Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na području delovanja RC Bačka Topola, zasadi jabuka se  nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, registrovano je  prisustvo zrelih askospora. Procenat  dozrelosti je  6,5 %.

 

 

Askusi sa askosporama

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVII

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi :prečnik ploda do 40mm. (BBCH 74).

 

Zlatni delišes_BBCH 74

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je  ispražnjenost pseudotecija od 100 %.

 

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVI

Na području delovanja RC Bačka Topola , jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi: drugo opadanje plodova ( BBCH 73).

 

Sorta Zlatni delišes_faza razvoja

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju je utvrđeno da dozrelost iznosi  100%, a ispražnjenost 98%.

 

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XV

 

Na području delovanja RC Bačka Topola, jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi: drugo opadanje plodova (BBCH 73).

 

Zlatni delišes_BBCH 73

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju je utvrđeno da dozrelost iznosi  100 %, a ispražnjenost 92 %.

 

  

Askusi sa askosporama                 Ispražnjena peritecija

 

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIV

Na području delovanja RC Bačka Topola, jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi: veličina ploda do 20 mm (BBCH 72).

 

Faza razvoja_Zlatni delišes

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke , utvrđeno je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost iznosi 100 %, a ispražnjenost  64 %.

 

    

Ispražnjena peritecija                   Askusi sa askosporama

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na području delovanja RC Bačka Topola, jabuke sorte Zlatni delišes, se nalaze u fenofazi: plodovi dostigli dimenzije do 10mm ( BBCH 71).

 

Zlatni delišes_BBCH 71

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju je utvrđeno da dozrelost iznosi  96,25 %, a ispražnjenost 60 %.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XII

Na području delovanja RC Bačka Topola , jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi: Cvetovi venu: većina latica opada ( BBCH 67).

 

Zlatni delišes_faza razvoja

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju je utvrđeno da dozrelost iznosi  91,66 %, a ispražnjenost 40 %.

 

 

Askusi sa askosporama

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

 

Štetni organizmi u zasadima jabuka

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi jabuka nalaze se u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuka registrovano je prisustvo sledećih štetnih organizama:

·         rutave bube (Tropinota hirta),

·         smeđeg listojeda (Phyllobius oblongus),

·         krvave vaši (Eriosoma lanigerum),

·        brašnjave (pepeljaste) jabukine lisne vaši (Dysaphis plantaginea).

 

Imago rutave bube pravi štete izgrizajući prašnike, tučak i ostale delove cveta. Na taj način sprečava oplodnju, pa ne dolazi do zametanja ploda.

 

Imago rutave bube

 

Imago smeđeg listojeda koji napada lišće izgrizajući ga po ivici ili u vidu krugova po celoj lisnoj površini.

 

Smeđi listojed

 

Krvava vaš sisanjem sokova izaziva ubrzano deljenje ćelija i na oštćenom mestu dolazi do hipertrofije tkiva. Zadebljalo tkivo odumire, kora puca, suši se i dolazi do stvaranja rak rana na granama.

 

Krvava vaš jabuke

 

Brašnjava jabukina lisna vaš izaziva kovrđžanje lišća oko glavnog nerva, koje se suši i opada , izbojci zaostaju u porastu, a plodovi kržljaju i opadaju. Sisanjem sokova na cvetovima izaziva deformaciju plodova. Luči obilnu mednu rosu na kojoj se naseljava gljiva čađavica.

 

Brašnjava jabukina vaš

 

S obzirom na prisustnu fenofazu razvoja jabuka ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih štetnih organizama.

 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zakonom zabranjena!

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima jabuka.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XI

Na području delovanja RC Bačka Topola , jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi: puno cvetanje: najmanje 50 % cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH  65).

 

Zlatni delišes_faza razvoja

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju dozrelost iznosi 83,33 %, a ispražnjenost 16,0%.

 

Askusi sa askosporama

 

Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija u 2 je bilo do 25% formiranih askospora, u 6 od 26-50%, u 10 od 51-75 %, u 24 bilo 100% formiranih askospora, a 8 pseudotecija je bilo ispražnjeno.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis X
Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60).
 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 71,35 %, dok je ispražnjenost pseudotecija 4 %.

 

        

Askusi sa askosporama        Ispažnjena peritecija

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next