Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)  

Štetni organizmi: Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Naziv (latinski naziv)

Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)  

Opis

 
Attachments
Created at 17.6.2014 8:28  by Saša Pejović 
Last modified at 17.6.2014 8:28  by Saša Pejović