Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, X nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze  u fazi  od puno cvetanje do faze cvetovi venu, većina latica opada  BBCH 65- 67. 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od 49 pregledanih pseudotecija, u 2 nema formiranih askospora, 15 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 14 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora , 7 su u kategoriji od 50 do 75%  formiranih askospora i 11 u kategoriji od 75% do 100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 55,10%. 

Kod sorte Zlatni delišes od pregledanih 52 pseudotecija, u 2 nema formiranih askospora, 16 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra  u 15 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, u 7 pseudotecija askospore su u kategoriji 50-75% i u 12 pseudotecija askospore su u kategoriji 75-100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni delišes iznosi 55,28%

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Štetočine u plasteničkoj proizvodnji krastavca

Na teritoriji RC Pančevo pregledom plasteničke proizvodnje krastavca registrovano je da se usevi nalaze u fazi razvijeno sedam pravih listova na glavnom stablu (BBCH-17).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera) i običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, tripsi su i prenosioci velikog broja biljnih virusa. Ovi štetni organizmi mogu predstavljati i ograničavajući faktor prilikom izvoza našeg povrća zbog karantinskog statusa koji imaju u nekim zemljama gde se izvozi naše povrće.

U ovom periodu proizvodnje, i sa ovako malom brojnošću ove štetočine, preporučuje se postavljanje žuto-plavih lepljivih klopki za monitoring prisustva i izlovljavanje tripsa.

 

Usled ishrane grinja, na napadnutim biljkama,  dolazi do sušenja listova što može dovesti do defolijacije. Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled svojih useva na prisustvo ovih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih akaricida.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od početak rasta stabljike do prvo kolence najmanje 1cm iznad čvora bokorenja (BBCH 30 – 31).

 

Dugotrajna suša na našem području uslovila je da su usevi lošeg kondicionog stanja. Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5% na donjim listovima. Nije registrovano prisustvo drugih patogena.

 

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice. 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, IX nedelja praćenja

 

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze  u fazi  od puno cvetanje do faze cvetovi venu, većina latica opada  BBCH 65- 67. 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od 52 pregledanih pseudotecija, u 8 nema formiranih askospora, 20 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 6 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora , 7 su u kategoriji od 50 do 75%  formiranih askospora i 11 u kategoriji od 75% do 100%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 46,63%. 

Kod sorte Zlatni delišes od pregledanih 53 pseudotecija, u 6 nema formiranih askospora, 18 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra  u 7 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, i u 9 pseudotecija askospore su u kategoriji 50-75%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni delišes iznosi 52,35%

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, Vlll nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama, od  faze crvenih pupoljaka do faze 50% cvetova otvoreno (BBCH 57-65). 

 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od 48 pregledanih pseudotecija, u 10 nema formiranih askospora, 4 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 9 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora i 5 su u kategoriji od 50 do 75% formiranih askospora.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 29,68%. 

Kod sorte Zlatni delišes od pregledanih 51 pseudotecija, u 9 nema formiranih askospora, 25 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra  u 12 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, i u 5 pseudotecija askospore su u kategoriji 50-75%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni delišes iznosi 31,37%.

 

Velika slika

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Šljivine ose

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Starčevo, zasadi šljive se nalaze u fazi od početka do punog cvetanja  (BBCH 60 – 65).

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadima šljive registrovani su ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi glavna cvast slobodna,na istoj visini kao i najviši listovi (BBCH 52).

 

Vizuelnim pregledom useva svakodnevno se registruju visoke brojnosti imaga repičinog sjajnika (Melighetes aenus). Usev se nalazi u fazi u kojoj ova štetočina može dovesti do značajnog smanjenja prinosa oštećujući cvetne pupoljke dok su još zatvoreni.

 

 

Proizvođačima koji nisu sproveli tretman po preporuci od  21.3.2019. preporučujemo da obiđu useve i utvrde brojnost repičinog sjajnika. Ukoliko se u ovoj fazi razvoja registruje 1 do 2 sjajnika po cvasti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Nurelle D, Konzul (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha

Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, Vll nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama, od  faze crvenih pupoljaka do faze 10% cvetova otvoreno (BBCH 57-61). 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Ajdared od 38 pregledanih pseudotecija, u 5 nema formiranih askospora, 21 je u kategoriji od 0 do 25% formiranih askospora, 10 je u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora i 2 su u kategoriji od 50 do 75% formiranih askospora.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 34,18%. 

Kod sorte Zlatni delišes od pregledanih 49 pseudotecija, u 4 nema formiranih askospora, 29 su u kategoriji od 0 do 25% formiraih askosopra  u 10 pseudotecija askospore su u kategoriji od 25 do 50% formiranih askospora, i u 6 pseudotecija askospore su u kategoriji 50-75%.

Procenat dozrelosti za ovu nedelju kod sorte Zlatni delišes iznosi 30,92%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na teritoriji RC Pančevo rane sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi  cvetanja, prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60)

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja  cvetova registrovano  je prisustvo imaga tripsa (Thrips sp.).

Značajnije štete od ove štetočine nastaju prilikom ishrane larvi  tripsa na  tek zametnutim plodićima na kojima dolazi do oštećenja. Napadnuti plodići nekrotiraju i deformišu se, a prilikom daljeg rasta dolazi do njihovog pucanja i curenja smole.

Suzbijanje ove štetočine je otežano iz razloga što se njegova ishrana i za voćnjake najintenzivniji napad dešava u fazi cvetanja, kada je zabranjena upotreba insekticida. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika kada polinatori nisu vise prisutni u voćnjacima.

RC Pančevo nastavlja monitoring tripsa u zasadima bresaka i nektarina.

Zdravstveno stanje useva ozimih ječmova

Na teritoriji RC Pančevo usevi ječma se nalaze u fenofazi od  treće  stablo vidljivo do šesto stablo vidljivo (BBCH 23-26).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je da su ječmovi na našem terenu i dalje, usled suše, lošeg kondicionog stanja. Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga i sveže položenih jaja  žitne pijavice (Lema melanopus).

 

odnosu na prethodni pregled, došlo je do malog povećanja (oko 2%) broja zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma(Pyrenophora teres).

 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih ječmova.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima