Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo > Usevi ili zasadi
Cikada Scaphoides titanus

Na području RC Smederevo, na lokalitetu  Vodanj, vizuelnim pregledom zasada vinove loze koja se nalazi u fazi početka cvetanja (BBCH 61), registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoides titanus na žutoj lepljivoj klopki.

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje - zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada Scaphoides titanus ima jednu generaciju godišnje i prezimi u fazi jajeta na dvogodišnjim lastarima. Larva prolazi kroz pet stupnjeva razvoja. 

Larve od trećeg stupnja razvoja (L3, L4, L5) i imago su sposobne da prenesu fitoplazmu. S obzirom da su registrovane larve prvog stupnja razvoja, hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u različitim fazama cvetanja.

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) sa prezimelog lišća jabuke, (sorta Ajdared), utvrđena je dozrelost od 62%, dok je  ispražnjenost pseudotecija 10%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost i ispražnjenost pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u različitim fazama cvetanja.

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke (sorta Ajdared), utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljive 

Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista 

i krastavosti plodova jabuke) 52.5% dok je ispražnjenost 6%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u fazi od većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno.

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija gljive 

Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) za ovu nedelju 41.5% za sortu Ajdared.

 

 

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u u fenofazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 10-15) do faze crvenih pupoljaka (BBCH 57).

 

 

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis),  sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, kod sorte Ajdared,  utvrđena je dozrelost od 24%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol jabuke se nalaze u u fenofazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka, većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 10-15) do vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke tj. pseudotecija gljive Venturia inaequalis 

(prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke) registrovana je dozrelost od 12% kod sorte Ajdared.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Pregledom listova jabuke,  sortaAjdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodol, 26.04.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

nasortamaAjdarediZlatnidelišespregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

5

6

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

8

7

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

10

11

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

14

12

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

13

14

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

13.03.2018.

1%

0%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

20.03.2018.

4%

3%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

02.04.2018.

17.7%

15.5%

10-mišije uši

12.04.2018.

28.5%

22%

57-fenofaza crvenih pupoljaka

18.04.2018.

42%

41%

60-65-prvi cvetovi otvoreni do fenofaze puno cvetanje

26.04.2018.

61%

60,5%

67-69-cvetovi venu, većina latica opada do kraja cvetanja, sve latice opale.

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

emperaturevazduha

srednje vrednosti,0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

-2,75

0

0

06.03.-13.03.2018.

13.6

+10.03

1

0

14.03.-20.03.2018.

14.0

+8.60

4

3

21.03.-02.04.2018.

24.

+8.20

17.7

15.5

03.04.-12.04.2018.

12.4

+15.3

25

20

13.04.-19.04.2018.

6.2

+16.9

42

41

20.04.2018.-26.04.2018.

0

+17.8

61

60,5

 

Ispražnjenost pseudotecija 12%  ispražnjeno 6 – ajdared

Ispražnjenost pseudotecija 10%  ispražnjeno 5 – zlatni delišes

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturiainaequalis).

 

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Pregledom listova jabuke,  sortaAjdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodol, 19.04.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

na sortama Ajdared I Zlatni delišes pregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

12

12

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

11

12

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

14

13

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

7

8

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

6

5

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

13.03.2018.

1%

0%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

20.03.2018.

4%

3%

03 – kraj bubrenja lisnih pupoljaka

02.04.2018.

17.7%

15.5%

10-mišije uši

12.04.2018.

28.5%

22%

57-fenofaza crvenih pupoljaka

18.04.2018.

42%

41%

60-65-prvi cvetovi otvoreni do fenofaze puno cvetanje

 

 

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

emperaturevazduha

srednje vrednosti,0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

-2,75

0

0

06.03.-13.03.2018.

13.6

+10.03

1

0

14.03.-20.03.2018.

14.0

+8.60

4

3

21.03.-02.04.2018.

24.7

+8.20

17.7

15.5

03.04.-12.04.2018.

12.4

+15.3

25

20

13.04.-19.04.2018.

6.2

+16.9

42

41

 

Ispražnjenost pseudotecija 6%  ispražnjeno 3 – ajdared

Ispražnjenost pseudotecija 4%  ispražnjeno 2 – zlatni delišes

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturiainaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturie inequalis

Na području rada RC Smederevo jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH skale).

 

Pregledom listova jabuke, sorta Ajdared i Zlatni delišes, sakupljenih iz voćnjaka sa lokaliteta u Suvodolu, 05.03.2018 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovano je sledeće:

 

TABELA 1. Dozrelost pseudotecija po kategorijama

na sortama Ajdared i Zlatni delišes pregledano je 50 pseudotecija

dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Ajdared

Zlatni delišes

Kategorija 0

bez formiranih askospora u askusima

50

50

Kategorija 1

do 25% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 2

od 26-50% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 3

od 51-75% formiranih askospora u askusima

0

0

Kategorija 4

od 76-100% formiranih askospora u askusima

0

0

 

datum

Ajdared                 % dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

% dozrelosti pseudotecija

fenofaza po BBCH skali

05.03.2018.

0%

0%

00 – lisni i cvetni pupoljci zatvoreni

 

TABELA 2. Dinamika dozrelosti pseudotecija-punkt Suvodol

datum

padavine

(mm)

temperatura vazduha

srednje vrednosti, 0C

dozrelost pseudotecija %

Ajdared

Zlatni delišes

26.02.-05.03.2018.

6.8

- 2,75

0

0

 

 

RC Smederevo nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija i formiranje askospora u askusima, prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis

Na lokalitetu  Suvodol  jabuka sorta Ajdared  nalazi se u fenofazi plodovi veličine 10 mm.

jabuka  Ajdared

 

Pregledom pseudotecija iz prezimelog lišća  uzetog iz voćnjaka - lokalitet Suvodol utvrđeno je sledeće:

Tabela 1.  Pseudotecije po kategorijama:

Kategorija 0

Bez   formiranih askospora u askusima

2

Kategorija 1

Do 25%  formiranih askospora u askusima

12

Kategorija 2

26 - 50%  formiranih askospora u askusima

18

Kategorija 3

51 - 75%  formiranih askospora u askusima

14

Kategorija 4

76 - 100% formiranih askospora u askusima

4

Procenat ispražnjenosti pseudotecija  - 8%

Dozrelost  pseudotecija:

Datum

Dozrelost pseudotecija u %

Fenofaza po BBCH skali

 

26.04.2017.

 

53%

 

          71 – plodovi dostigli veličinu 10mm

 

1 - 10 Next