Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, X nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni do faze crvenih pupoljaka (BBCH 55-57). 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared, od 50 pregledanih pseudotecija, u 2 pseudotecija nema formiranih askospora,  u 15 je do 25% formiranih askospora, u 10 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 12 je od 51% do 75% formiranih askospora i u 10 je od 76% do 100%  te je dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 55,5%.

 

Kod sorte Zlatni Delišes od 52 pregledane pseudotecije, u 2 nema formiranih askospora,  u 9 je do 25% formiranih askospora,  u 8 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 17 je od 51% do 75% formiranih askospora i u 16 je od 76% do 100% formiranih askospora, te je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 67,30%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Žitna pijavica

Na teritoriji RC Pančevo,usevi pšenice se nalaze u fazi od pojave prvog kolenca iznad čvora bokorenja do faze drugog kolenca (BBCH 31 – 32).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, registrovano je prisustvo položenih jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

 

U narednom periodu, sa povećanjem temperature, očekuje se početak piljenja larvi.

S obzirom da larve još nisu prisutne u usevima, hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

Preventivne mere u kontroli bolesti na suncokretu

Na teritoriji RC Pančevo, uskoro će započeti setva suncokreta.

Na lokalitetima Dolovo, Banatsko Novo Selo, Padina, Crepaja, suncokret se, zbog strukture zemljišta, seje česće u plodoredu nego što je dobra poljoprivredna praksa. 

U poslednjih nekoliko godina, monitoringom ove kulture, registrovano je učestalo prisustvo plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi) i pojava parazitne cvetnice, volovoda (Orobanche cumana).

S obzirom da počinje setva, proizvođačima se preporučuje da preduzmu preventivne mere u kontroli plamenjače suncokreta. 

Suncokret ne bi trebalo da se gaji najmanje 4 godine na istom mestu. Takođe je vrlo bitan izbor manje osetljivih hibrida, uništavanje samoniklih biljaka suncokreta i uklanjanje zaraženih biljaka iz njiva i izbalansirana ishrana azotnim đubrivima.

 

Parazitna cvetnica, volovod, je parazit koji živi na račun biljke domaćina, haustorijama se pričvršćuje za koren suncokreta i tako se ishranjuje. To dovodi do smanjenja prinosa i uginjavanja biljake.

U cilju sprečavanja pojave ovog štetnog parazita proizvođačima se preporučuje: plodored najmanje 5 godine na istom mestu, setva hibrida tolerantnih na volovod kao i hemijske mere suzbijanja.

Prisustvo imaga šljivinih osa u zasadima šljiva

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi šljive se nalaze u fazama cvetanja (59-69 BBCH).

Na lepljivim klopkama koje su postavljene u zasadu šljive registruju se ulovi imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

Šljivine ose imaju jednu generaciju godišnje i prezimljavaju u stadijumu larve u zemlji. U periodu cvetanja šljive, pojavljuju se odrasli insekti. Ženke polažu jaja u osnove cveta i  nakon piljenja, gusenice se ubušuju u zametnute plodove i plod ubrzo otpada na zemlju.

Suzbijanje se izvodi u periodu piljenja gusenica pre njihovog ubušivanja u plodove.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo, nastavlja sa praćenjem navedenih štetočina i signaliziraće pravi momenat za sprovođenje mera zaštite.

U fazama cvetanja primena insekticida je zakonom zabranjena!

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, IX nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuke se, u zavisnosti  od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fenofazi od vidljivi cvetni pupoljci do faze crvenih pupoljaka, cvetne krunice su izdužene; cvetna loža je lagano otvorena, čašični listovi su jedva vidljivi (BBCH 55 – 57).

 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared, od 50 pregledanih pseudotecija, u 5 pseudotecija nema formiranih askospora,  u 18 je do 25% formiranih askospora, u 14 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 9 je od 51% do 75% formiranih askospora i u 4 je od 76% do 100%  te je dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 44,5%.

 

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija, u 0 nema formiranih askospora,  u 12 je do 25% formiranih askospora,  u 15 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 16 je od 51% do 75% formiranih askospora i u 7 je od 76% do 100% formiranih askospora, te je dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 59,0%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi od početka rasta stabiljke  do pojave prvog kolenca (30-31 BBCH). 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice je registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.).

 

Siva pegavost lista

 

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice prikazani su u tabeli:

 

 

Lokalitet

 

Fenofaza BBCH

% biljaka sa simptomima

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Septoria tritici

siva pegavost lista pšenice

Puccinia spp.

 

rđa

31.03.2021.

31.03.2021.

31.03.2021.

Stari Tamiš

30

3

8

1

Kačarevo

30

2

9

0

Pančevo

25-26

2

8

0

 

Sa porastom temperatura, očekujemo širenje bolesti u  usevima ozime pšenice, a RC Pančevo nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita i signaliziraće vreme za tretman.

Postavljanje klopki za rutavu bubu i trispi u breskvama

POČETAK AKTIVNOSTI RUTAVE BUBE - VREME JE ZA POSTAVLJANJE KLOPKI ZA MASOVNO IZLOVLJAVANJE

 

Na teritoriji RC Pančevo, registrovan je početak aktivnosti rutave bube (Tropinota hirta) na korovskoj flori. 

 

Rutava buba je  polifagna štetočina, hrani se cvetnim delovima svih voćnih vrsta, kao i drugim biljkama koji cvetaju i može da nanese ogromnu štetu u zasadima voća, pogotovo u mladim zasadima.

Imago veoma dobro leti, brzo se seli na nove površine i zato je suzbijanje veoma teško. Rutava buba je najaktivnija kada su temperature najviše, u periodu od 10 - 16 sati. 

Kako se pojavljuje u fenofazi cvetanja, u periodu  kad i pčele lete, hemijske mere suzbijanja su strogo zabranjene.

Visoke temperature u narednim danima usloviće povećanu aktivnost rutave bube, pa se proizvođačima preporučuju preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

U voćnjacima ne treba suzbijati korove koji cvetaju u prvom redu maslačak.        

Postavljanje plastičnih posuda (bele, plave, žute boje) sa vodom u koju se dodaje atraktant npr. negro bombone, cimet, pivo uz dodatak par kapi deterdženta za sudove. Klopke treba postavljati po celom vocnjaku ali ih u krajnjim redovima treba  postaviti gušće.

Upotreba feromonskih klopki,koje se koriste u sistemu PIS-a, a služe da nam signaliziraju  o ulovu prvih jedinki, ali služe i za masovno izlovljavanje ukoliko se u velikoj brojnosti postave u zasadu.

 

TRIPSI U BRESKVAMA

Takođe, vizuelnim pregledom i metodom otresanja  cvetova na korovskoj flori u zasadima bresaka, registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera) .

 

U toku je početak naseljavanje imaga tripsa na otvorene cvetove breskve.

Odrasle jedinke tripsa naseljavaju cvetove u kojima se hrane i polažu jaja. Ekonomske  štete nastaju prilikom ishrane larvi na tek zametnutim plodovima, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova, iz kojih često curi smola. Primena insekticida u vreme cvetanja nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora tako da je suzbijanje ove štetocine vrlo teško. Hemijske mere zaštite su moguće tek kad počne da se  formira plodnik i kada polinatori više nisu prisutni u voćnjaku.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima bresaka i nektarina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, VIII nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od mišjih ušiju do većina listova otvoreno ali ne u punoj veličini (BBCH 10-19). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

 

 Kod sorte Ajdared, od 50 pregledanih pseudotecija, u10 pseudotecija nema formiranih askospora,  u 28 je do 25% formiranih askospora, u 7 je od 26% do 50% formiranih askospora i u 5 je od 51% do 75% formiranih askospora, te je dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 28,5%.

 

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija, u 13 nema formiranih askospora,  u 16 je do 25% formiranih askospora,  u 8 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 10 je od 51% do 75% formiranih askospora i u 3 je od 76% do 100% formiranih askospora, te je dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju 37%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Repičin sjajnik

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi glavna cvast vidljiva odozgo u sredini najviših listova (BBCH 51).

 

 

Vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda, registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus), ali za  sada su brojnosti ispod praga štetnosti od 0,8 do 1 imaga po cvasti.

 

Repičin sjajnik ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga. Ova štetočina se hrani  polenom, ali kada se fenofaza cvetnih pupoljaka produži, zbog niskih temperature ili opšteg stanja useva, može da nanese veće štete. Repičin sjajnik se u potrazi za polenom hrani pupoljcima, koje buši i izgriza sa unutrašnje strane. Napadnuti pupoljci se ne otvaraju, suše se i otpadaju, što dovodi smanjenja prinosa.

 

U ovom momentu je aktivnost repičinog sjajnika zbog padavina i niskih dnevnih tempertura umanjena. U narednom periodu najavljuje se povećanje temeperatura što će uticati na povećanje aktivnosti ove štetočine.

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a  RC Pančevo nastavlja sa redovnim praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozimih pšenica se nalaze u različitim  fazama bokorenja (BBCH 25-29), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fenofazi od  početka rasta stabljike do pojave prvog kolenca  (29-31 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice je registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.).

 

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice prikazani su u tabeli:

 

 

Lokalitet

 

Fenofaza BBCH

% biljaka sa simptomima

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Septoria tritici

siva pegavost lista pšenice

Puccinia spp.

 

rđa

23.03.2021.

23.03.2021.

23.03.2021.

Stari Tamiš

27-28

20

30

9

Kačarevo

28-29

23

32

8

Pančevo

25-26

22

30

5

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.). Prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) nije registrovano.

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozimog ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Fenofaza BBCH

%  biljaka sa simptomima

Pyrenophora teres

mrežasta pegavost lista ječma

Erysiphae graminis

pepelnica žita

Rhynchosporium secalis

 

sočivasta pegavost

Puccinia spp.

 

rđa

23.03.2021.

23.03.2021.

23.03.2021.

23.03.2021.

Kačarevo

30-31

48

18

0

8

Padina

30-31

50

21

0

17

Pančevo

25-29

36

19

0

2

 

Na pojedinim parcelama ječma, koji su ušli u fazu vlatanja, postignuti su epidemijski pragovi štetnosti od preko 10% biljaka sa simptomima pegavosti u fazi prvog kolenca. Trenutni vremenski uslovi nisu pogodni za sprovođenje hemijskih mera zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima