Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo
Šljivin smotavac

Na području delovanja RC Smederevo šljiva se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova do plod oko polovina krajnje veličine -  BBCH 73 – 75

Vizuelnim pregledom plodova šljive - sorta Stenlej na punktu Suvodol  registruju se sveže položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 1%.

Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

RCSmederevo nastavlja sa praćenjem ove štetoćine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis

Na lokalitetu  Suvodol  jabuka sorta Ajdared  nalazi se u fenofazi plodovi veličine 10 mm.

jabuka  Ajdared

 

Pregledom pseudotecija iz prezimelog lišća  uzetog iz voćnjaka - lokalitet Suvodol utvrđeno je sledeće:

Tabela 1.  Pseudotecije po kategorijama:

Kategorija 0

Bez   formiranih askospora u askusima

2

Kategorija 1

Do 25%  formiranih askospora u askusima

12

Kategorija 2

26 - 50%  formiranih askospora u askusima

18

Kategorija 3

51 - 75%  formiranih askospora u askusima

14

Kategorija 4

76 - 100% formiranih askospora u askusima

4

Procenat ispražnjenosti pseudotecija  - 8%

Dozrelost  pseudotecija:

Datum

Dozrelost pseudotecija u %

Fenofaza po BBCH skali

 

26.04.2017.

 

53%

 

          71 – plodovi dostigli veličinu 10mm

 

Dozrelost pseudotacija Venturia inequalis

Nakon  laboratorijskog pregleda prezimelog  lišća jabuke sa punkta Suvodol (sorta Ajdared) utvrđena  je  dozrelost pseudotecija od 37,5%. Jabuka se nalazi u fazi BBCH 39 (kraj cvetanja).

Tabela 1. Prisustvo pseudotecija po kategorijama:

                                             

                                                           Na sorti Ajdared  pregledano 50 pseudotecija

 

Kategorija 0

Bez   formiranih askospora u askusima

8

Kategorija 1

Do 25%  formiranih askospora u askusima

18

Kategorija 2

26 - 50%  formiranih askospora u askusima

11

Kategorija 3

51 - 75%  formiranih askospora u askusima

9

Kategorija 4

76 - 100% formiranih askospora u askusima

2

Procenat ispražnjenosti pseudotecija  - 0.

Slika 1. Faza razvoja jabuke

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 12.04.2017.

Na području delovanja RC Smederevo, jabuka se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi  od punog cvetanja do faze cvetovi venu,većina latica opada (65-67 BBCH).

jabuka sorta Ajdared

 

Laboratorijskim  pregledom 48  pseudotecija izdvojenih iz  prezimelog lišća sorte Ajdared uzetog iz zasada – punkt  Suvodol  11.04.2017. utvrđeno je da je  dozrelost pseudotecija 29,6%.

Dozrelost pseudotecija

Na teritoriji koju pokriva RC Smederevo jabuke se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fenofazi cvetanja.

fenofaza sorta Ajdared

Ovonedeljnim pregledom dozrelosti pseudotecija Venturia inequalis  iz prezimelog lišća sa punkta Suvodol utvrđeno je sledeće:

Od pregledanih 50 peritecija 28 je u kategoriji 0;  13 je u kategoriji 1;  6 je u kategoriji 2;   3 je u kategoriji 3. Dozrelost peritecija je 17%.

Dozrelost peritecija 28.03.2017.

Jabuka se u regionu koji pokriva RCSmederevo u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fazi crvenih pupoljaka cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi do većine cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu -  (BBCH 57-59)

Fenofaza  sorta Ajdared

Pregledom prezimelog lišća uzetog 28.03.2017. sa lokaliteta  Suvodol  utvrdili smo povećanje broja peritecija sa formiranim askosporama u askusima u odnosu na poslednji pregled:

Dozrelost pseudotecija po kategorijama

Na sorti Ajdared pregledano je 48  pseudotecija

 

Kategorija  0

Bez formiranih  askospora u askusima

34

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

12

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

2

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 4

od 76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

0

 

 

 

datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

 

28.03.

8,3%

Faza crvenih pupoljaka cvetne krunice izdužene cvetna loža lagano otvorena,čašični listovi jedva vidljivi

 

 

Pojava Rutave bube u voćnjacima

Pregledom voćnjaka na području delovanja RC Smederevo koji se trenutno u zavisnosti od vrste nalaze u fazi punog cvetanja - breskva i nektarina i u fazi pred cvetanje jabuka, šljiva i višnja utvrđeno je prisustvo imaga Rutave bube –Tropinota hirta.

Imago je konstatovan uglavnom na korovskim biljkama maslačak - Taraxacum oficinalis, kao i na cvetovima breskve i nektarine.

Ova štetočina se hrani  svim delovima cveta,  uništava prašnike i tučak cveta  tako da ne dolazi do zametanja plodova. 

imago na cvetu breskve

 

imago na maslačku

 

S obzirom na to da se uskoro očekuje cvetanje jabuke koja je i  najzastupljenija  voćna  vrsta  na našem terenu , kako bi se zaustavila moguća masovnija pojava ove štetočine preporuka voćarima je da prate pojavu i primene odgovarajuće mere zaštite.

Voćari iz iskustva znaju da je zaštita od ove štetočine komplikovana.

Moguće mere borbe:

 

Mehaničke mere:

Postavljanje odgovarajućih posuda bele i  plave boje po obodima voćnjaka. Posude se postavljaju u što većem broju ( u posude sipati deterdžent ili vodu sa raznim dodacima koji privlače rutavu bubu sirup od jabuke, cimet, pivo, negro bombone i dr. ). Obavezno  prazniti posude sve dok traje cvetanje u zasadu kako bi se smanjio napad rutave bube

Prisustvo korovske vrste maslačka Taraxacum oficinale  u voćnjaku je poželjno jer se rutava buba hrani cvetom maslačka (pa se ne preporučuje njegovo uklanjanje iz voćnjaka).

Postavljanje feromonskih klopki u zasad

 

Hemijske mere:

Primena preparata je veoma ograničena.Upotreba insekticida koji nisu otrovni za pčele, za

suzbijanje rutave bube registrovan  je Mavrik EW 0,3 l/ha na bazi a.m. fluvinata

 

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis
Na području delovanja RC Smederevo, jabuka se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi 10 -11 BBCH - zeleni listići 10mm iznad ljušture pupoljaka prvi listovi se odvajaju – mišije uši – prvi list razvijen.
Srednja dnevna temperatura u prethodnoj nedelji zabeležena na stanici punkt - Suvodol iznosila je 10,93 ºC, a ukupne padavine 13,2 l/mm2.
Laboratorijskim pregledom pseudotecija iz prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared (punkt Suvodol) utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 5,5%.
Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis

Na području delovanja RC Smederevo, jabuka se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi od kraja  bubrenja lisnih pupoljaka pa do početka pucanja lisnih pupoljaka (03-07 BBCH).

Srednja dnevna temperatura u prethodnoj nedelji iznosila je 6,5º C, a ukupne padavine 13,4l m2.  Laboratorijskim  pregledom 50 pseudotecija iz  prezimelog lišća sorte Ajdared uzetog iz zasada – punkt  Suvodol  13.03.2017. utvrđeno je da je  dozrelost pseudotecija 4,8%:

 

  Tabela 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija – punkt Suvodol

datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

13.03.17.

4,8

07 – početak pucanja pupoljaka –vidljivi prvi  zeleni  listići

 

 

Fenofaza jabuke sorta - Ajdared

Registrovano prisustvo  šimširovog plamenca -Cydalima perspectalis

Na teritoriji Podunavskog  okruga, na lokalitetu Azanja u šimširu  zabeležena je  pojava šimširovog plamenca  Cydalima perspectalis.

 

Slika1-larva šimširovog plamenca

 

 

 

Slika2-štete na šimširu od šimširovog plamenca

 

Za mere kontrole pogledati na: Preporuka na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima