Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Prisustvo pamukove sovice u usevima paprike
Prisustvo pamukove sovice u usevima paprike

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi paprike iz rasada nalaze se u fazi početka cvetanja  (BBCH 51-55).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), na licu lišća, na do 7% biljaka.

 

 

Jaje pamukove sovice

 

Kukuruzna (pamukova sovica) je izrazito polifagna štetočina. Najveće štete pravi u usevima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, soje, suncokreta, a u slučaju masovne pojave registruje se gotovo na svim gajenim biljakama.

 

Kod paprike, gusenice ovog štetnog organizma se ubušuju u plod, nakon čega  napadnuti plodovi trule i propadaju. Takvi plodovi paprike gube tržišnu vrednost i šteta je nenadoknadiva.

Za sada, u ovoj fenofazi razvoja paprike, ne preporučuje se primena  hemijskih mera zaštite.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i signaliziraće momenat za primenu hemijskih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.