Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Jajna legla II generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Požarevac, usevi kukuruza se nalaze u fazi gornji i donji delovi metlice u cvetanju,svila potpuno razvijena BBCH - 65.

Vizuelnim  pregledom useva registrujemo prisustvo sveže položenih jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima je 2%.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i signaliziraće momenat za primenu insekticida.

Jajna legla kukuruznog plamenca

Na terenu RC Požarevac, usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi 9 i više formiranih listova (BBCH 19).

 

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi kraj bokorenja (BBCH 28-29). Vizuelnim pregledima useva pšenice od 16.3.2018. godine registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Petka

Basmati

29

18

Rašanac

Solechio

29

16

Bare

Grandior

28

10

Usevi ozimog ječma nalaze se u fazi početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom biljaka od 16.3.2018. godine,  registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

Toponica

Paso

30-31

45

7

Orljevo

Nonijus

30

11

0

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Prisustvo male i velike repičine pipe u uljanij repici

Na području delovanja RC Požarevac, na punktu Petka, usevi uljane repice se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo male i velike repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i (Ceutorhynchus napi).

 Slika 1.

Prisustvo repičinih pipa ne prelazi prag štetnosti. Proizvođačima se preporučuje pregled  useva na prisustvo ovih štetočina, a RC  Požarevac nastavlja sa monitoringom i signaliziraće vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ječma i pšenice

Vizuelnim pregledom  useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo cygni).

U tabeli su prikazani rezultati vizuelnih pregleda u usevima ječma:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima ramulariozne pegavosti  ječma

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma

Toponica

Paso

28

5

32

Orljevo

Nonijus

27

2

6

 

Slika1-Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

U usevima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), a rezultati pregleda prikazani su u tabeli: 

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% biljaka         sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Rašanac

Basmati

24

15

Petka

Zephir

23

7

Bare

Graindor

25

9

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ječma i pšenice.


 

Zdravstveno stanje ječma i pšenice

Vizuelnim pregledom  useva ječma konstatovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo cygni).

U tabeli su prikazani rezultati vizuelnih pregleda u usevima ječma:

Lokalitet

Sorta

% biljaka         sa simptomima ramulariozne pegavosti  ječma

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma

Toponica

Paso

3

19

Orljevo

Nonijus

1

3

 

 

Slika1-Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

U usevima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), a rezultati pregleda prikazani su u tabeli: 

Lokalitet

Sorta

% biljaka         sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Rašanac

Basmati

10

Petka

Zephir

5

Bare

Graindor

5

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Rašanac i Petka registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na 5% biljaka i I to na donjim listovima.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Pojave kruškine buve

Vizuelnim pregledom zasada kruške na punktu Tulba registruju se imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1. U naborima oko pupoljaka registrovali smo prva položena jaja. Indeks napada za jaja iznosi 0,5.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem razvoja ove štetočine i signaliziraće vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Požarevac usevi ozimog ječma, u zavisnosti od roka setve, nalaze se u fazi od prvi list razvijen do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 10 – 21).

Slika 1. Usev ječma

Vizuelnim pregledom ječma iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 5 % biljaka i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni) na 1% biljaka.

 

Slika 2. Mrežasta pegavost lista ječma
 
Mere zaštite se ne preporučuju, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvnog stanja ozimog ječma.
Prva jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca na lokalitetu Petka, hibrid sweetnugeet,  fenofaza BBCH 71 (početak razvoja semena na plodu), registrovana su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jajnih legala.

slika 1.

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, jer se nalazimo na samom početku polaganja jajnih legala.

RC Požarevac nastavlja sa vizuelnim pregledima useva kukuruza na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima