Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo > Prilozi > Pisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoides titanus
Pisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoides titanus

Na području delovanja RC Smederevo, zasadi vinove loze se nalaze u fazi do potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79). 

I ove, kao i predhodnih godina se vrši monitoring cikade Scaphoideus titanus kako vizuelnim pregledom tako i pomoću žutih lepljivih klopki. Pregledom vinograda i klopki, registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus, kao i larvi završnih razvojih stupnjeva. Ova cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Ova cikada razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijuma jaja ispod kore dvogodišnjih lastara, iz kojih se pile larve, koje imaju pet razvojnih stupnjeva. Direktene štete koje nastaju usled ishrane larvi i odraslih jedinki su zanemarljive međutim indirektne štete su veoma značajne a odnose se na njihovu sposobnost da od trećeg larvenog stupnja razvoja prenose fitoplazmu FD.

 

U cilju kontrole zlatastog žutila vinove loze preproučuju se sve raspoložive mere kontrole, kako pesticidne tako i nepesticidne:

-          Uklanjanje i uništavanje zaraženih čokota,

-          Uništavanje i krčenje napuštenih zasada,

-          Uklanjanje divlje loze u blizini zasada,

-          Uništavanje korova,

-          Primena hemijskih mera za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus.

Comments

There are no comments yet for this post.