Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Grinje na paradajzu
Na lokalitetu Bačka Topola ( Bajša), registrovana je pojava grinja ( Acarinae)na paradajzu u plasteničkoj proizvodnji ( BBCH 8. sazrevanje ploda ) .
 
 
Grinje su značajne štetočine velikog broja biljnih vrsta kako na otvorenim površinama tako i u zaštićenom prostoru.Štete izazivaju sisanjem biljnih sokova. Početni simptomi su u vidu sitnih hlorotičnih pega (zbog gubitka hlorofila usled sisanja) , koje se usled jačeg napada spajaju , zahvatajući sve veću površinu lista, do krajnjeg sušenja i opadanja lišća.Pri visokim temperaturama grinje imaju kratak ciklus razvića uz visok potencijal razmnožavanja.
Suzbijanje grinja  u paradajzu moguće je primenom sledećih preparata:
  • Abastate (a.m. abamektin) 0,75 l/ha + 1l/ha Nu film
  • Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,02-0,05%