Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazama bokorenja (ječam - formirano 6-7 sekundarnih stabala, BBCH 26-27,  pšenica - formirano 4-5 sekundarnih stabala, BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma,  registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphae graminis) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), kao i pojava prvih biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.).

Trenutno zdravstveno stanje strnih žita je rezultat povoljnih vremenskih uslova za širenje infekcija. Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita, Erysiphe graminis

Procenat biljaka sa simptomima rđe, Puccinia spp.

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosprium secalis

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres

Srbobran

26-27/ječam

/

47

/

23

81

Vrbas

23-24/pšenica

16

9

0

/

 

Kula

23-24/pšenica

11

0

13

/

/

 

U periodu od 12.02. do 16.02. na automatskim meteorološkim stanicama koje su postavljene u usevima strnih žita (Srbobran, Zmajevo) izmerene su temperature od -7° do -10°C, koje su dovele do izmrzavanja lisne mase. Vizuelnim pregledom biljaka pšenice i ječma nije uočeno propadanje čvora bokorenja,  tako da je preporuka da se izvrši prihrana useva, kako bi se biljke stimulisale da prevaziđu stres izazvan uticajem niskih temperatura i kako bi se vegetativna biljna masa regenerisala.

siva pegavost lista pšenice

simptomi rđe na pšenici

Zaštita kajsije od mraza
 

Na području delovanja RC Vrbas, kajsije se nalaze u fazi početka bubrenja cvetnih pupoljaka (BBCH 51).

kajsija

Narednih dana se očekuje period sa višim dnevnim  i nižim noćnim temperaturama, a moguća je i pojava mraza. Kajsija je najosetljivija na mraz u periodu pred cvetanje i u fazi cvetanja. Zatvoreni cvetovi kajsije izmrzavaju na temperaturi -3 do -4°C, otvoreni cvetovi izmrzavaju na -2 do -3°C, a mladi plodići na –1 do -2,5°C. Prolećni mrazevi su najznačajniji faktor neredovne rodnosti kajsije. Kao preventivna mera, kojom se podstiče imunitet kajsije kod stresnih situacija, kao što je mraz, preporučuje se primena biostimulatora, neposredno pred najavu mraza i neposredno posle mraza:

1.      Aleox (a.m.dihidrokvercetin), 2-2,5 dl/ha ili

      2.    Epin extra (a.m.epibrasinolid), 150 ml/ha.

Zdravstveno stanje strnih žita na terenu RC Vrbas

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazama bokorenja, formirano 5-6 sekundarnih stabala (BBCH 25-26); dok se usevi pšenice nalaze u fazama od početka bokorenja do formirano 3 sekundarna stabla (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma je registrovano povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, pepelnice žita, Erysiphae graminis i sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici.

Trenutno zdravstveno stanje strnih žita je rezultat povoljnih vremenskih uslova za širenje infekcija (visoke temperature, relativne vlažnosti i dovoljne količine padavina) u proteklom periodu. Sa najavom još toplijeg vremena, uz prisustvo padavina,  može se očekivati dalje širenje infekcije. Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita, Erysiphe graminis

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosprium secale

Srbobran

26-27/ječam

/

43

75

12

Vrbas

21-23/pšenica

15

6

/

/

Kula

21-23/pšenica

9

2

/

/

 
 

 

 usev pšenice, Kula

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Prisustvo male repičine pipe u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas, na lokalitetima Vrbas i Lipar, usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 18).

Vizuelnim pregledom lovnih posuda (Merikovih sudova) koje su postavljene u usevima uljane repice, registrovani su pojedinačni primerci imaga male repičine pipe, Ceuthorhynchus pallidactylus.

Narednih dana, sa porastom temperatura, očekuje se i pojačana aktivnost male repičine pipe, ali i pojava velike repičine pipe, Ceutorhynchus napi.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

mala repičina pipa

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Vrbas usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od početka bokorenja do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma:

·         sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 5% do 9% biljaka i

·         pepelnice žita (Erisyphae gramminis) na 3% do 5% biljaka.

 

 

 Septoria tritici

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 4 do 5 stablo vidljivo (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma:

·         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 70% biljaka,

·         pepelnice žita (Erysiphae gramminis) na 20% do 30% biljaka i

·         sočivaste pegavosti lista ječma(Rhinchosporium secalis) na 1% do 3% biljaka.

   

Erysiphe graminis

Pyrenophora teres

Visok procenat biljaka sa prisutnim simptomima mrežaste pegavosti lista ječma rezultat je povoljnih uslova za razvoj ovog patogena koji su vladali u predhodnom periodu, pa je preporuka redovno obilaziti parcele i pratiti zdravstveno stanje.

Tokom vizuelnih pregleda, u usevima ozime pšenice i ječma, nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), kao ni cikada (Cicadelidae).

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje uljane repice
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetima Vrbas i Lipar, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 5-6 razvijenih listova (BBCH 15-16).
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice, Phoma lingam, na najstarijem lišću, na 20-25% biljaka. Simptomi nisu uočeni na mlađim listovima i na stablu.
RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.
 
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi početka bokorenja (BBCH 21), dok se usevi ozimih ječmova nalaze u fazi do 4 razvijena stabla (BBCH 24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu registrovani simptomi bolesti, dok se u usevima ječma i dalje registruju samo početni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i to uglavnom na donjim listovima na do 60% biljaka.

U usevima pšenice i ječma, nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) kao ni cikada, (Cicadelidae).

RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja strnih žita. 

 
 
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze u fenofazama do 5 razvijenih listova (BBCH 15), dok se usevi ozimih ječmova iz ranijih rokova setve nalaze u fazi do 3 razvijena stabla (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu registrovani simptomi bolesti, dok se u usevima ječma registruju početni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, na do 65% biljaka i simptomi rđe ječma, Puccinia hordei, na do 5% pregledanih biljaka.

RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja strnih žita. 

 

simptomi mrežaste pegavosti na ječmu

simptom rđe na ječmu

usev ječma

Krvava vaš na jabukama

Vizuelnim pregledom mlađih i starijih zasada jabuke na području RC Vrbas, registrovano je prisustvo  krvave vaši, Eriosoma lanigerum, na značajnom broju stabala i izdanaka.

Krvava vaš je prvenstveno štetočina jabuke, a može se naći i u zasadima kruške i dunje. Deo populacije krvave vaši prezimljava u mlađim larvenim stupnjevima oko korenovog vrata i u pukotinama kore drveta, a veći deo populacije prezimi na podzemnim organima. Beskrilne ženke su crvenkaste boje, na zadnjem delu prekrivene gustom voštano-vunastom prevlakom. U proleće, sa kretanjem vegetacije, beskrilne larve se kreću ka gornjim delovima biljke  da bi našle novo mesto za naseljavanje i stvaranje novih kolonija i tako dalje prelaze na grane (posebno one koje su oštećene od oštre rezidbe). Krilate forme se javljaju u letnjim mesecima i prelaze na nova stabla. Krvava vaš može da razvije 10-12 generacija na godišnjem nivou.

Direktne štete pravi tako što se vaši hrane sisajući biljne sokove na korenu, stablu, granama, izbojcima, usled čega dolazi do hipertrofije tkiva i stvaranja rak-rana, na kojima se često naseljavaju paraziti.  Zaraženi mladari se deformišu, imaju slab porast i suše se, dok su plodovi pokriveni pepeljastom navlakom od izlučevina krvave vaši. Prenamnožavanje ove štetočine može prouzrokovati zaustavljanje u porastu i propadanje infestiranih stabala.

Za preventivno delovanje i sprečavanje krvave vaši da se prenamnožava, prilikom podizanja zasada treba obratiti pažnju na izbor sorti i podloga jabuke (koristiti manje bujne sorte), izbegavati vlažnije terene i izbegavati oštru rezidbu.

Posle opadanja lišća se preporučuje u sklopu redovne jesenje zaštite tretiranje mineralnim uljima. Tada su kolonije najbrojnije i skoncentrisane su pri zemlji, u osnovi korena.

kolonije krvave vaši u prizemnom delu stabla

kolonije vaši na izdanku

larve krvave vaši

Zdravstveno stanje kukuruza u regionu Vrbasa

Regionalnii centar Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja AP Vojvodine u Vrbasu je izvršio vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja.

U cilju utvrđivanja prisustva oštećenja na klipu kukuruza od insekata (kukuruzni plamenac, Ostrinia nubilalis i pamukova sovica, Helicoverpa armigera) i simptoma prisustva fitopatogenih gljiva (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.), izvršen je pregled 20 različitih hibrida kukuruza na 12 lokaliteta: Bečej, Crvenka, Kucura, Kula, Lipar, Ravno Selo, Ruski Krstur, Savino Selo, Srbobran, Turija, Vrbas, Zmajevo.

Gljive koje pripadaju rodovima Fusarium, Aspergillus, Penicillium, imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu uzrgoziti zdravstvenu bezbednost kukuruza.

Fusarium spp: Napada sve delove kukuruza. Simptomi se uočavaju u unutrašnjosti stabla, koji dobija sunđerastu konzistenciju, ružičaste je boje, dok je na klipovima prisutna micelija na vrhu klipa ili u sredini(slepljena komušinom). U zavisnosti od vrste gljive iz roda Fusarium, boja micelije je bela ili ružičasta.

Penicillium spp: Najčešće su zaražena zrna na vrhu klipa, a zrna između redova su obuhvaćena zelenkasto-plavičastom, paučinastom micelijom.

Aspergillus spp: Direktne štete u polju su male, jer je na klipu zaraženo manji broj zrna. Micelija ove gljive je žuto-zelene boje. Na neadekvatno uskladištenim klipovima ili zrnu, uz povišenu vlagu zrna i više temperature, dolazi do širenja gljive i nastanka indirektnih šteta usled sinteze aflatoksina.

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

Procenat oštećenih klipova

klipovi bez simptoma

12-84%

klipovi sa oštećenjima od insekata

6-42%

klipovi sa simptomima Fusarium sp.

6-24%

klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

1-2%

klipovi sa simptomima Penicillium sp.

1-5%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

1-4%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  

2-40%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Penicilium sp.

1%

klipovi sa simptomima Fusarium sp.+ Aspergillus sp

1-2%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.+ Fusarium sp.

1-2%

klipovi sa simptomima Penicillium sp.+insekti

1-2%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.+insekti

2%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Penicilium sp.

2-7%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Cladosporium sp.

2-6%

 

Na osnovu analiza kukuruza na prisustvo mikotoksina, kod hibrida ranije grupe zrenja, na području RC Vrbas (lokaliteti Vrbas, Savino Selo, Kula, Srbobran i Zmajevo ), registrovano je da je prisustvo analiziranih mikotoksina daleko ispod zakonom dozvoljenih vrednosti, tj.  kvalitet kukuruza u 2020. godini nije ugrožen usled prisustva oštećenja prouzrokovanih štetnim organizmima.  

 
 
 
Preporučuje se proizvođačima kukuruza i skladištarima da prilagode mašine za berbu kako bi se zrno što manje oštetilo, a u silose unositi samo zdravo i neoštećeno zrno, odgovarajuće vlage.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima