Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi razvoja 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).
 
Ovonedeljinim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 29,64%.
 
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%
02.04
13,26%
10.04
20,34%

16.04

29,64%

 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja prvi cvetovi otvoreni do faze puno cvetanje (BBCH 60-65).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 20,34%.
 
Datum
Dozrelost pseudotecija Zlatni Delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%
02.04
13,26%

10.04

20,34%

 
RC Jagodina nastavlja sa prećenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi od crvenih pupoljaka do faze početak cvetanja (BBCH 56-60).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 13,26%.
 
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%

02.04

13,26%

 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi razvoja prvi listovi se odvajaju, većina listova otvorena ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 10-15).
 
Ovonedeljinim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka, registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) od 5,56%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
25.03
5,56%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka, sorta Zlatni Delišes, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi razvoja početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07)
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka, registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegalosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 3,57%.
 
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni Delišes 
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
18.03
3,57%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka, sorta Zlatni Delišes, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi razvoja od početak bubrenja lisnih pupoljaka do kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).
 
Ovonedeljinim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća iz voćnjaka, registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 0,98%.
 
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes 
25.02
0%
04.03
0%
11.03
0,98%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka, sorte Zlatni delišes, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi razvoja lisni i cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore, početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).
 
Ovonedeljim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovana je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 0%.
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
25.02
0%
04.03
0%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka sorte Zlatni delišes utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).
 
Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog opalog lišća iz voćnjaka registrovno je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) bez zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija iznosi 0%.
 
 
 
datum
% dozrelosti pseudotecija Zlatni delišes
25.02
0%
 
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija
 
 
Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se nalaze u fazi razvoja plod veličine polovine svojih dimenzija (BBCH 75).
 
Ovonodeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća iz voćnjaka registrovana je ispražnjenost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), za sortu Zlatni delišes od 100%.
 
 
datum
% ispražnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10.90%
26.04
30%
03.05
45%
11.05
53%
18.05
57,69%
25.05
74%
01.06
84%
08.06
90%
14.06
100%
 
Konstatuje se kraj primarnih infekcija.
Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, na punktu Šantarovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi razvoja plodovi polovine veličine svojih dimenzija (BBCH 75).
 
Ovonedeljim laboratorijskim pregledom opalog lišća iz voćnjaka registrovana je ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis, za sortu Zlatni delišes od 90%.
 
 
datum
% isprađnjenosti pseudotecija Zlatni delišes
19.04
10,90%
26.04
30%
03.05
45%
11.05
53%
18.05
57,69%
25.05
74%
01.06
84%
08.06
90%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.
 
 
1 - 10 Next