Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Tripsi u zasadima bresaka

Vizuelnim pregledom zasada breskve, na području RC Pančevo, ustanovljeno je da se breskve, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Pregledom cvetova bresaka nije registrovano prisustvo tripsa, ali je njihovo  prisustvo uočeno na cvetovima maslačka i drugih korova u voćnjaku.

 

 

 

RC Pančevo nastavlja praćenje pojave tripsa na cvetovima bresaka i nektarina i signaliziraće pravi momenat za tretman.
Virus šarke šljive (Plum pox virus - PPV)

Na teritoriji RC Pančevo uočeno je prisustvo simptoma virusa šarke šljive (Plum pox virus) na nektarinama, sorta Kaldezi. Voćnjak je u četvrtoj godini starosti.

Na plodovima su uočene tipične prstenaste pege različitih dimenzija, raspoređene po celoj pokožici ploda ili samo na jednom njegovom delu. Simptomi mogu da budu uočljivi samo na nekim plodovima i javljaju se pre sazrevanja, da bi kako plod sazreva postali sve izraženiji. Na nektarinama simptomi se ispoljavaju kroz deformacije na plodu kao izbočine crvenkaste boje, koje su u kontrastu sa zeleno-žutom pokožicom još nezrelog ploda (slika 1,2).

 

Slika 1: Prstenasto šarenilo na plodu nektarine

 

Slika 2: Prstenasto šarenilo na plodu nektarine

Prvi ulovi breskvinog smotavca i lisnih minera u voćnjaku

Na teritoriji RC Pančevo registrovana su prva imaga breskvinog smotavca (Cydia molesta) i minera tačkastih mina (Lithocolletis blancardella) na feromonskim klopkama.

Feromonske  klopke su postavljene 1.04. u zasadu bresaka  i u zasadu jabuka.

 

Slika 1: Imago minera tačkstih mina

 

 

Cydia molesta (breskvin smotavac) ima četiri nepotpune generacije. Prezimljava odrasla gusenica u gustom, belom kokonu ispod kore stabla i pukotinama grana. Rano u proleće gusenica se preobrazi u lutku, a ubrzo posle toga počinje let leptira. Ženke polažu jaja na naličje vršnog lišća, a potom se ispiljena larva ubušuje kroz vrh mladara što se prepoznaje po povijenim vrhovima i sušenju vršnog lišća.

 

Početak leta breskvinog smotavca registrovan je 2.04.2014. godine na 123,39 DDC od 01.januara (slika 2).

 

Slika 2: Imago breskvinog smotavca

 

 

RC Pančevo će nastaviti da prati dinamiku leta breskvinog smotavca i minera okruglih mina i u narednom period.