Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Repičin sjajnik

Na području RC Vrbas,  u usevu uljane repice koja se nalazi u fazi početak rasta stabla(BBCH 30), vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda, registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika, Melighetes aeneus.

 

Repičin sjajnik je jedna od najznačajnijih štetočina uljane repice i javlja se svake godine. Prezimljava kao imago u zemlji, izlazi sa mesta prezimljavanja na temperaturi zemljišta od 8˚C. Masovnija pojava se očekuje kad je dnevna temperatura veća od 15˚C.

 

Štetnost repičinog sjajnika, zavisi od toga u kojoj se fenofazi uljana repica nalazi u vreme njegove ishrane. Najveće štete pravi kada se hrani cvetnim pupoljcima pre nego što se oni otvore, tako što ih buši i izgriza iznutra, pa se takvi pupoljci osuše. Kada uljana repica procveta, imago se hrani polenom i vise nije štetan. Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

 
Prvi ulovi imaga sive repine pipe

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Zmajevu, u feromonskim klopkama, registrovani su prvi ulovi imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris.

Narednih dana, sa porastom temperature, očekuje se intenzivniji izlazak imaga repine pipe sa mesta prezimljavanja.

U toku je setva šećerne repe. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima gušća setva na uvratinama, kopanje lovnih kanala oko starih repišta. Za sada se hemijske mere ne preporučuju. RC Vrbas će na vreme dati signal za primenu insekticidnih mera.

 
Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze u fenofazama od 5 do 9 i više vidljivih stabala (BBCH 25-29).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, kod osetljivih sorti, registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima

sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii,

lisne rđe, Puccinia triticina, kao i

pepelnice žita, Erysiphae graminis. 

Kod useva sa otpornijim sortimentom, broj biljaka sa simptomima bolesti je manji u odnosu na prošli pregled zbog odumiranja donjih listova. 

Povoljni vremenski uslovi koji trenutno vladaju, pogodovaće intenzivnijem porastu pšenice i brzom prelasku u fazu vlatanja, tako da se poljoprivrednim proizvođačima preporučuju redovni pregledi useva pšenice na prisustvo bolesti. Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Vrbas će na vreme dati obaveštenje o momentu primene fungicida.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita 

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Vrbas

25/pšenica

45

55

85

Kula

25/pšenica

6

40

0

 
 
 
 
 
 
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji

Na području  RC Vrbas, u toku je proizvodnja rasada paprike, krastavca, paradajza i drugih povrtarskih kultura  u zaštićenom prostoru.

   

rasad krastavca                  rasad paradajza
 

U cilju kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada i dobijanja zdravog sadnog materijala, preporuka je da se preduzmu sve raspoložive mere:

-         Korišćenje deklarisanog semena, koje je pre setve dezinfikovano

-          Provetravanje zaštićenog prostora

-         Održavanje temperature na optimalnom nivou

-          Dopunsko osvetljavanje

-         Zaštita rasada od najznačajnijeg gljivičnog oboljenja, prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) primenom registrovanog fungicida na bazi a.m. propamokarb-hidrohlorid u koncentraciji 0,15% (zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana nakon toga)

-          Uništavanje biljaka sa simptomima poleganja

 

-          Uništavanje korovskih biljaka u plasteniku i oko plastenika jer su oni izvor zaraze fitopatogenim virusima

-     Postavljanje  mreža na ulaznim otvorima zaštićenog prostora u cilju sprečavanja ulaska vektora virusa (lisne vaši, tripsi)

-     Suzbijanje vektora virusa primenom registrovanih insekticida.

Repičine pipe u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 18).

faza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka uljane repice i pregledom žutih lovnih klopki, registrovani su pojedinačni ulovi imaga male repičine pipe, Ceuthorhynchus pallidactylus, ispod praga štetnosti.

Disekcijom tela ženki, uočeni su tragovi dopunske ishrane kao i formirana jaja, dok na pregledanim biljkama uljane repice nisu registrovana položena jaja pipa.

Nakon kišnog perioda sa zahlađenjem koje je prognozirano za naredna dva dana, očekuje se period sa povišenim dnevnim temperaturama koje će povećati aktivnost pipa. Za sada se ne preporučuju mere zaštite. RC Vrbas, nastavlja sa monitoringom useva uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Pipe u uljanoj repici
Na području RC Vrbas, na lokalitet Vrbas i Lipar, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi razvoja 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovana su imaga male repičine pipe, Ceuthorhynchus pallidactylus i velike repičine pipe, Ceuthorynchus napi u niskoj brojnosti. Brojnost repičinih pipa je ispod praga štetnosti, pa se hemijske mere njihovog suzbijanja za sada ne preporučuju.
 
 
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimih strnina posejani u optimalnim rokovima setve se nalaze u fazama bokorenja, ječam - formirano 8-9 stabala bokorenja (BBCH 23-26); pšenica - formirano 4-5 stabala bokorenja (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima rđe pšenice, Puccinia  spp., rđe ječma, Puccinia hordei, mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, pepelnice žita, Erysiphae graminis, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici, nisu uočeni.

Trenutno zdravstveno stanje strnih žita je rezultat povoljnih vremenskih uslova u proteklom period, pre svega temperatura iznad prosečnih vrednosti.

Hemijske mere zaštite se u još uvek ne preporučuju.

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Srbobran

28/ječam

15

85

32

Vrbas

24-25/pšenica

17

5

/

Kula

24-25/pšenica

6

6

/

 
 
 
 
 
 
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja, formirano 3-6 stabala (BBCH 23-26) dok se usevi pšenice nalaze u fazama od 3 formirana lista do početka bokorenja (BBCH 13-21).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma, registrovani su simptomi rđe (Puccinia  spp.),  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

U odnosu na prethodni pregled, registruje se povećanje broja biljaka sa   simptomima bolesti, kao rezultat povoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu (visokih temperatura i visokoh vrednosti relativne vlažnosti vazduha). S obzirom na   pad temperature koji je nastupio, očekuje se prestanak širenja infekcije, ali poljoprivredni proizvođači treba da obrate pažnju da biljke ulaze sa velikim infektivnim potencijalom u nastupajuću vegetaciju. Hemijske mere se u ovom periodu ne preporučuju. 

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Srbobran

26/ječam

13

80

30

Vrbas

21/pšenica

15

0

/

Kula

23/pšenica

8

2

/

 
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području rada RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi od 2 do 5 formiranih listova (BBCH 12-15), dok se usevi ječma nalaze u fazi bokorenja, od 2 do 4 stabla vidljiva ( BCH 22-24).

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice i ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Srbobran

24/ječam

2

5

5

Vrbas

15/pšenica

5

0

/

Bečej

14/pšenica

0

2

/

 
 
 
 
 
 

Vizuelnim pregledom useva strnih žita nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae), dok se prisustvo krilatih formi vaši (Aphididae) registruje u niskim brojnostima. RC Vrbas je informaciju o prisustvu i preporuci za tretman lisnih vaši i cikada, objavio na ovom portalu 23.10.2019 (vidi preporuku).

 

Takođe, u toku vizuelnih pregleda useva registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 
 

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu, RC Vrbas

RC Vrbas izvršio je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja.

U cilju utvrđivanja prisustva oštećenja na klipu kukuruza od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) i simptoma od fitopatogenih gljiva (Fusarium sp.,  Aspergillus sp.Penicillium sp., Cladosporium sp.), izvršen je pregled 20 različitih hibrida kukuruza na 15 lokaliteta: Bačko Gradište, Bečej, Crvenka, Kruščić, Kucura, Kula, Lipar, Ravno Selo, Ruski Krstur, Savino Selo, Srbobran, Turija, Vrbas, Zmajevo.

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

Procenat oštećenih klipova

klipovi bez simptoma

35-74%

klipovi sa oštećenjima od insekata

13-48%

klipovi sa simptomima Fusarium sp.

6-44%

klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

0-1%

klipovi sa simptomima Penicillium sp.

1-16%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

1-5%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  

10-33%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Penicilium sp.

1-9%

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima