Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Zdravsteno stanje ozimih strnih žita
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na lokalitetu Kočino selo i Juhor usevi pšenice se nalaze u fazi razvoja početak nicanja do faze dva lista razvijeno (BBCH 10-12).
 
Na teritoriji Pomoravskog okruga zbog nedostatka padavina i vlage u zemljištu nicanje useva strnih žita je jako otežano i neujednačeno, a na velikom broju parcela još nije ni došlo do setve strnih žita.
 
Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo patogena i štetočina.
 
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.
Povrtna stenica Nezara viridula
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Ostrikovac, Jovac i  Duboka u baštama i okućnicama vizuelnim pregledom zasada paprike i paradajza registrovano je prisustvo povrtne stenice Nezara viridula.
 
Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove iz plodova. Velike štete pričinjavaju na zrelim plodovima paprike i paradajza gde na mestima ishrane dolazi do diskolorizacije na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost. Odrasle jedinke su intenzivno zelene boje, dok larve tokom svog razvoja intenzivno menjaju boju. Ono što je karakteristično jeste prisustvo belih tačkica po telu.
 
U našoj zemlji ne postoji registrovanih preparata za ovu štetnu vrstu. U sistemu Prognoze rađeni su ogledi i dobru efikasnost u suzbijanje pokazao je preparat na bazi a.m bifentrin - TALSTAR 10 EC  u koncentraciji 0,05%. U usevu paradajza ovaj insekticid ima karencu 7 dana.
 
Na manjim proizvodnim površinama, u baštama i okućnicama moguće je ručno sakupljati jedinke i time smanjiti štete, kao i postavljanje lovnih klopki sa čašama i vodom.
 
 
 
 
 
 
Šimširov plamenac
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, u Pomoravskom okrugu, na okućnicama i zelenim površinama u Rekovcu, Jagodini i Ćupriji registrovano je prisustvo šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).
 
Na postavljenim svetlosnim lampama na punktu Jovac, Ostrikovac i Striža registruju se ulovi odraslih jedinki.
 
Larve ove štetočine prave ogromne štete hraneći se listovima i mogu da dovedu do potpunog oštećenja, sušenja i propadanja biljke tj. golobrsta.
 
Preporučuje se obilazak i pregled biljaka na prisustvo larvi ove štetočine i ukoliko se registruje njihovo prisustvo postupiti po merama preporučenim od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Uprava za zaštitu bilja (mere pogledati ovde).
 
 
Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja plod veličine polovine svojih dimenzija (BBCH 75).
 
Ovonodeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća iz voćnjaka registrovana je ispražnjenost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), za sortu Zlatni delišes od 100%.
 
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10.90%
26.04
30%
03.05
45%
11.05
53%
18.05
57,69%
25.05
74%
01.06
84%
08.06
90%
14.06
100%
 
Konstatuje se kraj primarnih infekcija.
Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi razvoja plodovi polovine veličine svojih dimenzija (BBCH 75).
 
Ovonedeljim laboratorijskim pregledom opalog lišća iz voćnjaka registrovana je ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis, za sortu Zlatni delišes od 90%.
 
 
datum
% isprađnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10,90%
26.04
30%
03.05
45%
11.05
53%
18.05
57,69%
25.05
74%
01.06
84%
08.06
90%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.
 
 
Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja plodovi veličine 40mm (BBCH 74).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog prezimelog lišća iz voćnjaka registrovana je ispražnjenost pseudotecija za sortu Zlatni delišes od 84%.
 
  
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10,90%
26.04
30%
03.05
45%
11.05
53%
18.05
57,69%
25.05
74%
01.06
84%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.
 
 
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalazi u fazi razvoja plodovi prečnika do 40mm (BBCH 74).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke Venturia inaequalis, za sortu Zlatni delišes od 100%, a ispražnjenost od 74%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
16.03
0%
23.03
3,43%
30.03
8,65%
05.04
22,59%
11.04
28%
19.04
43%
26.04
81,5%
03.05
97,5%
11.05
98,52%
18.05
99%
25.05
100%
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10,90%
26.04
30%
03.05
45%
11.05
53%
18.05
57,69%
25.05
74%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka, utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja drugo opadanje plodova (BBCH 73).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), za sortu Zlatni delišes od 99%, a ispražnjenost od 57,69%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
16.03
0%
23.03
3,43%
30.03
8,65%
05.04
22,59%
11.04
28%
19.04
43%
26.04
81,5%
03.05
97,5%
11.05
98,52%
18.05
99%
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10,90%
26.04
30%
03.05
45%
11.05
53%
18.05
57,69%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalazi u fazi razvoja plodovi do 20mm. (BBCH 72).
 
Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke Venturia inaequalis za sortu Zlatni delišes od 98,5%, a ispražnjenost 53%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
16.03
0%
23.03
3,43%
30.03
8,65%
05.04
22,59%
11.04
28%
19.04
43%
26.04
81,5%
03.05
97,5%
11.05
98,52%
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10,90%
26.04
30%
03.05
45%
11.05
53%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
 
Dozrelost i ispraznjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritorji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja, veličina ploda od 10mm do 20mm. (BBCH 71-72).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke Venturia inaequalis, za sortu Zlatni delišes od 97,5%, a ispražnjenost 45%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
08.03
0%
16.03
0%
23.03
3,43%
30.03
8,65%
05.04
22,59%
11.04
28%
19.04
43%
26.04
81,5%
03.05
97,5%
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10.90%
26.04
30%

03.05

45%

 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima