Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Bačka Topola.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVI

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka sorta Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  97 %, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 50 %.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

 

Cikada Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela  do  cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo  larvi cikade Scaphoideus titanus. 

 

Scaphoideus titanus_Larva L1

 

U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Cikada vinove loze (Scaphoideus titanus) je vektor fitoplazme  Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje najdestruktivnije oboljenje vinove loze: zlatasto žutilo.

Larve se pile u maju i junu, prolazeći kroz pet razvojnih stupnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i prisutne su u vinogradima sve do septembra.

Larve III razvojnog stupnja postaju infektivne, a sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života.

Direktne štete od ishrane ovih cikada su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektora fitoplazme FD, izuzetno velike.

 

RC Bačka Topola nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Početak polaganja jaja prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja listova, od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza, na naličju listova registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

 

Kukuruzni plamenac_jajno leglo

 

U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Ubušujući se kroz lisni nerv ili rukavac u stabljiku, larve kukuruznog plamenca ishranom prave hodnike, presecaju sprovodne snopiće,i tako   dospevaju i do metlice i klipa.

Najznačajnija su oštećenja stabljike i klipa. Tokom kombajniranja, ili olujnog vremena napadnute biljke su lako lomljive.

Osim direktnih šteta, gusenice kukuruznog plamenca izazivaju i indirektne štete, otvarajući put mnogim prouzrokovačima bolesti.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca, i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XV

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka sorta Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi: drugo opadanje plodova (BBCH 73).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 83,78% i ispražnjenost pseudotecija od 26%.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIV

 

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi :veličina ploda do 20 mm  (BBCH 72).

 

Zlatni delišes_BBCH 72

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  73,21 % , dok ispražnjenost pseudotecija iznosi: 16 %.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

 

Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi krompira  se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH13-19), u zavisnosti od rokova sadnje, sortimenta i lokaliteta.

Vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Registruje se prisustvo imaga i položenih jaja u niskom intenzitetu.U toku je kopulacija imaga i polaganje jaja ove štetočine.

 

Kopulacija imaga                      Jaja krompirove zlatice

Prognozirane temperature u narednim danima iniciraće početak piljenja larvi.

Štete usevu krompira nanose imaga i larve.Pri visokoj brojnosti i tokom intenzivne ishrane larve mogu drastično uništiti lisnu masu krompira.

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem  ove štetne vrste i blagovremeno će signalizirati  vreme tretmana.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi veličina ploda do 10 mm  (BBCH 71).

 

Faza razvoja_Zlatni delišes

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  62,23 %, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 6 %.

 

Velika slika

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Štetočine uljane repice (pipa repičine mahune, rutava buba)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od 30% cvetova glavne cvasti otvoreno do puno cvetanje (BBCH 63-65).

Uljana repica_faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).

 

Pipa repičine ljuske        Velika slika

Pipa repičine ljuske se nakon prezimljavanja  hrani divljim krstašicama, a zatim prelaze na useve uljane repice, gde izgriza cvetne pupoljke, delove cveta i mlade ljuske.

Nakon kopulacije ženke polažu od 30 do 150 jaja u otvore koje izbuše u mladim, sočnim ljuskama.

Glavne  štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju semenom unutar mahuna. Na površini nezrelih mahuna  vide se bele pege, a na zrelim sitni izlazni otvori veličine čiodine glave. Otvori koje buše imaga, kao i izlazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena, kao i mušice kupusne ljuske (Dasyneura brassicae).  

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda uljane repice, na rubnim delovima parcela registrovano je i prisustvo rutave bube (Tropinota hirta). Štete pravi odrasla jedinka napadajući pupoljke i cvetove, izgrizajući prašnike, tučak i ostale delove cveta. Time sprečava oplodnju, pa ne dolazi do zametanja ploda.

Rutava buba

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u uljanoj repici.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XII

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi cvetovi venu: većina latica opada (BBCH 67).

 

Zlatni delišes_faza razvoja

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 49,5%.

 

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, u 8 nije bilo formiranih askospora, u 10 je do 25% formiranih askospora, u 14 je od 26-50% formiranih askospora, u 11  je bilo od 51-75%, dok je u 7 bilo 76-100%  formiranih askospora.

 

Velika slika

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XI

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi cvetanja (početak cvetanja, prvi cvetovi otvoreni) BBCH 60.

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđeno je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 36%.

 

 

 Velika slika

 

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, u 14 nije bilo formiranih askospora, u 15 je do 25% formiranih askospora, u 10 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 7 je od 51-75% formiranih askospora, dok je u 4 od 76-100% formiranih askospora.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima