Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Nezara viridula
Na području delovanja RC Bačka Topola, registruje se prisustvo zelene-povrtne stenice (Nezara viridula) na paprici, paradajzu, soji.
 
 
Ovo je polifagna vrsta, a štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke (propadanje i drastično umanjenje tržišne vrednosti plodova usled sisanja sokova i ubadanja u tkivo ploda; napadnuti plod menja ukus-gorak ukus ploda).
Za suzbijanje ove štetočine u našoj zemlji nema registrovanih insekticida.
Na osnovu ogleda u sistemu PIS-a potvrđeno je da dobru efikasnost na ovu štetočinu pokazuje preparat Talstar 10EC /a.m. bifentrin, 0,05%. Ovaj preparat je registrovan u usevu paradajza gde ima karencu 7 dana.
 
Početak polaganja jaja kukuruzne (pamukove) sovice
Na lokalitetu Bačka Topola, u usevu paprike (bela babura , faza razvoja BBCH 22-202), vizuelnim pregledom su registrova prvopoložena jaja kukuruzne (pamukove sovice), u indexu napada od 0,25%.
 
Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.