Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Beli drvotočac (Zeuzera pyrina)

Beli drvotočac (Zeuzera pyrina) je polifagna štetočina koja je prisutna u našoj zemlji. Najčešće štete pravi u mladim voćnjacima do dve godine starosti.

Simptom prisustva gusenice belog drvotočca
 
 
Simptom prisustva gusenice belog drvotočca (izmet ispod stabla)
 
 
Izgled gusenice belog drvotočca
  
 

U našim uslovima, razviće jedne generacije traje 2 do 3 godine. Odrasli leptiri se javljaju od juna do avgusta, žive kratko i ne hrane se. Ženke polažu jaja na lisne drške u osnovi pupoljaka i na koru grana na mestima granjanja. Ispilele larve se prvo ubušuju u mlade grančice pri osnovi lista, posle migriraju u deblje grane gde završavaju svoj razvoj. Treće godine gusenice se ulutkavaju na samom izlazu iz hodnika, tako da nakon izlaska leptira iz rupe viri prazna košuljica. S obzirom da ima višegodišnje razviće, često se u zasade introdukuje sa zaraženim sadnim materijalom.

Mere koje se preporučuju za suzbijanje su pre svega mehaničke koje podrazumevaju orezivanje i spaljivanje zaraženih grana vodeći računa da se ukloni i gusenica drvotočca zajedno sa njima. Takođe, za uspešnu kontrolu ove štetočine preporučuje se korišćenje zdravog sadnog materijala.

Dozrelost apotecija (Blumeriella jaapii)
Na području delovanja RC Vršac,punkt Plandište,zasadi višnje se nalaze u fazi :plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 96,72% apotecija,dok je procenat ispražnjenosti apotecija 34,42 %.
 
 
List višnje sa apotecijama
 
Dozrela apotecija           Ispražnjena apotecija
        
Velika slika                          Velika slika
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Vršac,sorta Zlatni delišes se nalazi u fazi : drugo opadanje plodova (BBCH 73).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je 100 % dozrelih pseudotecija dok je procenat isparžnjenosti 93,33 %. 
 
 
Ispražnjena pseudotecija
Dozrelost apotecija (Blumeriella jaapii)

U regionu RC Vršac, punkt Plandište, zasadi višnje se nalaze u fazi: plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), registrovano je prisustvo zrelih askospora u 96,15% apotecija, dok je procenat ispražnjenosti apotecija 26,92%. 

Dozrela apotecija                  Ispražnjena apotecija

 

Velika slika                           Velika slika

RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na terenu RC Vršac, sorta Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi: drugo opadanje plodova (BBCH 73).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je 100% dozrelih pseudotecija, dok je procenat ispražnjenosti 88,23%.
 
 
Ispražnjena pseudotecija
 
Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Vršac,sorta Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi : veličina ploda do 20 mm (BBCH 72).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 50 pregledanih pseudotecija u 2 je formirano do 25% askospora,u 8 od 25-50%,u 5 je od 50-75%,u 10 je formirano preko 75% askospora.
Takođe su registrovane 25 ispražnjene pseudotecije.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 86,5%.
Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 50%.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost apotecija (Blumeriella jaapii)
Na teritoriji RC Vršac zasadi višnje se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 42% apotecija.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti ovog patogena.
Dozrelost apotecija (Blumeriella jaapii)
Na teritoriji RC Vršac zasadi višnje se nalaze u fazi od zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju do drugo opadanje ploda (BBCH 72-73).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 34,61% apotecija.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Vršac, sorta Zlatni Delišes, se nalazi u fenofazi : plodovi dostigli dimenziju do 10 mm (BBCH 71).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 50 pregledanih pseudotecija u 2 je formirano do 25% askospora, u 10 je od 25 do 50% formiranih askospora, u 11 je od 50 do 75% formiranih askospora, dok je u kategoriji preko 75% formiranih askospora 23 pseudotecije.

 

Takođe, registrovane su i 4 ispražnjene pseudotecije.

 

Procenat dozrelosti pseuudotecija za ovu nedelju iznosi 81,50%, dok je procenat ispražnjenosti pseudotecija 8,00%.

 
 

RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Vršac, sorta Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi: plodovi dostigli dimenziju do 10mm, opadanje plodova posle cvetanja.
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 54 pregledane pseudotecije u 19 je formirano do 25% askospora,u 10 od 25-50%, u 17 od 50-75% a u 5 ima formiranih preko 75% askospora.Takođe se registruju 3 ispražnjene pseudotecije.
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi  56,48%.
Procenat ispražnjenosti iznosi 5,55%.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti ovog patogena.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima