Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Kraj primarnih infekcija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do plodovi su dostigli oko 60% krajnje veličine (BBCH 76).
 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju registrovana je ispražnjenost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% za obe sorte.

 

Na osnovu toga može se reći da je nastupio kraj primarnih infekcija ovim patogenom.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke se nalaze u fazi veličina ploda je do 20 mm. (BBCH 72).
 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 79% za sortu Zlatni Delišes i 77,5% za sortu Ajdared. Ispražnjenost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes iznosi 34%, a za Ajdared 30%.

 

velika slika

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke se nalaze u fazi cvetovi venu, većina latica opada (BBCH 67).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 62% za sortu Zlatni Delišes i 60% za sortu Ajdared. Ispražnjenost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes iznosi 10%, a za Ajdared 8%.

 

velika slika

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke se nalaze u fazi početak cvetanja: oko 10% cvetova je otvoreno (BBCH 61).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 32% za sortu Zlatni Delišes i 26,50% za sortu Ajdared.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Zlatni Delišes se nalaze u fazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni (BBCH 56), a sorte Ajdared su u fazi crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi (BBCH 57).
 
 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke, za ovu nedelju, registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 21% za sortu Zlatni Delišes i 19% za sortu Ajdared.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (IV nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se fazi u zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju - faza mišjih ušiju (BBCH 10), dok je  Ajdared  u fazi prvi listovi otvoreni, drugi su još uvek uvijeni (BBCH 11).

 

velika slika

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecja gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 3% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod Ajdareda 1%.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (III nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03), dok je  Ajdared  u fazi početak pucanja pupoljka: vidljivi su prvi zeleni listići  (BBCH 07).

 

velika slika

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecja gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 1% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod Ajdareda 0%.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (II nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

 

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke, registruje se početak formiranja askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nema zrelih askospora, pa je dozrelost pseudotecija na obe sorte 0%.

 

velika slika

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (I nedelja praćenja)

Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes nalaze se u fazi lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni i prekriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 

velika slika

 

Mikroskopskim pregledom pseudotecija, sa prezimelog lišća jabuke, registrovan je početak formiranja askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, što znači da je dozrelost pseudotecija na obe sorte 0%.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XV nedelja)
Na osnovu laboratorijskog pregleda prezimelog lišća jabuke sorti Zlatni Delišes i Ajdared sa lokaliteta Čumić, dozrelost i ispražnjenost pseudotecija gljive Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke) za ovu nedelju iznosi  100% za obe sorte. To znači da je nastupio kraj primarnih infekcija ovom gljivom.
Nastavak mera zaštite neophodan je samo u onim zasadima gde se uočavaju simptomi pomenutog oboljenja i gde postoji mogućnost sekundarnih infekcija.
 
 
Jabuka se nalazi u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni-T faza (BBCH 74).
1 - 10 Next