Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis  –IX nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fenofazi većina latica opada do kraj cvetanja: sve latice su otpale.  (BBCH 67-69). 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 30,90%. Kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 33,79%.

RC Niš nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis  – VIII nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared nalaze se u fenofazi od puno cvetanje; najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju do cvetovi venu; većina latica opada  (65-67 BBCH). 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

velika slika

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 19,81%. Kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 22,54%.

RC Niš nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Niš usevi paradajza u zatorenom prostoru se nalaze u fazi cvetanja (prva cvast, otvoren prvi cvet – BBCH 61).

velika slika

Na postavljenim feromonskim klopkama registrovani su prvi ulovi imaga moljca paradajza (Tuta absoluta).

velika slika

Moljac paradajza prezimljava u stadijumu jaja, lutke ili imaga i razvija 10 - 12 generacija u toku godine. Štete pričinjavaju larve koje se nakon piljenja hrane na svim nadzemnim delovima biljke. Na listovima i stabljikama prave mine, a ubušuju se i u plodove koji gube tržišnu vrednost. Biljke paradajza mogu biti napadnute u svim fazama razvoja, od rasada do plodova u fazi zrelosti.

Raspoložive mere kontrole:

-         Plodosmena paradajza sa biljkama na kojima se moljac ne razvija, a u plastenicima razmak 6-7 nedelja između dva ciklusa proizvodnje

-          Adekvatno đubrenje i navodnjavanje

-         Postavljanje mreže protiv insekata na ulaz u plastenike, kao i na otvorima ventilacije

-          Suzbijanje korova u plasteniku i oko plastenika

-         Postavljanje feromonskih klopki za utvrđivanje prisustva i praćenje brojnosti populacije

-         Uništavanje zaraženih biljnih delova (zakidanje  i uništavanje listova i plodova sa minama)

-         Postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga

-         Biološka kontrola - upotreba predatorske stenice Macrolophus pygmaeus. Odrasle jedinke i larve stenice hrane se jajima i larvama moljca paradajza.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Niš nastavlja dalje praćenje ove štetočine.

Rutava buba (Tropinota hirta)

Vizuelnim pregledom zasada  višnje, jabuke i  kruške koje se nalaze u fazi početka cvetanja do punog cvetanja, registrovana je pojava rutave bube (Tropinota hirta).

velika slika

Štete nanose samo odrasli insekti, koji se hrane prašnicima, tučkom, a u nedostatku hrane i pupoljcima. Ima jednu generaciju godišnje i  prezimljava kao  odrasla jedinka u zemlji na dubini do 10 cm. Imago rutave bube je dobar letač i najaktivniji je u najtoplijem delu dana  u periodu od 11 - 16 časova.

Preporuka proizvođačima voća, naročito onima koji imaju mlade zasade, je da pregledaju svoje voćnjake u najtoplijem delu dana, naročito na obodnim delovima parcela  i ukoliko uoče rutavu bubu sprovedu mere njenog mehaničkog izlovljavanja. U voćnjacima treba postaviti lovne posude plave ili bele boje napunjene vodom uz dodatak  negro bombona ili nekog voćnog sirupa,  naročito oko rubova parcela. Posude se mogu postaviti na zemlju i u krošnju drveta.  Sadržaj u lovnim posudama redovno menjati.

Prisustvo korovske vrste maslačka (Taraxacum oficinale)  u voćnjacima je poželjno jer se rutava buba hrani cvetom maslačka (pa se ne preporučuje njegovo uklanjanje iz voćnjaka).

velika slika

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis  – VII nedelja

Na području delovanja RC Niš, jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared nalaze se u fenofazi većina cvetova je sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do početka cvetanja (BBCH 59-61).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

velika slika

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju kod sorte Ajdared iznosi 9,43%. Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 11,05%.

RC Niš nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Lucerkina buba (Phytodecta fornicata)

Na području delovanja RC Niš, lucerka se nalazi u fazi intezivnog porasta (15 - 20 cm visine).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) ispod praga štetnosti, pa se proizvođačima hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Preporuka  proizvođačima je redovan obilazak lucerišta i praćenje brojnosti lucerkine bube (prag štetnosti  je 20 imaga po m2).

velika slika

 

Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Niš, šljiva se nalaze u fazi puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).

Na lepljivim klopkama registrovan je prvi ulov imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

velika slika

Ženke šljivih osa polažu jaja u čašične listiće cvetova. Ispiljena larva se ubušuje u tek zametnut plod i tamo se hrani semenkama i perikarpom ploda, nakon čega tek zametnuti plodovi opadaju.

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju.

RC Niš nastavlja sa praćenjem i signaliziraće vreme za tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis  – VI nedelja

Na području delovanja RC Niš, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi većina listova otvoreno, ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15), do faze vidnjivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost kod sorte Zlatni delišes iznosi 5,39%, a kod sorte Ajdared 4,41%.

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis – V nedelja

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se nalaze u fazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 10) do faze većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Dozrelost kod sorte Zlatni delišes iznosi 2,45%, a kod sorte Ajdared 1,47%.

RC Niš nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

 Na području delovanja RC Niš, usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze se u različitim fazama razvoja, od faze 4 lista razvijeno do faze bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 14-22). 

velika slika

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima