Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području RC Požarevac, zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama opadanja lišća, od faze 50% lišća opalo, do faze svo lišće opalo (BBCH 95-97).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u niskom intenzitetu napada. U toku je pojava prezimljujućih formi, imaga, ovog štetnog insekta.

Jedna od odlika obične kruškine buve jeste sezonski dimorfizam, zbog čega su zimske forme odraslih jedinki ovog insekta krupnije, tamnije boje i otpornije  na niske temperature.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Požarevac nastavlja sa praćenjem aktivnosti ovog štetnog insekta

Comments

There are no comments yet for this post.