Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > ESKA-sušenje vinove loze
ESKA-sušenje vinove loze

Eska je jedna od najstarije opisanih bolesti vinove loze. To je kompleksna bolest vinove loze uzrokovana većim brojem različitih vrsta gljiva koje se nalaze u unutrašnjem delu čokota i izazivaju sušenje vinove loze.

 

Bolest se najčešće javlja u uslovima toplije klime i toplog i suvog vremena kakvo je vladalo tokom ove vegetacije, a u pojedinim vinogradima na našem terenu primećeni su simptomi koji odgovaraju simptomatološkoj slici koju daje ovo oboljenje (na slici).

 

velika slika

 

Oni se mogu javiti na svim delovima vinove loze. Pojavljuje u dva tipična oblika - u hroničnoj formi koja se odlikuje sušenjem i opadanjem lišća, i u akutnoj formi koju karakteriše iznenadno sušenje (apopleksija) celog čokota.

 

Prvi simptomi se pojavljuju na listovima posle cvetanja, tokom leta i rano u jesen. Na listu između glavnih nerava javljaju se žute (na belim sortama) ili crvenkaste (na crvenim sortama) nekrotične pege, a zelena boja se zadržava samo oko centralnih nerava. Nakon što nekroza prekrije veći deo liske, list se suši i prevremeno opada.

 

Bobice se ne razvijaju pravilno i ne dozrevaju blagovremeno, mogu ispucati i osušiti se. Simptomi bolesti se mogu javiti samo na lišću ili samo na bobicama. Na zeljastim organima simptomi se ne moraju obavezno ispoljiti svake godine.

 

Na čokotu se mogu pojaviti uzdužne pukotine. Na poprečnom preseku stabla uočava se centralni, oštećeni deo svetle boje, meke konzistencije oivičen  tamnijom zonom tvrdog drveta. Čokoti sa ovakvim simptomima žive po nekoliko godina, nakon čega nastupa akutna apoplektična faza. Sve promene na listovima i na celokupnom čokotu su posledice patoloških promena nastalih u unutrašnjosti čokota.

 

Mere zaštite od ove bolesti su uglavnom preventivne. Prva preventivna mera je sadnja sertifikovanih loznih kalemova. Pri orezivanju vinove loze ne treba praviti velike rezove. Orezane delove sa simptomima treba izneti iz vinograda i spaliti. Rezidbu treba obavljati dezinfikovanim alatom, a rezove premazati kalemarskim voskom. U slučaju pojave bolesti preporučuje se uklanjanje zaraženih delova čokota, ukoliko bolest nije zahvatila ceo čokot, ili uklanjanje celog zaraženog čokota iz vinograda.

Comments

There are no comments yet for this post.