Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Vrbas usevi krompira namenjeni za proizvodnju jesenjeg krompira se nalaze u fazi od 4 do 6 listova na glavnoj stabljici razvijeno (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Krompirova zlatica je redovno prisutna štetočina u svim reonima gajenja krompira. Štetni su imago i larva. Pri velikoj brojnosti i intenzivnoj ishrani, celokupna lisna masa može nestati za relativno kratko vreme. U toku je polaganja jaja, a u narednom periodu se očekuje i početak piljenja larvi.

jajna legla krompirove zlatice

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obilaze svoje useve, a RC Vrbas nastavlja sa daljim monitoringom ove štetne vrste i blagovremeno će signalizirati o vremenu tretmana.

Prisustvo krompirove zlatice u usevima krompira

Na području delovanja RC Vrbas usevi krompira namenjeni za proizvodnju jesenjeg krompira se nalaze u fazi od 5 do 9 listova na glavnoj stabljici razvijeno (BBCH 15-19).

Imago krompirove zlatice

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Krompirova zlatica je redovno prisutna štetočina u svim reonima gajenja krompira. Štetni su imago i larva. Pri velikoj brojnosti i intenzivnoj ishrani, celokupna lisna masa može nestati za relativno kratko vreme. U toku je njen izlazak sa mesta prezimljavanja i dopunska ishrana na listovima, a u narednom periodu se očekuje i početak polaganja jaja.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obilaze svoje useve, a RC Vrbas nastavlja sa daljim monitoringom ove štetne vrste i blagovremeno će signalizirati o vremenu tretmana.

Krompirov moljac

Na području delovanja RC Vrbas, usevi krompira se nalaze u  fazi od vađenja ranih sorata krompira do faze sazrevanja kod poznih sorata (BBCH 81-85).

Na feromonskim klopkama beleže se  pojedinačni ulovi imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella ). Niske brojnosti na klopkama za sada ne predstavljaju visok rizik od nastanka šteta, ali je neophodno usmeriti pažnju na sve preventivne mere u kontroli ove štetočine.

Preporučujemo proizvođačima:

Ø  na parcelama gde se krompir još neće vaditi, potrebno je da se održavaju bankovi i uključi navodnjavanje kako bi se sprečilo otvaranje pukotina kroz koje moljac dolazi do krtole i polaže jaja.

Ø  vađenje krompira u što kraćem roku

Ø  čuvanje izvađenih krtola u dobro obezbedjenim skladištima sa kontrolisanim uslovim(temperatura, vlaga, zaštitne mreže na prozorima skladišta).

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju zbog niske brojnosti,a RC Vrbas nastavlja u narednom periodu sa praćenjem ove štetočine.

 

Ulovi krompirovog moljca na feromonskoj klopci

Monitoring krompira

Vizuelnim pregledom useva krompira na lokalitetu  u Zmajevu, sorta Desire, datum setve 25.3.2017. uočeno je da se krompir nalazi u fenofazi razvoja po BBCH skali 29 (vidljivo 9 i više izdanaka iz osnove).

Pregledom useva registrovana su :

·         imaga krompirove zlatice, Leptinotarsa decemlineata  u kopulaciji u indexu napada 3,5, kao i

·         Jajna legla krompirove zlatice u indexu napada 6,5

Preporuka proizvođačima krompira je da redovno obilaze useve pod krompirom. Hemijski tretman  se u ovom momentu ne preporučuje.

 

Imaga u kopulaciji

Jajno leglo krompirove zlatice

Polaganje jaja krompirove zlatice
Na području RC Vrbas, registrovana su imaga i polaganje jaja  prezimljujuće generacije krompirove zlatice, Leptinotarsa decemlineata. Ne preporučuje se insekticidni tretman, dok ne dodje do piljenja larvi. Pad dnevnih temperatura uticaće na usporavanje aktivnosti krompirove zlatice. RC Vrbas će obavestiti proizvođače krompira o momentu tretiranja.
 
jaja krompirove zlatice, Leptinotarsa decemlineata
 
sveže položena jaja krompirove zlatice
 
Štetni insekti na krtolama krompira
Na lokalitetu u Zmajevu počelo je vađenje krompira, i, prilikom vizuelnog pregleda, ustanovljeno je prisustvo larvi žičara, Elateridae spp. , larvi krompirovog moljca, Phthorimea operculella, imaga krompirove zlatice, Leptinotarsa decemlineata. RC Vrbas nastavlja sa pregledom krtola krompira u skladištima.
 
usev krompira
larva žičara
 
larve krompirovog moljca
 
imaga krompirove zlatice na krtoli krompira