Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Polaganje jaja pamukove sovice u zasadu kajsije!
Vizuelnim pregledom zasada kajsije (duge vegetacije, sorta Farlis, 3 ha), koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 85 (završeno obojavanje, plod dostigao krajnju veličinu), registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i plodovima kajsije na 45% biljaka. Pored postrnih useva, pamukova sovica u ovom periodu godine polaže jaja i pravi štete i na plodovima voća koje je u fazi sazrevanja.
S obzirom da je u toku berba kajsije, insekticidni tretman se ne preporučuje.
 
zasad kajsije Farlis sorta
 
jaje pamukove sovice na listu kajsije
 
jaje pamukove sovice na plodu kajsije!
Rak korena maline

Na području koje pokriva RC Vrbas, u većini zasada malina, registruju se simptomi  propadanja pojedinačnih biljaka, u vidu zaostalog porasta i tumorastih izraslina na korenu i korenovom vratu,od prouzrokovača bakterioznog raka, Agrobacterium spp. što je posledica nesertifikovanog sadnog materijala. Takve biljke obavezno ukloniti, kako se zaraza ne bi širila na ostale biljke.

 
tumorasti izraštaji na korenovom vratu maline
Dinamika polaganja jaja kukuruznog plamenca

Vizuelnim  pregledom useva semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, na nekoliko lokaliteta, registrujemo povećanje broja biljaka sa novopoloženim jajnim leglima kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis.

lokalitet

hibrid

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Kula

DKC 5001

14.7.

0

16.7.

1

19.7.

2

20.7.

2

Srbobran

Radan

14.7.

2

16.7.

2

19.7.

4

21.7.

15

Srbobran

NS 770

14.7.

1

16.7.

2

18.7.

3

21.7.

14

Srbobran

NS 6043

12.7.

0

15.7.

1

18.7.

2

21.7.

7

Bačko Dobro Polje

Enterprice

13.7.

1

15.7.

2

17.7.

3

21.7.

5

 

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima redovan obilazak useva kukuruza, posebno kukuruza šećerca i semenskog kukuruza, jer će se zbog visokih temperatura brzo dostići kritični pragovi položenih jajnih legala kukuruznog plamenca. Registrovana je i aktivnost parazitne osice, Trichogramma spp. pa se na takvim parcelama preporučuje tretman protiv kukuruznog plamenca isključivo insekticidom koji ne utiče na mortalite ove osice -  Coragen 20 SC(a.m. hlorantraniliprol), 0,02%.

Na lokalitetu u Srbobranu, gde je utvrđen % položenih jajnih legala kukuruznog plamenca blizu ili preko kritičnog praga ( 5% ), insekticidni tretmani počinju danas.

 

parazitirano jajno leglo kukuruznog plamenca

Početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca na lokalitetu u Bačkom Dobrom Polju, hibrid Enterprice,  fenofaza BBCH 63 (početak odbacivanja polena, vidljivi prvi končići svile), registrovana su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja, pa je neophodan stalni pregled useva kukuruza. Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, jer se nalazimo na samom početku polaganja jaja.

RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima useva kukuruza i po postizanju pragova štetnosti za kukuruznog plamenca daće signal za hemijski tretman.

 

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

Metcalfa pruinosa

Na području RC Vrbas,  registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na  vinovoj lozi, ružama, peršunu, kajsiji, šljivi i raznim vrstama žbunastih i drvenastih biljaka.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i izraziti je polifag. Direktne štete pričinjavaju larve i imaga, sisajući sokove biljaka (usled čega dolazi do slabijeg porasta biljaka i njihovog iznurivanja), dok se indirektne štete ogledaju u tome, što larve luče obilje medne rose, na kojima se naseljava gljiva čađavica.

Hemijske mere se ne preporučuju, već samo mehaničke, uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

 

larve Metcalfa pruinosa na mladim izbojima vinove loze

larve i voštana prevlaka sa mednom rosom, Metcalfa pruinosa

larve Metcalfa pruinosa, vinova loza

 

Cercospora beticola

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe , sa nekoliko lokaliteta, registruje se povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe, Cercospora beticola, u odnosu na prethodni pregled. Posebno je izražen povećan broj biljaka sa pegama kod useva koji se navodnjavaju kod osetljivijih sorata.  Preporučuje se stalni nadzor – pregled biljaka u takvim parcelama, jer će povoljni vremenski uslovi dovesti do približavanja  epidemijskog  praga, tj. 50% biljaka sa bar jednom pegom, kada će nastupiti momenat za početak prvog tretmana od Cercospore beticola-e.

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa bar jednom pegom 12.6.2017.

% biljaka sa bar jednom pegom 19.6.2017..

