Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Mladenovac usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od tri lista do vidljivo treće sekundarno stabaoce (BBCH 13-23).

 

Vizuelnim pregledima useva ječma, na lokalitetima Obrenovac, Zemun, Mladenovac i Sopot, registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) od 2 do 6% biljaka.

 

Slika 1. Mrežasta pegavost ječma

 

Slika 2. Mrežasta pegavost ječma

 

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenog patogena.

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadellidae) i lisnih vaši (Aphididae). Niske temperature uticale su na smanjenje aktivnosti ovih štetočina. RC Mladenovac je u cilju suzbijanja ovih štetočina objavio preporuku 15.11. (vidi preporuku).

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus).

 

Slika 3. Aktivne rupe od glodara

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa/ha  primena rodenticida u vidu gotovih mamaka (a.m. cink-fosfida; a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.