Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac > Prilozi > Prisustvo glodara u usevima lucerke
Prisustvo glodara u usevima lucerke

Na području delovanja RC Beograd-Mladenovac, usevi lucerke su u fazi visine do 15 cm (kraj vegetacije).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo  aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus).

Slika1.

velika slika

Proizvođačima se preporučuje obilazak svojih parcela i ukoliko se registruje  preko 10 aktivnih rupa od glodara  po hektaru, njihovo suzbijanje primenom rodenticida u vidu gotovih mamaka (a.m.cink-fosfid; a.m.bromadiolon). Prilikom primene mamaka treba zatrpati  rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Beograd nastavlja sa praćenjem ozimih ratarskih useva.

Comments

There are no comments yet for this post.