Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XIII nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta nalaze u fazi od plod veličine 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija iz opalog prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju je 91,98%, a procenat ispražnjenosti pseudotecija je 35,84%.
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ove fitopatogene gljive.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XII nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fazi razvoja ploda, plodovi dostigli dimenzije do 10 mm. Opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 70-71).
 
 
   faza razvoja
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz opalog prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes, registrovana je dozrelost pseudotecija od 71,50%, a ispražnjenost pseudotecija od 22%.
 
 
    Ispražnjene pseudotecije
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XI nedelja
 
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od kraj cvetanja: sve latice opale do faze početak razvoja ploda: opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-71).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz opalog prezimelog lišć sorte Zlatni Delišes, registrovana je dozrelost pseudotecija od 67,59%, a ispražnjenost pseudotecija je 20,37%.
 
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Polaganje jaja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)
Na području RC Jagodina, usev krompira se zavisno od rokova setve nalaze u fenofazi od nicanja do faze četvrti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 9-14).
 
 
Vizuelnim pregledom useva krompira uočena je pojava prezimelih imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je dopunska ishrana imaga, kopulacija, kao i početak polaganja jaja.
 
 
 
 
U narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije ove štetočine.
Za sada se ne preporučuje hemijski tretman, a RC Jagodina nastavlja sa monitoringom razvoja ove štetočine i sa pojavom larvi daće blagovremeno preporuku za suzbijanje.
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - X nedelja praćenja
 
Na području RC Jagodina, zasadi jabuka zavisno od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena, nalaze se u fenofazi od većina latica opada do sve latice opale (BBCH 67-69).
 
 
  faza razvoja
 
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora u pseudotecijama, kao i ispražnjene pseudotecije.
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 61,16%, a ispražnjenost pseudotecija 16,07%.
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- IX nedelja praćenja
 
Na području RC Jagodina zasadi jabuka zavisno od sortimenta i lokacija nalaze se u različitim fazama cvetanja, od faze prvih cvetova do faze otvoreno oko 10% cvetova (BBCH 60-61).
 
 
   Faza razvoja
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis)z opalog prezimelog lišća, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora u pseudotecijama, kao i ispražnjene pseudotecije.
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 58,65%, a ispražnjenost pseudotecija 3,84% .
 
 
 
 
   Pseudotecija- IV kategorija         
 
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - VIII nedelja praćenja
 
Na području RC Jagodina zasadi jabuka zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi od formirana cvetna loža do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59-60).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuka (Venturia inaequalis), iz opalog prezimelog lišća jabuke, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa i askospora. Pregledana je 51 pseudotecija ovog patogena, kod 27 je do 25% formiranih askospora, kod 5 pseudotecija 26-50% askospora, kod 7 pseudotecija 51-75% askospora, u 9 preko 75% askospora, a kod 3 pseudotecije nije bilo formiranih askospora.
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 46,07 %.
 
 
 
  Pseudotecija- IV kategorija
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - VII nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fenofazi početak cvetanja, od faze crvenih pupoljaka do faze većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 57-59).
 
 
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz opalog prezimelog lišća jabuke, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa i askospora.
Pregledana je 51 pseudotecija ovog patogena, kod 18 je bilo do 25% formiranih askospora, kod 9 pseudotecija od 26-50% askospora, u 4 pseudotecije od 51-75% askospora, u 2 pseudotecije preko 75% askospora, a kod 18 pseudotecija nije bilo formiranih askospora.
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 27,45%.
 
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - VI nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi razvoja listova i faze crvenih pupoljaka (BBCH 15-57).
 
 
  Faza razvoja
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija iz opalog prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je prisustvo zrelih askospora.
Od pregledanih 50 pseudotecija, kod 19 nije bilo askospora, kod 18 je do 25% formiranih, kod 7 je 25 do 50% formiranih askospora, kod 3 je 51 do 75% formiranih, i kod 3 pseudotecije je preko 76% formiranih askospora, pa je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju 26,5 %.
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva
Na području RC Jagodina zasadi šljiva se nalaze u fazi cvetanja.
 
 
  faza cvetanja
 
Na postavljenim lepljivim klopkama registrovani su pojedinačni ulovi odraslih jedinki crne i žute šljivine ose (Hoplocampa flava/minuta).
 
 
 
     Šljivina osa
 
Šljivina osa ima jednu generaciju godišnje. Ženke polažu jaja u čašične listiće cvetova. Štete prave larve koje se ubušuju u tek zametnute plodove usled čega dolazi do njihovog opadanja. Suzbijanje šljivinih osa se sprovodi u periodu piljenja larvi, a pre njihovog ubušivanja u plodove. To je faza precvetavanja šljive kada polinatori nisu prisutni u voćnjacima.
 
Primena insekticida je zabranjena u vreme cvetanja voćaka!
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za insekticidni tretman.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima