATARINA

32

16

0

32

FRUCTIDOR

32

23

0

33

SONERGY

32

19

1

34

SOFOLK

32

13

0

35

ACCROC

32

3

0

36

OSTRO

31

25

-

 

Makrosortni ogled strnih žita

Lokalitet: Gornja Rogatica

Predusev: kukuruz

Vreme setve: 28.10.2016.

Đubrenje:

Osnovno đubrenje: 400 kg/ha NPK 15:15:15(19.10.2016.)

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

 

 

Pojava repičinog sjajnika
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od  prisutni cvetni pupoljci do vidljivi cvetni pupoljci iznad "zelenog pupoljka", BBCH 50-51. 
Vizuelnim pregledima useva uljane repice utvrđeno je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)  u brojnosti od 0,1 imaga po biljci.
 
 
Suzbijanje ove štetočine neophodno je uraditi po utvrđivanju brojnosti od 0,5- 1 imaga po biljci (ekonomski prag za suzbijanje).
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Pojava repine pipe na starom repištu
Na području delovanja RC Bačka Topola u toku je setva šećerne repe. U feromonskim klopkama postavljenim na površinama gde je protekle godine gajena šećerna repa ulovljena su imaga sive repine pipe (Bothynoderes punciventris).
 
 
Neophodno je svakodnevno praćenje pojave i brojnosti repine pipe na novoposejanim usevima šećerne repe, a usevi su naročito ugroženi u fazi nicanja.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma vizuelnim pregledom je utvrđeno širenje simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres) u odnosu na prošli pregled:
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

1.11.2016.

13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

21.početak bokorenja vidljivo  prvo

sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

24. četvrto stablo vidljivo

38

6.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

35

20.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

41

6.03.2017.

26.šesto stablo vidljivo

52

14.03.2017.

28.osmo stablo vidljivo

69

 
Na lokalitetima Stara Moravica i Zobnatica, u usevima ozime pšenice registrovano je širenje simptoma  sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) kao i prisustvo simptoma rđe  (Puccinia spp.):
 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Sosthene

6.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

0

20.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

1

6.03.2017.

23.treće stablo vidljivo

0

0

10

14.03.2017.

24. četvrto stablo vidljivo

0

0

21

Katarina

3.02.2017.

13. tri razvijena lista

0

0

7

13.02.207.

14.četiri razvijena lista

0

0

12

21.02.2017.

14.četiri razvijena lista

0

0

15

3.03.2017.

21.vidljivo prvo sekundarno stablo

0

0

18

15.03.2017.

23. treće stablo vidljivo

1

0

25

 
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

1.11.2016.

13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

21.početak bokorenja vidljivo  prvo

sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

24. četvrto stablo vidljivo

38

6.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

35

20.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

41

 
Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu ozime pšenice (sorta: Katarina, površina: 91 ha, vreme setve: 9.10.2016.), vizuelnim pregledom (21.02.)  registrovano je širenje simptoma  sive pegavosti lista strnih žita  (prouzrokovač Septoria tritici), dok tokom vizuelnih pregleda (20.02.) na lokalitetu Zobnatica (sorta: Sosthene, površina: 56 ha, vreme setve: 18-25.10.2016.),  utvrđeni su tek početni simptomi sive pegavosti lista strnih žita.
 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Sosthene

6.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

0

20.02.2017.

22.drugo stablo vidljivo

0

0

1

Katarina

3.02.2017.

13. tri razvijena lista

0

0

7

13.02.207.

14.četiri razvijena lista

0

0

12

21.02.2017.

14.četiri razvijena lista

0

0

15

 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

1.11.2016.

13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

21.početak bokorenja vidljivo  prvo

sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

24. četvrto stablo vidljivo

38

6.02.2017.

25. peto stablo vidljivo

35

 
 
 
Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu ozime pšenice (sorta: Katarina, površina: 91 ha, vreme setve: 9.10.2016.), vizuelnim pregledom (3.02.)  su  registrovani simptomi  sive pegavosti lista strnih žita  (prouzrokovač Septoria tritici), dok tokom vizuelnih pregleda (6.02.) na lokalitetu Zobnatica (sorta: Sosthene, površina: 56 ha, vreme setve: 18-25.10.2016.),  nisu registrovani simptomi prouzrokovača bolesti.
 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Sosthene

6.02.2017.

   22.drugo stablo vidljivo

0

0

0

Katarina

3.02.2017.

   13. tri razvijena lista

0

0

7

 
       
 
 
Kao posledica kontinuiranih,  izrazito niskih temperatura u proteklom periodu, došlo je do sušenja vršnih delova lista kako kod pšenice, tako i kod useva ozimog ječma.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
Zdravstveno stanje strnih žita
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamandre, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledima je utvrđeno širenje simptoma  mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres):
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

01.11.2016.

  13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

  21.početak bokorenja vidljivo  prvo      

       sekundarno  stablo

12

21.11.2016.

  23. treće  stablo vidljivo

28

13.12.2016.

  24. četvrto stablo vidljivo

38

 
 
Na lokalitetu Lovćenac, u usevu ozime pšenice (sorta: Solehio, površina: 90 ha, vreme setve: 6.10.2016.), vizuelnim pregledom (14.12.)  su  registrovani   simptomi  rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) i sive pegavosti lista strnih žita  (prouzrokovač Septoria tritici).
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

24.11.2016.

  14. četiri razvijena lista

1

2

0

14.12.2016.

  22.drugo stablo vidljivo

1

0

4

 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima