Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Fuzarioza klasa pšenice
Fuzarioza klasa pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice nalaze se u različitim fazama razvića ploda: od rane mlečne do kasne mlečne zrelosti (BBCH 73 – 77).

Fusarium graminearum

velika slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, uočeni su simptomi fuzarioze ili šturosti klasa (Fusarium graminearum).

Učestale padavine u periodu cvetanja pšenice stvorile su povoljne uslove za infekciju ovim patogenom. Zavisno od lokaliteta, sortimenta, sprovedenih hemijskih mera zaštite, procenat klasova sa simptomima ovog oboljenja se kreće je od 3-25 %, a procenat zaražene površine klasa od 5-35 %.

Bolest može dovesti do smanjenja prinosa i kvaliteta zrna, a obolela zrna mogu sadržati mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Comments

There are no comments yet for this post.