Bačko Dobro Polje(ogledno polje)

Sixtus

Sioux

Heston

Albus

Kundera

Grandiosa

Aureus

Victor

Eduarda

Koala

Taifun

Tibor

Eldorado

Azulata

4

4

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

5

9

4

0

1

3

1

2

4

4

2

2

1

Kula(proizvodna parcela)

 

Bruna(u sistemu za navodnjavanje)

 

Bruna( suvo ratarenje)

2

 

 

 

 

0

19

 

 

 

 

3

B.D.Polje(proizvodna parcela)

Falco

2

14

RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima nekih sorata šećerne repe sa više lokaliteta.

Šećerna repa - Cercospora beticola

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na nekoliko lokaliteta u region Vrbasa, registrovane su pojedinačne pege od   prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola).

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Vrbas će signalizirati momenat dostizanja epidemijskog praga i primene fungicida.

Procenat biljaka sa simptomima prikazan je u tabeli:

Datum pregleda

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa bar jednom pegom

10.6.2017.

Bečej(proizvodne parcele)

Original

Sioux

Eldorado

6

4

3

12.6.2017.

Bačko Dobro Polje(ogledno polje)

Sixtus

Sioux

Heston

Albus

4

4

5

2

12.6.2017.

Kula(proizvodna parcela)

Bruna

2

13.6.2017.

B.D.Polje(proizvodna parcela)

Falco

2

Cercospora beticola

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe (sorta Bruna), koja se nalazi u fenofazi  po BBCH skali 39(90% biljaka sklopilo redove), registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača  pegavosti lista šećerne repe, Cercospora beticola (pregledom u laboratoriji, potvrđeno je da se radi o konidijama Cercospore beticola-e).

Prema registrovanim podacima sa AMS, prvi uslovi za ostvarivanje primarne infekcije na području RC Vrbas, su bili od 24-26.5. Konidije iz pega koje su posledica primarne infekcije će sa nastupanjem povoljnih vremenskih uslova dovesti do širenja sekundarnih infekcija. Fungicidni tretman se za sad ne preporučuje, a RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima useva šećerne repe sa više lokaliteta.

 

konidija Cercospora beticola

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području RC Vrbas, izvršen je vizuelni pregled semenskih i merkantilnih pšenica sa nekoliko lokaliteta. Pšenice se trenutno nalaze u fenofazi razvoja po BBCH skali 73 (rana mlečna zrelost).  Pregledom je registrovano prisustvo sive pegavosti lista pšenice , Septoria tritici, pepelnice na stablu i listovima, Erysiphae spp. Rđa pšenice, Puccinia striiformis. registrovana je u netretiranom delu ogleda. 

Prikaz procenata obolelih biljaka na proizvodnim parcelama:

Datum Lokalitet Sorta Septoria spp.  %  biljaka sa simptomom Erysiphae spp. %  biljaka sa simptomom Puccinia spp. %  biljaka sa simptomom
31.5.2017. Srbobran NS 40 S 10 20 0
31.5.2017. Srbobran RENESANSA 0 15 0
31.5.2017. Srbobran EVROPA 0 25 0
31.5.2017. Srbobran ZVEZDANA 0 5 0
31.5.2017. Srbobran ILINA 0 15 0
31.5.2017. Srbobran POBEDA 0 0 0
31.5.2017. Srbobran NATAŠA 10 0 0
31.5.2017. Srbobran FUTURA 15 0 0
31.5.2017. Srbobran SIMONIDA 0 0 0
3.6.2017. Vrbas FARMER 10 10 0
1.6.2017. Bečej SOFRU 0 0 0
1.6.2017. Bečej INGENIO 0 0 0
1.6.2017. Bečej JULIE 0 0 0
1.6.2017. Kula NS 40 S 0 0 0
1.6.2017. Kula FALADO 0 0 0
1.6.2017. Kula ILICO 0 0 0
 
Monitoringom sortnih ogleda pšenice, registrovani su simptomi rđe pšenice, Puccinia striformis, na sorti Komarom, na 10% biljaka( prvi simptomi rđe pšenice na ovoj sorti,registrovani su tek 25.5) . Tokom ranijih vizuelnih pregleda, simptomi rđe nisu uočeni.
 
NETRETIRANI DEO SA SIMPTOMIMA RĐE PŠENICE
TRETIRANI DEO PŠENICE ISTE PARCELE
 
Monitoring krompira

Vizuelnim pregledom useva krompira na lokalitetu  u Zmajevu, sorta Desire, datum setve 25.3.2017. uočeno je da se krompir nalazi u fenofazi razvoja po BBCH skali 29 (vidljivo 9 i više izdanaka iz osnove).

Pregledom useva registrovana su :

·         imaga krompirove zlatice, Leptinotarsa decemlineata  u kopulaciji u indexu napada 3,5, kao i

·         Jajna legla krompirove zlatice u indexu napada 6,5

Preporuka proizvođačima krompira je da redovno obilaze useve pod krompirom. Hemijski tretman  se u ovom momentu ne preporučuje.

 

Imaga u kopulaciji

Jajno leglo krompirove zlatice

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima