Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis  I

Na teritoriji rada RC Pančevo jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00) do faze početak bubrenja lisnih  pupoljaka (BBCH 01).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sa lokaliteta Banatski Brestovac i Pančevo, sorte Ajdared i Zlatni Delišes, nije registrovan početak formiranja askospora.

 

Dozrelost pseudotecija je 0%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Prisustvo krvave vaši u zasadu jabuke

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom u ponekim zasadima jabuke registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u vidu bele, guste, vlaknaste  prevlake na korenovom vratu.

Ove štetočine prave štete u proleće  svojom ishranom na mladarima jabuke usled čega dolazi do pucanja kore i nastanka rak rana, tumora koje posle nastanjuju drugi patogeni i insekti. Tokom leta migriraju u druge voćne zasade. Prezimljavaju u zoni korenovog vrata i pukotinama kora. Pojava vaši je sve više izražena u starim zasadima sa bujnim podlogama.

Simptomi napada krvavih vaši su karakteristične i specifične vunaste prevlake bele boje koje se mogu uočiti na korenovom vratu, deblima i granama.

Hemijska mera borbe protiv ovih štetočina počinje zimskim prskanjem i primenom mineralnih ulja i nastavlja se u proleće sa početkom formiranja kolonija tretiranjem korenovog vrata registrovanim insekticidima, većom količinom vode i natapanjem i okolnog zemljišta u cilju sprečavanja daljeg izlaska larvi.

Kako na pojavu krvave vaši utiču osetljivost podloge i sorte, rezidba i đubrenje veoma je bitno sprovoditi i preventivne mere: izbor otpornih podloga, rezidba bez velikih rezova grana, kontrolisano đubrenje azotom.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVI

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fenofazi  prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je :

Kod sorte Ajdared I Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija je 100 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared I Zlatni delišes iznosi 100 %.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XV

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova ( BBCH 73). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija je 100 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 92,30 %.

Kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija je 100 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 88,67 %.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIV

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fenofazi plodovi su dostigli dimenzije 20 mm (BBCH 72). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija je 100 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 69,23 %.

Kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija je 97,64 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 60,37 %.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti i spražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fenofazi  plodovi su dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 71-72). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Kod sorte Ajdared  procenat dozrelosti pseudotecija je  85,84%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 30,18%.

Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija je  84,72%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 27,77%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrevanja pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XI

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fenofazi od  kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69), do plodovi dostigli dimenzije do 10mm. Opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Kod sorte Ajdared  procenat dozrelosti pseudotecija je  71,75%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 12,96%.

Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija je  70,90%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 10,90%.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrevanja pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IX

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni, do faze zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni (BBCH 55-56). 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

Kod sorte Ajdared, od 51 pregledane pseudotecije, u 11 pseudotecija nema formiranih askospora, u 3 je do 25 % formiranih askospora, u 15 je 26-50% formiranih askospora, u 7 je od 51-75% formiranih askospora i u 15 je od 76%-100% formiranih askospora te je procenat dozrelosti 55,88.

 

Kod sorte Zlatni delišes, od 50 pregledane pseudotecije, u 12 pseudoteciji nema formiranih askospora, u 4  je do 25 % formiranih askospora, u 13 je 26-50 % formiranih askospora, au 5 je od 51-75% formiranih askospora i u 16 je od 76%-100% formiranih askospora  te je procenat dozrelosti 54,50.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VIII

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni, do faze zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni (BBCH 55-56). 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

Kod sorte Ajdared, od 55 pregledane pseudotecije, u 10 pseudotecija nema formiranih askospora, u 27 je do 25 % formiranih askospora, u 9 je 26-50% formiranih askospora, u 6 je od 51-75% formiranih askospora i u 3 je od 76%-100% formiranih askospora te je procenat dozrelosti 34,09.

 

Kod sorte Zlatni delišes, od 52 pregledane pseudotecije, u 13 pseudoteciji nema formiranih askospora, u 23  je do 25 % formiranih askospora, u 9 je 26-50 % formiranih askospora, au 5 je od 51-75% formiranih askospora i u 2 je od 76%-100% formiranih askospora  te je procenat dozrelosti 30,76.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VII

Na teritoriji  RC Pančevo jabuke se nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni, do faze zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni (BBCH 55-56). 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

Kod sorte Ajdared, od 53 pregledane pseudotecije, u 14 pseudotecija nema formiranih askospora, u 23 je do 25 % formiranih askospora, u 9 je 26-50% formiranih askospora, u 5 je od 51-75% formiranih askospora i u 2 je od 76%-100% formiranih askospora te je procenat dozrelosti 30,18.

 

Kod sorte Zlatni delišes, od 50 pregledane pseudotecije, u 21 pseudoteciji nema formiranih askospora, u 15  je do 25 % formiranih askospora, u 9 je 26-50 % formiranih askospora, au 4 je od 51-75% formiranih askospora i u 2 je od 76%-100% formiranih askospora  te je procenat dozrelosti 24,5.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

1 - 10 Next