Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Početak polaganja jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca

Na terenu RC Požarevac, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Kurjače) registrovana su prva jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. Takođe, registrovano je i parazitirano jajno leglo (od parazitne osice Trichogramma sp.).

 

slika 1.

 

Parazitirano jajno leglo

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jajnih legala hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.  RC Požarevac nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Tripsi u usevima soje

Na području delovanja RC Požarevac, usevi soje se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva soje registruje se prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera). U protekle dve godine, u uzorcima tripsa koji su prikupljeni iz useva soje sa teritorije RC Požarevac, identifikovan je duvanov trips (Thrips tabaci).

Izgled biljaka na kojima su registrovani tripsi prikazan je na fotografiji. U poslednjih nekoliko godina, tripsi se redovno javljaju u usevima soje, ali ne pričinjavaju velike ekonomske štete te se za sada ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

Polaganje jajnih legala I generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Požarevac, usevi kukuruza se nalaze u fenofazi od 4 do 9 i više razvijenih  listova ( BBCH 14-19).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis. Prisustvo položenih jajnih legala u merkantilnom kukuruzu iznosi 1% dok u kukuruzu šećercu iznosi 3%.

slika 1.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.

RC Požarevac nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ovog štetnog organizma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac usevi ozime pšenice se,  u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 8 stablo vidljivo do početka rasta stabljike (BBCH 27-30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i prisustvo simptomima lisne rđe. (Pucinia spp.)

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Petka

Montecristo

30

0

0

3

Bare

Solechio

30

0

0

2

Porodin

Falado

28

8

0

0

Makce

ILico

28

0

0

0

Rašanac

Zephir

27

0

0

5

 

Usevi ozimog ječma se nalaze od faze 8 stablo vidljivo do početka rasta stabljike (BBCH 27-30). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma

Prugovo

Bingo

30

5

Orljevo

Bingo

30

2

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac usevi ozime pšenice se,  u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 4 lista razvijeno do faze bokorenja: 2 stabla vidljivo (BBCH 14-22).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Petka

Montecristo

22

0

0

0

Bare

Solechio

14

0

0

0

Porodin

Falado

14

0

0

0

Makce

ILico

22

0

0

0

Rašanac

Zephir

14

0

0

3

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi 4 lista razvijeno do faze bokorenja: 2 stabla vidljivo (BBCH 12-22). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Slika 1. Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma

Prugovo

Bingo

20

5

Orljevo

Bingo

14

2

RC Požarevac nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na području delovanja RC Požarevac usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama razvoja, od faze bubrenja semena do faze 2-3 lista (BBCH 01-13).

slika 1.

Vizuelnim pregledom useva ječma i pšenice nismo registrovali prisustvo simptoma biljnih patogena. Razvoj patogena zavisiće od vremenskih uslova, a RC Požarevac će nastaviti redovno da izveštava o zdravstvenom stanju useva ozime pšenice i ječma.

Kruškina buva - Cacopsylla pyri

Vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Tulba, konstatovana je fenofaza mirovanja kruške (00- BBCH).

Pregledom od 08.02.2019.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 2,5. Nisu utvrđena položena jaja u naborima grana.

 

slika 1.

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve.

Jajna legla II generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Požarevac, usevi kukuruza se nalaze u fazi gornji i donji delovi metlice u cvetanju,svila potpuno razvijena BBCH - 65.

Vizuelnim  pregledom useva registrujemo prisustvo sveže položenih jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima je 2%.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i signaliziraće momenat za primenu insekticida.

Jajna legla kukuruznog plamenca

Na terenu RC Požarevac, usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi 9 i više formiranih listova (BBCH 19).

 

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi kraj bokorenja (BBCH 28-29). Vizuelnim pregledima useva pšenice od 16.3.2018. godine registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Petka

Basmati

29

18

Rašanac

Solechio

29

16

Bare

Grandior

28

10

Usevi ozimog ječma nalaze se u fazi početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom biljaka od 16.3.2018. godine,  registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

Toponica

Paso

30-31

45

7

Orljevo

Nonijus

30

11

0

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima