Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac
Prisustvo glodara u usevima lucerke

Na području delovanja RC Beograd-Mladenovac, usevi lucerke su u fazi visine do 15 cm (kraj vegetacije).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo  aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus).

Slika1.

velika slika

Proizvođačima se preporučuje obilazak svojih parcela i ukoliko se registruje  preko 10 aktivnih rupa od glodara  po hektaru, njihovo suzbijanje primenom rodenticida u vidu gotovih mamaka (a.m.cink-fosfid; a.m.bromadiolon). Prilikom primene mamaka treba zatrpati  rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Beograd nastavlja sa praćenjem ozimih ratarskih useva.

Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukuii)

Na području rada RC Beograd praćenje azijske voćne mušice (Drosophila suzukuii) se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktanatom, koje su postavljene u zasade breskve, vinove loze i maline.

Prvi ulov je registrovan u zasadima breskve, a  sada se prisustvo odraslih jedinki ove štetočine registruje na svim lokacijama monitoringa. U ovom trenutku došlo je do povećanja brojnosti na klopkama na svim lokacijama monitoringa u odnosu na preglede iz predhodne nedelje, kada su se registrovani pojedinačni primerci.

 

Ova štetočina polaže jaja u fiziološki zrele i zdrave plodove pomoću testeraste legalice.  Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi,  a kasnije usled njihovog oštećenja,  i od patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

S obzirom da azijska voćna mušica ima veoma visok reproduktivni potencijal očekuje se povećanje brojnosti odraslih jedinki. U cilju smanjenja brojnosti ove štetočine i rizika od šteta,  u zasadima maline gde je berba u toku ili se planira narednih dana i u zasadima bresaka pozne epohe zrenja gde se berba privodi kraju, se preporučuje primena sledećih mera kontrole:

·        Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki, a to mogu biti plastične flaše  u koje se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćera u odnosu 1:1 sa nekoliko kapi deterdženta za sudove po ivicama i unutar zasada.

·         Skraćivanje intervala branja.

·         Uklanjanje trulih i prezrelih plodova.

·        Pregled ambalaže radi uklanjanja plodova sa larvama, čime se sprečava dalje raznošenje ove štetočine.

·        Uklanjanje zove, divlje kupine, džanarike iz izolacionog pojasa, zato što one mogu biti domaćini azijskoj voćnoj mušici.

Suzbijanje ove štetočine primenom insekticida je ograničeno. Hemijske mere kontrole su usmerene samo na imaga, jer se jaja i larve nalaze u plodu i na njih ne mogu delovati  primenjeni insekticidi. S obzirom da ženke polažu jaja na plodove u fazi zrenja, prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite, treba voditi računa o karenci primenjenih insekticida.

Rutava buba

Na području delovanja RC Mladenovac i Beograd zasadi jabučastog voća se nalaze u različitim fazama cvetanja. Vizuelnim pregledom zasada jabuke uočeno je prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta).

Ova polifagna štetočina se u početku hrani cvetovima maslačka. Nakon toga, prelazi na cvetove različitih voćnih vrsta i tada čini štete hraneći se prašnicima i tučkom. U tom smislu, u ovom periodu, periodu cvetanja voća, korisna je mera ne uklanjanja maslačka iz voćnjaka.

 

U cilju kontrole i suzbijanja ove štetočine, ne preporučuju se hemijske mere suzbijanja.

Primena insekticida u vreme cvetanja voćnih vrsta strogo je zabranjena.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole, odnosno izlovljavanje postavljanjem lovnih klopki plave ili bele boje, u koje treba sipati vodu i dodati neki atraktant (voćni sirup, cimet, negro bombone).

 

Velika slika

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Mladenovac i Beograd, zasadi jabuke se nalaze u fazi od faze crvenih pupoljaka do faze većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama, koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 57-59).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke,  lokalitet Mali Požarevac, za sortu Ajdared, registrovana je dozrelosti od 24,50%.

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Preventivne mere u borbi protiv krompirovog moljca

Na teritoriji RC Mladenovac i Beograd u toku su pripreme zemljišta za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju. Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je ekonomski značajna štetočina koja može u velikoj meri ugroziti proizvodnju.  Štete u usevu krompira mogu da nastanu tokom vegetacije u polju, ali i na krtolama zaraženog krompira u skladištu gde se u povoljnim uslovima nastavlja razviće ove štetočine. Napadnute krtole veoma brzo podležu napadu patogena i praktično gube tržišnu vrednost. Pre sadnje krompira  namenjenog za jesenju proizvodnju (koji je i najugroženiji) preporučuju se preventivne mere:

Koristiti zdrave i neoštećene krtole,

Duboka sadnja (optimalna 15cm),

Obrazovanje visokih bankova.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, lokalitet Mali Požarevac, registrovana je dozrelost od 11,32% za sortu Ajdared (24.3.2020).

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ozimog ječma

Na terenu RC Mladenovac i Beograd usevi ozimih strnina se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u različitm fazama bokorenja, razvijeno od 3 do 7 sekundarnih stabala (BBCH 23 -27).

Vizuelnim pregledom useva, konstatovano je prisustvo  simptoma

sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

rđe (Puccinia spp.) 

pepelnice žita (Erysiphae graminis) i

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). 

 

Rezultati pregleda su prikazani u tabelama:

Tabela 1.  Vizuelni pregledi useva ozime pšenice :

Lokalitet

Faza pšenice BBCH

% biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti

 (Septoria tritici)

%  biljaka sa simptomima pepelnice žita

(Erysiphae graminis)

Mladenovac

23-24

0

4-10

0

Palilula

25-27

2-5

10

0-5

Zemun

24-26

0-5

10

0-6

Obrenovac

24-26

0-2

10

0-2

 

Tabela 2. Vizuelni pregledi useva ozimog ječma

Lokalitet

Faza ječma BBCH

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres)

Mladenovac

24-25

6-7

Palilula

25-27

6

Zemun

24-25

0-5

Obrenovac

25-26

2-8

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem zdravstevnog stanja useva ozimih strnina i signaliziraće vreme za primenu mera zaštite.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Mladenovac i Beograd zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta,  nalaze u fazi od kraja bubrenja i početka pucanja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 03-09).

Velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, lokalitet Mali Požarevac, za sortu Ajdared, registrovana je dozrelost od 7,5%.

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)-početak piljenja larvi

Na teritoriji RC Mladenovac (Punkt Mali Požarevac), zasadi krušaka ranije epohe zrenja se nalaze u fazi početak pucanja pupoljaka (BBCH 07/53).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo prvih ispiljenih larvi i nalazimo se na samom početku piljenja larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Najavljeno povećanje temperature vazduha iniciraće brže pokretanje vegetacije ali i intenzivnije piljenje larvi obične kruškine buve.

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine I signaliziraće vreme za suzbijanje larvi.

 

Slika 1. Faza razvoja kruške

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-I nedelja praćenja

U regionu Mladenovca i Beograda jabuke se nalaze u fazi od kraja bubrenja pupoljaka, sorta Zlatni Delišes, do početka pucanja pupoljaka, sorta Ajdared (BBCH 03-07).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, lokalitet Mali Požarevac, registrovana je dozrelosti od 0% za sortu Ajdared i 1% za sortu Zlatni Delišes.

 

Slika 1. Fenofaza Ajdared

Slika 2. Askusi sa askosporama, Ajdared

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima