Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Zdravstveno stanje ozimih žita

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozimih žita se nalaze u različitim fazama bokorenja, pšenica - formirano 4-5 stabala bokorenja (BBCH 24-25), ječam - formirano 8-9 stabala bokorenja (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledima useva, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima rđe (Puccinia  spp.) koja je uočena na do 12% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) koja je registrovana na do 20% biljaka.

 

Za sada se ne peporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, II nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i B.Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada je utvrđeno da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 50 pregledanih pseudotecija u 47 nema formiranih askospora, a 3 su u kategoriji od 0 - 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 1,50%. Kod sorate Zlatni Delises od  pregledanih 50 pseudotecija u 49 nema formiranih askospora a  jedna je u kategoriji od 0 - 25% formiraih askosopra. Procenat dozrelosti iznosi 0,50%.

RC Pančevo nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja pseudotecija.

Pojava male repičine pipe

U usevima uljane repice koji se nalaze u fazi razvoja lista, od 5 - 7 listova razvijeno (BBCH 15-17), na lokalitetima Ogledno polje i Kačarevo, registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

 

 

Trenutne brojnosti su ispod pragova štetnosti, a registrovan je još uvek mali broj ženki koje kasnije izlaze sa mesta prezimljavnja.

 

Nastavlja se sa praćenjem biologije male repičine pipe, a RC Pančevo će na vreme signalizirati pravo vreme za suzbijanje ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (l nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Pančevo i B.Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

Sakupljanjem i laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke, registrovani su formirani askusi gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 0%. 

RC Pančevo nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja pseudotecija.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Pančevo, Crepaja i Stari Tamiš, usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi bokorenja, od 3-8 vidljivih stabala (23-28 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 8% biljaka.

Usevi ozimog ječma na lokalitetima Banatsko Novo Selo, Vojlovica i Pančevo se nalaze  u fazi bokorenja, od 3-8 vidljivih stabala (23-28 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 15% biljaka.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

Zdrastveno stanje useva ozime pšenice na području RC Pančevo

Usevi ozime pšenice, na lokalitetu Stari Tamiš, nalaze se u fazi od tri lista razvijena do drugo stablo vidljivo (BBCH 13-22).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na 5% do 8% biljaka i prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis) na do 3% biljaka.

 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ječma se nalaze u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (12-15 BBCH).

Pregledom useva (lokaliteti: Banatsko Novo Selo i Pančevo) registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5 do 10% biljaka, ali nije registrovano prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis).

Takođe, vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadellidae), dok su vaši (Aphididae) prisutne u niskoj brojnosti. Pad temperature uticao je na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Pančevo, ozime pšenice se nalaze u fazi od 2  do 5 listova razvijeno (10-15 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeni su simptomi rđe (Puccinia spp.). U zavisnosti od sortimenta i uzrasta pšenice simptomi su registrovani na do 3% biljaka.

 

 

Takođe, vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae)  i vaši (Aphididae) o čemu je RC Pančevo obavestio proizvođače 23.10. (vidi preporuku). Na parcelama gde do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ovih štetočina, može se očekivati pojava viroza, što se može odraziti na prinos.

 

Pored ovih štetočina registrovane su i aktivne rupe od glodara. Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru treba izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zaštita lucerke od glodara

Vizuelnim pregledom lucerke koja je pri kraju vegetacije (visina oko 15cm) uočene su aktivne rupe glodara.

 

 

Proizvođačima preporučujemo obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih ratarskih useva.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo izvršen je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu, radi utvrđivanja prisustva simptoma od fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium i prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera).

 

Pregledom je obuhvaćeno 20 različitih hibrida kukuruza na lokalitetima: Pančevo, Banatsko Novo Selo, Kačarevo, Glogonj, Dolovo, Crepaja i Glogonj.

 

Oštećenja od insekata registrovana su na 50 do 70% klipova, dok su kombinovana oštećenja  (insekti i gljive iz roda Fusarium) prisutna na 7 do 12% klipova.

 

 

 

Registrvano je i prisustvo oštećenja klipova od gljiva iz rodova  Penicillium, Aspergillus i Cladosporium na do 2% klipova.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima