Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac ozima pšenica se u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalazi u fenofazi od devet i više stabla vidljivo (BBCH 29) do početak rasta stabljike (BBCH 30). Ječam je u fazi vlatanja, od vidljivo prvo kolence  (BBCH 31) do vidljivo drugo kolence (BBCH 32).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetima Lužnice i Cerovac, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 2% do 4% biljaka, kao i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 4% do 8% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva ječma i ukoliko se u fazi vlatanja registruje preko 10% biljaka sa simptomima bolesti sprovođenje hemijskih mera zaštite po preporuci od 16.3. (vidi preporuku).

 

 
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti kao ni pojava poljskih glodara.

 

Takođe, na usevima ozime pšenice i ječma je primećeno prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskim indeksima napada, kao i oštećenja na listovima od njihove dopunske ishrane.

 

RC Kragujevac nastavlja sa redovnim praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (IV nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se fazi u zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju - faza mišjih ušiju (BBCH 10), dok je  Ajdared  u fazi prvi listovi otvoreni, drugi su još uvek uvijeni (BBCH 11).

 

velika slika

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecja gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 3% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod Ajdareda 1%.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (III nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03), dok je  Ajdared  u fazi početak pucanja pupoljka: vidljivi su prvi zeleni listići  (BBCH 07).

 

velika slika

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecja gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 1% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod Ajdareda 0%.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (II nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke, registruje se početak formiranja askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nema zrelih askospora, pa je dozrelost pseudotecija na obe sorte 0%.

 

velika slika

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na terenu RC Kragujevac (lokaliteti Cerovac i Lužnice) ozima pšenica se nalazi u fazi osam do devet listova razvijeno (BBCH 18-19), dok je ječam u fazi početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 21).
 
 
Vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo štetočina i patogena.
 
RC Kragujevac nastavlja s praćenjem zdravstvenog stanja ozimih žita.
Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (I nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fazi lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni i prekriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 

velika slika

 

Mikroskopskim pregledom pseudotecija, sa prezimelog lišća jabuke, registrovan je početak formiranja askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, što znači da je dozrelost pseudotecija na obe sorte 0%.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Obična kruškina buva

Na terenu RC Kragujevac zasadi kruške trenutno se nalaze u fazi mirovanja vegetacije (BBCH 00).

 

Vizuelnim pregledom krušaka registrovano je povećano prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u odnosu na prošli pregled i to imaga u indeksu napada 5 i položena jaja u indeksu napada 13.

 
 

Usled visokih dnevnih temperatura uočava se pojačana aktivnost ovog insekta.

 
Proizvođačima se preporučuje da, ukoliko to do sada nisu učinili, sprovedu hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja obične kruškine buve po preporuci od 14.2. (vidi preporuku).
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Zdravstveno stanje ozimih useva
Na teritoriji RC Kragujevac ozima pšenica nalazi se u fazi dva do pet listova razvijena (12-15 BBCH), a na manjem broju parcela pšenica još nije iznikla. Ozimi ječam je u fazi pet do sedam listova razvijeno (15-17 BBCH).
 
 
Vizuelnim pregledom nije utvrđeno prisustvo biljnih bolesti, a od štetočina prisutne su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadellidae) u niskim brojnostima.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina. 
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus
Na području koje pokriva RC Kragujevac vinova loza se nalazi u različitim fazama cvetanja-od početka cvetanja, 10% cvetnih kapica opalo (BBCH 61) do ranog cvetanja, 30% cvetnih kapica opalo (BBCH 63).
 
Vizuelnim pregledom vinograda, na naličju lista konstatovano je prisustvo larvi cikada Scaphoideus titanus, prenosioca fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje bolest zlatastog žutila vinove loze.
 
 
Ova štetočina pričinjava zanemarljive štete samom ishranom, ali pošto je vektor pomenute fitoplazme, neophodno je njeno suzbijanje. Ona prolazi kroz pet larvenih stupnjeva pre nego što postane odrasla jedinka, a infektivna postaje od trećeg. Stoga se u ovom trenutku, na samom početku njene pojave, hemijske mere borbe ne preporučuju.
 
Ženke polažu jaja tokom septembra na starijim lastarima vinove loze, tako da štetočina prezimljava u formi jaja. Mlađe larve se od juna hrane na naličju listova, a imago se pojavljuje od jula i nastavlja sa ishranom kada bolest može preneti na okolne čokote. Da bi postala infektivna, jedinka se mora hraniti na zaraženim biljkama nekoliko sati, a potrebno je da prođe inkubacioni period od 21 dan i tek posle toga je u stanju da bolest prenese dalje.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog insekta i blagovremeno će obavestiti o vremenu za tretman. 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XV nedelja)
Na osnovu laboratorijskog pregleda prezimelog lišća jabuke sorti Zlatni Delišes i Ajdared sa lokaliteta Čumić, dozrelost i ispražnjenost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke) za ovu nedelju iznosi  100% za obe sorte. To znači da je nastupio kraj primarnih infekcija ovom gljivom.
Nastavak mera zaštite neophodan je samo u onim zasadima gde se uočavaju simptomi pomenutog oboljenja i gde postoji mogućnost sekundarnih infekcija.
 
 
Jabuka se nalazi u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni-T faza (BBCH 74).
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima