Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac > Prilozi > Trulež plodova u zasadima jabuke
Trulež plodova u zasadima jabuke

U regionu Beograda i Mladenovca, u zasadima koji nisu bili u sistemu intenzivne zaštite od štetnih organizama, uočeni su simptomi truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena).

Ova fitopatogena gljiva prezimljava u zaraženim trulim plodovima koji se smežuravaju i vise u kruni voćaka (mumije) ili otpadnu na zemlju. Na takvim plodovima narednog proleća ili leta u povoljnim uslovima vlažnosti formiraju se spore kojima se vrše nove infekcije. Zaraza plodova je najčešće na mestima oštećenja od insekata, grada i drugih mehaničkih povreda. Plodovi mogu biti zaraženi od zametanja do berbe, ali i u skladištima. Inficirani plodovi dobijaju svetlo smeđe pege, tkivo u okviru pega truli, zatim čitav plod truli, smežurava se i na kraju osuši.

U ovom periodu, radi smanjenja infektivnog potencijala patogena za narednu sezonu, preporuka je da se sakupe i unište mumificirani plodovi,  a u toku rezidbe da se odstrane i unište suve grane. Preporučuju se i hemijske mere zaštite fungicidima na bazi bakra, kada opadne  preko 70% lisne mase.

U periodu vegetacije potrebno je suzbijati insekte i fitopatogene gljive u cilju sprečavanja oštećenja pokožice ploda, a u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištu. U fazama sazrevanja ploda preporuka je i hemijska zaštita sa nekim od fungicida registrovanih za tu namenu.

 

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.