Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi razvoja plod veličine 40mm.
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke) od 100%.
 
Datum
Ispražnjenost pseudotecija Zlatni delišes
23.04
4,54%
03.05
11,53%
10.05
19,29%
17.05
58,62%
24.05
90,16%
01.06
100%
 
Konstatuje se kraj primarnih infekcija.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke utvrđeno je da se jabuka nalazi u fazi razvoja plodovi dostigli veličinu do 40mm.
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100%, a ispražnjenost pseudotecija od 90,16%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%
02.04
13,26%
10.04
20,34%
16.04
29,64%
23.04
56,06%
03.05
69,87%
10.05
78,07%

17.05

91,81%

24.05

100%

 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
23.04
4,54%
03.05
11,53%
10.05
19,29%
17.05
58,62%
24.05
90,16%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ovog patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi razvoja plodovi dostigli veličinu 20mm, drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).
 
Ovonedeljinim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis) čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke od 91,81% , i ispražnjenost pseudotecija od 58,62%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%
02.04
13,26%
10.04
20,34%
16.04
29,64%
23.04
56,06%
0305
69,87%

10.05

78,07%

17.05

91,81%

 
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
23.04
4,54%
03.05
11,53%
10.05
19,29%
17.05
58,62%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ovog patogena.
 
Dozrelosti i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac vizuelnim pregledom zasada jabuka, utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja plodovi veličine do 20mm (BBCH 72).
 
Ovonedeljim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 78,07%, i ispražnjenost od 19,29%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%
02.04
13,26%
10.04
20,34%
16.04
29,64%
23.04
56,06%
03.05
69,87%
10.05
78,07%
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
23.04
4,54%
03.05
11,53%
10.05
19,29%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ovog patogena.
 
 
 
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja plodovi dostigli veličinu do 10mm (BBCH 71).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 69,87% i ispražnjenosti pseudotecija od 11,53%.
 
Datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni Delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%
02.04
13,26%
10.04
20,34%
16.04
29,64%
23.04
56,06%

03.05

69,87%

 
Datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni Delišes
23.04
4,54%
03.05
11,53%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac vizuelnim pregledom zasada jabuke utvrđeno je da se jabuka nalazi u fazi razvoja plodovi dostigli veličinu do 10mm (BBCH 71).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaqualis) od 56,06% i ispražnjenosti pseudotecija od 4,54%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%
02.04
13,26%
10.04
20,34%
16.04
29,64%
23.04
56,06%
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
23.04
4,54%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ovog patogena.
 
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi razvoja 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).
 
Ovonedeljinim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 29,64%.
 
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%
02.04
13,26%
10.04
20,34%

16.04

29,64%

 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja prvi cvetovi otvoreni do faze puno cvetanje (BBCH 60-65).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 20,34%.
 
Datum
Dozrelost pseudotecija Zlatni Delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%
02.04
13,26%

10.04

20,34%

 
RC Jagodina nastavlja sa prećenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Pojava šljivine ose
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Gornji Majur, na postavljenim lepljivim klopkama u zasadu šljive registruju se ulovi šljivinih osa (Hoplocampa flava/minuta).
 
Šljivina osa
 
Mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.
Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi od crvenih pupoljaka do faze početak cvetanja (BBCH 56-60).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 13,26%.
 
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%

02.04

13,26%

 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima