Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (12-15 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma na lokalitetima Kačarevo, Pančevo i Stari Tamiš, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5% do 8% biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti nije registrovano.

 

Na lokalitetima Kačarevo, Pančevo, Stari Tamiš i Padina usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 22).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo biljnih bolesti.

 

 

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozimih strnina nije uočeno prisustvo cikada (Cicadellidae), dok je na pojedinim usevima, prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano u veoma niskoj brojnosti.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih useva.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XVII nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, pa do polovine krajnje veličine (74-75 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća, utvrđena je ispražnjenost pseudotecija od 100 % na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Plamenjača suncokreta (Plasmopara helianthi)

Na teritoriji RC Pančevo  usevi suncokreta se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do početka izduživanja stabljike (BBCH 18 – 30).

 

Vizuelnim pregledom useva, kod određenih hibrida,  registrovano je prisustvo simptoma plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi). Nestabilno vreme praćeno učestalim padavinama i visoka relativna vlažnost vazduha sa porastom temperature, stvaraju povoljne uslove za razvoj i širenje ovog patogena. Prisutni simptomi su posledica primarnih infekcija.

 

 

Nakon registrovanja simptoma plamenjače, u cilju sprečavanja daljeg širenja,  preporučuju se mehaničke mere koje podrazumevaju uklanjanje zaraženih i samoniklih biljaka suncokreta sa parcele. Hemijske mere zaštite mogu da se sprovedu primenom fungicida Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M + mankozeb) u količini 2,5 kg/ha.

Ključna mera u kontroli plamenjače suncokreta je pravilan plodored o čemu je RC Pančevo informisalo proizvođače pre setve suncokreta u preporuci od 13.3.2020.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XVI nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, od faze drugo opadanje plodova  do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

 

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđena je ispražnjenost od  92% kod sorte Ajdared  i 94% kod sorte Zlatni Delišes.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Bela trulež u plasteničkoj proizvodnji paradajza

Na teritoriji RC Pančevo usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 65 - 73).

Vizuelnim pregledom useva u plastenicima koji se godinama eksploatišu za proizvodnju povrća, registrovani su simptomi bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i na do 80% biljaka.

Simptomi se javljaju na prizemnom delu stabla gde se javlja vodenasta nekrotična pega, koja se postepeno širi, a u okviru pega formira se beličasta micelija. Obolele biljke se povijaju, venu i izumiru. Tokom razvoja gljiva formira telašca crne boje – sklerocije, najčešće u srži obolelog stabla. Sklerocije predstavljaju izvor infektivnog materijala za duži niz godina, pa čak i do 8 godina.

 

Proizvođačima se preporučuju preventivne mere zaštite koje uključuju:

Plodored,

Uklanjanje zaraženih biljaka i uništavanje biljnih ostataka,

Regulisanje temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta,

Izbalansirana ishrana azotom,

Dezinfekcija supstrata pri proizvodnji rasada.

Bakteriozna plamenjača u jabukama, kruškama i dunjama

Na teritoriji RC Pančevo, u zasadima jabuka, krušaka i dunja se registruje prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

Simptomi:

 

S obzirom da smo u prethodnom periodu imali stalno prisustvo padavina, uslovi su bili veoma povoljni za  razvoj ove bakterije.

 

Imajući u vidu da su mere zaštite protiv ove bolesti veoma teške, proizvođačima se preporučuje mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. Prilikom mehaničkog uklanjanja neophodno je koristiti dezinfikovani alat a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove treba spakovati u vreće i izneti iz voćnjaka.

Uklanjanje zaraženih delova, mora se vršiti samo u vreme toplog i suvog vremena. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom.

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno treba uraditi hemijski tretman preparatima na bazi bakarnih jona u koncentraciji od 0,05%. Primeniti preparate na bazi bakar-hidroksida, jer oni imaju najbolji baktericidni efekat.

S obzirom da je uočeno prisustvo sekundarnih cvetova, preporuka je njihovo mehaničko uklanjanje jer se preko njih mogu ostvariti nove infekcije.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XV nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, od faze drugo opadanje plodova  do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

 

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).  

 

Dozrelost pseudotecija iznosi 100% i kod sorte Zlatni Delišes i kod sorte Ajdared, dok je ispražnjenost  82,46 % kod sorte Ajdared  i 80,39% kod sorte Zlatni Delišes.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XIV nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, od faze drugo opadanje plodova  do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).  

Dozrelost pseudotecija iznosi 100% i kod sorte Zlatni Delišes i kod sorte Ajdared, dok je ispražnjenost takođe za obe sorte 66%.  

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XIII nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72- 73).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).  

Dozrelost pseudotecija iznosi 100% i kod sorte Zlatni Delišes i kod sorte Ajdared, dok je ispražnjenost pseudotecija 56% za sortu Zlatni Delišes i 59% za sortu Ajdared.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XII nedelja praćenja

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72- 73).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).  

Dozrelost pseudotecija iznosi 100% i kod sorte Zlatni Delišes i kod sorte Ajdared, dok je ispražnjenost pseudotecija 49,01%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima