Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Požarevac, na različitim lokalitetima, registrovali smo fazu razvoja po BBCH skali 33- treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog,  zdravstveno stanje u usevima pšenice:

 Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

% zaraženih biljaka sa infekcijom

sive pegavosti pšenica

(prouzrokvač Septoria tritici )

 

List

1. kolenca

List 2.kolenca

List 3.kolenca

 

  Petka/

  Bassmati

33- treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog

5

0

0

Vrbnica-Orljevo/

NS 40S

33-treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog

5

0

0

Bare - Sirakovo/ Graindor

33- treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog

3

0

0

Poljana/ Ingenio

33-treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog

2

0

0

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenica.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Požarevac usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od početak rasta stabla (BBCH 30) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

31.3.2017

Poljana/ Ingenio

BBCH 30

Septoria tritici

5

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Petka/ Bassmati

BBCH 31

Septoria tritici

10

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Vrbnica-Orljevo/ NS 40S

BBCH 31

Septoria tritici

15

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Bare - Sirakovo/ Graindor

BBCH 30

Septoria tritici

8

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice

Vizuelnim pregledima  useva pšenica na lokalitetima Petka, Sirakovo, Orljevo i Poljana registrovane su  fenofaze  bokorenja do faze kraj bokorenja, odnosno početka  vlatanja.  Usevi pšenice su se oporavili od stresa izazvanim  niskim temperaturama. Utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) na lokalitetu Orljevo na 3% biljaka.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

24.11.2016.

10.2.2017.

6.03.2017

Poljana/ Ingenio

BBCH 25

Septoria tritici

0

0

0

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

Petka/ Bassmati

BBCH 29

Septoria tritici

0

0

0

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

Vrbnica-Orljevo/ NS 40S

BBCH 29

Septoria tritici

0

0

3

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

Bare - Sirakovo/ Graindor

BBCH 25

Septoria tritici

0

0

0

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

 

slika 1.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima jeste obilazak svojih parcela u cilju utvrđivanja prisustva biljnih patogena.

Zdravstveno stanje ozimih useva ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma na lokalitetu Kravji Do i Petka, biljke se nalaze u fenofazi početak bokorenja (BBCH 21) do faze kraj bokorenja, početak vlatanja (BBCH 30). Za razliku od prošlog pregleda usevi ječma su se oparavili od stresa izazvanog niskim temperaturama.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

 

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

24.11.2016.

10.2.2017.

06.03.2017

Petka/Nonius

21 BBCH

Pyrenophora teres

5

16

22

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

0

Kravlji Do/Nonius

30 BBCH

Pyrenophora teres

3

11

18

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

0

slika 2.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima jeste obilazak svojih parcela u cilju utvrdjivanja prisustva biljnih patogena.

Zaštita breskve i nektarine

Vizuelnim pregledom zasada breskve i nektarine na lokalitetu Ostrovo, zasadi se nalaze u fenofazi od bubrenja pupoljaka do pojave zelenih listića. U fazama do otvaranja pupoljaka, ove biljne vrste,  su  osetljive na prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

slika 1.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima jeste da izvrše tretman preparatom Delan 700 WG u količini od 1kg/ha.

Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na punktu Ostrovo, breskve i nektarine ranih i kasnih grupa zrenja se nalaze u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

slika 1.

U fazi bubrenja i otvaranja lisnih pupoljaka bresaka i nektarina može doći do infekcije nediferenciranog tkiva gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans). U narednim danima sa povećanjem temperature stvoriće se povoljni uslovi za infekciju od strane ovog patogena.

U cilju sprečavanja infekcija i suzbijanja ovog patogena preporučuje se primena preparata na bazi bakar-oksihlorida:

Bakarni oksihlorid 50  - u koncentraciji 0,75%. ili

Funguran-OH – 3kg/ha

Tretman obaviti u najtoplijem delu dana.

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Vizuelnim pregledom zasada kruške na punktu Tulba kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00). Registrovana su prva imaga kao i prvo položeno jaje u naborima kore oko pupoljaka prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Najavljeno povećanje temperature u narednom periodu usloviće povećanu aktivnost imaga obične kruškine buve i intenziviranje polaganja jaja.

slika 1.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće  momenat za tretman u cilju suzbijanja ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Vizuelnim pregledima ječma na lokalitetima Petka i Kravlji Do registrovano je da se usevi  nalaze u fazi od 6 listova razvijeno do početka bokorenja (BBCH 16-20).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

24.11.2016.

10.2.2017.

Petka/Nonius

16 BBCH

Pyrenophora teres

5

16

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

Kravlji Do/Nonius

20 BBCH

Pyrenophora teres

3

11

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

 

Na oba lokaliteta vizuelnim pregledom konstatovano je da je došlo do povećanja zaraženih biljaka od prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Nije registrovano prisustvo drugih patogena.

slika 1.

Na teritoriji RC Požarevac usevi ozime pšenice nalaze se u različitim fazama bokorenja, do faze vidljivo 3 sekundarno stablo (BBCH 20-23).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

24.11.2016.

10.2.2017.

Poljana/ Ingenio

BBCH 20

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Petka/ Bassmati

BBCH 23

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Vrbnica/ NS 40S

BBCH 23

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Bare/ Graindor

BBCH 20

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

 

Vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo biljnih bolesti.

Na svim lokalitetima gde se prati zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma registruje se sušenje listova prouzrokovano veoma niskim temperaturama u toku januara.

slika 2.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ozimih useva ječma i pšenice.

Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Požarevac

Na teritoriji RC Požarevac izvršen je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza.

Oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac  - Ostrinia nubilalis  i pamukova sovica - Helicoverpa armigera) na klipovima kukuruza kreću se od 23 do 57%. Pored direktnih šteta, insekti svojom ishranom otvaraju put za infekcije različitim vrstama patogena. Na 23 do 57% klipova registrovane su štete samo od insekata, dok su kombinovana oštećenja sa gljivama prisutna na 3 do 31% klipova.

Od prisutnih patogena najzastuplenije su gljive iz roda Fusarium koje su registrovane na svim parcelama, a procenat oštećenja kreće se od 0 do 15 % zaraženih klipova. Penicillium je registrovan na 0 do 1% klipova , Cladosporium od 0 do 1 % klipova i Aspergillus od 0 do 5 % klipova. Pored direktnih oštećenja, ove gljive u specifičnim uslovima sintetišu mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Reziltati očitavanja prikazani su u tabeli:

Punkt

Hibrid

FAO grupa zrenja

BPK

BS

I

F

A

P

C

I+F

I+A

I+C

F+P

F+C

I+P

I+F+A

I+F+P

I+F+C

Orljevo

SY Iridium

300

100

34

50

0

0

0

0

11

5

0

0

0

0

0

0

0

Petka

P 9494

300

100

27

23

15

5

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

Petka

Konfites

400

100

30

24

10

1

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

Poljana

SY Kreon

400

100

25

56

0

0

0

0

14

3

0

0

0

0

0

0

0

Žabari

Midixx

400

100

32

57

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Zabrđe

V 52

400

100

46

42

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

Kula

V 52

400

100

29

35

0

5

0

0

25

3

0

0

0

0

0

0

0

Malo Crniće

P 9721

300

100

26

55

3

1

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Kurjače

ZP 427

400

100

34

49

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

1

0

0

Klenje

ZP 434

400

100

51

44

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

Velika Bresnica

NK Pako

500

100

44

42

2

1

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Orljevo

P 0423

500

100

30

33

2

0

1

0

31

0

0

0

0

0

1

0

1

Bare

P 0216

500

100

28

44

5

2

0

0

26

0

0

0

0

0

2

0

0

Kisiljevo

P 0412

500

100

29

45

1

0

0

0

21

1

0

0

0

1

1

0

0

Bradarac

Gasti

600

100

46

46

0

0

0

0

6

2

0

0

0

0

0

0

0

Žabari

P 0837

600

100

48

36

2

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

Poljana

NS 6030

600

100

25

52

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

1

0

0

Žabari

P 1241

600

100

40

42

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

2

0

0

Ranovac

ZP 606

600

100

48

39

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

Malo Crnice

P 0725

700

100

51

41

0

0

0

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0

 

BPK – broj pregledanih klipova

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis I Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F, I+A, I+C, F+P, F+C, I+P, I+F+A, I+F+P, I+F+C - simptomi kombinovanih oštećenja

Fusarium spp na klipu kukuruza

Zdravstveno stanje hibrida kukuruza (sortni ogled)

Na lokalitetu Požarevac, izvršen je pregled sortnog ogleda hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja. Ukupno je pregledan 61 hibrid. Na pregledanim klipovima kukuruza registrovano je prisustvo oštećenja od insekata: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera)  kao i prisustvo gljiva iz rodova Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp i Cladosporium spp. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Redni broj

Hibrid

Broj pregledanih klipova

BS

I

F

A

P

C

I+F

I+C

F+A

F+P

F+C

I+P

I+F+P

I+F+C

F+P+C

I+P+C

I+F+P+C

1

NS 3023

100

16

44

16

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

NS 3022

100

36

44

6

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

NS 4030

100

50

20

15

0

0

0

12

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

NS 4023

100

34

46

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

NS 4001

100

26

56

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

NS 4051

100

34

48

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

NS 5211

100

32

56

2

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

NS 5052

100

36

44

4

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

NS 5051

100

14

48

0

1

0

0

34

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

10

NS 6010

100

66

36

2

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

NS 6030

100

37

54

3

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

NS 6102

100

34

60

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

NS 6140

100

28

42

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

NS 7020

100

25

33

3

0

0

0

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ZP 341

100

43

39

7

0

0

0

9

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

ZP 366

100

37

51

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

ZP 388

100

49

39

3

2

0

0

6

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

18

ZP 427

100

43

36

3

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ZP 434

100

58

33

6

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ZP 548

100

55

42

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ZP 555

100

37

57

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

ZP 560

100

34

48

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ZP 600

100

40

30

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ZP 606

100

31

54

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ZP 666

100

46

54

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

BC KLIPAN

100

57

42

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

BC 525

100

46

30

7

0

0

0

15

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

BC 306

100

13

54

9

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

BC ALIBI

100

37

39

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

OS 398

100

37

48

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

DRAVA 404

100

52

33

3

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

OS 515

100

40

51

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

OS 602

100

43

57

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

SUPERIOR DELIJA

100

49

39

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

SUPERIOR SREMAC/bećar

100

57

39

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

SUPERIOR BEĆAR/ šumadinac

100

58

27

3

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

LG JANETT

100

28

54

3

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

LG 30.550

100

43

33

3

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

LG HELEN

100

31

60

-

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

AGRIS AGS 83

100

43

57

-

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

AGRIS AGS 4

100

46

24

6

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

AGRIS AGS 500

100

46

24

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

AGRIS AGS MONO

100

37

39

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

DKC 5170

100

32

48

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

DKC 5143

100

49

45

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

DKC 5707

100

39

57

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

RAIFFEISEN AXXYS

100

35

63

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

RAIFFEISEN TRILOGI CS

100

36

48

6

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

RAIFFEISEN PINCKI CS

100

47

33

12

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

RAIFFEISEN ULYXXE

100

41

42

9

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

RAIFFEISEN CHAPALU

100

52

39

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

RAIFFEISEN CADIXXIO

100

58

27

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

RAIFFEISEN RWGK 1304/ lotus

100

48

45

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

RAIFFEISEN LEXXETOUR

100

31

63

1

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

RAIFFEISEN GASTI CS

100

42

54

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

RAIFFEISEN LG 35.62

100

47

42

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

RAIFFEISEN INITIO

100

44

51

3

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

RAIFFEISEN AKINOM

100

40

57

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

EURALIS ANTALYA

100

50

45

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

EURALIS SENSOR

100

52

33

6

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

EURALIS ZLATAN

100

52

42

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BS – bez simptoma

I – simptomi oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis  i  Helicoverpa armigera)

F – simptomi oštećenja od Fusarium spp.

A – simptomi oštećenja od Aspergillus spp.

P – simptomi oštećenja od Penicillium spp.

C – simptom oštećenja od Cladosporium spp.

I+F, I+A, F+A, F+P, F+C, I+P, I+F+A, I+F+P, I+F+C - simptomi kombinovanih oštećenja

 

slika 1.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima