Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Duvanov trips u usevu ozimog crnog luka

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fazi od treći list duži od 3 cm jasno vidljiv do 5 list duži od 3 cm jasno vidljiv (BBCH 13-15).  

Vizuelnim pregledom useva ozimog crnog luka registrovane su   larve duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada 4,37. S obzirom da je brojnost duvanovog tripsa mala tj. ispod praga štetnosti, proizvođačima luka se za sada ne preporučuju mere zaštite.

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva crnog luka i na vreme će obavestiti proizvođače o momentu potrebe za tretmanom.

Prag štetnosti za duvanov trips u usevu crnog luka je 1 do 2 larve tripsa po listu luka .

larva duvanovog tripsa

Tripsi u crnom luku na otvorenom polju
Na području RC Vrbas, lokalitet Zmajevo, u usevu crnog luka (sorta Elinka), koji se nalazi u fenofazi 4 list vidljiv (14 BBCH), vizuelnim pregledom registrovana su imaga  tripsa, Thrips tabaci, u indeksu napada 6,25.
Hemijske mere se za sada ne preporučuju, jer nije postignut  prag za hemijski tretman od 1-2 larve po listu. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima useva crnog luka.
 
imago tripsa
 
usev crnog luka