Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Azijska voćna mušica
Regionalni centar PIS Vršac vrši redovan monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na terenu koji pokriva i to pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom u zasadima voća koje je za ovu vrstu atraktivno: malina, trešnja, borovnica, kupina, vinova loza.
Prve jedinke ove sezone su registrovane 21.07. u zasadu maline.
 
Imago polaže jaja u plodove koji su u fazi zrenja a najosetljivije su vrste iz grupa jagodičastog i koštičavog voća i vinova loza. S obzirom da je osetljivo koštičavo voće (trešnja,višnja) obrano  a jagodičasto nije zastupljeno u našem regionu na velikim površinama, kod nas je u narednom periodu najugroženija vinova loza. Iako su brojnosti u ovom momentu na klopkama pojedinačne, postoji  rizik brzog uvećanja brojnosti ove mušice i nastanka ozbiljnih šteta.
 
Fotografija: Klopka za azijsku voćnu mušicu
 
U cilju zaštite zasada  osetljivih biljnih vrsta u narednom periodu, preporučuje se primena svih raspoloživih mera:
  • masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki koje imaju kao mirisni atraktant mešavinu crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta. Preporuka je da se klopke gušće postave na ivičnom delu parcele (na 2-3m) a unutar parcele na svakih 5m
  • ne ostavljati plodove posle berbe koji su prezreli jer predstavljaju mesto za razmnožavanje mušice, ukloniti ih u zatvorenu burad 
  • skraćivanje intervala berbe radi bržeg uklanjanja plodova sa parcele
  • održavanje higijene oko parcela kao i krčenje napuštenih zasada-sve u cilju ukljanjanja plodova na kojima se ona razmnožava
  • hemijske mere zaštite - veoma su složene zbog činjenice da imago polaže jaja unutar plodova te su i jaja i larve nedostupne za insekticide.Drugi problem za primenu insekticida je što azijska voćna mušica naseljava zasade u fazi sazrevanja te je zbog karence preparata primena istih problematična. U ugroženim zasadima, ukoliko se u klopkama konstatuje prisustvo ove štetočine, moguća je primena sledećeh insekticida uz obavezno poštovanje karence:

       - breskva: Exirel (a.m.cijantraniliprol) 0,075% - karenca 7 dana

       - malina: Plures (a.m.deltametrin) 0,5-0,75l/ha - karenca 14 dana

       - kupina: Karate zeon (a.m.lambda cihalotrin) 0,2l/ha - karenca 7 dana

U zasadima u kojima se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se primena insekticida.Takođe je preporuka da se sve raspoložive mere kontrole primene na celom regionu jer se u suprotnom ne mogu očekivati zadovoljavajući rezultati.

Kraj primarnih infekcija Blumeriella jaapii
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza razvoja višnje: plodovi sazreli za ishranu (BBCH 89).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela - apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) utvrđene su potpuno ispražnjene apotecije što predstavlja kraj primarnih infekcija ovog patogena.
 
Datum pregleda
Procenat dozrelosti
Procenat ispražnjenosti
07.04.2021.
/
/
14.04.2021.
/
/
21.04.2021.
16
/
29.04.2021.
36
/
07.052021.
46
/
13.05.2021.
68,51
25,92
20.05.2021.
85,7
37,5
27.05.2021.
100
68
03.06.2021.
100
71,69
11.06.2021.
100
79,62
18.06.2021.
100
81,81
26.06.2021.
100
86
01.07.2021.
100
90
08.07.2021.
100
100
Ispražnjenost apotecija Blumeriella jaapii
 
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Oblačinska
Fenofaza : Plodovi su sazreli za ishranu,imaju tipičan ukus i boju (89 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovana je ispražnjenost apotecija od 90%.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Prisustvo običnog paučinara u usevu soje
 
Regionalni centar : Vršac
Fenofaza soje : Od prisutni cvetni pupoljci, još pokriveni lišćem do otvoreni cvetovi na prvoj cvasti (BBCH 50-61). 
 
Vizuelnim pregledom useva soje registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na 6% biljaka, sa 1-2 jedinke na naličju lista.
 
 
 
Sušni i topli period koji je aktuelan u našem regionu stvara povoljne uslove za razmnožavanje grinja.
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak polja, sa posebnim akcentom na ivični deo parcela, s obzirom da naseljavanje parcela uvek počinje na rubovima i širi se prema unutrašnjosti useva.
 
Za sada se hemijski tretman ne preporučuje zbog niskog intenziteta napada ove štetočine.
 
RC Vršac će signalizirati pravi momenat za hemijski tretman.
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii
Regionalni centar: Vršac
Sorta višnje: Oblačinska
Fenofaza: Plod je zreo za branje, tehnološka zrelost (87 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovana je ispražnjenost apotecija od 86%.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Oblačinska
Fenofaza : Obojavanje skoro završeno (85 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovana je ispražnjenost apotecija 81,81 %.
 
 
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Oblačinska
Fenofaza : Obojavanje skoro završeno (85 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovana je ispražnjenost apotecija od 79,62 %.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-kraj primarnih infekcija!
 
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Zlatni delišes
Fenofaza : Prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je ispražnjenost pseudotecija  100 %
Ovaj parametar ukazuje da je kraj perioda primarnih infekcija od ovog patogena.
 
Datum pregleda
Procenat dozrelosti
Procenat ispražnjenosti
05.02.2021
 0
/
12.02.2021
5,50
/
18.02.2021
6,00
/
25.02.2021
10,00
/
05.03.2021
17,50
/
11.03.2021
18,00
/
18.03.2021
19,11
/
25.03.2021
23,50
/
01.04.2021
32,69
/
08.04.2021
46,49
12,28
15.04.2021
56,37
17,64
22.04.2021
78,24
35,18
28.04.2021
94
56
06.05.2021
97,64
62,26
12.05.2021
98,50
72
19.05.2021
100
88,23
26.05.2021
100
94,11
02.06.2021
100
98
11.06.2021
100
100
/
/
/
Početak polaganja jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca u usevima kukuruza
Usevi kukuruza se u regionu Vršca, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od 6 do 10 listova (BBCH 16-19).
 
U usevu semenskog kukuruza su, na lokalitetu Bela Crkva, registrovana sveže položena jajana legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% biljaka.
 
 
Ovo je početak polaganja jaja i za sada se ne preporučuje primena insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja i piljenja larvi i preko ovog portala će dati signal za suzbijanje ove štetočine.
Rđaste grinje na višnji
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza razvoja višnje: zasadi višanja se nalaze u fazi razvoja ploda, plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).
 
Vizuelnim pregledom zasada višanja registrovani su simptomi bronzavosti i uvijenosti listova višnje na gore. Laboratorijskim pregledom simptomatičnog lišća utvrđeno je prisustvo rđastih grinja iz roda Aculus.
Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje zasade i obrate pažnju na vrhove mladara na prisustvo grinja. Za njihovo suzbijanje se preporučuje Abamec (a.m.abamektin) 0,075% koji ima karencu 14 dana. Zbog blizine berbe, primena akaricida se preporučuje posle berbe. Takođe, prirodni neprijatelji mogu smanjiti brojnost grinja i regulisati populaciju.
 
  
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima