Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje u vinogradima na teritoriji RC Kragujevac

Na terenu RC Kragujevac vinske sorte vinove loze se nalaze u fazi od zatvaranje grozda, potpuno doirivanje bobica (BBCH 79) do šarak bobica (BBCH 83). Kod pojedinih stonih sorti (Kardinal) berba se očekuje uskoro, a kod drugih (Hamburg) do kraja meseca.

 

Vizuelnim pregledom vinograda ustanovljeno je prisustvo simptoma koji upućuju na bolest ESKA, apopleksija (sušenje) čokota. Ovo oboljenje izaziva sušenje vinove loze a prisutna je i u starim, i u mlađim zasadima. Prvi uočljivi simptom je promena boje listova. Oko glavnih lisnih nerava javljaju se izdužene žute ili crvenkasto-smeđe zone a između njih je šira ili uža zelena zona ("tigrove šare"). Ako nekroza prekrije veći deo liske, list se osuši. 

 

 

velika slika

 

Eska se može ispoljiti u hroničnoj formi (propadanje lišća) i u akutnoj formi (brzo sušenje celog čokota). Kod čokota u hroničnoj fazi ove bolesti, pojava simptoma na listovima u pojedinim godinama može izostati da bi se ponovo pojavila nakon jedne ili dve godine. Na krakovima čokota i na stablu mogu se pojaviti uzdužne pukotine a bobice na grozdu se smežuravaju. Svi navedeni simptomi su posledica promena koje su nastale u unutrašnjosti čokota. Na poprečnom preseku stabla uočava se centralni, oštećeni deo svetle boje, meke konzistencije oivičen  tamnijom zonom tvrdog drveta. Uzročnik ovog oboljenja je kompleks različitih fitopatogenih gljiva a razvoju pogoduje suvo i toplo vreme.

 

Mere zaštite od ove bolesti su pre svega preventivne. Važno je naglasiti značaj sadnje sertifikovanih loznih kalemova. Prilikom podizanja vinograda, ako je na parceli prethodno bio voćnjak, stari vinograd ili je u pitanju šumska krčevina, preporuka je sadnja vinove loze nekoliko godina nakon krčenja stare vegetacije. Pri orezivanju vinove loze ne treba praviti velike rezove. Orezane delove sa simptomima treba izneti iz vinograda i uništiti. Rezidbu treba obavljati dezinfikovanim alatom, a rezove premazati kalemarskim voskom. U slučaju pojave bolesti preporučuje se uklanjanje zaraženih delova čokota, ukoliko bolest nije zahvatila ceo čokot, ili uklanjanje celog zaraženog čokota iz vinograda.

 

Osim toga, proizvođačima je potrebno skrenuti pažnju na azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii), čije se prisustvo i dalje registruje na lovnim klopkama sa hrandibenim atraktantom u vinogradu. Iako su u pitanju znatno manje brojnosti nego u prethodnom periodu, proizvođačima se preporučuje oprez zbog činjenice da je vinova loza ušla u fazu sazrevnja bobica kada postaje naročito privlačna za ženke ove vrste koje svojom snažnom, testerastom legalicom polažu jaja zasecanjem epidermisa zdravog i skoro zrelog ploda a larve unutrašnjost ploda mogu potpuno uništiti. Oštećenja nastala aktivnošću ove štetočine predstavljaju ulazni put za infekciju gljivom prouzrokovačem sive truleži grožđa. Kako bi se izbegle eventualne štete, preporuka je primena preventivnih i higijenskih mera: postavljanje klopki za masovno izlovljavanje, skraćenje intervala berbe, ne ostavljati plodove nakon završene berbe, sprovođenje higijenskih mera (higijena ambalaže i opreme tokom berbe, uklanjanje zaraženih plodova, suzbijanje korova).

 

U pojedinim vinogradima beleži se i pojačana aktivnost imaga cikade Scaphoideus titanus, prenosioca  fitoplazme Flavescence doree, uzročnika zlatastog žutila vinove loze. Na žutim lovnim klopkama beleži se povećan ulov tokom poslednje dve nedelje. Na nekim od čokota uočljivi su i simptomi karakteristični za ovo oboljenje (promena boje lista u zlatasto-žutu na belim sortama, tj. crvenkastu ili ljubičastu na crvenim uz uvijanje lista ka unutrašnjosti).

