Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Pojava tripsa u zasadima bresaka i nektarina

Na teritoriji RC Pančevo rane sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi  cvetanja, prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60)

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja  cvetova registrovano  je prisustvo imaga tripsa (Thrips sp.).

Značajnije štete od ove štetočine nastaju prilikom ishrane larvi  tripsa na  tek zametnutim plodićima na kojima dolazi do oštećenja. Napadnuti plodići nekrotiraju i deformišu se, a prilikom daljeg rasta dolazi do njihovog pucanja i curenja smole.

Suzbijanje ove štetočine je otežano iz razloga što se njegova ishrana i za voćnjake najintenzivniji napad dešava u fazi cvetanja, kada je zabranjena upotreba insekticida. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika kada polinatori nisu vise prisutni u voćnjacima.

RC Pančevo nastavlja monitoring tripsa u zasadima bresaka i nektarina.

Pojava rutave bube

Na teritoriji RC Pančevo zasadi kajsija se, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje fofmiraju  beli balon BBCH -59 do pocetak cvetanja do10%cvetova otvoreno BBCH 61.

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta) na cvetovima. Sa porastom temperature doći će do intenzivnije pojave ove štetočine. Naročito su ugroženi mladi zasadi gde treba sprovesti sve preventivne mere kontrole.

 

 

Odrasle insekte rutave bube efikasno privlači plava i bela boja, pa je jedna od metoda njihovog privlačenja i izlovljavanja postavljanje lovnih posuda tih boja u koje je potrebno sipati vodu i dodati anis, negro bombone ili neki voćni sirup.

 

Takođe, prisustvo maslačka (Taraxacum oficinale)  u voćnjaku je poželjno jer se rutava buba rado hrani na cvetu ove biljke.

PRIMENA INSEKTICIDA U VREME CVETANJA JE ZAKONOM ZABRANJENA!

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridžavati uputsva za upotrebu I sprovesti sve mere u cilju zaštite pčela I drugih oprašivača.

Tripsi u zasadima bresaka

Vizuelnim pregledom zasada breskve, na području RC Pančevo, ustanovljeno je da se breskve, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Pregledom cvetova bresaka nije registrovano prisustvo tripsa, ali je njihovo  prisustvo uočeno na cvetovima maslačka i drugih korova u voćnjaku.

 

 

 

RC Pančevo nastavlja praćenje pojave tripsa na cvetovima bresaka i nektarina i signaliziraće pravi momenat za tretman.
Virus šarke šljive (Plum pox virus - PPV)

Na teritoriji RC Pančevo uočeno je prisustvo simptoma virusa šarke šljive (Plum pox virus) na nektarinama, sorta Kaldezi. Voćnjak je u četvrtoj godini starosti.

Na plodovima su uočene tipične prstenaste pege različitih dimenzija, raspoređene po celoj pokožici ploda ili samo na jednom njegovom delu. Simptomi mogu da budu uočljivi samo na nekim plodovima i javljaju se pre sazrevanja, da bi kako plod sazreva postali sve izraženiji. Na nektarinama simptomi se ispoljavaju kroz deformacije na plodu kao izbočine crvenkaste boje, koje su u kontrastu sa zeleno-žutom pokožicom još nezrelog ploda (slika 1,2).

 

Slika 1: Prstenasto šarenilo na plodu nektarine

 

Slika 2: Prstenasto šarenilo na plodu nektarine

Prvi ulovi breskvinog smotavca i lisnih minera u voćnjaku

Na teritoriji RC Pančevo registrovana su prva imaga breskvinog smotavca (Cydia molesta) i minera tačkastih mina (Lithocolletis blancardella) na feromonskim klopkama.

Feromonske  klopke su postavljene 1.04. u zasadu bresaka  i u zasadu jabuka.

 

Slika 1: Imago minera tačkstih mina

 

 

Cydia molesta (breskvin smotavac) ima četiri nepotpune generacije. Prezimljava odrasla gusenica u gustom, belom kokonu ispod kore stabla i pukotinama grana. Rano u proleće gusenica se preobrazi u lutku, a ubrzo posle toga počinje let leptira. Ženke polažu jaja na naličje vršnog lišća, a potom se ispiljena larva ubušuje kroz vrh mladara što se prepoznaje po povijenim vrhovima i sušenju vršnog lišća.

 

Početak leta breskvinog smotavca registrovan je 2.04.2014. godine na 123,39 DDC od 01.januara (slika 2).

 

Slika 2: Imago breskvinog smotavca

 

 

RC Pančevo će nastaviti da prati dinamiku leta breskvinog smotavca i minera okruglih mina i u narednom period.