Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo štetočina u zasadima dunje

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi dunje se nalaze u fazi drugo opadanje plodova, BBCH 73.

 

Vizuelnim pregledom zasada dunje registrovano je prisustvo štetočina, i to : jabukine zelene vaši (Aphis pomi) i minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella).

 

Jabukina zelena vaš (Aphis pomi) je prvenstveno štetočina jabuke ali napada i ostale vrste iz porodice ruža (Rosaceae).

Ova štetočina može imati veliki broj generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta. Odrasle jedinke, kao i larve, hrane se sisanjem biljnih sokova na vršnom mladom lišću. Usled jačeg napada, lišće se kovrdža a letorasti zakržljavaju i deformišu se.

 

Aphis pomi

 

Jabukina zelena vaš se javlja u dve forme: beskrilne i krilate, gde je ova druga znatno opasnija. Beskrilne forme se zadržavaju na jednoj biljci, dok krilate forme lako prelaze sa jedne biljke na drugu. Ovo je posebno opasno obzirom da su ove vaši vektori mnogih biljnih virusa. Ova vaš luči i mednu rosu, što je posebno pogodno za naseljavanje gljive čađavice.

Prag štetnosti za jabukinu zelenu vaš je 10% izdanaka sa uvijenim lišćem.

 

 

Miner belih mina (Lithocolletis corylifoliella) ima 3 generacije godišnje. Prezimljava starija larva u opalom lišću.

 

 

Mina L.corylifoliella                     Larva L.corylifoliella

 

 Ženka polaže pojedinačno jaja na lice lista. Larva pravi hodnik ispod epidermisa i hrani se sokovima. Kasnije se hrani parenhimom ne oštećujući sprovodne sudove, tako da napadnut list zadržava zelenu boju. Usled jačeg napada i većeg broja mina smanjuje se asimilaciona površina.

Prag štetnosti je dve mine po listu.

 

 

Obzirom da je prisustvo jabukine zelene vaši i minera belih mina ispod praga štetnosti hemijske mere se ne preporučuju.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem štetočina dunje.