Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Venturia inaequalis - praćenje dozrelosti pseudotecija
Venturia inaequalis - praćenje dozrelosti pseudotecija
  Pregledom opalog lišća sa lokaliteta Bela Crkva - sorta Zlatni delišas utvrđeno je da je dozrelost askospora u pseudotecijama 100% a ispražnjenost 98% (od 50 pregledanih pseudotecija samo  su u jednoj bile još prisutne askospore).Dinamika dozrelosti pseudotecija:
 
Datum
pregleda
Dozrelost
pseudotecija
% ispražnjenosti
24.03
28
03.04.
33,9
09.04.
37,7
17.04.
39,3
23.04.
63,0
3
30.04.
73,7
6,7
09.05.
92,0
80,0
22.05.
100
98,0
 
   U periodu između dva zadnja pregleda 09.05. do 22.05. u regionu Bele Crkve odakle se uzorkuje opalo lišće palo je 100,6mm padavina.Velika količina padavina je dovela do naglog pražnjenja askospora iz peritecija. S obzirom da je  malo infekcionog materijala ostalo u pseudotecijama,proizvođačima se još za naredni tretman preporučuje primena sistemičnih fungicida.
 

Comments

There are no comments yet for this post.