Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području RC Kraljevo, na lokalitetima Samaila i Drakčići, uočeno je da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 4 lista razvijeno do faze početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 14-21).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma pegavosti, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka. U usevima pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

 

usev ječma

 

Simptom pegavosti

 

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

 

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Vizuelnim pregledom zasada kruške na području delovanja RC Kraljevo, lokalitet Kovanluk,   registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 0,5, dok prisustvo jaja nije uočeno.

 

Cacopsylla pyri

Sa porastom temperatura u narednom periodu očekuje se почетак procesа polaganja jaja.

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće vreme tretmana.

Pšenica i ječam– ocena zdravstvenog stanja

Pregledom useva pšenice u sortnom ogledu RC Kraljevo na lokalitetu Miločaj i u proizvodnim usevima na lokalitetima Drakčići, Samiaila, Vitanovac i Poljoprivredna škola, konstatovano je da se usevi pretežno nalaze u fazama 30-34 BBCH skale (Početak rasta stabljike – Četvrto kolence najmanje 2 cm iznad trećeg). Na pšenici su uočeni simptomi žuto mrke pegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) i sive pegavosti (Septoria tritici), a kod ječma simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i ramulariozne pegavosti (Ramularia collo-cygni). Registrovana su položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus) i prve kolonije lisnih vašiju (Aphididae).

 

Ocena zdravstvenog stanja proizvodnih useva prikazana je u narednoj tabeli:

 

Pšenica

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Septoria tritici

Pyrenophora tritici-repentis

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

1

Renesansa

30

0

0

0

0

0

0

2

Nikol

30

0

0

0

3

3

0

3

Simonida

31

1

1

0

1

1

0

4

Pobeda

33

0

0

0

5

5

0

5

Apache

31

1

1

0

3

3

0

 

Ječam

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

Ramularia collo-cygni

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 2. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

1

Grand

32

1

1

0

2

2

0

1

1

0

 

Ocena zdravstvenog stanja sortnog ogleda prikazana je u narednoj tabeli:

 

Pšenica

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Septoria tritici

Pyrenophora tritici-repentis

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

1

Pobeda

33

0

0

0

0

0

0

2

Simonida

33

0

0

0

1

1

0

3

Zvezdana

32

0

0

0

1

1

0

4

Futura

32

1

1

0

0

0

0

5

Ilina

33

1

1

0

0

0

0

6

Vlajna

33

0

0

0

0

0

0

7

NS 40S

32

0

0

0

0

0

0

8

Nikol

33

0

0

0

0

0

0

9

Avenue

32

0

0

0

0

0

0

10

Andino

32

0

0

0

0

0

0

11

Anapurna

32

0

0

0

0

0

0

12

Apache

32

0

0

0

1

1

0

13

Ortegus

32

0

0

0

0

0

0

14

Faustus

32

1

1

0

0

0

0

15

Salasar

33

0

0

0

0

0

0

16

Hystar

32

0

0

0

0

0

0

17

Hywin

33

0

0

0

0

0

0

18

Hyfi

32

0

0

0

0

0

0

 

 

 


Ječam

 

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

Ramularia collo-cygni

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 2. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

1

NS 565

34

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

Nonius

33

0

0

0

0

0

0

2

2

0

3

Rudnik

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.

 
 
 
 
 
Pšenica i ječam - ocena zdravstvenog stanja

Pregledom useva pšenice na lokalitetima Drakčići, Samiaila, Vitanovac, Poljoprivredna škola, konstatovano je da se usevi pretežno nalaze u fazama 22 BBCH skale (Bokorenje – 2 stabla vidljiva) do 30 BBCH skale (Početak rasta stabljike). Na pšenici su uočeni simptomi sive pegavosti (Septoria tritici), a kod ječma simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) i sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis).  

Registrovane su mine od larvi žitne muve (Phorbia genitalis).

 

Ocena zdravstvenog stanja prikazana je u narednoj tabeli:

 

Pšenica

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Septoria tritici

% bijaka sa simptomima

1

Renesansa

22

0

2

Nikol

24

0

3

Simonida

22

3

4

Pobeda

30

0

5

Apache

22

2

 

Ječam

 

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

% bijaka sa simptomima

% bijaka sa simptomima

1

Grand

23

1

2

 

Hemijski tretmani se još uvek ne preporučuju. RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.

 

Pyrenophora teres - velika slika

 

Rhynchosporium secalis - velika slika

 

 

 

Monitoring kukuruza 2016

RC Kraljevo je na teritoriji svog delovanja obavio monitoring merkantilnog kukuruza pred berebu na 23 hibrida postavljenih u makro ogledu, kao i na 20 proizvodnih parcela kukuruza. Monitoring obuhvata vizuelne preglede na prisustvo simptoma infekcije gljivama rodova: Aspergillus, Fusarium, Penicillium i Cladosporium, oštećenja od insekata, kao i na združene infekcije i oštećenja.

 

Oštećenja od insekata smanjuju prinos i kvalitet kukuruza, a takođe i olakšavaju infekciju fitopatogenim gljivama. Praćene gljive, pored direktnog negativnog uticaja prinos i kvalitet kukurza, imaju i indirektno negativno dejstvo u smislu produkcije mikotoksina.

 

RC Kraljevo je obavio monitoring makro ogleda kukuruza na lokalitetu Milavčići, koji obuhvata 23 hibrida kukuruza. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza i ocene prisustva oštećenja od insekata, simptoma infekcija gljivama i združenih oštećenja i simptoma. Od simptoma gljivičnih oboljenja preovlađuju infekcije Cladosporium sp. i Fusarium sp. vrstama, infekcije Penicillium sp. javljaju u znatno manjem obimu, dok infekcije Aspergillus sp. nisu uočene.

 
Najveći broj klipova bez oštećenja i simptoma imali su hibridi ZP 434 (46), ZP 341 (43) i NS 6030 (41), a najmanji PKB KONDOR (14), NS 6102 (26) i ZP 427 (28).
 
 

Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi ZP 388 (34), PKB KRISTAL (24), ZP 427 (23) i NS 6102 (23), a najmanji NS 3022 (12), ZP 600 (12), ZP 555 (13), NS 6010 (13) i NS 6030 (13).

 
 

Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi PKB STANIŠA (37), PKB KONDOR (32) i NS 6102 (30), a najmanji NS 6010 (16), ZP 388 (17) i ZP 427 (17).

 
 

Najveći broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi PKB KONDOR (38), NS 6010 (37) i ZP 427 (32), a najmanji PKB STANIŠA (20), ZP 388 (20) i NS 4023 (20).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi ZP 427 (55), PKB KONDOR (54) i ZP 388 (54), a najmanji NS 6030 (34), PKB STANIŠA (34), ZP 341 (36), ZP 434 (36) i NS 3022 (36).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi PKB KONDOR (70), PKB STANIŠA (57) i NS 5211 (56), a najmanji ZP 388 (37), ZP 434 (39), ZP 341 (42), NS 4023 (42) i NS 5051 (42).

 
 

Pri očitavanju zdravstvenog stanja makro ogleda nisu registrovani klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Fusarium sp., bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata i/ili simptomima drugih bolesti imali su hibridi ZP 666 (29), ZP 606 (27) i NS 5211 (26), a najmanji PKB KRISTAL (9), ZP 434 (9), ZP 341 (12) i NS 3022 (12).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Penicillium sp., bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata i/ili simptomima drugih bolesti imali su hibridi NS 3022 (18), ZP 600 (9) i NS 6010 (8), a najmanji PKB STANIŠA (0), PKB KRISTAL (0), PKB KONDOR (0), ZP 341 (0), ZP 366 (0), ZP 388 (0), ZP 434 (0), NS 4023 (0), NS 5051 (0), NS 5083 (0), NS 5211 (0), ZP 666 (0) i NS 6102 (0).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Cladosporium sp., bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata i/ili simptomima drugih bolesti imali su hibridi PKB KONDOR (62), PKB STANIŠA (42) i ZP 427 (40), a najmanji ZP 388 (22), ZP 548 (25), ZP 555 (25) i ZP 560 (25).

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, ukupan broj klipova sa oštećenjima od insekata i ukupan broj klipova sa simptomima bolisti prikazan je na Grafiku 11.

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima ukupnog broj klipova sa simptomima Aspergillus sp., Fusarium sp., Penicillium sp. i Cladosporium sp. prikazan je na Grafiku 12.

 
 
 

2.      Monitoring proizvodnih parcela kukuruza

 

RC Kraljevo je obavio monitoring 20 proizvodnih parcela kukuruza na lokalitetima Samaila, Drakčići, Oplanići, Popovići, Miločaj, Mrsać i Roćevići. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza i ocene prisustva oštećenja od insekata, simptoma infekcija gljivama i združenih oštećenja i simptoma. Od simptoma gljivičnih oboljenja preovlađuju infekcije Cladosporium sp. i Fusarium sp. vrstama, dok se infekcije drugim gljivama javljaju u znatno manjem obimu.

 
Najveći broj klipova bez oštećenja i simptoma imali su hibridi SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (61), ZP 427 sa punkta Samaila (53) i NS 640 sa punkta Drakčići (46), a najmanji NS 6030 sa punkta Mrsać (29), NS 444 sa punkta Drakčići (30), PIONEER PR37F73 sa punkta Drakčići (31) i ZP 704 sa punkta Miločaj (31).
 
 
Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi ZP 684 sa punkta Miločaj (31), SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (24) i NS 6030 sa punkta Mrsać (20), a najmanji ZP 427 sa punkta Samaila (6), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (6) i ZP 341 sa punkta Samaila (6).
 
 
Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi ZP 704 sa punkta Miločaj (31), ZP 606 sa punkta Oplanići (29) i ZP 666 sa punkta Popovići (29), a najmanji NS 640 sa punkta Drakčići (15), NS 6030 sa punkta Mrsać (18) i ZP 684 sa punkta Miločaj (19).
 
 

Najveći broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (34), NS 444 sa punkta Drakčići (33) i NS 6030 sa punkta Mrsać (33), a najmanji ZP 684 sa punkta Miločaj (6), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (9) i SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (12).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi NS 6030 sa punkta Mrsać (53), SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (46), PIONEER PR37F73 sa punkta Drakčići (45), NS 444 sa punkta Drakčići (45) i ZP 684 sa punkta Samaila (45), a najmanji SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (15), ZP 427 sa punkta Samaila (22) i ZP 666 sa punkta Popovići (28).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi ZP 704 sa punkta Miločaj (60), NS 444 sa punkta Drakčići (58) i SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (56),  a najmanji ZP 684 sa punkta Miločaj (25), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (33), SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (39) i NS 640 sa punkta Drakčići (39).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Aspergillus sp. imali su hibridi SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (5), ZP 341 sa punkta Samaila (3), ZP 427 sa punkta Samaila (2) i SYNGENTA PAKO sa punkta Mrsać (2), dok kod ostalih očitavanja nije uočeno prisustvo simptoma Aspergillus sp.

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Fusarium sp. imali su hibridi ZP 427 sa punkta Samaila (28), SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (27), ZP 341 sa punkta Samaila (3), PIONEER PR37F73 sa punkta Drakčići (27) i NS 6030 sa punkta Mrsać (27), a najmanji ZP 666 sa punkta Popovići (9), ZP 684 sa punkta Miločaj (9), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (12) i ZP 704 sa punkta Roćevići (6).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Penicillium sp. imali su hibridi ZP 341 sa punkta Samaila (14) i SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (10), dok kod ostalih očitavanja nije uočeno prisustvo simptoma Penicillium sp.

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Cladosporium sp. imali su hibridi SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (42), SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (41), ZP 341 sa punkta Samaila (41) i ZP 704 sa punkta Samaila (41), a najmanji ZP 684 sa punkta Miločaj (16), SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (22) i SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (24).

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, ukupan broj klipova sa oštećenjima od insekata i ukupan broj klipova sa simptomima bolisti prikazan je na Grafiku 23.

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima ukupnog broj klipova sa simptomima Aspergillus sp., Fusarium sp., Penicillium sp. i Cladosporium sp. prikazan je na Grafiku 24.

 
 
 
 
 

Malina i kupina – monitoring na prisustvo cikada roda Cicadetta

RC Kraljevo je obavio preglede zasada maline i kupine na prisustvo cikada roda Cicadetta.

 

U zasadima maline i kupine na lokalitetima Novo Selo (Vrnjačka Banja), Gotovac, Rudno, Bzovik (Kraljevo), Rakovac i Prilike (Jošanička Banja) nisu uočeni simtomi oštećenja koja nastaju pri polaganju jaja imaga Cicadetta.

 

U zasadima maline na lokalitetu Popovići (Kraljevo) konstatovana su oštećenja na kori u vidu zareza i lomljenje rodnih grančica na mestima oštećenja. Registrovano je prisustvo imaga, kao i položenih jaja u zarezima na granama.

 

Obzirom da je berba maline u toku, hemijski tretmani imaga su neizvodljivi.

 

RC Kraljevo nastavlja monitoring cikada roda Cicadetta na malinama i kupinama.
 
 
 
 
 
Ocena zdravstvenog stanja sortnog ogleda pšenice i ječma

Pregledom sortnog ogleda strnih žita RC Kraljevo na lokalitetu Milakovac, konstatovano je da se sorte pretežno nalaze u fazama 77-87 BBCH skale (Kasna mlečna zrelost – Tvrda voštana zrelost)

 

Ocenom zdravstvenog stanja klasova, u 3 sorte ječma nisu uočeni simptomi bolesti, dok su u 21 sorti pšenice uočeni simptomi fuzarioze klasova (Fusarium sp). Ocenjivan je procenat napadnutih klasova, kao i procenat zaražene površine, na osnovu koje je dobijen indeks zaražene površine klasova.

 

Ocena zdravstvenog stanja (Fusarium sp.) sorti pšenice prikazana je u tabeli i graficima:

 
 
 
 
 
 
Kruška – obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Redovnim pregledom zasada kruške sorte Santa Maria na lokalitetu Bukovica, konstatovano je da se zasad pretežno nalazi u fazi 76 BBCH skale (Plodovi oko 60% krajnje veličine).

 

Pregledom je konstatovano prisustvo imaga III letnje generacije obične kruškine buve (Cacosylla pyri) koji intenzivno polaže jaja. Indeks imaga iznosi: 37,5,  jaja: 12, larvi L1-L3: 2,5, larvi L4-L5: 0.

 

Hemijski tretman ove generacije obične kruškine buve nije potreban dok ne počne intenzivno piljenje larvi.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

 
 
 
Malina – virusi

Pregledom zasada maline 13.05.2016 na lokalitetu Bzovik, konstatovano je da se zasad pretežno nalazio u fazi 71 BBCH skale (Plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja). U zasadu su uočeni simptomi hloroze i klobučavosti lišća u jakom intenzitetu.

 

Lišće iz tog zasada se redovno pregleda na prisustvo eriofidne grinje maline (Phyllocoptes gracilis). Simptomi su znatno intenzivniji od očekivanih simptoma hloroze i klobučavosti obzirom na uočen broj jedinki Phyllocoptes gracilis. Takođe, u zasadu su redovno obavljani akaricidni tretmani.

 

Iz pomenutih razloga pretpostavljeno je da su simptomi virusnog porekla. Četiri uzorka su poslata u laboratoriju Instituta za voćarstvo Čačak na laboratorijska testiranja i sva četiri su bila pozitivna na Raspberry leaf blotch virus. Zbog intenziteta simptoma, dva uzorka su dodatno testirana i na Rubus yellow net virus i Black raspberry necrosis virus i u oba uzorka je utvrđeno prisustvo ova dva virusa u mešanoj infekciji sa Raspberry leaf blotch virusom. Inače, malinu može inficirati oko petnaest vrsta virusa.

 

Simptomi infekcije Raspberry leaf blotch virusom su hloroze na lišću, klobučavost i nejednake nekroze koje mogu dovesti do izumiranja rodnih grana. Plodovi mogu da budu rehuljavi, i raspadaju pri berbi. Simptomi na lišću su jako slični simptomima koje izaziva Phyllocoptes gracilis. Još uvek nisu utvrđeni vektori ovog virusa, ali preliminarne studije sugerišu da je ova grinja jedan od vektora Raspberry leaf blotch virusa. Istraživanja načina prenošenja još uvek traju, obzirom da je ovaj virus relativno skoro otkriven.

 

Black raspberry necrosis virus i Rubus yellow net virus se prenose na poluperzistentan način lisnim vašima (Aphididae): Amphorophora agathonica, A. idaei, A. rubicumberlandii, Illinoia rubicola. Ne prenose se na potomstvo vektora i ne prenose se međusobnim kontaktom biljaka ni polenom. Takođe se ne prenose nematodama. U Evropi je najčešći vektor Amphorophora idaei, i do skoro nije preživljavao na biljkama koje imaju A10 gen, ali su se pojavili novi biotipovi A. ideai koji preživljavaju i na biljkama sa A10 genom.

 

Prisustvo virusa u malinama može postepeno smanjivati prinos sve do praga rentabilnosti proizvodnje. Porizvođači koji izvode blagovremene akaricidne tretmane, a i pored toga primete značajnije prisustvo opisanih simptoma, mogu da posumnjaju na prisustvo virusa u zasadu.

 

Kontrola virusa podrazumeva primenu više raspoloživih mera:

 • Upotrebiti sertifikovani bezvirusni sadni materijal;
 • Suzbijati korove koji mogu biti alternativni domaćini nekih virusa;
 • Ukloniti obolele biljake, ako je u pitanju mali procenat biljaka (5-10%), kako se virusi ne bi dalje širili u zasadu; dan-dva pre uklanjanja biljaka obaviti akaricidni i insekticidni tretman;
 • Ukoliko je procenat zaraženih biljaka veći od 5-10%, nastaviti sa eksploatacijom zasada dok prinos ne opadne toliko da proizvodnja postane nerentabilna, kada treba iskrčiti zaraženi zasad; nakon krčenja zasada ne podizati odmah novi na istom mestu, jer se bez detaljnih laboratorijskih analiza ne može biti siguran da li su bili prisutni neki virusi koji se prenose nematodama;
 • Blagovremeno i redovno obavljati akaricidne i insekticidne tretmane;
 • Postoje saopštenja da upotreba aminokiselina biljnog porekla može pomoći bijci da se i pored prisustva virusa razvija i daje zadovoljavajući prinos.

 
 
Kukuruz – Puževi golaći (Arion sp.)

Pregledom useva kukuruza (lokalitet Milakovac) na području delovanja RC Kraljevo, konstatovano je da se usevi pretežno nalaze u fazi 12-13 BBCH skale (Razvijena 2 lista – Razvijena 3 lista).

 

Kako već duži period preovladava jako vlažno i kišovito vreme, uočeno je pojačano prisustvo puževa golaća roda Arion, koji su naneli štete na 20-30% biljaka, a u pojedinim parcelama i više. Prognozirane meteorološke prilike se neće bitnije menjati ni u narednom periodu, pa se može očekivati nastavak napada.

 

Populacija puževa golaća se nalazi u prenamnoženju usled prethodne blage zime i kišovitog i vlažnog proleća. Štete pravi izgrizajući lisnu površinu, a usev je naročito ugrožen u ranijim fazama razvoja. Pored kukuruza, ugroženo je i povrće, jagode, krompir. Najaktivniji su oko 1 čas po zalasku i 1 čas po izlasku sunca.

 

Suzbijanje puževa golaća podrazumeva kombinovanje većeg broja raspoloživih mera.

 

Agrotehničke mere predstavljaju jako bitan segment upravljanja ovom štetočinom i podrazumevaju:

 • Obradu zemljišta, čime se uništavaju jaja i infantili zatrpavanjem i izlaganjem sunčevoj svetlosti, zbog čega prolećene obrade zemljišta treba izvoditi po sunčanom ili vetrovitom danu;
 • Uništavanje korova;
 • Uklanjanje i zaoravanje biljnih ostataka, čime se uništavaju skloništa i izvori hrane golaća;
 • Đubrenje mineralnim đubrivima, koja sva imaju moluskocidni efekat, uz izbegavanje stajnjaka;
 • Zalivanje obavljati u jutarnjim, a ne u večernjim satima.

Mehaničke mere daju zadovoljavajuće efekte, ali su isplative samo na manjim površinama, i u njih spadaju:

 • Manipulacijama skloništima, tj. uklanjanje predmeta i otpadaka koji mogu poslužiti kao sklonište golaćima (daske, kamenje, folija, ambalaža i dr.) i ostavljanje određenih skloništa pogodnih za uništavanje golaća;
 • Ručno sakupljanje daje dobre efekte ako se krene što ranije sa sakupljanjem juvenila, u početku je potrebno izvoditi svakodnevno u ranim jutarnjim časovima, a kasnije može i nedeljno. Sakupljene golaće staviti u kantu sa slanom vodom ili deterdžentom;
 • Postavljanje klopki je pogodno za utvrđivanje vremena pojave, procenu brojnosti i uništavanje golaća. Mogu se napraviti improvizovane klopke tako što se popreko preseče plastična flaša ili se koristi tegla koja se napuni pivom ili mlekom kao mamkom. Klopke se ukopaju u zemlju tako da im vrh viri 1 cm zemlje. Poželjno je da klopke budu natkrivene. Neophodno ih je svakodnevno prazniti i menjati mamak;
 • Postavljanje barijera u vidu ograda ili posipanjem repelentnih supstanci oko parcele (pepeo, šljka, kreč i dr.).

Biološke mere se primenjuju u nekim zemljama severne Evrope, a podrazumevaju primenu nematoda Phasmarhabditis hermaphrodita, koje prodiru u telo golaća i oslobađaju simbiotske bakterije koje su letalne za golaće.

 

Hemijske mere ne mogu dati zadovoljavajući efekat ako se primenjuju samostalno, bez kombinovanja sa ostalim merama. Primenjuju se u večernjim satima. Preparati su formulisani u vidu peletiranih ili granulisanih mamaka:

 • a.m. metiokarb (Pužomor pelete) je najtoksičniji moluskocid, ali je ekološki najneprihvatljiviji zbog dejstva na korisne organizme, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 3-5 kg/ha;
 • a.m. metaldehid (Gardene, Carakol) je nešto manje toksičan i blaži u ekološkom smislu, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 10 kg/ha;
 • a.m. Fe pirifosfat hidrat (Limasan) je ekolološki najprihvatljiviji moluskocid, nema štetnih efekata na korisne organizme, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 3 kg/ha.

Puž golać – velika slika 1

 

Puž golać – velika slika 2

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima