Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo
Cikada Scaphoides titanus

Na području RC Smederevo, na lokalitetu  Vodanj, vizuelnim pregledom zasada vinove loze koja se nalazi u fazi početka cvetanja (BBCH 61), registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoides titanus na žutoj lepljivoj klopki.

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje - zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada Scaphoides titanus ima jednu generaciju godišnje i prezimi u fazi jajeta na dvogodišnjim lastarima. Larva prolazi kroz pet stupnjeva razvoja. 

Larve od trećeg stupnja razvoja (L3, L4, L5) i imago su sposobne da prenesu fitoplazmu. S obzirom da su registrovane larve prvog stupnja razvoja, hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans)

Vizuelnim pregledom zasada breskve na području RC Smederevo, u pojedinim zasadima, registrovano je prisustvo simptoma kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

 

 

 

Simptomi se mogu uočiti na mladom lišću u vidu kovrdžavosti  i deformisanosti lista. Oboleli listovi su crvene boje, nepravilno razvijeni, zadebljali. U toku vegetacije dolazi do defolijacije zaraženih listova nakon čega biljka formira novu lisnu masu (retrovegetira) što iznuruje biljku. Takvo stablo nepripremljeno ulazi u zimu i veoma često dolazi do njegovog izmrzavanja i propadanja.

S obzirom da ova gljiva ostvaruje samo primarne infekcije mladog neizdiferenciranog tkiva tokom bubrenja i otvaranja pupoljaka sada se ne primenjuju fungicidi u cilju sprečavanja daljeg razvoja ovog patogena.

U zasadima u kojima se registruju simptomi kovrdžavosti preporučuje se uklanjanje zaraženog lišća, intenzivnija prihrana zasada azotnim đubrivima kako bi pospešilo pravovremeno formiranje nove lisne mase, redovno zalivanje, kao i proređivanje plodova.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u različitim fazama cvetanja.

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) sa prezimelog lišća jabuke, (sorta Ajdared), utvrđena je dozrelost od 62%, dok je  ispražnjenost pseudotecija 10%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost i ispražnjenost pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u različitim fazama cvetanja.

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke (sorta Ajdared), utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljive 

Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista 

i krastavosti plodova jabuke) 52.5% dok je ispražnjenost 6%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u fazi od većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno.

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljive 

Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) za ovu nedelju 41.5% za sortu Ajdared.

 

 

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Pojava rutave bube

Na području RC Smederevo, u zasadima  jabuka je registrovana pojava rutave bube (Tropinota hirta).

 

 

Sa povećanjem temperature može se očekivati i intenzivnija pojava ove štetočine. Rutava buba se hrani delovima cveta te usled prenamnoženja može napraviti velike štete (izostanak oplodnje) naročito na kruškama i jabukama. Od ove štetočine najugroženiji su mladi zasadi kod kojih usled ishrane rutave bube cvetovima može doći do potpunog izostanka roda.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole, odnosno izlovljavanje postavljanjem lovnih klopki (plave ili bele boje, u koje treba sipati vodu i dodati neki voćni sirup ili negro bombone).

 

Primena insekticida u fenofazi cvetanja zakonom je zabranjena. Prilikom upotrebe pesticida obavezno se treba pridržavati  uputstva za upotrebu i sprovoditi sve mere u cilju zaštite pčela i drugih polinatora.

Šljivine ose

Na području delovanja RC Smederevo, lokalitet Vodanj i Suvodol zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja (BBCH 60-65).

 

 

 

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadima šljive registrovani su ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

 

Mere zaštite od ovih štetočina sprovode se u fazi precvetavanja, kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u zasadu.

 

RC Smederevo nastavlja sa praćenjem šljivinih osa, faze razvoja šljive i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u u fenofazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 10-15) do faze crvenih pupoljaka (BBCH 57).

 

 

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis),  sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, kod sorte Ajdared,  utvrđena je dozrelost od 24%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u u fenofazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 10-15) do vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke tj. pseudotecija gljive Venturia inaequalis 

(prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovana je dozrelost od 12% kod sorte Ajdared.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području koje pokriva RC Smederevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od 4 razvijena lista do različitih faza bokorenja, razvijeno od 2 do 4 sekundarna stabla (BBCH 14-24).

 

U usevu ječma, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 4% biljaka.

 

 
 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka. Takođe, vizuelnim pregledima je registrovano i prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.)  na do 1% biljaka.

 

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju, a RC Smederevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima