Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
RC : Vršac
Sorta : Zlatni Delišes
Fenofaza : Faza mišijih ušiju (BBCH 10).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 11 %.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Regionalni centar: Vršac
Sorta: Zlatni Delišes
Fenofaza: Početak pucanja pupoljaka (BBCH 07).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 3,5 %.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
RC: Vršac
Sorta: Zlatni delišes
Fenofaza: Kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 2,5 %.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Zlatni delišes
Fenofaza : Mirovanje vegetacije (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 2 %.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Usevi ozimog ječma i pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 23-26).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice na više lokaliteta registrovano je prisustvo simptoma
sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 8-12% biljaka,
pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 0-10% biljaka i
lisne rđe (Puccinia recondita) na 0-8% biljaka.
 
U usevima ozimog ječma je registrovano prisustvo simptoma
pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 0-6% biljaka i 
mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 30-40% biljaka.
 
U odnosu na  prethodni pregled je došlo do povećanja intenziteta prisustva navedenih patogena što je rezultat povoljnih uslova za njihov razvoj.
 
 
 
Trenutno se ne preporučuju mere za suzbijanje ovih patogena. RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva strnih žita.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
RC : Vršac
Sorta : Zlatni Delišes
Fenofaza : Mirovanje vegetacije(BBCH 00)
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke u registrovanim askusima počelo je formiranje askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 1,5 %.
 
Velika slika                          Velika slika
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
U regionu koji pokriva RC Vršac ozima strna žita se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 22-24).
U toku vizuelnog pregleda pšenice registrovano je prisustvo patogena prouzrokovača sive pegavosti lista (Septoria tritici) na od 2 % do 4% biljaka.
 
Simptom sive pegavosti lista pšenice
 
U usevima ozimih ječmova su uočeni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 12 % do 30% biljaka i pepelnice žita na do 12 % biljaka. Zbog viših temperatura tokom decembra i januara meseca i prisustva padavina u tom periodu došlo je do značajnog povećanja broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma.
 
Simptom mrežaste pegavosti lista ječma
 
Simptom pepelnice žita na listu ječma
 
Za sada se primena hemijskih mera zaštite ne preporučuje, a RC Vršac nastavlja sa praćenjem  štetnih organizama u usevima strnih žita.
Repičine pipe migrirale u useve uljane repice
Usevi uljane repice se u regionu Vršca nalaze u fenofazama od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorynchus quadridens) u niskoj brojnosti.
Imaga repičinih pipa prezimljavaju u zemljištu na parcelama gde su prethodne godine bili usevi uljane repice. Pojava  na novim usevima znači da su počeli izlasci sa mesta prezimljavanja i naseljavanje novoposejanih useva. Po prelasku, insekti započinju sa dopunskom ishranom i polaganjem jaja. Visoke temperature u prethodnom periodu su doprinele ranijoj mograciji pipa u odnosu na prethodnu godinu.
 
Imago male repičine pipe
 
Za sada se hemijske mere kontrole ne preporučuju a RC Vršac nastavlja sa praćenjem useva uljane repice.
Prisustvo simptoma bolesti u usevima strnih žita
Usevi pšenice koji su najvećim delom u regionu koji pokriva RC Vršac posejani u prvoj i drugoj dekadi oktobra meseca se nalaze u fenofazi od 3 lista (BBCH 13) do početka bokorenja-vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 21), dok su usevi iz kasnijih rokova setve u fazi nicanja. Vizuelnim pregledom nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.
 
Usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi bokorenja- vidljivo jedno do dva sekundarna stabla (BBCH 21-22). Prilikom vizuelnog pregleda useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 8-14% biljaka.
 
 
Simptom mrežaste pegavosti lista ječma
 
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva strnih žita.
Zdravstveno stanje u usevima uljane repice
Usevi uljane repice se su regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fazi razvoja listova:od 6-9 razvijenih listova (BBCH 16-19).
 
Uljana repica kao gajena kultura ima veliki broj insekata koji se hrane njenim vegetativnim i generativnim delovima. Mnogi štetni organizmi su zajednički za biljke iz familije kupusnjača (Brassicaceae) kojoj i uljana repica pripada. Visoke prosečne temperature vazduha koje su nas pratile sve do prve dekade novembra meseca su bile povoljne za razvoj štetočina.
 
Prilikom vizuelnih pregleda useva uljane repice uočeno je prpisustvo sledećih štetnih organizama:
  • larve kupusnog moljca (Plutella xylostella) na do 5% biljaka i štete od njihove ishrane u vidu "prozora" na listovima;
  • larve muva minera (Diptera, Agromyzidae) na do 3% biljaka;
  • kolonije vaši (Aphididae) na do 7% biljaka;
  • simptomi suve truleži (Phoma lingam) koji su prisutni u usevima koji su posejani krajem avgusta meseca na do 4% biljaka.

U ovoj fenofazi razvoja kada uljana repica ima 6-9 listova, intenzitet prisustva navedenih štetnih organizama ne može napraviti ekonomski značajne štete, te se primena pesticida za njihovo suzbijanje ne preporučuje.

Larva kupusnog moljca

 
Imago kupusnog moljca
 
Larva muve minera
 
 
Kolonija vaši
 
Simptom suve truleži
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima