Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Štetni organizmi na soji
Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu  soje (sorta :Wendy, faza razvoja : 69.kraj cvetanja  BBCH skala), vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo sledećih štetnih organizama:
  • Peronospora manshurica, prouzrokovač plamenjače soje, na 15% biljaka

Plamenjača soje, simptomi na licu lista

Plamenjača soje, simptomi na naličju lista

Simptomi se najčešće nalaze na lišću, mahunama i semenu soje.  Na licu lista su u vidu žućkastih pega, a sa naličja lista u okviru pega je sivkasta navlaka od konidiofora i konidija. Simptomi se prvo javljaju na mladom lišću, a putem konidija se širi na ostalo lišće. U unutrašnjosti mahuna i na zaraženom semenu se formira beličasta prevlaka. Patogen se prenosi zaraženim semenom i biljnim ostacima, a tokom vegetacije se širi konidijama nošenim vetrom.Mere suzbijanja su hemijske (naročuto kod semenskih useva)i agrotehničke (plodored 3-4 godine,setva zdravog semena, setva otpornih sorti,duboko zaoravanje žetvenih ostataka).

  • Trips, na 10% biljaka (imaga i larve nalazimo na naličju listova)

Imago tripsa

Najveće štete na soji može naneti u ranim vegetativnim fazama .Štetočini pogoduje suvo i toplo vreme. Ne preporučuje se primena insekticida.