Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo
Dozrelost peritecija 28.03.2017.

Jabuka se u regionu koji pokriva RCSmederevo u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fazi crvenih pupoljaka cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi do većine cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu -  (BBCH 57-59)

Fenofaza  sorta Ajdared

Pregledom prezimelog lišća uzetog 28.03.2017. sa lokaliteta  Suvodol  utvrdili smo povećanje broja peritecija sa formiranim askosporama u askusima u odnosu na poslednji pregled:

Dozrelost pseudotecija po kategorijama

Na sorti Ajdared pregledano je 48  pseudotecija

 

Kategorija  0

Bez formiranih  askospora u askusima

34

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

12

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

2

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 4

od 76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

0

 

 

 

datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

 

28.03.

8,3%

Faza crvenih pupoljaka cvetne krunice izdužene cvetna loža lagano otvorena,čašični listovi jedva vidljivi

 

 

Pojava Rutave bube u voćnjacima

Pregledom voćnjaka na području delovanja RC Smederevo koji se trenutno u zavisnosti od vrste nalaze u fazi punog cvetanja - breskva i nektarina i u fazi pred cvetanje jabuka, šljiva i višnja utvrđeno je prisustvo imaga Rutave bube –Tropinota hirta.

Imago je konstatovan uglavnom na korovskim biljkama maslačak - Taraxacum oficinalis, kao i na cvetovima breskve i nektarine.

Ova štetočina se hrani  svim delovima cveta,  uništava prašnike i tučak cveta  tako da ne dolazi do zametanja plodova. 

imago na cvetu breskve

 

imago na maslačku

 

S obzirom na to da se uskoro očekuje cvetanje jabuke koja je i  najzastupljenija  voćna  vrsta  na našem terenu , kako bi se zaustavila moguća masovnija pojava ove štetočine preporuka voćarima je da prate pojavu i primene odgovarajuće mere zaštite.

Voćari iz iskustva znaju da je zaštita od ove štetočine komplikovana.

Moguće mere borbe:

 

Mehaničke mere:

Postavljanje odgovarajućih posuda bele i  plave boje po obodima voćnjaka. Posude se postavljaju u što većem broju ( u posude sipati deterdžent ili vodu sa raznim dodacima koji privlače rutavu bubu sirup od jabuke, cimet, pivo, negro bombone i dr. ). Obavezno  prazniti posude sve dok traje cvetanje u zasadu kako bi se smanjio napad rutave bube

Prisustvo korovske vrste maslačka Taraxacum oficinale  u voćnjaku je poželjno jer se rutava buba hrani cvetom maslačka (pa se ne preporučuje njegovo uklanjanje iz voćnjaka).

Postavljanje feromonskih klopki u zasad

 

Hemijske mere:

Primena preparata je veoma ograničena.Upotreba insekticida koji nisu otrovni za pčele, za

suzbijanje rutave bube registrovan  je Mavrik EW 0,3 l/ha na bazi a.m. fluvinata

 

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis
Na području delovanja RC Smederevo, jabuka se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi 10 -11 BBCH - zeleni listići 10mm iznad ljušture pupoljaka prvi listovi se odvajaju – mišije uši – prvi list razvijen.
Srednja dnevna temperatura u prethodnoj nedelji zabeležena na stanici punkt - Suvodol iznosila je 10,93 ºC, a ukupne padavine 13,2 l/mm2.
Laboratorijskim pregledom pseudotecija iz prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared (punkt Suvodol) utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 5,5%.
Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis

Na području delovanja RC Smederevo, jabuka se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi od kraja  bubrenja lisnih pupoljaka pa do početka pucanja lisnih pupoljaka (03-07 BBCH).

Srednja dnevna temperatura u prethodnoj nedelji iznosila je 6,5º C, a ukupne padavine 13,4l m2.  Laboratorijskim  pregledom 50 pseudotecija iz  prezimelog lišća sorte Ajdared uzetog iz zasada – punkt  Suvodol  13.03.2017. utvrđeno je da je  dozrelost pseudotecija 4,8%:

 

  Tabela 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija – punkt Suvodol

datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

13.03.17.

4,8

07 – početak pucanja pupoljaka –vidljivi prvi  zeleni  listići

 

 

Fenofaza jabuke sorta - Ajdared

Registrovano prisustvo  šimširovog plamenca -Cydalima perspectalis

Na teritoriji Podunavskog  okruga, na lokalitetu Azanja u šimširu  zabeležena je  pojava šimširovog plamenca  Cydalima perspectalis.

 

Slika1-larva šimširovog plamenca

 

 

 

Slika2-štete na šimširu od šimširovog plamenca

 

Za mere kontrole pogledati na: Preporuka na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine

Registrovana  oštećenja u zasadu kupine

Na području delovanja RC Smederevo kupina se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi  BBCH (81-85) početak sazrevanja - Sazrevanje napredovalo.

Ova voćna vrsta se na našem regionu gaji na par lokaliteta sa tendencijom  povećanja površina.

zarezi na grančici

Vizuelnim pregledom  zasada kupine na lokalitetu Lunjevac registrovana su  oštećenja  na kori  mladara kupine u vidu zareza, kao i polomljene rodne grančice. Oštećenja ovog tipa posledica su prisustva cikade iz grupe  Cicadetta spp.

Odrasle jedinke cikada prilikom pregleda nisu uočene, ali su u zarezima registrovana položena jaja ove štetočine.

Trenutno se ne preporučuju mere zaštite.

 položena jaja uvećano

Šljivin smotavac - Grapholita funebrana

Na području delovanja RC Smederevo , šljiva se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi  BBCH 77 – 78 - (plod dostigao 70% -80% veličine).

Vizuelnim pregledom zasada šljive na punktu Kolari registrovano je prisustvo jaja druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) na plodu. Indeks napada 1,5.

 

U  narednom periodu sa porastom temperature očekuje se  intenzivnije polaganja jaja šljivinog smotavca, kao i piljenje larvi. Za sada se  ne preporučuje tretman protiv šljivinog smotavca, Grapholita funebrana.

RC Smederevo  nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja i piljenje šljivinog smotavca i dati signal za tretman.

Pojava vaši u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Smederevo, usevi  kukuruza  nalaze se u fenofazi  porasta stabla. Vizuelnim pregledom useva  u ataru sela  Osipaonica  registruje se intezivnija pojava lisnih vaši- Aphididae spp.  Prisustvo vaši u kukuruzu je  posledica prelaska sa strnih žita koja su takođe bila napadnuta ovom štetočinom.

 Lisne vaši se hrane sisanjem sokova na  listovima  i na metlicama, a uglavnom se lokalizuju na donjim listovima kao i na ivičnim delovima polja. Cvetanje je najosetljivija faza kukuruza i tada treba pregledati useve na njihovo prisustvo. Ukoliko je 50% metlica inficirano preporučuje se insekticidni tretman.

 

 

 

 

Ocena zdravstvenog stanja makroogleda strnih žita-RC Smederevo

Pregledom sortnog ogleda strnih žita na oglednom polju PSSS Smederevo u selu Azanja, 04.06.2016, utvrđeno je da se biljke nalaze u fenofazi od 71-77 BBCH skale .

 

Očitavano je prisustvo bolesti na gornja 3 lista, koji su nosioci prinosa: Z (zastavičar), Z-1 (prvi list ispod zastavičara), Z-2 (drugi list ispod zastavičara).

Vizuelnim pregledom sortnog ogleda strnih žita (pšenica, ječam, tritikale, raž, ovas), izvršena je ocean prisustva simptoma sledećih biljnih bolesti:

 

Erysiphe graminis - prouzrokovača pepelnice žita (do lista zastavičara kao i na prizemnom delu stabla)                                                                                                                                             Septoria tritici - prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (simptomi se registruju najviše do drugog lista ispod zastavičara.

                                                                                               Puccinia striiformis – prouzrokovača žute (crtičaste) rđe pšenice                                                 

Napomena: nijedna od navedenih bolesti nije primećena na klasu                                                        

Donji listovi su fiziološki propali (suvi).

Skala za ocenjivanje stepena zaraze:

0 -  bez simptoma

1 - 10% lisne površine

2 - 20% lisne površine

3 - 30% lisne površine

4 - 40% lisne površine

5 - 50% lisne površine

6 - 60% lisne površine

7 - 70% lisne površine

8 - 80% lisne površine

9 - 90% lisne površine  

 

                                                                                                                                                     

Redni broj

Vrsta

Sorta

Faza

Ocena zastavičara

Puccinia spp.

% inficirane površine  (0-9)

Erysiphae graminis % inficirane površine biljke        (0-9)

Septoria tritici

% inficirane površine  (0-9)

TRITIKALE

1

Ozimi tritikale

PKB-Vožd

73

Z

0

0

2

Z-1

0

0

1

Z-2

0

0

1

2

Ozimi tritikale

HC-Odisej

73

Z

3

2

2

Z-1

1

1

1

Z-2

1

0

1

JEČAM

1

Ozimi ječam

PKB-Pivan

75

Z

2

1

1

Z-1

1

1

0

Z-2

1

0

0

2

Ozimi ječam

HC-Nonius

75

Z

6

3

4

Z-1

5

2

2

Z-2

3

1

1

3

Ozimi ječam

Novosadski 565

77

Z

2

1

1

Z-1

1

0

0

Z-2

1

0

0

PŠENICA

1

Ozima pšenica

PKB-Talas

73

Z

2

2

2

Z-1

2

2

2

Z-2

1

0

1

2

Ozima pšenica

PKB-Ratarica

73

Z

2

1

3

Z-1

2

0

2

Z-2

1

0

1

3

Ozima pšenica

PKB-Vizeljka

73

Z

4

2

3

Z-1

4

1

2

Z-2

2

0

0

4

Ozima pšenica

BG-Carica

73

Z

2

1

2

Z-1

1

1

1

Z-2

1

1

1

5

Ozima pšenica

Hy Star

73

Z

1

1

1

Z-1

1

0

0

Z-2

0

0

0

6

Ozima pšenica

HC-Simonida

73

Z

2

1

2

Z-1

1

1

1

Z-2

1

0

1

7

Ozima pšenica

HC-Zvezdana

73

Z

2

1

2

Z-1

2

1

2

Z-2

1

0

1

8

Ozima pšenica

BG-Merkur

73

Z

1

0

1

Z-1

1

0

0

Z-2

1

0

0

9

Ozima pšenica

HC-Pobeda

73

Z

1

0

1

Z-1

1

1

1

Z-2

0

0

0

10

Ozima pšenica

HC-Ilina

73

Z

2

2

1

Z-1

2

1

1

Z-2

1

0

1

11

Ozima pšenica

NS Azra

73

Z

1

1

2

Z-1

1

0

2

Z-2

1

0

1

12

Ozima pšenica

NS Petrija

73

Z

2

0

1

Z-1

2

0

1

Z-2

2

0

0

13

Ozima pšenica

NS Pudarka

73

Z

4

2

4

Z-1

3

2

4

Z-2

1

1

1

14

Ozima pšenica

NS Obala

73

Z

1

1

1

Z-1

1

1

1

Z-2

0

1

1

15

Ozima pšenica

NS 40S

73

Z

1

0

1

Z-1

1

0

1

Z-2

1

0

0

OVAS

1

Ozimi ovas

NS Jadar

71

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

RAŽ

1

Ozima raž

NS Savo

73

Z

1

0

0

Z-1

1

0

0

Z-2

0

0

0

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inequalis

  Na  teritoriji RC Smederevo jabuka se nalazi u fenofazi 74 po BBCH skali –prečnik ploda  40 mm, plodovi uspravni.

 

 

 

      Laboratorijskim pregledom peritecija sa prezimelog lišća sorte Ajdared uzetog sa punkta Suvodol na dan 30.05.2016. potvrđeno je da su sve askospore gljive prouzrokovača čađave krastavosti plodova pegavosti lista (Venturia inaequalis) dozrele -100%,  a od pregledanih 48 peritecija ispražnjeno je 48 što je 100% ispražnjenost.

Od pregleda tokom prošle nedelje do ovog pregleda, na ovom lokalitetu  zabeležene padavine su  8l/, a srednja dnevna temperatrura iznosila je 17,83˚C.

 

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima