Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na području delovanja RC Jagodina, zasadi jabuke se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka kod sorte Zlatni Delišes, pa do kraj bubrenja lisnih pupoljaka kod sorte Ajdared (BBCH 01-03).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaeqalis) iz opalog, prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes, na lokalitetu Šuljkovac, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 3,94 %.
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na području delovanja RC Jagodina, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00) kod sorte Zlatni Delišes, do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01) kod sorte Ajdared.
 
 
Ovonedeljnim, laboratorijskim pregledom pseudotecija iz opalog, prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes,na lokalitetu Šuljkovac, utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaeqalis) od 0,98%.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija i u narednom periodu.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na području delovanja RC Jagodina, usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama bokorenja.
Pšenica je u fazi drugo do peto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 22-25), a ječam u fazi treće do sedmo sekundarno stablo vidljivo (BBCH 23-27).
 
Vizuelnim pregledom ozimih žita na više lokaliteta (Lanište, Bukovče, Šuljkovac, Štiplje, Trnava, Glavinci), registrovana su oštećenja na listovima od niskih temperatura u proteklom periodu.
Period od 12.2.do 17.02. pratile su konstantno niske temperature vazduha (ispod nule), kako noćne tako i dnevne, a minimalna temperatura zabeležena je 16.02. od čak -14,3 °C. U navedenom periodu nije bilo snežnog pokrivača.
 
 
Oštećenja se uočavaju kao uvenuće i sušenje listova biljaka pšenice i ječma. Najveća oštećenja se registruju kod useva iz ranijih i optimalnih rokova setve.
 
 
 
I ako su u prethodnom periodu na usevima ječma registrovani simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), sada se ti simptomi ne uočavaju zbog oštećenja lisne mase usled izmrzavanja.
 
Takođe, vizuelnim pregledima nije registrovano prisustvo simptoma drugih bolesti, kao ni štetočina, kako u usevima ječma tako i u usevima pšenice.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih žita.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na području delovanja RC Jagodina, na lokalitetu Šuljkovac, zasad jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
Zlatni Delišes                    Ajdared
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog, opalog lišća jabuke, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa  ali nije registrovano prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaeqalis).Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 0%.
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.
Prisustvo potkornjaka u zasadima kruške
Na području delovanja RC Jagodina, vizuelnim pregledom zasada kruške, na pojedinačnim stablima, registrovano je prisustvo malog potkornjaka voćaka (Scolytus rugulosus) i velikog potkornjaka voćaka (Scolytus mali).
 
 
Potkornjaci su tvrdokrilci, valjkastog tela, tamne boje. Telo im je kratko, sa savijenom jakom glavom i jakim prednjim nogama. Larva je beličaste boje, zdepasta, zgrčena i bez nogu. Glava i prvi grudni segment su hitinizirani radi lakšeg kopanja i ubušivanja u biljku.
 
Potkornjaci su značajne štetočine voćaka i šumskog drveća. Veliki potkornjak voćaka najčešće napada jabuku,šljivu i krušku. Obično ga u zasadima možemo naći zajedno sa malim potkornjakom voćaka.
Najčešće napadaju i razmnožavaju se u biološki oslabljenim voćnim stablima i drveću. Zato se smatraju sekundarnim štetočinama.
 
Potkornjaci u našim uslovima imaju  dve generacije godišnje. Prezimljavaju u stadijumu larve pod korom na kraju larvenog hodnika. U proleće, u aprilu mesecu, pojavljuje se imago prve generacije. Posle parenja, ženka bira oslabljena ili oštećena stable na kojima progrizava otvor na kori. Buši hodnike, prvo glavni materinski, a od njega bočne komore, gde polaže jaja. U jednom hodniku ženka položi i do 30 jaja. Ispiljene larve buše svoje hodnike. Na kraju hodnika se pretvaraju u lutku. Izgled hodnika je karakterističan za svaku vrstu potkornjaka. Imago druge generacije se pojavljuje u avgustu i septembru. Ženka letnje generacije na isti način nastavlja sa razmnožavanjem.
 
Imago i larve buše hodnike i hrane se biljnim sokovima i gljivicama koje se množe i stvaraju unutar izgriženih kanala. Napadnuto stablo menja boju kore, listovi postaju sitni, cvet se ne razvija potpuno, plodovi su zakržljali ili se ne razvijaju. Celo stablo postaje slabo, pa dolazi do sušenja cele biljke.
 
Potkornjaci najčešće napadaju oslabljena stabla, stabla oštećena mrazom, gradom i zasade koji su blizu šume. U slučaju da dođe do prenamnoženja, mogu da napadnu i sasvim zdrava stabla i izazovu sušenje, naročito mladih stabala u rasadnicima.
 
 
Suzbijanje imaga potkornjaka je moguće i primenom insekticida u vreme polaganja jaja. Međutim, teško je odrediti pravo vreme za sprovođenje tretmana.
Stoga je preporuka poljoprivredenim proizvođačima da pregledaju svoje zasade i predstojeći period rezidbe iskoriste da mehanički uklone zaražene biljne delove i stabla. Uklonjene biljne delova treba izneti iz voćnjaka i uništiti, kako bi se sprečila pojava imaga potkornjaka i zaražavanje novih stabala.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - II nedelja praćenja
Na lokalitetu Šuljkovac, u zasadu jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared, jabuka se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija iz opalog, prezimelog lišća jabuke, sorte Zlatni Delišes, registrovano je formiranje askusa ali nisu registrovane zrele askospore gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaeqalis). Dozrelost pseudotecija iznosi 0%.
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na području delovanja RC Jagodina usevi ozimih žita, pšenice i ječma, se nalaze u različitim fenofazama razvoja, u zavisnosti od roka setve. Usevi iz kasnijih rokova setve se nalaze u fazama razvoja listova, dok su usevi iz optimalnog roka steve u različitim fazama bokorenja, od početka bokorenja do vidljivo peto sekundarno stablo (BBCH 15-25).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Štipljanski put i Lanište, nisu registrovani simptomi bolesti. Na pojedinačnim biljkama registrovano je prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) u niskim brojnostima.
 
Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetima Štipljanski put i Šuljkovac, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3% do 8% biljaka. Kao i u usevima pšenice i u usevima ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši na pojedinačnim biljkama.
 
 
Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma registovan je veliki broj aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Proizvođačima se preporučuje pregled na prisustvo aktivnih rupa og glodara i ukoliko se registruje prag štetnosti, koji za poljskog miša iznosi od 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za polsku voluharicu od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru, njihovo suzbijanje primenom gotovih mamaka. Nakon primene mamaka rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih žita.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaeqalis
Na lokalitetu Šuljkovac u zasadu jabuke sorte Zlatni Delišes i Ajdared, jabuka se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
Pregledom pseudotecija iz opalog, prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes, nije registrovano prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaeqalis). Međutim, formirani su askusi tako da se uskoro očekuje i formiranje asksospora u njima.
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na području delovanja RC Jagodina, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja zavisno od vremena setve i lokaliteta, od razvijena 3 lista do početak bokorenja, treće stablo razvijeno (BBCH 13-23).
 
 
Prilikom vizuelnih pregleda parcela sa ozimim usevima registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae)  u malom intenzitetu napada. Trenutne vremenske prilike kao i temperature koje slede u narednom periodu uticaće nepovoljno na dalji razvoj  i brojnost ovih štetočina.
 
 
Prilikom vizuelnih pregleda strnih žita nije registrovano prisustvo bolesti.
 
Obilaskom parcela sa ozimim usevima, registruje se pojava aktivnih rupa od glodara.
Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i da ukoliko registruju prisustvo glodara iznad praga štetnosti koji je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša (Apodemus sylvaticus) ili 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu (Microtus arvalis), da primene neki od registrovanih gotovih mamaka postavljanjem u rupe. Nakon primene mamaka u rupe obavezno treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači.
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.
Monitoring cikade Scaphoideus titanus u 2020. godini

Na području delovanja RC Jagodina, u toku 2020. godine, praćenje cikade Scaphoideus titanus, koja je vektor fitoplazme Flavescens doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze, vršena je na dva lokaliteta: Oparić (opština Rekovac) i Voljavče (opština Jagodina).

 

Vizuelnim pregledima, na naličju listova vinove loze, 5.6.2020. registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja. Larve trećeg stupnja razvoja, koje imaju sposobnost prenošenja fitoplazme, uočene su 30.6.2020. kada je preporučen i tretman u cilju njihovog suzbijanja. Nakon sprovedenog tretmana, u vinogradima je i dalje registrovano prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja, pa je data i druga preporuka za njihovo suzbijanje 9.7.2020. Na oba lokaliteta, na žutim lepljivim pločama, nije registrovan ulov odraslih jedinki i larvi cikade Scaphoideus titanus.

 

Imago cikade         Košuljice od larvi

 

Cikada Scaphoideus titanus je isključivo monofagna štetočina, što znači da svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Direktne štete koje ova cikada pravi hraneći se floemskim sokovima su zanemarljive, ali su zato indirektne štete koje nanosi u vinogradima kao prenosilac fitoplazme Flavescens doree (FD) izuzetno velike.

Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore. Larve se pile u toku maja meseca i prolaze kroz pet stupnjeva razvoja. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna i prisutne su u vinogradu sve do kraja septembra. Da bi postale infektivne larve moraju da se ishranjuju na zaraženim čukotima najmanje pola sata. Nakon toga mora da prođe inkubacioni period koji traje 21 dan. Kada se ove činjenice uzmu u obzir može se konstatovati da tek larve trećeg razvojnog stupnja mogu da postanu infektivne. Sposobnost da prenesu fitoplazmu FD cikade zadržavaju do kraja života, s tim da se fitoplazma FD ne prenosi na potomstvo.

 

Početni simptomi zaraze fitoplazmom FD se ogledaju u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Inficirani lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, sporo i nedovoljno odrvenjavaju, te izmrzavaju u toku zime. Na zaraženim čokotima listovi se savijaju obodom na dole, postaju krti i dolazi do nekroze između nerava. Boja listova se menja zavisno od sorte, od zlatastožute kod belih sorti do tamnoljubičaste kod crnih sorti. Često dolazi i do nekroze cvasti, tako da nema formiranja grozdića ili su oni rehuljavi, smežurani i lošijeg kvaliteta.

 
 

U cilju zaštite vinove loze od zlatastog žutila, pored suzbijanja vektora cikade Scaphoideus titanus, veoma su važne i preventivne mere koje podrazumevaju:

 

  - korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

  - obeležavanje čokota sa simptomima i uklanjanje zaraženih čokota iz zasada,

  - uništavanje divlje loze u okruženju,

  - krčenje napuštenih zasade vinove loze.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima