Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (IV nedelja)
 Na lokalitetu Čumić, jabuka sorte Zlatni delišes se nalazi u fenofazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka-"mišije uši" (BBCH 10) dok je Ajdared u fazi većina listova otvorena ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).
 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuka registrovana je dozrelost pseudotecija na sorti Zlatni delišes od 4%, a kod Ajdareda je 2%.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog patogena. 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (III nedelja praćenja)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuka (lokalitet Čumić) registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Zlatni delišes dozrelost za ovu nedelju iznosi 1.50%, a kod sorte Ajdared 0.50%.

 

askusi sa askosporama

 

Zlatni delišes se nalazi u fazi  početak pucanja pupoljka: vidljivi su prvi zeleni listići (BBCH 07), a Ajdared je u fazi zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 09).

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija V.inaequalis (II nedelja)

Na lokalitetu Čumić, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore – sorta Zlatni delišes (00 BBCH) do početka bubrenja lisnih pupoljaka - sorta Ajdared (01 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuka nije registrovano prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, ozima pšenica se nalazi u fazi od 2 lista razvijeno do početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 12-21).

 
 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. 

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija V.inaequalis (I nedelja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, zasadi jabuka sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fazi lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni i prekriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 

Mikroskopskim pregledom pseudotecija, sa prezimelog lišća jabuke, registrovan je početak formiranja askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, te je dozrelost pseudotecija 0%.

 

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na teritoriji RC Kragujevac, na značajnom delu površina setva pšenice još nije izvršena, a na površinama gde jeste, registruju se faze od seme suvo do prvi list razvijen (BBCH 00- 11).
 
Na usevima koji su nikli, vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši. Registrovano je prisustvo cikada, kao i oštećenja na listovima od njihove ishrane.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.
 
 
 
AZIJSKA VOĆNA MUŠICA (Drosophila suzukii)

 

Na lovnim klopkama u zasadima vinove loze u regionu Šumadije, utvrđeno je prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).  

 

Ova invazivna štetočina napada plodove maline, kupine, jagode, breskve, grožđa, trešnje, šljive i druge. Dakle, parazitira gotovo sve voćne vrste koje su od ekonomskog značaja na našem području.  Ovako širok krug domaćina otežava suzbijanje ove štetočine.  

 

Druga činjenica koja ograničava zaštitu jeste veliki broj generacija u toku godine (u povoljnim uslovima do 15). Za razliku od ostalih Drosophila vrsta, ova mušica napada plodove voća dok su još na biljci, u vreme kada plodovi počinju da zriju i to zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici kojom zaseca epidermis ploda i ubacuje unutra jaja. Iz jaja se pile larve koje se hrane sadržajem ploda. Osim direktnih šteta koje izaziva ishrana unutar ploda, postoje i indirektne štete zbog pojave sekundarnih parazita, gljivica i bakterija, koje uzrokuju trulež na plodovima. Upravo je ovaj vid štete trenutno najizraženiji u zasadima vinove loze gde se mogu uočiti simptomi sive truleži na grozdovima i bobicama gde je registrovan napad azijske voćne mušice.

Upravo zbog činjenice da štete pričinjava u vreme neposredno pred berbu, zaštita hemijskim sredstvima zbog trajanja karence je otežana, a način života larve koji se odvija unutar ploda takođe usložnjava hemijsku zaštitu. Hemijska zaštita ograničena je na kontrolu imaga uz obavezno vođenje računa o trajanju karence preparata.

 

Osim toga, primena feromona i feromonskih klopki nije moguća jer ova vrsta ne produkuje seksualne feromone kojima privlači jedinke iste vrste tokom parenja, već se kopulacija odvija na mestu ishrane, odnosno na voćnim plodovima kojima bivaju privučene jedinke oba pola ove vrste radi ishrane.  

 

Zbog toga se akcenat daje na higijenskim merama koje preventivno mogu uticati na ograničenje populacije ovih insekata. Tu spadaju orezivanje i uklanjanje infestiranih plodova, kontrola gajbica i druge ambalaže, higijena ivica parcela u kojima se  mogu naći domaćini ove štetočine iz spontane flore. Takođe, preporučuje se skraćenje perioda između branja plodova.

 

Masovno izlovljavanje putem lovnih klopki jedan je od načina za kontrolu njene brojnosti, ali i praćenje populacije. Našim voćarima se može preporučiti postavljanje klopki koje sami mogu da naprave od plastičnih flaša, na kojima se napravi nekoliko rupica, prečnika oko 4mm, i u koje se sipa mirisni atraktant, recimo jabukovo sirće i male količine svežeg kvasca ili crno vino uz dodatak malo deterdženta. Na tako načinjenoj klopci ostavi se jedan otvor koji se prekrije gazom kako bi smesa isparavanjem privlačila mušice. Radi masovnog izlovljavanja potrebno je postaviti veliki broj klopki po parceli (na svakih 5m), naročito na rubne delove (na svakih 2m).

Ispražnjenost pseudotecija V.inaequalis
Pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Ajdared i Zlatni delišes, na lokalitetu Čumić, utvrđena je ispražnjenost pseudotecija od 100% (kraj primarnih infekcija). Jabuka se nalazi u fazi 75 BBCH skale (plodovi oko polovine krajnje veličine).
Stanje ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis
Na osnovu pregleda prezimelog lišća, ove nedelje ustanovljena je ispražnjenost pseudotecija V. inaequalis od 94% na sorti Ajdared, dok na sorti Zlatni delišes iznosi 98%.
 
Zasad jabuke na lokalitetu Čumić, gde se prati biologija ove gljive, nalazi se u fazi 75 BBCH skale, plodovi oko polovine krajnje veličine.
 
RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ove gljive.
Stanje dozrelosti/ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis

Na lokalitetu Čumić, zasadi jabuka nalaze se u fenofazi  prečnik ploda do 40 mm, plodovi su uspravni (T - faza): donja strana plodova i peteljke formira T (74 BBCH skale).

 

Ovonedeljnim pregledom opalog lišća ustanovljena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke  (Venturia inaequalis) od 100% na obe posmatrane sorte (Ajdared i Zlatni delišes). Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi 74%, a kod sorte Zlatni delišes 78%.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ove gljive.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima