Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Krompirova zlatica
Usev krompira ( sorta Burren, vreme sadnje: 3.4.2017.), na lokalitetu Bačka Topola nalazi se u fazi : vidljiv sedmi izdanak u osnovi ( BBCH 27). Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), imaga u indexu napada :3,5 i jajnih legala u indexu napada od 2.
 
 
 
Za sada ne primenjivati mere zaštite.
Polaganje jaja krompirova zlatica
Na teritoriji RC Backa Topola krompir je u fazi razvoja BBCH skala : 19. (devet i više listova na glavnoj stabljici razvijeno). Vizuelnim pregledima je utvrđeno prisustvo imaga krompirove zlatice  ( Leptinotarsa decemlineata) kao i  ovipozicija, (registrovana su  prva jajna legla).
 
Imago krompirove zlatice
Jajno leglo krompirove zlatice
 
Krompirova zlatica je štetočina prvenstveno krompira , ali i patliđžana i paradajza.Ima dve generacije godišnje, prezimljava imago u zemljištu.Larve prolaze  IV stadijuma razvoja. Larve I i II stadijuma ne pričinjavaju veće štete, dok larve III i IV stupnja mogu izazvati golobrst - potpuno uništenje lisne mase .
Kritična brojnost za krompirovu zlaticu je 15 larvi/biljci, ili 20% oštećenja lisne mase (EPPO).
 
Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja.