Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Pregledom listova jabuke,  sortaAjdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodol, 26.04.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

nasortamaAjdarediZlatnidelišespregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

5

6

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

8

7

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

10

11

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

14

12

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

13

14

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

13.03.2018.

1%

0%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

20.03.2018.

4%

3%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

02.04.2018.

17.7%

15.5%

10-mišije uši

12.04.2018.

28.5%

22%

57-fenofaza crvenih pupoljaka

18.04.2018.

42%

41%

60-65-prvi cvetovi otvoreni do fenofaze puno cvetanje

26.04.2018.

61%

60,5%

67-69-cvetovi venu, većina latica opada do kraja cvetanja, sve latice opale.

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

emperaturevazduha

srednje vrednosti,0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

-2,75

0

0

06.03.-13.03.2018.

13.6

+10.03

1

0

14.03.-20.03.2018.

14.0

+8.60

4

3

21.03.-02.04.2018.

24.

+8.20

17.7

15.5

03.04.-12.04.2018.

12.4

+15.3

25

20

13.04.-19.04.2018.

6.2

+16.9

42

41

20.04.2018.-26.04.2018.

0

+17.8

61

60,5

 

Ispražnjenost pseudotecija 12%  ispražnjeno 6 – ajdared

Ispražnjenost pseudotecija 10%  ispražnjeno 5 – zlatni delišes

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturiainaequalis).

 

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Pregledom listova jabuke,  sortaAjdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodol, 19.04.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

na sortama Ajdared I Zlatni delišes pregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

12

12

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

11

12

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

14

13

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

7

8

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

6

5

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

13.03.2018.

1%

0%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

20.03.2018.

4%

3%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

02.04.2018.

17.7%

15.5%

10-mišije uši

12.04.2018.

28.5%

22%

57-fenofaza crvenih pupoljaka

18.04.2018.

42%

41%

60-65-prvi cvetovi otvoreni do fenofaze puno cvetanje

 

 

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

emperaturevazduha

srednje vrednosti,0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

-2,75

0

0

06.03.-13.03.2018.

13.6

+10.03

1

0

14.03.-20.03.2018.

14.0

+8.60

4

3

21.03.-02.04.2018.

24.7

+8.20

17.7

15.5

03.04.-12.04.2018.

12.4

+15.3

25

20

13.04.-19.04.2018.

6.2

+16.9

42

41

 

Ispražnjenost pseudotecija 6%  ispražnjeno 3 – ajdared

Ispražnjenost pseudotecija 4%  ispražnjeno 2 – zlatni delišes

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturiainaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Na području rada RC Smederevo jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH skale).

 

Pregledom listova jabuke, sorta Ajdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodolu, 05.03.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

na sortama Ajdared i Zlatni delišes pregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

50

50

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

0

0

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

temperatura vazduha

srednje vrednosti, 0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

- 2,75

0

0

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis

Na lokalitetu  Suvodol  jabuka sorta Ajdared  nalazi se u fenofazi plodovi veličine 10 mm.

jabuka  Ajdared

 

Pregledom pseudotecija iz prezimelog lišća  uzetog iz voćnjaka - lokalitet Suvodol utvrđeno je sledeće:

Tabela 1.  Pseudotecije po kategorijama:

Kategorija 0

Bez   formiranih askospora u askusima

2

Kategorija 1

Do 25%  formiranih askospora u askusima

12

Kategorija 2

26 - 50%  formiranih askospora u askusima

18

Kategorija 3

51 - 75%  formiranih askospora u askusima

14

Kategorija 4

76 - 100% formiranih askospora u askusima

4

Procenat ispražnjenosti pseudotecija  - 8%

Dozrelost  pseudotecija:

Datum

Dozrelost pseudotecija u %

Fenofaza po BBCH skali

 

26.04.2017.

 

53%

 

          71 – plodovi dostigli veličinu 10mm

 

Dozrelost pseudotacija Venturia inequalis

Nakon  laboratorijskog pregleda prezimelog  lišća jabuke sa punkta Suvodol (sorta Ajdared) utvrđena  je  dozrelost pseudotecija od 37,5%. Jabuka se nalazi u fazi BBCH 39 (kraj cvetanja).

Tabela 1. Prisustvo pseudotecija po kategorijama:

                                             

                                                           Na sorti Ajdared  pregledano 50 pseudotecija

 

Kategorija 0

Bez   formiranih askospora u askusima

8

Kategorija 1

Do 25%  formiranih askospora u askusima

18

Kategorija 2

26 - 50%  formiranih askospora u askusima

11

Kategorija 3

51 - 75%  formiranih askospora u askusima

9

Kategorija 4

76 - 100% formiranih askospora u askusima

2

Procenat ispražnjenosti pseudotecija  - 0.

Slika 1. Faza razvoja jabuke

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 12.04.2017.

Na području delovanja RC Smederevo, jabuka se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi  od punog cvetanja do faze cvetovi venu,većina latica opada (65-67 BBCH).

jabuka sorta Ajdared

 

Laboratorijskim  pregledom 48  pseudotecija izdvojenih iz  prezimelog lišća sorte Ajdared uzetog iz zasada – punkt  Suvodol  11.04.2017. utvrđeno je da je  dozrelost pseudotecija 29,6%.

Dozrelost pseudotecija

Na teritoriji koju pokriva RC Smederevo jabuke se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fenofazi cvetanja.

fenofaza sorta Ajdared

Ovonedeljnim pregledom dozrelosti pseudotecija Venturia inequalis  iz prezimelog lišća sa punkta Suvodol utvrđeno je sledeće:

Od pregledanih 50 peritecija 28 je u kategoriji 0;  13 je u kategoriji 1;  6 je u kategoriji 2;   3 je u kategoriji 3. Dozrelost peritecija je 17%.

Dozrelost peritecija 28.03.2017.

Jabuka se u regionu koji pokriva RCSmederevo u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fazi crvenih pupoljaka cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi do većine cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu -  (BBCH 57-59)

Fenofaza  sorta Ajdared

Pregledom prezimelog lišća uzetog 28.03.2017. sa lokaliteta  Suvodol  utvrdili smo povećanje broja peritecija sa formiranim askosporama u askusima u odnosu na poslednji pregled:

Dozrelost pseudotecija po kategorijama

Na sorti Ajdared pregledano je 48  pseudotecija

 

Kategorija  0

Bez formiranih  askospora u askusima

34

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

12

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

2

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 4

od 76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

0

 

 

 

datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

 

28.03.

8,3%

Faza crvenih pupoljaka cvetne krunice izdužene cvetna loža lagano otvorena,čašični listovi jedva vidljivi

 

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis
Na području delovanja RC Smederevo, jabuka se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi 10 -11 BBCH - zeleni listići 10mm iznad ljušture pupoljaka prvi listovi se odvajaju – mišije uši – prvi list razvijen.
Srednja dnevna temperatura u prethodnoj nedelji zabeležena na stanici punkt - Suvodol iznosila je 10,93 ºC, a ukupne padavine 13,2 l/mm2.
Laboratorijskim pregledom pseudotecija iz prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared (punkt Suvodol) utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 5,5%.
Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis

Na području delovanja RC Smederevo, jabuka se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi od kraja  bubrenja lisnih pupoljaka pa do početka pucanja lisnih pupoljaka (03-07 BBCH).

Srednja dnevna temperatura u prethodnoj nedelji iznosila je 6,5º C, a ukupne padavine 13,4l m2.  Laboratorijskim  pregledom 50 pseudotecija iz  prezimelog lišća sorte Ajdared uzetog iz zasada – punkt  Suvodol  13.03.2017. utvrđeno je da je  dozrelost pseudotecija 4,8%:

 

  Tabela 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija – punkt Suvodol

datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

13.03.17.

4,8

07 – početak pucanja pupoljaka –vidljivi prvi  zeleni  listići

 

 

Fenofaza jabuke sorta - Ajdared

1 - 10 Next