 

 

velika slika

 

Direktne hemijske mere nisu na raspolaganju pa jedino ostaje mogućnost insekticidnog tretmana protiv vektora, odnosno cikade. Proizvođačima koji u vinogradu primete njeno prisustvo, oni koji nisu tretirali vinograde u skladu s prethodnim preporukama kao i vinogradi u okolini vikendica i netretirani vinogradi, trebali bi biti tretirani u skladu sa preporukom uz obavezno poštovanje karence primenjenih preparata. Nepesticidne mere borbe koje se svakako preporučuju, podrazumevaju uklanjanje čokota sa karakterističnim simptomima, suzbijanje korova u vinogradu i okolini, kao i krčenje zapuštenih zasada.

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) u vinogradima

Na terenu RC Kragujevac na klopki sa hranidbenim atraktantom postavljenoj u vinogradu nakon blagog porasta proteklih nedelja  beleži se nagli skok ulova imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) gde se za poslednjih nedelju dana uhvatilo 55 jedinki.

velika slika

Ova štetočina je naročito opasna u fazama zrenja i uoči berbe jer zahvaljujući svojoj snažnoj, testerastoj legalici u stanju je da zaseče epidermis zrelog ploda i tu položi jaja koja se razvijaju u unutrašnjsti ploda pretvarajući ga u kašu.

velika slika

Hemjske mere borbe su ograničene iz više razloga; najpre, skriveni način života otežava pristup insekticidima, a s druge strane vreme pojave štetočine često je povezana s problemom karence, pa se proizvođačima u ovom terenutku preporučuje oprez i nehemijske mere:

·         Klopke za masovno izlovljavanje počevši od ivice parcele, odakle počinje napad, gde se klopke postavljaju u gušćem rasporedu pa nešto ređe kako se ide dublje u parcelu (rastvor jabukovog sirćeta i crnog vina sa nekoliko kapi deterdženta za sudove kao atraktant u plastičnoj flaši sa sitnim otvorima za ulaz mušice i jednim većim otvorom prekrivenim gazom kroz koji atraktant isparava i privlači insekte).

·         Skraćenje perioda branja plodova.

·         Higijenske mere u samom vinogradu-uklanjanje zaraženih plodova, uništavanje korova i spontane flore …

·         Higijena ambalaže i opreme tokom berbe.

Dosadašnje visoke temperature od preko 30 °C nisu odgovarale razvoju ove štetočine, ali kako se za naredne dane prognozira pad temperature uz padavine može se očekivati pojačana aktivnost azijske voćne mušice budući da će joj povišena vlažnost uz niže temperature odgovarati.

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na terenu RC Kragujevac vinova loza nalazi se u fazi bobice veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise (BBCH 73) do faze bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 75).

 

 

Vizuelnim pregledom na naličju lista vinove loze registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus drugog i trećeg larvenog uzrasta. U narednim danima očekuje se da će prevladati treći larveni stupanj koji je i infektivan, odnosno od tada pa nadalje, stariji larveni stupnji i imago ovog insekta su u stanju da prenesu bolest poznatu pod nazivom zlatasto žutilo vinove loze čiji je prouzrokovač fitoplazma Flavescence doree. Budući da direktne mere suzbijanje samog uzročnika nisu na raspolaganju, jedina strategija zaštite ostaje tretman protiv vektora cikada.

 

Osim toga, na raspolaganju su mehaničke i higijenske mere, poput uništavanja zaraženih čokota i divlje loze, ali i korovskih biljaka u okolini vinograda. Tu naročito treba naglasiti pavitinu, Clematis vitalba, koja je prisutna na našem terenu a predstavlja domaćina za ovu štetočinu.

 

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi cvetanja - od cvetne kapice odvojene od drški (BBCH 60) do početak cvetanja: 10% cvetnih kapica otpalo (BBCH 61).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom lišća vinove loze utvrđeno je prisustvo prvog razvojnog stupnja larvi cikade Scaphoideus titanus, prenosioca fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 

Budući da tek treći larveni stupanj postaje infektivan, u ovom trenutku se hemijske mere ne preporučuju. RC Kragujevac će nastaviti s praćenjem ove štetočine i blagovremeno signalizirati vreme za tretman.

Pojava simptoma zlatastog žutila vinove loze (FD) u vinogradima

Na terenu RC Kragujevac vizuelnim pregledom u pojedinim vinogradima registrovani su simptomi nalik na zlatasto žutilo vinove loze čiji je prouzrokovač fitoplazma Flavescence doree (FD) a prenosilac cikada Scaphoideus titanus.

 

velika slika

 

Fitoplazme su intracelularni paraziti koji parazitiraju unutrašnjost floemske ćelije. Shodno tome, isključivo insekti koji se hrane sokom floema mogu ih usvojiti i kasnije prenositi. Cikade se hrane sokovima iz floema (tečnost koja prenosi hranljive materije od lista ka ostalim biljnim delovima) i pasivno unose fitoplazme u organizam. Vreme potrebno da protekne od trenutka ishrane, tj unošenja fitoplazme u organizam, do mogućnosti da ih cikada ishranom prenese na drugu biljku predstavlja period inkubacije. Za S. titanus taj period iznosi 21 dan za FD fitoplazmu.  

 

Kako direktnih hemijskih mera nema na raspolaganju u borbi protiv same fitoplazme, ostaje suzbijanje vektora uz niz mehaničkih, preventivnih i higijenskih mera.

 

U ovom trenutku beleži se porast ulova imaga pomenute cikade na žutim lepljivim klopkama postavljenim u vinovoj lozi (grafik). Ova cikada ima pet larvenih stupnjeva a infektivna postaje od trećeg kada i počinje hemijska zaštita.

 

velika slika

 

Proizvođačima koji nisu izvršili dodatni hemijski tretman u skladu sa preporukom, preporučuje se da ga izvedu uskoro. Ostale mere koje su na raspolaganju su:

 

- uklanjanje čokota sa karakterističnim simptomima (promena boje lista u zlatasto-žutu na belim sortama, a crvenkastu ili ljubičastu na crvenim uz uvijanje lista ka unutrašnjosti).

- suzbijanje korova, a naročitu pažnju potrebno je obratiti na pavit i divlju lozu jer su ove vrste takođe domaćini pomenutoj cikadi a ona se odatle širi na vinovu lozu.

- prilikom podizanja novih vinograda ili podsade koristiti zdrav, sertifikovan sadni material

- netretirane i zapuštene vinograde potrebno je iskrčiti jer odatle vektori prelaze na proizvodne zasade. Vinogradi u okolini vikendica i okućnica takođe moraju biti adekvatno održavani i negovani iz istog razloga.

 

Važno je naglasiti da je neophodno da sve mere borbe budu sprovedene na širem području, odnosno celoj regiji kako bi imale pun efekat.

ESKA-sušenje vinove loze

Eska je jedna od najstarije opisanih bolesti vinove loze. To je kompleksna bolest vinove loze uzrokovana većim brojem različitih vrsta gljiva koje se nalaze u unutrašnjem delu čokota i izazivaju sušenje vinove loze.

 

Bolest se najčešće javlja u uslovima toplije klime i toplog i suvog vremena kakvo je vladalo tokom ove vegetacije, a u pojedinim vinogradima na našem terenu primećeni su simptomi koji odgovaraju simptomatološkoj slici koju daje ovo oboljenje (na slici).

 

velika slika

 

Oni se mogu javiti na svim delovima vinove loze. Pojavljuje u dva tipična oblika - u hroničnoj formi koja se odlikuje sušenjem i opadanjem lišća, i u akutnoj formi koju karakteriše iznenadno sušenje (apopleksija) celog čokota.

 

Prvi simptomi se pojavljuju na listovima posle cvetanja, tokom leta i rano u jesen. Na listu između glavnih nerava javljaju se žute (na belim sortama) ili crvenkaste (na crvenim sortama) nekrotične pege, a zelena boja se zadržava samo oko centralnih nerava. Nakon što nekroza prekrije veći deo liske, list se suši i prevremeno opada.

 

Bobice se ne razvijaju pravilno i ne dozrevaju blagovremeno, mogu ispucati i osušiti se. Simptomi bolesti se mogu javiti samo na lišću ili samo na bobicama. Na zeljastim organima simptomi se ne moraju obavezno ispoljiti svake godine.

 

Na čokotu se mogu pojaviti uzdužne pukotine. Na poprečnom preseku stabla uočava se centralni, oštećeni deo svetle boje, meke konzistencije oivičen  tamnijom zonom tvrdog drveta. Čokoti sa ovakvim simptomima žive po nekoliko godina, nakon čega nastupa akutna apoplektična faza. Sve promene na listovima i na celokupnom čokotu su posledice patoloških promena nastalih u unutrašnjosti čokota.

 

Mere zaštite od ove bolesti su uglavnom preventivne. Prva preventivna mera je sadnja sertifikovanih loznih kalemova. Pri orezivanju vinove loze ne treba praviti velike rezove. Orezane delove sa simptomima treba izneti iz vinograda i spaliti. Rezidbu treba obavljati dezinfikovanim alatom, a rezove premazati kalemarskim voskom. U slučaju pojave bolesti preporučuje se uklanjanje zaraženih delova čokota, ukoliko bolest nije zahvatila ceo čokot, ili uklanjanje celog zaraženog čokota iz vinograda.

Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)

Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 75) do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom za ovu nedelju registrovani su simptomi plamenjače vinove loze na licu i naličju lista.

Prvi simptomi, na licu lista u vidu žućkastih pega i tzv. “uljane pege” teško se uočavaju, a kasnije se na naličju pojavljuje bela navlaka koja potiče od sporulacije gljive, odnosno formiranjem konidiofora sa konidijama u uslovima mraka, povećane vazdušne vlage (iznad 95%) i na temperaturi preko 13ºC. Tako formirane konidije bivaju oslobođene vetrom i kišom i vrše sekundarne infekcije. Parazit prodire u tkivo biljke isključivo kroz stomine otvore. Svaki novi set padavina inicira novi ciklus sekundarnih infekcija.

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog patogena i izveštavati o potrebi za hemijskim tretmanima.

Larve cikade Scaphoideus titanus

Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi od početak cvetanja, 10% cvetnih kapica opalo (BBCH 61) do rano cvetanje, 30% cvetnih kapica opalo (BBCH 63).

Vizuelnim pregledom naličja listova utvrđeno je prisustvo larvi prvog larvenog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Ova cikada postaje infektivna u trećem larvenom stupnju, od ukupno pet kroz koje prolazi tokom svog razvoja, pa se u ovom trenutku hemijske mere ne preporučuju.

velika slika

RC Kragujevac nastaviće sa praćenjem biologije ove štetočine i blagovremeno signalizirati vreme za tretman.

Prisustvo simptoma nalik na zlatasto žutilo vinove loze

Na pojedinim čokotima na terenu RC Kragujevac primetni su simptomi karakteristični za bolest zlatasto žutilo vinove loze. Ovo oboljenje prouzrokuje fitoplazama Flavescence doree koju prenosi cikada Scaphoideus titanus.

velika slika

Na žutim lepljivim klopkama koje se kontrolišu na nedeljnom nivou, redovno se hvataju odrasli primerci ovog štetnog insekta. Cikada, koja ukupno ima pet larvenih stupnjeva, infektivna postaje od trećeg (drugim rečima, od tada je sposobna da prenese zarazu), tako da se sa zaštitom otpočinje kada se ovaj stupanj pojavi u vinogradu. Samo oboljenje se manifestuje promenama na listu (menja se boja u zlatasto-žutu na belim sortama, odnosto crvenkastu ili ljubičastu na crvenim i list se uvija ka unutrašnjosti). U konačnici, dolazi do uvenuća čokota. Takve biljke su izvor za dalje zaražavanje i stoga ih treba ukloniti iz zasada i uništiti. Osim toga, borba protiv vektora (cikade) i korova su mere koje doprinose smanjenju pojave ove bolesti. Važno je reći da direktnih hemijskih mera suzbijanja nema na raspolaganju. Potrebno je koristiti zdrav, sertifikovan sadni materijal budući da se bolest širi na ovaj način. Kako bi borba protiv ovog oboljenja imala efekta, pomenute mere moraju birti primenjivane na širem području, odnosno na celoj regiji. U tom smislu naročito treba naglasiti značaj  divlje loze, neodržavaniih i zapuštenih vinograda koji bi morali biti iskrčeni.

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u vinogradima
Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi
cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 57) do cvetne kapice odvojene od drški (BBCH 60).
 
 
Vizuelnim pregledom naličja lista utvrđeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, prenosioca fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača bolesti zlatastog žutila vinove loze.
 
Pomenute larve su prvog larvenog stupnja, a budući da od trećeg postaju infektivne, mere suzbijanja se u ovom trenutku ne preporučuju.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će signalizirati momenat za insekticidni tretman.
1 - 10 Next