Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuke na punktu Šantarovac ustanovljeno je da se po BBCH skali nalazi u fazi razvoja 73 (drugo opadanje plodova).
 
Dozrelost pseudotecija:
 
Pseudotecije kategorija
Ajdared
Zlatni delišes
0
0
0
1
0
0
2
5
5
3
7
3
4
40
42
Ukupno pregledanih
52
50
% dozrelosti pseudotecija
92
93,5
 
Ispražnjenost pseudotecija:
 
Ajdared
Zlatni delišes
Broj pregledanih
52
50
Broj ispražnjenih
19
20
% ispražnjenosti pseudotecija
36,5
40
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuke na punktu Šantarovac ustanovljeno je da se po BBCH skali nalazi u fazi razvoja 73 (drugo opadanje plodova).
 
Dozrelost pseudotecija:
 
Pseudotecije kategorija 
Ajdared
Zlatni delišes
0
0
0
1
2
1
2
7
6
3
11
10
4
30
33
Ukupno pregledanih
50
50
% dozrelosti pseudotecija
84,5
87,5
 
Ispražnjenost pseudotecija:
 
Ajdared
Zlatni delišes
Broj pregledanih
50
50
Broj ispražnjenih
15
16
% ispražnjenosti pseudotecija
30
32
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes na punktu Šantarovac utvrđeno je da se jabuka po BBCH skali nalazi u fazi razvoja 72 (veličina ploda 20mm).
 
Dozrelost pseudotecija:
 
Pseudotecije kategorija
Ajdared
Zlatni delišes
0
1
0
1
4
1
2
10
12
3
11
11
4
27
26
Ukupno pregledanih
53
50
% dozrelosti pseudotecija
77
81
 
Ispražnjenost pseudotecija:
 
Ajdared
Zlatni delišes
Broj pregledanih
53
50
Broj ispražnjenih
13
14
% ispražnjenosti pseudotecija
24,5
28
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes na punktu Šantarovac, utvrđeno je da se po BBCH skali jabuka nalazi u fazi razvoja 71-72 (veličine plodova od 10 do 20mm).
 
Dozrelost pseudotecija:
 
Pseudotecije kategorija
Ajdared
Zlatni delišes
0
1
0
1
13
6
2
13
13
3
11
12
4
22
26
Ukupno pregledanih
60
57
% dozrelosti pseudotecija
66
75
 
Ispražnjenost pseudotecija:
 
Ajdared
Zlatni delišes
Broj pregledanih
60
57
Broj ispražnjenih
10
12
% ispražnjenosti pseudotecija
16,6
21
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
Šimširov plamenac - Cydalima perspectalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na listovima šimšira registrovano je prisustvo larvi šimširovog plamenca Cydalima perpectalis.
 
Štete koje pričinjava su jako velike jer može doći do potpunog oštećenja šimšira. Štete  pričinjavaju larve i kod jačeg napada dolazi do potpune defoliacije lista šimšira.
 
Preporučuje se pregled biljaka domaćina (šimšir, japanska kurika, božikovina) da bi se utvrdilo prisustvo, a preporuku o merama kontrole pogledati na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za zaštitu bilja.
 
Larva na listu
 
Oštećenje šimšira
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac u zasadu jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes vizuelnim pregledom ustanovljeno je da se po BBCH skali nalzi u fazi razvoja 69-71 (sve latice opale, razvoj ploda dimenzije do 10mm).
 
Dozrelost pseudotecija:
 
Pseudotecije kategorija
Ajdared
Zlatni delišes
0
6
1
1
13
15
2
17
12
3
12
11
4
12
21
ukupno pregledanih
60
60
% dozrelosti pseudotecija
54
65
 
 
Ispražnjenost pseudotecija:
 
Ajdared
Zlatni delišes
Broj pregledanih
60
60
Broj ispražnjenih
5
9
% ispražnjenosti pseudotecija
8,3
9
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes ustanovljeno je da se jabuka nalazi u fazi razvoja 67-69 (većina latica opada, kraj cvetanja sve latice opale).
 
Dozrelost pseudotecija:
 
Pseudotecije kategorija
Ajdared
Zlatni delišes
0
9
8
1
12
11
2
13
13
3
8
10
4
10
12
ukupno pregledanih
52
54
% dozrelosti pseudotecija
49
53
 
Ispražnjenost pseudotecija:
 

 

Ajdared
Zlatni delišes
Broj pregledanih
52
54
Broj ispražnjenih pseudotecija
2
3
% ispražnjenosti pseudotecija
3,8
5,5
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuke na punktu Šantarovac, sorte Ajdared i Zlatni delišes, ustanovljeno je da se jabuka po BBCH skali nalazi u fazi ravoja 65 (puno cvetanje, 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju.
 
Dozrelost pseudotecija:
 
Pseudotecije kategorija
Ajdared
Zlatni delišes
0
17
10
1
22
12
2
16
14
3
4
8
4
2
6
Ukupno pregledanih
61
50
% dozrelosti pseudotecija
30
44
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseutotecija.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuke, sorte Ajdared i Zlatni delišes na punktu Šantarovac, ustanovljeno je da se po BBCH skali jabuka nalazi u fazi razvoja 59-61 (većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama, prvi cvetovi otvoreni, početak cvetanja, 10% cvetova otvoreno).
 
Dozrelost pseudotecija:
 
Pseudotecije kategorija
Ajdared
Zlatni delišes
0
29
28
1
11
14
2
7
17
3

2

14
4
3
10
Ukupno pregledanih
52
83
% dozrelosti pseudotecija

20

39

 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija. 
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes ustanovljeno je da se jabuka u zavisnosti od sorte nalazi u fazi ravoja 56-57 (faza zelenih pupoljaka, pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni; faza crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi.
 
Dozrelost pseudotecija
 
Pseudotecije kategorija
Ajdared
Zlatni delišes
0
40
44
1
23
6
2
5
7
3
2
7
4
1
4
Ukupno pregledanih
71
68
% dozrelosti pseudotecija
15
20
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima