Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Usevi ili zasadi
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
U regionu RC Vršac, punkt Vršac, sorta Zlatni delišes se nalazi u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).
Od 50 pregledanih pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u kategoriji 0-25% je 0, u kategoriji od 25-50% su 2, u kategoriji od 50-75% su 7, a u kategoriji preko 75% su 28. Ispražnjenih je 13.
Procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 94,5%.
Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 26%.
 
Dozrelost peritecija u prezimelom lišću jabuke
 Pregledom opalog lišća jabuke na lokalitetu Vršac,sorta Zlatni delišes konstatovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) od 42%.Od 63 pregledane peritecije ,po kategorijama:
- bez formiranih askospora -15 peritecija
- do 25% formiranih askospora - 13 peritecija
- od 26-50% formiranih askospora u askusima - 18 peritecija
- 51-75 % formiranih askospora - 10 peritecija
- 75-100% formiranih askospora- 7 peritecije
Erwinia amylovora - bakteriozna plamenjača
 

   17.05.2015 godine u zasadu jabuke i kruške na lokalitetu  Parta,uočena je jaka infekcija bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora),koja se pojavila nakon grada od 10.05.2015 godine. Simptomi bakteriozne plamenjače se vide na letorastima, kojima se povija vrh u vidu pastirskog štapa (karakterističan simptom), zatim dobijaju braon i na kraju crnu boju, kao i lišće na njima i vidi se eksudat koji izlazi iz inficiranog tkiva u obliku kapi (preko koje se bakterija širi dalje insektima). Na kraju izgledaju kao spaljeni plamenom, po čemu je bolest i dobila ime.Na inficiranim plodovima vide se prvo tamno zelena područja, koja kasnije prelaze u crnu boju i takvi plodovi opadaju,što je direktna šteta za voćara. Na njima se takođe  pojavljuje eksudat koji služi za širenje bolesti.  Simptomi su prisutni na svim sortama koje su zastupljene u zasadu (Ajdared,Zlatni delišes,Ričared) ali različitog intenziteta što zavisi od osetljivosti sorte.

 Preporuka  je, da se mehanički skidaju  zaraženi  delovi  stabala i da se rezovi prave 10-15 cm ispod vidljivih simptoma na zaražnim delovima, a alat se posle svakog reza mora dezinfikovati u 90% alkoholu.Zaraženi biljni delovi se iznose iz voćnjaka i spaljuju.Ova mera se mora vršiti bar dva do tri puta,dok je izrazit porast letorasta, što iziskuje velike troškove radne snage kao i veliki gubitak roda, jer se skida dosta zaraženih plodova, kao i nezaraženih koji se nalaze na zaraženim delovima biljke i time direktno utiče na  rod voćnjaka.Takođe, moraju se u ovom zasadu i izvaditi pojedina stabla jer su toliko inficirana da je nemoguće drugačije eliminasati bolest.

 Eksudat na plodu jabuke

velika slika

velika slika

Eksudat na plodu

velika slika

velika slika

Zahvaćeni vrhovi stabla

   Preporuka je i primena bakarnih fungicida kao što je Funguran OH u dozi 0,15% radi dezinfekcije preseka nastalih uklanjanjem inficiranih delova biljke.

Praćenje dozrelosti pseudotecija gljive Venturia inaequalis
 Dozrelost peritecija gljive prouzrokovača čađave krastavosti plodova i listova jabuke na lokalitetu Bela Crkva ove nedelje iznosi 63,33% dok je ispražnjenost 6,33%.Najveći broj peritecija je u kategoriji 50-75% dozrelih askospora (17),u kategoriji preko 75% je 15.  Svake nove padavine će dovesti do masovnog izbacivanja askospora u prirodu i do  ostvarivanja infekcije lista.
  Jabuke se na ovom lokalitetu nalaze u fazi punog cvetanja.
Praćenje dozrelosti pseudotecija patogena Venturia inaequalis
 Pregledom opalog lišća jabuke sorte zlatni delišas na lokalitetu Bela Crkva ustanovljeno je da  dozrelost psedotecija iznosi 61,9% a ispražnjenost 6,25%.
 Dinamika dozrevanja pseudotecija
 
 
Datum
% dozrelosti
% ispražnjenosti
26.02.
3,3
05.03.
3,5
13.03.
8,8
19.03.
24,1
26.03.
25,4
02.04.
32,3
09.04.
57,0
16.04.
61,9
6,2
Praćenje dozrelosti pseudotecija patogena Ventiria inaequalis
  U prezimelom lišću uzetom iz zasada jabuke sorte Zlatni delišes na lokalitetu Bela Crkva, ovonedeljnim pregledom ustanovljeno je da dozrelost askospora u pseudotecijama iznosi 32,35 %.
 
