Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Vrbas zasadi šljive se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasade šljiva registrovani su pojedinačni ulovi odraslih jedinki crne šljivine ose (Hoplocampa minuta).

Crna i žuta osa šljivina osa (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava) se u zasadima šljiva  javljaju svake godine.  Imaju jednu generaciju godišnje i prezimljavaju u stadijumu larve. Ženke ovih štetočina polažu jaja na čašične listiće cvetova šljive. Crna šljivina osa polaže jaja u slobodne čašične listiće, dok žuta šljivina osa između slobodnih čašičnih listića. Nakon piljenja, larve  se ubušuju u tek formirane plodove, usled čega dolazi do njihovog opadanja. Jedna larva može oštetiti 4-6 plodova.

šljivina osa

Suzbijanje ovih štetočina se sprovodi u periodu piljenja gusenica pre njihovog ubušivanja u plodove u fazama precvetavanja šljive kada pčele i drugi polinatori više nisu prisutni u zasadu. 

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem faza razvoja šljiva i prisustva šljivinih osa u zasadima šljiva i na  vreme će obavestiti proizvođače o momentu za njihovo suzbijanje.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljive

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi šljive se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fazama cvetanja ( BBCH 61-65 ).

faza cvetanja šljive

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasad šljive, registrovana je pojava odrasle jedinke crne šljivine ose ( Hoplocampa minuta).

crna šljivina osa

Štetne ose, crna šljivina osa( Hoplocampa minuta ) i žuta šljivina osa ( Hoplocampa flava ) su štetne vrste u zasadima šljive koje se javljaju svake godine. Raspon leta ovih osa, zavisi od vremenskih uslova. Ukoliko je manja relativna vlažnost i viša temperatura, let počinje ranije, masovnije i traje kraće. Nagla zahlađenja i kišni period prekidaju let ovih osa, koji se nastavlja posle stabilizacije vremena. Štete prave larve koje se ubušuju u tek formirane plodove, usled čega dolazi do njihovog opadanja.

Hemijske mere se sprovode u fazi precvetavanja šljive.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem faza razvoja šljiva i prisustva šljivinih osa u voćnjacima i signaliziraće pravo vreme za njihovo suzbijanje.

Pojava šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području RC Vrbas, šljive se nalaze u fenofazi od cvetna loža otvorena: krunični lističi vidljivi; pojedinačni cvetovi bele boje još uvek zatvoreni do faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (57-59 BBCH).

Na lokalitetu u Turiji, na lepljivim klopkama postavljenim  u zasad šljive, registrovani su ulovi imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

 

    

Crna šljivina osa                        Žute šljivine ose

 

To su štetočine koje se pojavljuju istovremeno svake godine, obično u rano proleće, pred cvetanje šljive. Imaju jednu generaciju godišnje. Prezimljavaju kao larve u zemlji. Ženke polažu jaja u čašične listiće cvetova, a larve se nakon piljenja ubušuju u zametnute plodiće, usled čega dolazi do njihovog opadanja.

Mere zaštite šljiva od ovih štetočina se sprovode u fazi precvetavanja, kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u voćnjacima.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem faza razvoja šljiva i prisustva šljivinih osa u voćnjacima i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Šljivine ose

Na području RC Vrbas, šljive se nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja (61-65 BBCH).

 

 

Na lokalitetu Vrbas, na lepljivim klopkama postavljenim  u zasade šljiva, registruje se ulov imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

 

 

Šljivine ose

Mere zaštite šljiva od ovih štetočina se sprovode u fazi precvetavanja, kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u voćnjacima.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem faza razvoja šljiva i prisustva šljivinih osa u voćnjacima i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prvi ulovi šljivinih osica
Na području RC Vrbas, na lepljivim klopkama, registrovani su prvi ulovi crne i žute šljivine ose, Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava.
Hemijski mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Vrbas će dati signal za vreme primene insekticida.
 
šljivine ose
Pojava šljivinih osica
Na području RC Vrbas, šljive se nalaze u fenofazi po BBCH 51 (bubrenje cvetnih pupoljaka).
Na lokalitetu u Vrbasu, na lepljivim klopkama, registrovan je ulov imaga crne i žute šljivine ose, Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava.
Trenutno se ne preporučuju mere zaštite. RC Vrbas će signalizirati vreme za tretman.
 
šljivine ose na lepljivoj ploči
 
Žuta šljivina osica (Hoplocampa flava)
Na području delovanja RC Vrbas,lokalitet Vrbas na PALf lepljivim pločama registrovana je pojava žute šljivine osice. Jedna larva može oštetiti 4-5 plodova. Oštećeni plodovi otpadnu i na njima se nalazi okrugli crni otvor kroz koji je izašla pagusenica.