Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Grinje u zasadima šljive
Grinje u zasadima šljive
 
Na području RC Jagodina berba šljiva je najvećim delom završena ili se privodi kraju kod sorte Stenlej.
 
Vizuelnim pregledom zasada šljiva, na listovima je uočeno prisustvo pokretnih formi grinja običnog paučinara (Tetranychus urticae). U pojedinim zasadima registrovano je prisustvo grinja Eriophyes spp.
 
 
    Tetranychus urticae                                  Eriophydae spp
 
 
Grinje su polifagne štetočine koje se sreću kako na korovskim tako i na gajenim biljkama. Hrane se na naličju listova sišući biljne sokove. Suvo i toplo vreme pogoduje intenzivnom razmnožavanju i razvoju velikog broja generacija ovih štetočina, pa u takvim uslovima, usled povećane brojnosti i ishrane, dolazi do oštećenja listova, listovi gube boju i prevremeno opadaju. Usled rane defolijacije dolazi do ponovnog listanja (retrovegetacije) što dodatno iznuruje biljke. Takva stabla su slaba, podložna izmrzavanju, naredne godine kasni vegetacija, rod je slabiji i cela biljka je iznurena i slaba.
U našoj zemlji nema registrovanih akaricida za primenu u zasadima šljiva, iako se poslednjih godina
redovno registruje njihovo prisustvo.
Za tu namenu mogu poslužiti akaricidi na bazi abamektina. U zasadima gde je berba u toku ili se očekuje narednih dana, ne sprovoditi hemijsku zaštitu.

Comments

There are no comments yet for this post.