U kategoriji - do 25 % formiranih askospora bilo je 15 pseudotecija; kategorija 26-50 % formiranih askospora imala je 15 pseudotecija a u kategoriji 51-75 % formiranih askospora bilo je 7 pseudotecija. 
 
Sorta Zlatni delišes se nalazi po BBCH skali u fenofazi od 55 - Vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) do faze 56 - Faza zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni).
 
 
 
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija patogena Venturia inaequalis
   Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća na punktu Bela Crkva, sorta Zlatni delišes ustanovljeno je da dozrelost askospora u pseudotecijama iznosi
25,41 %.
 
   U kategoriji - do 25% formiranih askospora bilo je 17 pseudotecija; kategorija 26-50 % formiranih askospora imala je 10 pseudotecija; a u kategoriji 51-75 % formiranih askospora bilo je 8 pseudotecija.
 
Sorta Zlatni delišes u ovom zasadu se nalazi u fenofazi 09 po BBCH skali - zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka.
Praćenje dozrelosti pseudotecija patogena Venturia inaequalis
 U prezimelom lišću koje je uzeto iz zasada jabuka sorte Zlatni delišes na lokalitetu Bela Crkva,ove nedelje dozrelost askospora u pseudotecijama iznosi 24,10%.Fenofaza razvoja jabuke u tom voćnjaku je početak pucanja pupoljaka (07 po BBCH skali) za sortu Zlatni delišes  i za sortu Ajdared.
  S obzirom na visok procenat dozrelosti askospora i fazu otvaranja pupoljaka,sa prvim padavinama može doći do oslobađanja askospora.Preporučuje se  preventivna primena fungicida na bazi bakra ili kombinacija bakra sa mineralnim uljima:
  • a.m. bakar-oksihlorid  (Bakarni oksihlorid 50) 0,5% ili
  • a.m. bakar hidroksid (Everest ) 0,5% ili
  • a.m. bakarni hidroksid +mineralno parafinsko ulje (Bakarno ulje) 1,5%

Faza razvoja Zlatnog delisesa

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
 Pregledom opalog lišća na lokalitetu Bela Crkva,sorta zlatni delišes ustanovljeno je da je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave krastavosti listova i plodova 3,3%.
  
    Najveći broj pseudotecija su sa formiranim askusima u kojima se registruje proces formiranja askospora (26 kom),bez formiranih askusa je bilo 10 pseudotecija dok se u 6 beleže formirane askospore u kategoriji K1 (do 25% askusa sa formiranim askosporama).
 
Venturia inaequalis - praćenje dozrelosti pseudotecija
  Pregledom opalog lišća sa lokaliteta Bela Crkva - sorta Zlatni delišas utvrđeno je da je dozrelost askospora u pseudotecijama 100% a ispražnjenost 98% (od 50 pregledanih pseudotecija samo  su u jednoj bile još prisutne askospore).Dinamika dozrelosti pseudotecija:
 
Datum
pregleda
Dozrelost
pseudotecija
% ispražnjenosti
24.03
28
03.04.
33,9
09.04.
37,7
17.04.
39,3
23.04.
63,0
3
30.04.
73,7
6,7
09.05.
92,0
80,0
22.05.
100
98,0
 
   U periodu između dva zadnja pregleda 09.05. do 22.05. u regionu Bele Crkve odakle se uzorkuje opalo lišće palo je 100,6mm padavina.Velika količina padavina je dovela do naglog pražnjenja askospora iz peritecija. S obzirom da je  malo infekcionog materijala ostalo u pseudotecijama,proizvođačima se još za naredni tretman preporučuje primena sistemičnih fungicida.
 
1 - 10 Next