Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terirotiji RC Pančevo, usevi kukuruza se nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 13-17).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo  položenih jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na naličju listova na 1% biljaka. U toku je polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca.

Proizvođačima se za sada ne preporučuje insekticidni tretman.

RC Pančevo će nastaviti  sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će najaviti momenat  sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapi VI

Na teritoriji RC Pančevo zasadi višnje se  nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do plodovi oko 90% krajnje veličine (BBCH 79).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 84,31% apotecija i 43,13 % ispražnjenih apotecija.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fenofazi  plodovi su dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 71-72). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Kod sorte Ajdared  procenat dozrelosti pseudotecija je  85,84%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 30,18%.

Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija je  84,72%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 27,77%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrevanja pseudotecija.

Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapi V

Na teritoriji RC Pančevo zasadi višnje se  nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do plodovi oko 90% krajnje veličine (BBCH 79).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 73,58% apotecija i 32,07 % ispražnjenih apotecija.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XII

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fenofazi od kraj cvetanja, sve latice su opale do plodovi su dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 71-72). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Kod sorte Ajdared  procenat dozrelosti pseudotecija je  78,30%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 22,64%.

Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija je  76,85%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 20,37%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrevanja pseudotecija.

Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapi IV

Na teritoriji RC Pančevo zasadi višnje se  nalaze u fazi zeleni plodnik je okružen sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju do fenofaze drugo opadanje plodova  (BBCH 72-73).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 62,74% apotecija i 19,60 % ispražnjenih apotecija.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapi III

Na teritoriji RC Pančevo zasadi višnje se  nalaze u fazi zeleni plodnik je okružen sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 51,92% apotecija i 9,61 % ispražnjenih apotecija.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

Polaganje jaja krompirove zlatice

Na teritoriji RC Pančevo usevi krompira se nalaze u fazi nicanja do 6 listova razvijeno.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo prezimljujućih formi imaga i  jaja krompirove  zlatice (Leptinotarsa decemlineata).  U narednim danima, sa porastom temperatura, očekuje se  intezivnije polaganje jaja i početak piljenja larvi.

S obzirom da najveće štete prave larve krompirove zlatice, hraneći se lišćem, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem krompirove zlatice i blagovremeno će obavestiti o momentu suzbijanja te štetočine
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XI

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fenofazi od  kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69), do plodovi dostigli dimenzije do 10mm. Opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Kod sorte Ajdared  procenat dozrelosti pseudotecija je  71,75%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 12,96%.

Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija je  70,90%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 10,90%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrevanja pseudotecija.

Dozrevanje apotecija Blumeriella jaapi II

Na teritoriji RC Pančevo zasadi višnje se  nalaze u fazi kraj cvetanja, sve latice opale (BBCH 69).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 42,50% apotecija I 3,77 % ispražnjenih apotecija.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima