Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom zasada uvđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi prečnik ploda je do 40 mm (BBCH74). Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je sledeća dozrelost i ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave krastavosti (Venturia inaequalis):

 

 

 

Datum pregleda

Punkt:Pančevo

Punkt: BanatskiBrestovac

Granny Smith

Reinders

Red Jonaprince

Ajdared

% dozrelost pseudotecija

% ispražnjenost ipseudotecija

% dozrelost ipseudotecija

% ispražnjenost pseudotecija

% dozrelost pseudotecija

% ispražnjenost pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

02.03.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

09.03.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

16.03.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

05.04.2017

1,50

-

2,00

-

3,50

-

15,00

-

10.04.2017

3,50

-

7,00

-

8,00

-

17,25

-

19.04.2017

32,00

-

36,50

-

42,50

-

24,45

-

25.04.2017

35,50

-

38,00

6,00

45,00

14,00

45,58

19,60

03.05.2017

61,00

8,00

50,50

18,00

49,47

14,00

61,00

8,00

10.05.2017

70,21

19,14

72,00

26,00

79,32

26,90

82,72

41,81

17.05.2017

81,50

40,00

88,50

38,00

89,00

46,00

92,50

56,00

24.05.2017

95,31

45,83

99,00

60,00

95,00

50,00

100,00

78,00

 

Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, uočeno je da je kod svih sorti u toku proces pražnjenja pseudotecija.

 

RC Pančevo nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja i pražnjenja pseudotecija.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija (Venturia inaequalis)

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom zasada uvđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi od drugog opadanja plodova do prečnik ploda je do 40 mm (BBCH 73-74). Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena  je sledeća dozrelost i ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave krastavosti (Venturiainaequalis):

 

 

 

Datum pregleda

Punkt:Pančevo

Punkt: BanatskiBrestovac

Granny Smith

Reinders

Red Jonaprince

Ajdared

% dozrelosti

pseudotecija

% ispražnjenosti

pseudotecija

% dozrelosti

pseudotecija

% ispražnjenosti

pseudotecija

% dozrelosti

pseudotecija

% ispražnjenosti

pseudotecija

% dozrelosti

pseudotecija

% ispražnjenosti

pseudotecija

02.03.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

09.03.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

16.03.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

05.04.2017

1,50

-

2,00

-

3,50

-

15,00

-

10.04.2017

3,50

-

7,00

-

8,00

-

17,25

-

19.04.2017

32,00

-

36,50

-

42,50

-

24,45

-

25.04.2017

35,50

-

38,00

6,00

45,00

14,00

45,58

19,60

03.05.2017

61,00

8,00

50,50

18,00

49,47

14,00

61,00

8,00

10.05.2017

70,21

19,14

72,00

26,00

79,32

26,90

82,72

41,81

17.05.2017

81,50

40,00

88,50

38,00

89,00

46,00

92,50

56,00

 

Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, uočeno je da je kod svih sorti u toku proces pražnjenja pseudotecija.

 

RC Pančevo nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja i pražnjenja pseudotecija.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom zasada uvđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi od plodovi veličine 20 cm do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73). Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena  je sledeća dozrelost i ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave krastavosti (Venturia inaequalis):

 

 

 

Datum pregleda

Punkt:Pančevo

Punkt: Banatski Brestovac

Granny Smith

Reinders

Red Jonaprince

Ajdared

% dozrelosti

pseudotecija

% ispražnjenosti

pseudotecija

% dozrelosti

pseudotecija

% ispražnjenosti

pseudotecija

% dozrelosti

pseudotecija

% ispražnjenosti

pseudotecija

% dozrelosti

pseudotecija

% ispražnjenosti

pseudotecija

02.03.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

09.03.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

16.03.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

05.04.2017

1,50

-

2,00

-

3,50

-

15,00

-

10.04.2017

3,50

-

7,00

-

8,00

-

17,25

-

19.04.2017

32,00

-

36,50

-

42,50

-

24,45

-

25.04.2017

35,50

-

38,00

6,00

45,00

14,00

45,58

19,60

03.05.2017

61,00

8,00

50,50

18,00

49,47

14,00

61,00

8,00

10.05.2017

70,21

19,14

72,00

26,00

79,32

26,90

82,72

41,81

 

Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, uočeno je da je kod svih sorti u toku proces pražnjenja pseudotecija.

 

RC Pančevo nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja i pražnjenja pseudotecija.

Šljivin smotavac (početak polaga jaja)

Na području delovanja RC Pančevo, punkt  Starčevo, zasadi šljive se nalaze u fazi drugog opadanja plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovana su sveže položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 2%.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje, a RC Pančevo će nastaviti da prati razvoj šljivinog smotavca i signaliziraće momenat za tretman.  

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotacija Venturia inaequalis -  prouzrokovača čađave pegaovosti lista i krastavosti plodova jabuke

03.05.2017

 

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom zasada uvđeno je da se jabuke  nalaze u sledećim fenofazama:

Punkt

Sorta

Fenofaza

Opis fenofaze razvoja

Pančevo

Reinders

BBCH 71

Plodovi dostigli dimenzije 10mm

Pančevo

Granny Smith

BBCH 71

Plodovi dostigli dimenzije 10mm

Pančevo

Red Jonaprince

BBCH71

Plodovi dostigli dimenzije 10mm

Banatski Brestovac

Ajdared

BBCH 71

Plodovi dostigli dimenzije 10mm

 

 

Sakupljanjem i pregledom opalog lišća, utvrđeno je da trenutna dozrelost i ispražnjenost pseudotecija, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iznosi:

Punkt

Sorta

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

Pančevo

Reinders

50,50%

18%

Pančevo

Granny Smith

61,00%

8%

Pančevo

Red Jonaprince

49,47%

14%

Banatski Brestovac

Ajdared

61,00%

8%

 

 

RC Pančevo nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja i pražnjenja pseudotecija.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotacija Venturia inaequalis -  prouzrokovača čađave pegaovosti lista i krastavosti plodova jabuke

26.4.2017

 

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom zasada uvđeno je da se jabuke  nalaze u sledećim fenofazama:

Punkt

Sorta

Fenofaza

Opis fenofaze razvoja

Pančevo

Reinders

BBCH 71

Plodovi dostigli dimenzije 6mm

Pančevo

Granny Smith

BBCH 71

Plodovi dostigli dimenzije 6mm

Pančevo

Red Jonaprince

BBCH71

Plodovi dostigli dimenzije 6mm

Banatski Brestovac

Ajdared

BBCH 71

Plodovi dostigli dimenzije 6mm

 

 

Sakupljanjem i pregledom opalog lišća, utvrđeno je da trenutna dozrelost i ispražnjenost pseudotecija, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iznosi:

Punkt

Sorta

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

Pančevo

Reinders

38%

6%

Pančevo

Granny Smith

35,50%

0%

Pančevo

Red Jonaprince

45%

14%

Banatski Brestovac

Ajdared

45,58%

19,60%

 

RC Pančevo nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja i pražnjenja pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis)

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke, u zavisnosti od sorte,  nalaze u fenofazi   cvetovi venu-većina latica otpada do -  kraj cvetanja:sve latice opale (BBCH 67-69).

Trenutna dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je data u tabeli:

 

Punkt

Sorta

Fenofaza razvoja

Opis fenofaze razvoja

 

% dozrelosti pseudotecija

Pančevo

Reinders

BBCH 67

Cvetovi venu većina latica opada

36,50

Pančevo

Granny Smith

BBCH 67

Cvetovi venu većina latica opada

32

Pančevo

Red Jonaprince

BBCH 67

Cvetovi venu većina latica opada

42,50

Banatski Brestovac

Ajdared

BBCH 69

Kraj cvetanja:sve latice opale

24,45

Slika: Pseudotecija sa formiranim askusima i askosporama

 

RC Pančevo nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja pseudotecija.

Zaštita jabuke

Na teritoriji RC Pančevo, jabuka se nalazi u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta u fenofazi punog cvetanja do kraj cvetanja (BBCH- 65-69 ).

Faza razvoja jabuke:

 

Pregledom prezimelog lišća jabuke, na lokalitetu  Banatski  Brestovac  , sorta Ajdared, utvrdili smo da je dozrelost pseudotecija  gljive Venturia inaequalis za ovu nedelju 17,25%

Svakim narednim padavinama (koje su u najavi) očekujemo oslobađanje velikog broja askospora i moguće uslove za infekciju gljivom Venturia inaequalis (prouz.čađave krastavosti jabuke ).

 

Preporučuje se, pre najavljenih padavina, primena fungicida:

 Delan 700 WG 0,07% u kombinaciji  sa fungicidom Pyrus 400 SC (a.m. pirimetanil) 0,1 %

U voćnjaku se registruje i prisustvo pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

 Preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

Stroby DF, Ardent 50 SC (a.m.kresoksim-metil) - 0,02%.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)  dok  prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) nije registrovano.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

 

% zaraženih biljaka sa simptomom na listu 1. kolenca

% zaraženih biljaka sa simptomom na listu 2. kolenca

 

Lokalitet/Sorta

 

Faza

 

    Patogen

11.04.2017.

 

 

Kačarevo/ Solehio

 

BBCH 32

 

Septoria tritici

0

0

 

Pančevo / Zvezdana

 

BBCH 31

 

Septoria tritici

0

0

 

Pančevo / Sobred

 

BBCH 31

Septoria tritici

1

0

 

Pančevo / Simonida

 

BBCH 32

Septoria tritici

2

0

 

Stari Tamiš/ Ingenio

BBCH 32

Erysiphae graminis

24

0

 

Jabuka/  Katarina

BBCH 31

Erysiphae graminis

32

0

Biljaka sa simptomom pepelnice na listu 1. kolenca (Erysiphae graminis):

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis)

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke, u zavisnosti od sorte,  nalaze u fenofazi  puno cvetanje ,do faze cvetovi venu,većina latica otpada (BBCH 64-69).

Trenutna dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je data u tabeli:

 

Punkt

Sorta

Fenofaza razvoja

Opis fenofaze razvoja

 

% dozrelosti pseudotecija

Pančevo

Reinders

BBCH 64

puno cvetanje

7,0

Pančevo

Granny Smith

BBCH 64

puno cvetanje

3,5

Pančevo

Red Jonaprince

BBCH 64

puno cvetanje

8,0

Banatski Brestovac

Ajdared

BBCH 69

cvetovi venu,većina latica otpada

17,25

 

RC Pančevo nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja pseudotecija.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima