Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Zdrastveno stanje ozimih žita na području RC Pančevo

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma, na području RC Pančevo, utvrđeno je da se usevi nalaze u  fazi (BBCH 12-13).

Na pregledanim usevima pšenice  nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

Pri vizuelnom pregledu useva  ječma, na lokalitetu Banatsko Novo Selo, registrovani su simptomi  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Simptomi su prisutni uglavnom na donjem lišću, a procenat zaraženih biljaka se kreće do 4.

 

RC Pančevo će nastaviti da prati i obaveštava o zdravstvenom stanju u usevima strnih žita i u narednom periodu.

Rak korena (Agrobacterium sp.) u mladim zasadima maline

Na terenu RC Pančevo, u mladim  zasadima maline registrovano je potpuno ili delimično sušenje nadzemnog dela biljke.

Na korenu osušenih sadnica ustanovljeno je prisustvo simptoma raka korena (Agrobacterium sp.)

Guke koje se pojavljuju na korenu presecaju dotok vode i mineralnih materija tako da  ove biljke do kraja vegetacije potpuno propadaju.

Osnovni način širenja je zaražen sadni materijal i sadnja na zaraženom zemljištu.

Preporuka je da proizvođači  kupuju sadni materijal od registrovanih proizvođača i podizanje zasada na zdravom zemljištu. 

cikada Metcalfa pruinosa.

Na području delovanja RC Pančevo u pojedinim zasadima voća, na ukrasnom žbunju i drveću,  registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.

Karakterističan simptom prisustva ove cikade  je  bela voštana  tvorevina koju luče larve na grančicama i naličju listova napadnutih biljaka.

Slika-paučinasta prevlaka i larve na plodu jabuke

Ova cikada   razvija  jednu generaciju godišnje, prezimljava u vidu jaja koja polaže u pupoljke ili u koru biljke domaćina.

Larva  pričinjava direktne štete hraneći se sokovima iz najmlađih biljnih delova. Indirektne štete nastaju usled obilnog lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica.

Ova cikada  je izraziti polifag  i  svoje razviće može da završi na biljkama iz preko 50 familija.

U zasadima gde se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Pančevo, pregledom useva merkantilnog kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Proizvođačima kukuruza se preporučuje pregled useva radi registrovanja prisustva jajnih legala.

S obzirom da pragovi štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima za semenski kukuruz) još uvek nisu postignuti, za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja sa redovnim praćenjem ove štetočine.

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera)

Na području rada RC Pančevo kukuruz se nalazi u fazi cvetanja, BBCH 61-vidljivi končići svile.

Vizuelnim pregledom kukuruza, na pojedinim parcelama, registrovani su simptomi oštećenja od larvi kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera). Procenat biljaka sa simptomima kreće se do 20%.

Štete od kukuruzne zlatice

U toku je intenzivan let imaga kukuruzne zlatice  koji se sada hrani svilom kukuruza.

S obzirom da se larve hrane korenom kukuruza, osnovna mera suzbijanja ove štetočine jeste plodored. Kukuruz se ne sme gajiti u monokulturi.

Stanje u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva šećerne repe na proizvodnim parcelama na lokalitetima Pančevo, Kačarevo i Ogledno polje, registrovano je povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prethodni pregled.

sorte

% biljaka sa pegama

Lokalitet

Tibor 

36

Kacarevo

Heston

27

Pancevo

Tajfun

26

Pancevo

Sioux

37

Ogledno polje

Vandana

34

Ogledno polje

 

 

 

Preporučuje se proizvođačima intenzivan obilazak useva radi utvrđivanja prisustva pega na biljkama. Ukoliko se registruje prisustvo pega na nivou ili blizu epidemijskog praga (oko 50% biljka sa makar jednom pegom), sprovesti hemijske mere zaštite  kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

a. m. hlorotalonil - Bravo 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha

Sistemični fungicid:

a.m. difenokonazol + propikonazol – Rias 300 EC 0,3 l/ha

 Prisustvo krvave vaši (Eriosoma lanigerum )

Obilaskom jabučnjaka na teritoriji RC Pančevo, uočeno je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum )na ramenim  granama  ali i na mladim letorastima.

U cilju suzbijanja ove opasne štetočine neophodno je uraditi tretman sa insekticidom:

Movento 100 SC ( a.m. spirotetramat)0,15%

Stanje u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo vizuelnim pregledom useva šećerne repe u sortnom ogledu ( lokalitet Stari Tamiš ) i u proizvodnim usevima na terenu, registrujemo povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prethodni pregled.

Pregled ogleda na lokalitetu Stari Tamiš:

sorta

% biljaka sa pegama

Tibor 

20

Kundera

35

Azulata

18

Tajfun

13

Sixstus

20

Sioux

15

Koala

8

Eldorado

18

Vandana

35

Grandioza

18

Eduarda

7

 

Pregledom proizvodnih useva šećerne repe na terenu:

 

-Pančevo : sorte  Heston 26%,  Tajfun24%

-Kacarevo - Tibor 32%  

-Ogledno polje -  Siux 27% , Vandama 16%

 

Toplo vreme sa padavinama i jutarnjim rosama, stvara povoljne uslove za širenje  Cercospore beticole.

Prozvođačima preporučujemo da  intenzivano obilaze parcele i kada dostignu epidemijski prag (oko 50% biljka sa makar jednom pegom), sprovedu mere zaštite kombinacijom  fungicida protektivnog i sistemičnog delovanja.

 

Dozrelost i spražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom zasada uvđeno je da se jabuke nalaze u fazi -  plodovi su dostigli oko polovinu krajnje veličine (75 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost i ispražnjenost pseudotecija od 100 % na sortama: Granny Smith, Reinders, Red Jonaprince, Ajdared.

 U pregledanim pseudotecijama ne registrujemo prisustvo askospora tako da je završen period     primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Stanje u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvorenih redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo  simptoma sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Na listovima se registruju pojedinačne pege.

Pregled ogleda na lokalitetu Stari Tamiš:

sorta

% biljaka sa pegom

Viktor

13

Tibor 

8

Aureus

15

Kundera

13

Albus

25

Azulata

7

Heston

16

Tajfun

15

Sixstus

9

Sioux

9

Koala

0

Eldorado

10

Vandana

5

Grandioza

18

Eduarda

5

 

Pregledom proizvodnih useva šećerne repe na terenu RC Pančevo (sorte Heston, Tajfun - Pancevo, Tibor  - Kacarevo, Siux ,Vandama - Ogledno polje) pege su registrovane na 1-6% biljaka.

 

Slika 1: Simptom Cercospora beticola

Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ovog patogena i daće   signal za primenu hemijskih mera kontrole.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima