Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii
Regionalni centar: Vršac
Sorta: Oblačinska
Fenofaza: Plod oko 70 % krajnje veličine (BBCH 77).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća plodonosnih tela prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 72 % a uočeno je i 18 % ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrevanja i pražnjenja apotecija ovog patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Regionalni centar: Vršac
Sorta: Zlatni Delišes
Fenofaza: Veličina ploda do 20 mm (BBCH 73).
 
Labotatorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća  jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100 %.
Ispražnjenost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 72 %.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Regionalni centar :Vršac
Sorta : Zlatni Delišes
Fenofaza : Veličina ploda do 20 mm.
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi : 94,5 %.
Ispražnjenost pseudotecija za ovu nedelju iznosi : 58 %.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii
Regionalni centar :Vršac
Sorta : Oblačinska
Fenofaza : Plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 60 % apotecija.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.
Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Oblačinska
Fenofaza : Drugo opadanje plodova (BBCH73).
 
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 58,62 % apotecija.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
 
Regionalni centar :Vršac
Sorta : Zlatni Delišes
Fenofaza : Plodovi dostigli dimenziju do 10 mm.Opadanje plodova posle cvetanja.(BBCH 71)
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 82,21 %.
Ispražnjenost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 48 %.
 
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena. 
Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapii
 
Regionalni centar: Vršac
Sorta: Oblačinska
Fenofaza: Plodnik raste; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 49 % apotecija.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.
Šljivina lisna muva
U više zasada šljiva, tokom prethodnih dana je pri vizuelnom pregledu uočeno prisustvo simptoma na listovima u vidu izraslina na naličju lista. Unutar izraslina se nalaze larve žućkasto narandžaste boje koje pripadaju vrsti šljivina lisna muva - Plutonella pruni.
 
 
 
Izrasline duž lisnih nerava nastaju usled ishrane ove vrste. Ima jednu generaciju godišnje a štete se ogledaju u deformaciji listova.
Ne pripada ekonomski značajnim štetočinama i za suzbijanje šljivine lisne muve se ne preporučuje posebno primena hemijskih mera zaštite. Broj biljaka sa deformacijama u zasadima se svodi na nekoliko i ovim putem želimo da obavestimo proizvođače o čemu se radi kada zapaze ovakve listove i da ne treba sprovoditi nikakve dodatne mere.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
 
 
 
Regionalni centar: Vršac
Fenofaza jabuke: Plodovi dostigli dimenzije do 10 mm.Opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa  prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodov jabuke (Venturia inaequalis).
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 71,69 %.
Ispražnjenost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 33,96 %.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Štetočine u usevima uljane repice u fazi cvetanja
 
Regionalni centar: Vršac
Fenofaza: U zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, od 30% cvetova glavne cvasti otvoreno (BBCH 63) do punog cvetanja; 50 % cvetova glavne cvasti otvoreno; starije latice opadaju (BBCH 65).
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo štetočina: 
pipa repičine ljuske (Ceutorrhynchus assimillis) na 6 % biljaka,
repičin sjajnik (Meligethes aeneus) na 20 % biljaka,
rutava buba (Tropinota hirta) na 4 % biljaka.
 
Pipa repičine ljuske (Ceutorrhynchus assimillis)-Štete na uljanoj repici pričinjava imago ishranom na cvetnim puljcima i polaganjem jaja u mahune. Najznačajnije štete pričinjavaju larve koje se hrane semenom unutar mahuna.
 
Repičin sjajnik (Meligethes aeneus) i rutava buba(Tropinota hirta) se hrane pretežno polenom krstašica, a da bi došli do njega oštećuju pupoljke biljaka iz ove porodice. Do štete dolazi samo u stadijumu pupoljka, jer je u fazi cvetanja  pristup sjajniku do polena otvoren.
 
   
   
   Repičin sjajnik   
 
Iako su u usevu registrovane navedene štetočine, primena insekticida je strogo zabranjena u vreme cvetanja!   
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima