Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Svetlosna lampa - Noctua pronuba

Vizuelnim pregledom svetlosne lovne lampe, na  punktu Pančevo uočena je povećana brojnost imaga Noctua (=Triphaena) pronuba (tabela, slika).

Tabelarni prikaz ulova imaga ove sovice u proteklih nekoliko dana:

Datum očitavnja

broj imaga

26.05.2014.

13

27.05.2014.

41

28.05.2014.

90

29.05.2014.

72

 

U toku godine ova sovica razvije jednu generaciju. Prezimljava kao mlada larva u zemljištu, a krajem maja počinje let leptira. Oni se hrane nektarom na različitim biljkama a zatim zapadaju u letnje mirovnaje sve do avgusta ili duže, zavisno od mnogih faktora.

 

Slika: Imaga Noctua pronuba, foto: Lazarević M., (2014)

 

 

Glavne štete se ispoljavaju u proleće kada gusenice napadaju kukuruz, suncokret, šećernu repu, povrtarske i druge biljke. Pojedinih godina kada je povećana brojnost vrste, gusenice mogu naneti značajne štete i na vinovoj lozi.

 

Kod nas je česta ali se retko javlja sa većom brojnošću.