Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo
Prisustvo stenica na teritoriji RC Smederevo

Na teritoriji RC Smederevo, vizuelnim pregledima poljoprivrednih kultura registrovano je značajno prisustvo različitih vrsta stenica (Pentatomide).

U pojedinim intenzivnim zasadima breskve i kajsije u selu Seone, u usevima paprike, paradajza i krompira na području sela Šalinac, gde se sprovode redovne mere zaštite, kao i  u mnogim baštama i okućnicama primećeno je prisustvo ovih štetočina. 

Dve najdominantnije vrste koje pričinjavaju i najveće štete su:

zelena povrtna stenica (Nezara viridula) i

braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys).

 

 

S obzirom na njihovo trenutno prisustvo i veliku brojnost, 

u narednom periodu se mogu očekivati velike štete u poljoprivrednoj proizvodnji.

Mere kontrole ovih štetnih vrsta su veoma otežane. Najznačajniji razlog je ograničena upotreba insekticida tokom sazrevanja plodova (nemogućnost poštovanja karence) kada se registruju i najveći napadi stenica.

Drugi je što nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Zatim, stenice su migratorne vrste, dobri letači, te se može očekivati njihova stalna migracija ka biljkama domaćinima.  

Na manjim površinama (baštama, okućnicama) preporuka je da se odrasle jedinke ručno sakupljaju i da se na taj način smanjuje i uništava njihova populacija.

Suzbijanjem stenica samo hemijskim merama zaštite moguće je stvaranje rezistentnosti na primenjene insekticide. Da bi se izbegli navedeni štetni efekti, moguće je suzbijanje stenica po ivičnim delovima parcela ili na mestima gde su stenice grupisane.

Najčešće se koriste insekticidi iz grupe piretroida, s tim što se mora voditi računa o karenci preparata i maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije u određenom usevu ili zasadu.

Cikada Scaphoides titanus

Na području RC Smederevo, na lokalitetu  Vodanj, vizuelnim pregledom zasada vinove loze koja se nalazi u fazi početka cvetanja (BBCH 61), registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoides titanus na žutoj lepljivoj klopki.

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje - zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada Scaphoides titanus ima jednu generaciju godišnje i prezimi u fazi jajeta na dvogodišnjim lastarima. Larva prolazi kroz pet stupnjeva razvoja. 

Larve od trećeg stupnja razvoja (L3, L4, L5) i imago su sposobne da prenesu fitoplazmu. S obzirom da su registrovane larve prvog stupnja razvoja, hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans)

Vizuelnim pregledom zasada breskve na području RC Smederevo, u pojedinim zasadima, registrovano je prisustvo simptoma kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

 

 

 

Simptomi se mogu uočiti na mladom lišću u vidu kovrdžavosti  i deformisanosti lista. Oboleli listovi su crvene boje, nepravilno razvijeni, zadebljali. U toku vegetacije dolazi do defolijacije zaraženih listova nakon čega biljka formira novu lisnu masu (retrovegetira) što iznuruje biljku. Takvo stablo nepripremljeno ulazi u zimu i veoma često dolazi do njegovog izmrzavanja i propadanja.

S obzirom da ova gljiva ostvaruje samo primarne infekcije mladog neizdiferenciranog tkiva tokom bubrenja i otvaranja pupoljaka sada se ne primenjuju fungicidi u cilju sprečavanja daljeg razvoja ovog patogena.

U zasadima u kojima se registruju simptomi kovrdžavosti preporučuje se uklanjanje zaraženog lišća, intenzivnija prihrana zasada azotnim đubrivima kako bi pospešilo pravovremeno formiranje nove lisne mase, redovno zalivanje, kao i proređivanje plodova.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u različitim fazama cvetanja.

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) sa prezimelog lišća jabuke, (sorta Ajdared), utvrđena je dozrelost od 62%, dok je  ispražnjenost pseudotecija 10%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost i ispražnjenost pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u različitim fazama cvetanja.

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke (sorta Ajdared), utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljive 

Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista 

i krastavosti plodova jabuke) 52.5% dok je ispražnjenost 6%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u fazi od većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno.

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljive 

Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) za ovu nedelju 41.5% za sortu Ajdared.

 

 

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Pojava rutave bube

Na području RC Smederevo, u zasadima  jabuka je registrovana pojava rutave bube (Tropinota hirta).

 

 

Sa povećanjem temperature može se očekivati i intenzivnija pojava ove štetočine. Rutava buba se hrani delovima cveta te usled prenamnoženja može napraviti velike štete (izostanak oplodnje) naročito na kruškama i jabukama. Od ove štetočine najugroženiji su mladi zasadi kod kojih usled ishrane rutave bube cvetovima može doći do potpunog izostanka roda.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole, odnosno izlovljavanje postavljanjem lovnih klopki (plave ili bele boje, u koje treba sipati vodu i dodati neki voćni sirup ili negro bombone).

 

Primena insekticida u fenofazi cvetanja zakonom je zabranjena. Prilikom upotrebe pesticida obavezno se treba pridržavati  uputstva za upotrebu i sprovoditi sve mere u cilju zaštite pčela i drugih polinatora.

Šljivine ose

Na području delovanja RC Smederevo, lokalitet Vodanj i Suvodol zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja (BBCH 60-65).

 

 

 

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadima šljive registrovani su ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

 

Mere zaštite od ovih štetočina sprovode se u fazi precvetavanja, kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u zasadu.

 

RC Smederevo nastavlja sa praćenjem šljivinih osa, faze razvoja šljive i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u u fenofazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 10-15) do faze crvenih pupoljaka (BBCH 57).

 

 

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis),  sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, kod sorte Ajdared,  utvrđena je dozrelost od 24%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u u fenofazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 10-15) do vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke tj. pseudotecija gljive Venturia inaequalis 

(prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovana je dozrelost od 12% kod sorte Ajdared.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima