Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš
Šljivine ose (Hoplocampa minuta/Hoplocampa flava)

Na području delovanja RC Niš, šljive se nalaze u fazi cvetanja, najmanje 30% cvetova otvoreno (BBCH 63).

Na lepljivim klopkama registrovan je prvi ulov imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

velika slika

Ženke šljivih osa polažu jaja u čašične listiće cvetova. Ispiljena larva se ubušuje u tek zametnut plod i tamo se hrani semenkama i perikarpom ploda, nakon čega tek zametnuti plodovi opadaju.

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju.

RC Niš nastavlja sa praćenjem i signaliziraće vreme za tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis – IV nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fazi od vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) do faze crvenih pupoljaka: cvetne krunice su izdužene; cvetna loža je lagano otvorena; čašični listovi su jedva vidljivi. (55-57 BBCH).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost kod sorte Zlatni delišes iznosi 23,03%, a kod sorte Ajdared 18,5%.

askusi sa askosporama

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Rutava buba (Tropinota hirta)

Na području delovanja RC Niš u zasadima jabuke, šljive i višnje, na cvetovima maslačka, registrovana je pojava rutave bube (Tropinota hirta).

velika slika

Rutava buba (Tropinota hirta) je insekt koji se hrani delovima cveta i može da nanese velike štete u zasadima voća. Razvija jednu generaciju i prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu na dubini do 10 cm. Rano u proleće, imago izlazi sa mesta prezimljavanaja i započinje let koji traje do početka leta. Imago rutave bube je dobar letač i najaktivniji je u najtoplijem delu dana  u periodu od 11 - 16 časova.

U cilju kontrole i suzbijanja ove štetočine, hemijske mere se ne preporučuju zbog prisustva pčela i drugih polinatora na cvetovima, te su opravdane jedino mehaničke mere zaštite.

Preporuka proizvođačima voća, naročito onima koji imaju mlade zasade, je da pregledaju svoje voćnjake u najtoplijem delu dana, naročito na obodnim delovima parcela  i ukoliko uoče rutavu bubu sprovedu mere njenog mehaničkog izlovljavanja. U voćnjacima treba postaviti lovne posude plave ili bele boje napunjene vodom uz dodatak negro bombona ili nekog voćnog sirupa. Lovne posude treba u što većem broju postaviti po obodu, a manji broj rasporediti i po unutrašnjosti parcele. Posude se mogu postaviti na zemlju ili u krošnju drveta.  Sadržaj u lovnim posudama treba redovno menjati. U voćnjacima ne treba suzbijati korove koji cvetaju, u prvom redu maslačak, kako bi se smanjila aktivnost rutave bube na cvetovima voća.

Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Niš na feromonskim klopkama postavljenim u usevima tek rasađenog paradajza u zatorenom prostoru, registrovani su prvi ulovi imaga moljca paradajza (Tuta absoluta).

velika slika

Moljac paradajza je noćni leptir koji se danju krije u lišću biljaka. Imago je dužine 5-7 mm sa izraženim pipcima, larve su smeđe sa tamnom glavom.  Ima više generacija godišnje, a ženka može da položi do 300 jaja za vreme svog života.  Može prezimeti kao jaje, lutka ili imago u zavisnosti od uslova sredine.   

Štete pričinjavaju larve koje se nakon piljenja hrane na svim nadzemnim delovima biljke. Na listovima i stabljikama prave mine, a ubušuju se i u plodove koji gube tržišnu vrednost. Biljke paradajza mogu biti napadnute u svim fazama razvoja, od rasada do plodova u fazi zrelosti.

Za uspešnu zaštitu useva paradajza od ove štetočine nepohodno je primeniti sve raspoložive mere:

-         Postavljanje feromonskih klopki za utvrđivanje prisustva i praćenje brojnosti populacije;

-         Postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga;

-         Postavljanje mreže protiv insekata na ulaz u plastenike, kao i na otvorima ventilacije;

-         Uništavanje zaraženih biljnih delova (zakidanje  i uništavanje listova sa minama);  

-         Suzbijanje korova u plasteniku i oko plastenika;

-         Biološka kontrola - upotreba predatorske stenice Macrolophus pygmaeus. Odrasle jedinke i larve stenice hrane se jajima i larvama moljca paradajza.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Niš nastavlja dalje praćenje ove štetočine.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis – III nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fazi od prvi listovi su otvoreni (drugi su još uvek uvijeni) do većina listova je otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (11-15 BBCH).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost kod sorte Zlatni delišes iznosi 14,5%, a kod sorte Ajdared 10,5%.

 

Velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Pojava žitne pijavice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 24-27).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u indeksu napada 0,5.

U toku je dopunska ishrana imaga, parenje i polaganje jaja. Štete pričinjavaju imaga dopunskom ishranom, ali najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga.  

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Niš nastavlja sa praćenjem aktivnosti štetnih organizama u usevu pšenice i signaliziraće vreme za  hemijski tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis – II nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fazi  zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka do zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju (faza mišijih ušiju) 09-10 BBCH.

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost kod sorte Zlatni delišes iznosi 6,5%, a kod sorte Ajdared 3,5%.

velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Preventivne mere u proizvodnji krompira

Na području delovanja RC Niš u toku je sadnja krompira namenjenog za ranu proizvodnju, a sadnja  krompira namenjenog za jesenju proizvodnju počeće za 10 dana.

Najznačajnija štetočina krompira na području delovanja RC Niš je krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju koji je i najugroženiji od ove štetočine, preporučuju se sledeće mere kontrole:

-          Sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane sorte) jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom ,

-          Korišćenje zdravih i neoštećenih krtola za sadnju (ne koristiti krtole sa simptomima napada moljca kao i drugih štetnih organizama i uništiti ih),

-          Duboka sadnja (optimalna dubina setve 15 cm)

-          Formiranje visokih bankova

Hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere zaštite, a za uspešnu zaštitu useva krompira od ove štetočine neophodna je primena svih raspoloživih preventivnih mera.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 22-24).

Vizuelnim pregledom registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2% biljaka. Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis)  i rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani na pregledanim parcelama.

velika slika

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju.

Obilaskom useva nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (Apodemus sylvaticus-poljski miš i Microtus arvalis-poljska voluharica). Međutim, preporučuje se proizvođačima da redovno obilaze parcele i ukoliko se registruje prisustvo preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida i a.m. bromadiolona) uz obavezno zatrpavanje rupa nakon primene mamaka kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis – I nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fazi  bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama do kraja bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama (01-03 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost kod sorte Zlatni delišes iznosi 3,5%, a kod sorte Ajdared 1,5%.

velika slika

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima