Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar, na punktu Požega, usev ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, tri do četiri stabla vidljivo, BBCH 23-24.

Vuzuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti: Sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i žute rđe pšenice( Puccinia spp).

Takođe, vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Nije uočeno ni prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi pšenice se nalaze u fazama bokorenja, od treće do četvrto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 23-24).

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetu  Požega, nije uočeno prisustvo simptoma bolesti: pepelnice žita (Erysiphe egraminis), rđe (Puccinia spp.) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Novi Pazar, sadnja ranih sorti krompira pomerena je za početak  aprila meseca, i zavisi od vremenskih uslova (optimalna temperatura zemljišta 120-150 C). Sadnja krompira namenjenog za jesenju proizvodnju tek treba da bude u narednom periodu i zavisiće prvenstveno od vremenskih uslova.

Krompirov moljac (Phtorimaea operculla) je najznačajnija štetočina, posebno za jesenju proizvodnju krompira. Pred setvu, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere kontrole u cilju sprečavanja šteta od moljca:

-Sadnja sorti krompira sa kraćim vegetacionim periodom, zato što su sorte sa dugom vegetacijom najugroženije.

-Za sadnju se koriste neoštećene i zdrave krtole. Krtole koje imaju simptome napada od krompirovog moljca treba izbaciti i uništiti.

-Optimalna dubina sadnje je 15 cm (duboka sadnja).

-Formiranje visokih bankova čiju kompaktnost treba održati tokom vegetacije.

-Primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda.

Tabla za pisanje i objavljivanje priloga!
Da bi napisali novi prilog , kliknite na Create a Post pod Upravljanje prilozima, sa desne strane.

Šta je prilog?

Prilog je tekst koji piše koordinator a odnosi se na monitoring štetnih organizama koji sprovodi po Programu za svoj region.

Prilozi se prikazuju u obrnutom hronološkom redu (najnoviji prilog prvi). Čitaocu priloga može se omogućiti da napiše komentar na pročitani prilog na koji zatim autor pročitanog priloga može da odgovori.

Za razliku od preporuka, koordinator u prilogu saopštava informacije o monitoringu štetnih organizama bez obzira što iz njih ne proizilazi akcija koju čitalac treba da preduzme. 

Poželjno je da prilog bude opremljen fotografijama i obrazloženjima koja proizilaze iz terenskih rezultata.

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima