Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 72-73).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija  gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke  (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora kao i prisustvo ispražnjenih pseudotecija.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju je 97,59%.
Procenat ispražnjenosti pseudotecija je 44,23%.
 
 
   Zrele askospore              ispražnjena pseudotecija
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
 
Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca u  usevevima kukuruza
Na području delovanja RC Jagodina usevi kukuruza nalaze se u fazi razvoja listova (BBCH 15-17).
 
Vizuelnim pregledima  useva kukuruza na lokaciji Glavinci, registrovana su sveže položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u niskom intenzitetu napada. U daljem periodu može se očekivati intenzivnije polaganje jajnih legala ove štetočine.
 
 
 
  Jajno leglo I generacije kukuruznog plamenca
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca i blagovremeno će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.
 
Prisustvo larvi cikade Schaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Jagodina zasadi vinove loze zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).
 
 
  Faza razvoja
 
Vizuelnim pregledima u pojedinim zasadima vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Schaphoideus titanus na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.
Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree  (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, veoma destruktivno oboljenje.
 
 
  Cikade prvog razvojnog stupnja
 
Ova cikada je monofagna štetočina, hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jaja ispod kore lastara. Larva u toku svog razvoja prolazi kroz pet razvojnih stupnjeva. Prilikom ishrane usvaja i fitoplazmu iz zaraženih biljaka, postaje infektivna u trećem razvojnom stupnju i svoju infektivnost cikada zadržava celog života. 
 
Za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju, zato što su larve tek od trećeg razvojnog stupnja u mogućnosti da prenesu fitoplazmu.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za hemijski tretman.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- XIV nedelja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u različitim fazama razvoja ploda (BBCH 71-72).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća, registrovano je prisustvo zrelih askospora.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija  kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju je 93,65%, a procenat ispražnjenosti pseudotecija je 30,15%.
 
   Ispražnjena pseudotecija
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XIII nedelja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda, plodovi dostigli dimenzije od 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja, do plodovi veličine do 20 mm (BBCH 71-72).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija iz opalog prezimelog lišća, sorte Zlatni Delišes, registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 86,06%. Ispražnjenost pseudotecija za ovu nedelju je 18,03%.
 
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XII nedelja praćenja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog, prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima, kao i ispražnjene pseudotecije.
 
 
 
 
Dozrelost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju je 62,50%, a ispražnjenost pseudotecija je 7,14%.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-XI nedelja praćenja
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fazi punog cvetanja: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća jabuke,sa lokaliteta Šuljkovac, registrovano je prisustvo zrelih askospora.
 
 
 
  Zrele askospore
 
Kod sorte Zlatni Delišes, dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 44,23%.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis -X nedelja praćenja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u fazi cvetanja, od početak cvetanja: otvoreno 10 % cvetova do faze najmanje 30% cvetova otvoreno (BBCH 61-63).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog, prezimelog lišća, prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa lokaliteta Šuljkovac, registrovano je prisustvo zrelih askospora.
 
 
 
 Pseudotecija- kategorija IV
 
Dozrelost pseudotecija, kod sorte Zlatni Delišes, za ovu nedelju iznosi 31,48%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis -IX nedelja praćenja
 
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fenofazi od crvenih pupoljaka do faze većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 57-59).
 
 
 
    Ajdared i Zlatni Delišes
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija iz opalog prezimelog lišća, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) sa lokaliteta Šuljkovac, registrovano je prisustvo zrelih askospora.
 
 
 
  Zrele askospore
 
Dozrelost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes, za ovu nedelju je 25,49%.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
 
Let šljivinih osa u regionu Jagodine
Na području delovanja RC Jagodina zasadi šljive se zavisno od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze otvoreni prvi cvetovi, do faze puno cvetanje: otvoreno do 50% cvetova (BBCH 59-65).
 
 
Na postavljenim lepljivim klopkama registruju se prvi pojedinačni ulovi jedinki žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava/minuta).
 
 
 
   Šljivina osa
 
Šljivine ose ima jednu generaciju godišnje. Ženke polažu jaja u čašične listiće cvetova. Štete prave larve koje se ubušuju u tek zametnute plodove usled čega dolazi do njihovog opadanja. Suzbijanje šljivinih osa se sprovodi u periodu piljenja gusenica, pre njihovog ubušivanja u plodove, u vreme precvetavanja šljive kada polinatori nisu prisutni u voćnjacima.
 
Primena insekticida je zabranjena u vreme cvetanja voćaka!
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem aktivnosti šljivine ose kao i fenofaze razvoja šljive i blagovremeno će dati preporuku za suzbijanje ovih štetočina.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima