Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo
Virus šarke šljive

 Na području delovanja RC Kraljevo u pojedinim zasadima šljive registrovano je prisustvo simptoma virusa šarke šljive (Plum pox virus-PPV) na listovima.

Ovo je ekonomski najznačajniji virus koštičavog voća u našoj zemlji. Glavni domaćini su  vrste iz roda Prunus, gde spadaju šljiva, kajsija, breskva, nektarina, badem, trešnja i višnja
 
 

Simptomi se javljaju na listovima, cvetovima, plodovima i košticama.

Karakteristični simptomi se javljaju na listovima u vidu mozaičnog šarenila lociranog izmenju lisnih nerava. Mogu se javiti i prstenaste pege sa hlorotičnim oreolom i zelenim unutrašnjim delom. Broj pega na listu može biti različit.

Simptomi na plodovima se javljaju u toku sazrevanja u vidu polukružnih i prstenastih pega. I na košticama zaraženih plodova mogu se javiti prstenaste pege.

 

Stabla zaražena ovim virusom ne propadaju, ona i dalje radjaju ali slabije i daju plodove lošijeg kvaliteta.

Šarka je kao virusna bolest neizlečiva, jednom zaraženo stablo ostaje zaraženo čitavog života i nema mogućnost izlečenja.

Virus šarke šljive prenosi se vegetativnim umnožavanjem zaraženih biljaka, kao i lisnim vašima.

 

 Prevencija i mere zaštite

 

Obzirom da se biljni virusi ne mogu suzbiti hemijskim putem, neophodne su preventivne mere koje podrazumevaju:

 

·         Proizvodnju bezvirusnog sadnog materijala

·         Gajenje koštičavog voća na lokacijama gde postoji prostorna izolacija

·         Gajenje vrsta koje nisu domaćini ovog virusa (orah, jabuka, kruška) po obodu proizvodnih zasada koje će služiti kao zaštitni pojas od novi infekcija

·         Suzbijanje biljnih vaši kao vektora virusa šarke šljive

·         Gajenje otpornih i tolerantnih sorti

Eriofidna grinja na listu kruške

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se nalaze u fazi plodovi dostigli veličinu do 20 mm do faze drugo opadanje plodova, (BBCH 72-73).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo eriofidne grinje kruške (Eriophyes pyri) na listu.

velika slika

 

Kruškina grinja ima dve do tri generacije godišnje. Oplodjene ženke prezimljavaju ispod ljuspica u pupoljcima. Kada krene vegetacija ženke polažu jaja u tkivo mladog lišća. Iz jaja se pile larve koje se hrane sisanjem sokova na lišću izazivajući tako karakteristične sitne gale vidljive sa obe strane lista. Kod jačeg napada grinje smanjuje se asimilaciona površina lista što može bitno uticati na porast mladara i razvoj plodova.

Preporuka proizvodjačima je mehaničko uklanjanje takvih letorasta, kako bi se smanjio potencijal širenja štetočine.

 

Primena preparata na bazi aktivne materije abamektin za suzbijanje obične kruškine buve deluje i na suzbijanje ove grinje.

Krompirov moljac

Na području delovanja RC Kraljevo, lokalitet Bapsko Polje, registrovan je prvi ulov imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).  Sadnja krompira namenjenog za ranu proizvodnju je u toku, a uskoro se očekuje i početak pripreme zemljišta za sadnju krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.

 

imago krompirovog moljca

Krompirov moljac  (Phthorimaea operculella) je najznačajnija štetočina krompira na području regionalnog  centra Kraljevo.  Nanosi štete u usevima krompira tokom vegetacije  u polju, a u povoljnim uslovima nastavlja svoj razvoj i povećava štete na krtolama u skladištu.

Najveće štete krompirov moljac  pravi na krtolama. Napadnute krtole gube tržišnu vrednost i veoma brzo podležu napadu patogena i propadaju.

Hemijske mere zaštite u suzbijanju ove štetočine su samo korektivne mere, a za uspešnu zaštitu useva krompira neophodna je primena svih raspoloživih agrotehničkih mera.

Za sadnju krompira namenjenog za jesenju proizvodnju, koji je i najugroženiji od ove štetne vrste preporučuju se sledeće mere kontrole:

·         Sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane sorte)

·         Za sadnju koristiti samo zdrave i neoštećene  krtole

·         Primeniti duboku sadnju (optimalna dubina sadnje 15 cm)

·         Formiranje visokih bankova

 

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području RC Kraljevo, na lokalitetima Samaila i Drakčići, uočeno je da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja, vidljivo treće do osmo sekundarno stablo (BBCH 23-28).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do  6% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na do 4% biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 4% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 8% biljaka.

 

mrežasta pegavost lista ječma

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih odraslih jedinki žitne pijevice (Lema melanopus), kao i simptomi njihove dopunske ishrane.

 

lema melanopus

oštećenja od L. melanopus

 

U usevima pšenice i ječma nije registrovano prisustvo aktivnih rupa glodara (Apodemus sylvaticus-poljski miš i Microtus arvalis-poljska voluharica).

 

Ukoliko se registruje prisustvo preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida i a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području RC Kraljevo, na lokalitetima Samaila i Drakčići, uočeno je da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 4 lista razvijeno do faze početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 14-21).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma pegavosti, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka. U usevima pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

 

usev ječma

 

Simptom pegavosti

 

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

 

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Vizuelnim pregledom zasada kruške na području delovanja RC Kraljevo, lokalitet Kovanluk,   registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 0,5, dok prisustvo jaja nije uočeno.

 

Cacopsylla pyri

Sa porastom temperatura u narednom periodu očekuje se почетак procesа polaganja jaja.

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće vreme tretmana.

Pšenica i ječam– ocena zdravstvenog stanja

Pregledom useva pšenice u sortnom ogledu RC Kraljevo na lokalitetu Miločaj i u proizvodnim usevima na lokalitetima Drakčići, Samiaila, Vitanovac i Poljoprivredna škola, konstatovano je da se usevi pretežno nalaze u fazama 30-34 BBCH skale (Početak rasta stabljike – Četvrto kolence najmanje 2 cm iznad trećeg). Na pšenici su uočeni simptomi žuto mrke pegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) i sive pegavosti (Septoria tritici), a kod ječma simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i ramulariozne pegavosti (Ramularia collo-cygni). Registrovana su položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus) i prve kolonije lisnih vašiju (Aphididae).

 

Ocena zdravstvenog stanja proizvodnih useva prikazana je u narednoj tabeli:

 

Pšenica

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Septoria tritici

Pyrenophora tritici-repentis

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

1

Renesansa

30

0

0

0

0

0

0

2

Nikol

30

0

0

0

3

3

0

3

Simonida

31

1

1

0

1

1

0

4

Pobeda

33

0

0

0

5

5

0

5

Apache

31

1

1

0

3

3

0

 

Ječam

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

Ramularia collo-cygni

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 2. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

1

Grand

32

1

1

0

2

2

0

1

1

0

 

Ocena zdravstvenog stanja sortnog ogleda prikazana je u narednoj tabeli:

 

Pšenica

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Septoria tritici

Pyrenophora tritici-repentis

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

1

Pobeda

33

0

0

0

0

0

0

2

Simonida

33

0

0

0

1

1

0

3

Zvezdana

32

0

0

0

1

1

0

4

Futura

32

1

1

0

0

0

0

5

Ilina

33

1

1

0

0

0

0

6

Vlajna

33

0

0

0

0

0

0

7

NS 40S

32

0

0

0

0

0

0

8

Nikol

33

0

0

0

0

0

0

9

Avenue

32

0

0

0

0

0

0

10

Andino

32

0

0

0

0

0

0

11

Anapurna

32

0

0

0

0

0

0

12

Apache

32

0

0

0

1

1

0

13

Ortegus

32

0

0

0

0

0

0

14

Faustus

32

1

1

0

0

0

0

15

Salasar

33

0

0

0

0

0

0

16

Hystar

32

0

0

0

0

0

0

17

Hywin

33

0

0

0

0

0

0

18

Hyfi

32

0

0

0

0

0

0

 

 

 


Ječam

 

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

Ramularia collo-cygni

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 2. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

1

NS 565

34

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

Nonius

33

0

0

0

0

0

0

2

2

0

3

Rudnik

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.

 
 
 
 
 
Pšenica i ječam - ocena zdravstvenog stanja

Pregledom useva pšenice na lokalitetima Drakčići, Samiaila, Vitanovac, Poljoprivredna škola, konstatovano je da se usevi pretežno nalaze u fazama 22 BBCH skale (Bokorenje – 2 stabla vidljiva) do 30 BBCH skale (Početak rasta stabljike). Na pšenici su uočeni simptomi sive pegavosti (Septoria tritici), a kod ječma simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) i sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis).  

Registrovane su mine od larvi žitne muve (Phorbia genitalis).

 

Ocena zdravstvenog stanja prikazana je u narednoj tabeli:

 

Pšenica

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Septoria tritici

% bijaka sa simptomima

1

Renesansa

22

0

2

Nikol

24

0

3

Simonida

22

3

4

Pobeda

30

0

5

Apache

22

2

 

Ječam

 

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

% bijaka sa simptomima

% bijaka sa simptomima

1

Grand

23

1

2

 

Hemijski tretmani se još uvek ne preporučuju. RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.

 

Pyrenophora teres - velika slika

 

Rhynchosporium secalis - velika slika

 

 

 

Monitoring kukuruza 2016

RC Kraljevo je na teritoriji svog delovanja obavio monitoring merkantilnog kukuruza pred berebu na 23 hibrida postavljenih u makro ogledu, kao i na 20 proizvodnih parcela kukuruza. Monitoring obuhvata vizuelne preglede na prisustvo simptoma infekcije gljivama rodova: Aspergillus, Fusarium, Penicillium i Cladosporium, oštećenja od insekata, kao i na združene infekcije i oštećenja.

 

Oštećenja od insekata smanjuju prinos i kvalitet kukuruza, a takođe i olakšavaju infekciju fitopatogenim gljivama. Praćene gljive, pored direktnog negativnog uticaja prinos i kvalitet kukurza, imaju i indirektno negativno dejstvo u smislu produkcije mikotoksina.

 

RC Kraljevo je obavio monitoring makro ogleda kukuruza na lokalitetu Milavčići, koji obuhvata 23 hibrida kukuruza. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza i ocene prisustva oštećenja od insekata, simptoma infekcija gljivama i združenih oštećenja i simptoma. Od simptoma gljivičnih oboljenja preovlađuju infekcije Cladosporium sp. i Fusarium sp. vrstama, infekcije Penicillium sp. javljaju u znatno manjem obimu, dok infekcije Aspergillus sp. nisu uočene.

 
Najveći broj klipova bez oštećenja i simptoma imali su hibridi ZP 434 (46), ZP 341 (43) i NS 6030 (41), a najmanji PKB KONDOR (14), NS 6102 (26) i ZP 427 (28).
 
 

Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi ZP 388 (34), PKB KRISTAL (24), ZP 427 (23) i NS 6102 (23), a najmanji NS 3022 (12), ZP 600 (12), ZP 555 (13), NS 6010 (13) i NS 6030 (13).

 
 

Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi PKB STANIŠA (37), PKB KONDOR (32) i NS 6102 (30), a najmanji NS 6010 (16), ZP 388 (17) i ZP 427 (17).

 
 

Najveći broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi PKB KONDOR (38), NS 6010 (37) i ZP 427 (32), a najmanji PKB STANIŠA (20), ZP 388 (20) i NS 4023 (20).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi ZP 427 (55), PKB KONDOR (54) i ZP 388 (54), a najmanji NS 6030 (34), PKB STANIŠA (34), ZP 341 (36), ZP 434 (36) i NS 3022 (36).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi PKB KONDOR (70), PKB STANIŠA (57) i NS 5211 (56), a najmanji ZP 388 (37), ZP 434 (39), ZP 341 (42), NS 4023 (42) i NS 5051 (42).

 
 

Pri očitavanju zdravstvenog stanja makro ogleda nisu registrovani klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Fusarium sp., bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata i/ili simptomima drugih bolesti imali su hibridi ZP 666 (29), ZP 606 (27) i NS 5211 (26), a najmanji PKB KRISTAL (9), ZP 434 (9), ZP 341 (12) i NS 3022 (12).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Penicillium sp., bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata i/ili simptomima drugih bolesti imali su hibridi NS 3022 (18), ZP 600 (9) i NS 6010 (8), a najmanji PKB STANIŠA (0), PKB KRISTAL (0), PKB KONDOR (0), ZP 341 (0), ZP 366 (0), ZP 388 (0), ZP 434 (0), NS 4023 (0), NS 5051 (0), NS 5083 (0), NS 5211 (0), ZP 666 (0) i NS 6102 (0).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Cladosporium sp., bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata i/ili simptomima drugih bolesti imali su hibridi PKB KONDOR (62), PKB STANIŠA (42) i ZP 427 (40), a najmanji ZP 388 (22), ZP 548 (25), ZP 555 (25) i ZP 560 (25).

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, ukupan broj klipova sa oštećenjima od insekata i ukupan broj klipova sa simptomima bolisti prikazan je na Grafiku 11.

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima ukupnog broj klipova sa simptomima Aspergillus sp., Fusarium sp., Penicillium sp. i Cladosporium sp. prikazan je na Grafiku 12.

 
 
 

2.      Monitoring proizvodnih parcela kukuruza

 

RC Kraljevo je obavio monitoring 20 proizvodnih parcela kukuruza na lokalitetima Samaila, Drakčići, Oplanići, Popovići, Miločaj, Mrsać i Roćevići. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza i ocene prisustva oštećenja od insekata, simptoma infekcija gljivama i združenih oštećenja i simptoma. Od simptoma gljivičnih oboljenja preovlađuju infekcije Cladosporium sp. i Fusarium sp. vrstama, dok se infekcije drugim gljivama javljaju u znatno manjem obimu.

 
Najveći broj klipova bez oštećenja i simptoma imali su hibridi SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (61), ZP 427 sa punkta Samaila (53) i NS 640 sa punkta Drakčići (46), a najmanji NS 6030 sa punkta Mrsać (29), NS 444 sa punkta Drakčići (30), PIONEER PR37F73 sa punkta Drakčići (31) i ZP 704 sa punkta Miločaj (31).
 
 
Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi ZP 684 sa punkta Miločaj (31), SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (24) i NS 6030 sa punkta Mrsać (20), a najmanji ZP 427 sa punkta Samaila (6), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (6) i ZP 341 sa punkta Samaila (6).
 
 
Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi ZP 704 sa punkta Miločaj (31), ZP 606 sa punkta Oplanići (29) i ZP 666 sa punkta Popovići (29), a najmanji NS 640 sa punkta Drakčići (15), NS 6030 sa punkta Mrsać (18) i ZP 684 sa punkta Miločaj (19).
 
 

Najveći broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (34), NS 444 sa punkta Drakčići (33) i NS 6030 sa punkta Mrsać (33), a najmanji ZP 684 sa punkta Miločaj (6), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (9) i SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (12).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi NS 6030 sa punkta Mrsać (53), SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (46), PIONEER PR37F73 sa punkta Drakčići (45), NS 444 sa punkta Drakčići (45) i ZP 684 sa punkta Samaila (45), a najmanji SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (15), ZP 427 sa punkta Samaila (22) i ZP 666 sa punkta Popovići (28).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi ZP 704 sa punkta Miločaj (60), NS 444 sa punkta Drakčići (58) i SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (56),  a najmanji ZP 684 sa punkta Miločaj (25), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (33), SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (39) i NS 640 sa punkta Drakčići (39).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Aspergillus sp. imali su hibridi SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (5), ZP 341 sa punkta Samaila (3), ZP 427 sa punkta Samaila (2) i SYNGENTA PAKO sa punkta Mrsać (2), dok kod ostalih očitavanja nije uočeno prisustvo simptoma Aspergillus sp.

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Fusarium sp. imali su hibridi ZP 427 sa punkta Samaila (28), SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (27), ZP 341 sa punkta Samaila (3), PIONEER PR37F73 sa punkta Drakčići (27) i NS 6030 sa punkta Mrsać (27), a najmanji ZP 666 sa punkta Popovići (9), ZP 684 sa punkta Miločaj (9), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (12) i ZP 704 sa punkta Roćevići (6).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Penicillium sp. imali su hibridi ZP 341 sa punkta Samaila (14) i SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (10), dok kod ostalih očitavanja nije uočeno prisustvo simptoma Penicillium sp.

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Cladosporium sp. imali su hibridi SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (42), SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (41), ZP 341 sa punkta Samaila (41) i ZP 704 sa punkta Samaila (41), a najmanji ZP 684 sa punkta Miločaj (16), SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (22) i SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (24).

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, ukupan broj klipova sa oštećenjima od insekata i ukupan broj klipova sa simptomima bolisti prikazan je na Grafiku 23.

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima ukupnog broj klipova sa simptomima Aspergillus sp., Fusarium sp., Penicillium sp. i Cladosporium sp. prikazan je na Grafiku 24.

 
 
 
 
 

Malina i kupina – monitoring na prisustvo cikada roda Cicadetta

RC Kraljevo je obavio preglede zasada maline i kupine na prisustvo cikada roda Cicadetta.

 

U zasadima maline i kupine na lokalitetima Novo Selo (Vrnjačka Banja), Gotovac, Rudno, Bzovik (Kraljevo), Rakovac i Prilike (Jošanička Banja) nisu uočeni simtomi oštećenja koja nastaju pri polaganju jaja imaga Cicadetta.

 

U zasadima maline na lokalitetu Popovići (Kraljevo) konstatovana su oštećenja na kori u vidu zareza i lomljenje rodnih grančica na mestima oštećenja. Registrovano je prisustvo imaga, kao i položenih jaja u zarezima na granama.

 

Obzirom da je berba maline u toku, hemijski tretmani imaga su neizvodljivi.

 

RC Kraljevo nastavlja monitoring cikada roda Cicadetta na malinama i kupinama.
 
 
 
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima