Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Usevi ili zasadi
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
 
Na području RC Jagodina, u pojedinim zasadima jabuka je učeno prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).
 
 
 
Kolonije krvave vaši (Eriosoma lanigerum)
 
Krvava vaš je štetočina jabuke, a retko se može naći  kod kruške, dunje i oskoruše. Ova vaš prezimljava u stadijumu ženke i larve. Lako se uočava po belim vlaknastim tvorevinama na korenovom vratu, granama, a pri jačem napadu kolonije vaši mogu da nasele i lisne drške pa i plodove. Podnose veoma niske temperature, i do -27°C. 
Sa kretanjem vegetacije larve migriraju, hrane se, najčešće na ranama, pukotinama, gde je kora tanka i gde larve lakše mogu sisaljkama da probiju biljno tkivo.
Krvava vaš je prisutna u toku cele godine jer u toku vegetacije razvija 10-15 generacija. Razmnožavaju se partenogenetski. U toku jula meseca formiraju se krilate jedinke, koje prelaze na okolna stabla. Vaši se hrane, sisanjem deformišu biljno tkivo, dolazi do proliferacije biljnog tkiva, stvaraju se tumorozne tvorevine, dolazi do iznurivanja biljaka, a može doći i do sušenja i propadanja stabala.
Za suzbijanje ove štetočine najvažnije su preventivne mere:
 
  - izbor manje bujnih podloga
  - izbor manje osetljivih sorti (Ajdared i Jonagold su osetljive sorte)
   - smanjiti oštećivanje voćaka
   - izbalansirano đubrenje
   - kvalitetna rezidba radi stvaranja prozračne krune
   - izbor terena za podizanje voćnjaka.
 
Hemijsko suzbijanje je otežano zbog guste voštane prevlake i skrivenog načina života vaši. Najveći efekat u suzbijanju krvave vaši postiže se primenom insekticida u toku vegetacije, u toku migracije vaši, a pre stvaranja zaštitne voštane prevlake. Sa povlačenjem insekticida na bazi hlorpirifosa, ova vaš je dobila na većem značaju i u narednom periodu se očekuje njena intenzivnija pojava.
Orijentacioni predlog zaštite koji treba uskladiti sa vizuelnim pregledima je sledeći:
 
 -  u fazi roze balona primeniti insekticid Teppeki (a.m.flonikamid),
 -  u fazi precvetavanja insekticid Movento 100 SC (a.m.spirotetramat) uz mineralno ulje ili Closer 120 SC (a.m.sulfoksaflor) u količini 0,4 l/ha
 -  i još jedan insekticidni tretman Movento 100 SC nakon 15-20 dana, u vreme intenzivnog porasta lisne mase uz primenu veće količine vode (800-1000 l/ha).
 
Hemijsku zaštitu je moguće sprovoditi i posle berbe plodova, u jesen, primenom mineralnih ulja. Kod pojedinačnih stabala, proizvođačima se preporučuje nanošenje insekticida četkom na kolonije vaši na korenovom vratu i granama. Potrebno je dobro nakvasiti kolonije vaši.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XVI nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T-faza): donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), kod sorte Zlatni Delišes, nije registrovano prisustvo askospora, tako da je ispražnjenost pseudotecija 100%. Period primarnih infekcija od ovog patogena je završen.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XV nedelja
 
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do faze plodovi prečnika do 40 mm (BBCH 73-74).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća registruje se prisustvo zrelih askospora.
Dozrelost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju je 100%, a ispražnjenost pseudotecija je 82%.
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XIV nedelja praćenja
 
Na području RC Jagodina, zasadi jabuka se nalaze u fazi razvoja ploda: plodovi veličine 20 do 40 mm (BBCH 72-74).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora i ispražnjenih pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 95,5%, a
ispražnjenost pseudotecija je 66%.
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XIII nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta nalaze u fazi od plod veličine 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija iz opalog prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju je 91,98%, a procenat ispražnjenosti pseudotecija je 35,84%.
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ove fitopatogene gljive.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - XII nedelja praćenja
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se nalaze u fazi razvoja ploda, plodovi dostigli dimenzije do 10 mm. Opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 70-71).
 
 
   faza razvoja
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz opalog prezimelog lišća sorte Zlatni Delišes, registrovana je dozrelost pseudotecija od 71,50%, a ispražnjenost pseudotecija od 22%.
 
 
    Ispražnjene pseudotecije
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XI nedelja
 
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od kraj cvetanja: sve latice opale do faze početak razvoja ploda: opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-71).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz opalog prezimelog lišć sorte Zlatni Delišes, registrovana je dozrelost pseudotecija od 67,59%, a ispražnjenost pseudotecija je 20,37%.
 
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis - X nedelja praćenja
 
Na području RC Jagodina, zasadi jabuka zavisno od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena, nalaze se u fenofazi od većina latica opada do sve latice opale (BBCH 67-69).
 
 
  faza razvoja
 
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog prezimelog lišća, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora u pseudotecijama, kao i ispražnjene pseudotecije.
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 61,16%, a ispražnjenost pseudotecija 16,07%.
 
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- IX nedelja praćenja
 
Na području RC Jagodina zasadi jabuka zavisno od sortimenta i lokacija nalaze se u različitim fazama cvetanja, od faze prvih cvetova do faze otvoreno oko 10% cvetova (BBCH 60-61).
 
 
   Faza razvoja
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis)z opalog prezimelog lišća, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora u pseudotecijama, kao i ispražnjene pseudotecije.
 
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 58,65%, a ispražnjenost pseudotecija 3,84% .
 
 
 
 
   Pseudotecija- IV kategorija         
 
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - VIII nedelja praćenja
 
Na području RC Jagodina zasadi jabuka zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi od formirana cvetna loža do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59-60).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuka (Venturia inaequalis), iz opalog prezimelog lišća jabuke, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo formiranih askusa i askospora. Pregledana je 51 pseudotecija ovog patogena, kod 27 je do 25% formiranih askospora, kod 5 pseudotecija 26-50% askospora, kod 7 pseudotecija 51-75% askospora, u 9 preko 75% askospora, a kod 3 pseudotecije nije bilo formiranih askospora.
Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 46,07 %.
 
 
 
  Pseudotecija- IV kategorija
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
 
1 - 10 Next