Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Aktivnost obične kruškine buve

Na punktu Slavujevce, kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2,25. Nije uočeno prisustvo jaja ove štetočine.

imago C.pyri

imago C. pyri

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve.

Kruškina buva

Na punktu Slavujevce kruške se nalaze u fazi 50% listova obezbojeno (BBCH 95).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3.

prezimljujući imago C. pyri

velika slika

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Crvenilo kukuruza

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila (prouzrokovač Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri).

Simptomi su prisutni u vidu crvenila lista (centralni nerv) i stabla, različitih deformiteta klipova, poremaćaja u sazrevanju.

simptomi crvenila kukuruza

simptomi crvenila kukuruza

Cikada Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje. Odrasle jedinke se javljaju tokom juna meseca i hrane se na biljkama kukuruza floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice, gde i prezime.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela na prisustvo simptoma crvenila. Ukoliko se registruju biljke sa ovakvim simptomima, kao najznačajnija mera kontrole, preporučuje se izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza. Na taj način prekida se razvoj cikade, znatno smanjuje njena brojnost, kao i  mogućnost pojave crvenila u narednoj sezoni.

Šimširov plamenac

Na području delovanja RC Leskovac registrovano je prisustvo larvi šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis) na listovima šimšira.

C. perspectalis, larve

velika slika

Larve šimširovog plamenca pričinjavaju štete hraneći se lišćem koje upredaju u paučinu. Kod jačeg napada mogu u potpunosti da pojedu lisnu masu izazivajući golobrst, usled čega se šimšir suši i propada. Pored šimšira ovo je štetočina i božikovine i japanske kurike.

Preporučuje se pregled biljaka domaćina na prisustvo šimširovog plamenca. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine postupiti po merama preporučenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za zaštitu bilja (pogledati ovde mere Uprave za zaštitu bilja).

Cikada Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Leskovac registrovana je pojava cikade (Metcalfa pruinosa) u zasadu vinove loze.

Metcalfa pruinosa

velika slika

Ova cikada je polifagna štetočina. Napada veliki broj šumskog i ukrasnog drveća, voćne vrste, vinovu lozu, neke zeljaste biljke.  

Razvija jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili pukotine na kori biljki hraniteljki. Larve obilno luče belu voštanu tvorevinu, koja nalikuje vati, i na osnovu koje se može uočiti njeno prisustvo. Odrasle jedinke i larve hrane se sisanjem sokova biljaka, što dovodi do slabijeg porasta i iznurivanja biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica, čime je umanjena tržišna vrednost napadnutih plodova.

Ukoliko se uoči prisustvo ove cikade preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova. Usled pokretljivosti larvi i imaga, kao i prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka na kojima se neometano razvija i održava, hemijske mere kontrole ne daju zadovoljavajuće rezultate. U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

Bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora).

Na području delovanja RC Leskovac u zasadima jabučastog voća registruje se prisustvo bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Erwinia amylovora

velika slika

Bakteriozna plamenjača je izuzetno destruktivan patogen, a mere zaštite su veoma teške. Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. Neophodno je da alat bude dezinfikovan varikinom ili 70% etil-alkoholom. Rez prilikom odstranjivanja zaraženih biljnih delova mora biti takav da obuhvati 30–50 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove treba izneti iz voćnjaka i spaliti.

Uklanjanje zaraženih biljnih delova potrebno je vršiti po suvom vremenu, biljke ne smeju biti vlažne, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom.

Nakon obavljenog odstranjivanja zaraženih delova, potrebno je obaviti hemijski tretman preparatom na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji 0,05%.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi plodovi oko polovine krajnje veličine  ( BBCH  75).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Procenat  dozrelosti pseudotecija kod sorti Ajdared i Zlatni delišes iznosi 100% .

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorti Ajdared i Zlatni delišes iznosi 100%.

Završen je period  primarnih infekcija ovog patogena.                                                               

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

Obilaskom zasada jabuka na području delovanja RC Leskovac, registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum), na ramenim granama i mladim letorastima.

krvava vaš

velika slika

U zasadima gde se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena  insekticida:

(a.m. spirotetramat) Movento 100 SC 0,15%

Pojava cikade Reptalus panzeri

Vizuelni pregledom useva merkantilnog kukuruza na području delovanja RC Leskovac  registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri, koja je vektor Stolbur fitoplazme prourokovača bolesti crvenilo kukuruza.

cikada Raptalus panzeri

cikada Reptalus panzeri

Cikada Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje. Prezimi u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i  odlaze na biljke kukuruza na kojima se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

Najznačajnija mera borbe je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida razvoj cikade i znatno smanjuje njena brojnost.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi plodovi oko polovine krajnje veličine  ( BBCH  75).

BBCH 75

velika slika

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared  procenat  dozrelosti pseudotecija iznosi 100% , dok je kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti presudotecija takođe 100%. Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 89,79%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija 93,87%.                                                                     

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima