Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Kraljevo vinova loza se gaji na vrlo malim površinama i okućnicama.

Vizuelnim pregledom biljaka vinove loze registrovano je prisustvo larvi drugog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus.

 

velika slika

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 Larve trećeg stupnja razvoja imaju sposobnost da prenesu pomenutu fitoplazmu. Njihova pojava se očekuje u danima pred nama na šta će uticati porast dnevnih temperatura koje će  ubrzati  razvoj ove štetočine.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće momenat za insekticidni tretman.