Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Usevi ili zasadi
Monitoring kukuruza 2016

RC Kraljevo je na teritoriji svog delovanja obavio monitoring merkantilnog kukuruza pred berebu na 23 hibrida postavljenih u makro ogledu, kao i na 20 proizvodnih parcela kukuruza. Monitoring obuhvata vizuelne preglede na prisustvo simptoma infekcije gljivama rodova: Aspergillus, Fusarium, Penicillium i Cladosporium, oštećenja od insekata, kao i na združene infekcije i oštećenja.

 

Oštećenja od insekata smanjuju prinos i kvalitet kukuruza, a takođe i olakšavaju infekciju fitopatogenim gljivama. Praćene gljive, pored direktnog negativnog uticaja prinos i kvalitet kukurza, imaju i indirektno negativno dejstvo u smislu produkcije mikotoksina.

 

RC Kraljevo je obavio monitoring makro ogleda kukuruza na lokalitetu Milavčići, koji obuhvata 23 hibrida kukuruza. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza i ocene prisustva oštećenja od insekata, simptoma infekcija gljivama i združenih oštećenja i simptoma. Od simptoma gljivičnih oboljenja preovlađuju infekcije Cladosporium sp. i Fusarium sp. vrstama, infekcije Penicillium sp. javljaju u znatno manjem obimu, dok infekcije Aspergillus sp. nisu uočene.

 
Najveći broj klipova bez oštećenja i simptoma imali su hibridi ZP 434 (46), ZP 341 (43) i NS 6030 (41), a najmanji PKB KONDOR (14), NS 6102 (26) i ZP 427 (28).
 
 

Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi ZP 388 (34), PKB KRISTAL (24), ZP 427 (23) i NS 6102 (23), a najmanji NS 3022 (12), ZP 600 (12), ZP 555 (13), NS 6010 (13) i NS 6030 (13).

 
 

Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi PKB STANIŠA (37), PKB KONDOR (32) i NS 6102 (30), a najmanji NS 6010 (16), ZP 388 (17) i ZP 427 (17).

 
 

Najveći broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi PKB KONDOR (38), NS 6010 (37) i ZP 427 (32), a najmanji PKB STANIŠA (20), ZP 388 (20) i NS 4023 (20).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi ZP 427 (55), PKB KONDOR (54) i ZP 388 (54), a najmanji NS 6030 (34), PKB STANIŠA (34), ZP 341 (36), ZP 434 (36) i NS 3022 (36).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi PKB KONDOR (70), PKB STANIŠA (57) i NS 5211 (56), a najmanji ZP 388 (37), ZP 434 (39), ZP 341 (42), NS 4023 (42) i NS 5051 (42).

 
 

Pri očitavanju zdravstvenog stanja makro ogleda nisu registrovani klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Fusarium sp., bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata i/ili simptomima drugih bolesti imali su hibridi ZP 666 (29), ZP 606 (27) i NS 5211 (26), a najmanji PKB KRISTAL (9), ZP 434 (9), ZP 341 (12) i NS 3022 (12).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Penicillium sp., bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata i/ili simptomima drugih bolesti imali su hibridi NS 3022 (18), ZP 600 (9) i NS 6010 (8), a najmanji PKB STANIŠA (0), PKB KRISTAL (0), PKB KONDOR (0), ZP 341 (0), ZP 366 (0), ZP 388 (0), ZP 434 (0), NS 4023 (0), NS 5051 (0), NS 5083 (0), NS 5211 (0), ZP 666 (0) i NS 6102 (0).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Cladosporium sp., bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata i/ili simptomima drugih bolesti imali su hibridi PKB KONDOR (62), PKB STANIŠA (42) i ZP 427 (40), a najmanji ZP 388 (22), ZP 548 (25), ZP 555 (25) i ZP 560 (25).

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, ukupan broj klipova sa oštećenjima od insekata i ukupan broj klipova sa simptomima bolisti prikazan je na Grafiku 11.

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima ukupnog broj klipova sa simptomima Aspergillus sp., Fusarium sp., Penicillium sp. i Cladosporium sp. prikazan je na Grafiku 12.

 
 
 

2.      Monitoring proizvodnih parcela kukuruza

 

RC Kraljevo je obavio monitoring 20 proizvodnih parcela kukuruza na lokalitetima Samaila, Drakčići, Oplanići, Popovići, Miločaj, Mrsać i Roćevići. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza i ocene prisustva oštećenja od insekata, simptoma infekcija gljivama i združenih oštećenja i simptoma. Od simptoma gljivičnih oboljenja preovlađuju infekcije Cladosporium sp. i Fusarium sp. vrstama, dok se infekcije drugim gljivama javljaju u znatno manjem obimu.

 
Najveći broj klipova bez oštećenja i simptoma imali su hibridi SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (61), ZP 427 sa punkta Samaila (53) i NS 640 sa punkta Drakčići (46), a najmanji NS 6030 sa punkta Mrsać (29), NS 444 sa punkta Drakčići (30), PIONEER PR37F73 sa punkta Drakčići (31) i ZP 704 sa punkta Miločaj (31).
 
 
Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi ZP 684 sa punkta Miločaj (31), SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (24) i NS 6030 sa punkta Mrsać (20), a najmanji ZP 427 sa punkta Samaila (6), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (6) i ZP 341 sa punkta Samaila (6).
 
 
Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi ZP 704 sa punkta Miločaj (31), ZP 606 sa punkta Oplanići (29) i ZP 666 sa punkta Popovići (29), a najmanji NS 640 sa punkta Drakčići (15), NS 6030 sa punkta Mrsać (18) i ZP 684 sa punkta Miločaj (19).
 
 

Najveći broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (34), NS 444 sa punkta Drakčići (33) i NS 6030 sa punkta Mrsać (33), a najmanji ZP 684 sa punkta Miločaj (6), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (9) i SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (12).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi NS 6030 sa punkta Mrsać (53), SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (46), PIONEER PR37F73 sa punkta Drakčići (45), NS 444 sa punkta Drakčići (45) i ZP 684 sa punkta Samaila (45), a najmanji SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (15), ZP 427 sa punkta Samaila (22) i ZP 666 sa punkta Popovići (28).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi ZP 704 sa punkta Miločaj (60), NS 444 sa punkta Drakčići (58) i SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (56),  a najmanji ZP 684 sa punkta Miločaj (25), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (33), SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (39) i NS 640 sa punkta Drakčići (39).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Aspergillus sp. imali su hibridi SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (5), ZP 341 sa punkta Samaila (3), ZP 427 sa punkta Samaila (2) i SYNGENTA PAKO sa punkta Mrsać (2), dok kod ostalih očitavanja nije uočeno prisustvo simptoma Aspergillus sp.

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Fusarium sp. imali su hibridi ZP 427 sa punkta Samaila (28), SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (27), ZP 341 sa punkta Samaila (3), PIONEER PR37F73 sa punkta Drakčići (27) i NS 6030 sa punkta Mrsać (27), a najmanji ZP 666 sa punkta Popovići (9), ZP 684 sa punkta Miločaj (9), SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (12) i ZP 704 sa punkta Roćevići (6).

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Penicillium sp. imali su hibridi ZP 341 sa punkta Samaila (14) i SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (10), dok kod ostalih očitavanja nije uočeno prisustvo simptoma Penicillium sp.

 
 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima Cladosporium sp. imali su hibridi SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (42), SYNGENTA PAKO sa punkta Samaila (41), ZP 341 sa punkta Samaila (41) i ZP 704 sa punkta Samaila (41), a najmanji ZP 684 sa punkta Miločaj (16), SYNGENTA PAKO sa punkta Drakčići (22) i SUPERIOR BEĆAR sa punkta Samaila (24).

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, ukupan broj klipova sa oštećenjima od insekata i ukupan broj klipova sa simptomima bolisti prikazan je na Grafiku 23.

 
 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima ukupnog broj klipova sa simptomima Aspergillus sp., Fusarium sp., Penicillium sp. i Cladosporium sp. prikazan je na Grafiku 24.

 
 
 
 
 

Kukuruz – Puževi golaći (Arion sp.)

Pregledom useva kukuruza (lokalitet Milakovac) na području delovanja RC Kraljevo, konstatovano je da se usevi pretežno nalaze u fazi 12-13 BBCH skale (Razvijena 2 lista – Razvijena 3 lista).

 

Kako već duži period preovladava jako vlažno i kišovito vreme, uočeno je pojačano prisustvo puževa golaća roda Arion, koji su naneli štete na 20-30% biljaka, a u pojedinim parcelama i više. Prognozirane meteorološke prilike se neće bitnije menjati ni u narednom periodu, pa se može očekivati nastavak napada.

 

Populacija puževa golaća se nalazi u prenamnoženju usled prethodne blage zime i kišovitog i vlažnog proleća. Štete pravi izgrizajući lisnu površinu, a usev je naročito ugrožen u ranijim fazama razvoja. Pored kukuruza, ugroženo je i povrće, jagode, krompir. Najaktivniji su oko 1 čas po zalasku i 1 čas po izlasku sunca.

 

Suzbijanje puževa golaća podrazumeva kombinovanje većeg broja raspoloživih mera.

 

Agrotehničke mere predstavljaju jako bitan segment upravljanja ovom štetočinom i podrazumevaju:

 • Obradu zemljišta, čime se uništavaju jaja i infantili zatrpavanjem i izlaganjem sunčevoj svetlosti, zbog čega prolećene obrade zemljišta treba izvoditi po sunčanom ili vetrovitom danu;
 • Uništavanje korova;
 • Uklanjanje i zaoravanje biljnih ostataka, čime se uništavaju skloništa i izvori hrane golaća;
 • Đubrenje mineralnim đubrivima, koja sva imaju moluskocidni efekat, uz izbegavanje stajnjaka;
 • Zalivanje obavljati u jutarnjim, a ne u večernjim satima.

Mehaničke mere daju zadovoljavajuće efekte, ali su isplative samo na manjim površinama, i u njih spadaju:

 • Manipulacijama skloništima, tj. uklanjanje predmeta i otpadaka koji mogu poslužiti kao sklonište golaćima (daske, kamenje, folija, ambalaža i dr.) i ostavljanje određenih skloništa pogodnih za uništavanje golaća;
 • Ručno sakupljanje daje dobre efekte ako se krene što ranije sa sakupljanjem juvenila, u početku je potrebno izvoditi svakodnevno u ranim jutarnjim časovima, a kasnije može i nedeljno. Sakupljene golaće staviti u kantu sa slanom vodom ili deterdžentom;
 • Postavljanje klopki je pogodno za utvrđivanje vremena pojave, procenu brojnosti i uništavanje golaća. Mogu se napraviti improvizovane klopke tako što se popreko preseče plastična flaša ili se koristi tegla koja se napuni pivom ili mlekom kao mamkom. Klopke se ukopaju u zemlju tako da im vrh viri 1 cm zemlje. Poželjno je da klopke budu natkrivene. Neophodno ih je svakodnevno prazniti i menjati mamak;
 • Postavljanje barijera u vidu ograda ili posipanjem repelentnih supstanci oko parcele (pepeo, šljka, kreč i dr.).

Biološke mere se primenjuju u nekim zemljama severne Evrope, a podrazumevaju primenu nematoda Phasmarhabditis hermaphrodita, koje prodiru u telo golaća i oslobađaju simbiotske bakterije koje su letalne za golaće.

 

Hemijske mere ne mogu dati zadovoljavajući efekat ako se primenjuju samostalno, bez kombinovanja sa ostalim merama. Primenjuju se u večernjim satima. Preparati su formulisani u vidu peletiranih ili granulisanih mamaka:

 • a.m. metiokarb (Pužomor pelete) je najtoksičniji moluskocid, ali je ekološki najneprihvatljiviji zbog dejstva na korisne organizme, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 3-5 kg/ha;
 • a.m. metaldehid (Gardene, Carakol) je nešto manje toksičan i blaži u ekološkom smislu, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 10 kg/ha;
 • a.m. Fe pirifosfat hidrat (Limasan) je ekolološki najprihvatljiviji moluskocid, nema štetnih efekata na korisne organizme, koristi se rasturanjem mamaka u trake ili gomilice po površini u dozi od 3 kg/ha.

Puž golać – velika slika 1

 

Puž golać – velika slika 2

 

Monitoring kukuruza 2014

RC Kraljevo je na teritoriji svog delovanja obavio monitoring merkantilnog kukuruza pred berebu na 19 hibrida postavljenih u makro ogledu, kao i na 20 proizvodnih parcela kukuruza. Monitoring obuhvata vizuelne preglede na prisustvo simptoma infekcije gljivama rodova: Aspergillus, Fusarium, Penicillium i Cladosporium, oštećenja od insekata (prvenstveno Ostrinia nubilalis), kao i na združene infekcije i oštećenja. Oštećenja od insekata smanjuju prinos i kvalitet kukuruza, a takođe i olakšavaju infekciju fitopatogenim gljivama. Praćene gljive, pored direktnog negativnog uticaja prinos i kvalitet kukurza, imaju i indirektno negativno dejstvo u smislu produkcije mikotoksina. Mikotoksini koje produkuju ove gljive mogu uticati na niz zdravstvenih problema kod ljudi, vezanih za krvotok, kožu, digestivni, respiratorni, nervni, urinarni, reproduktivni i imuni sistem (M. Katalenić - Toksini Fusarium plijesni i drugi toksini - I dio, 2004).

 

Najznačajniji toksini koje produkuju gljive rodova Aspergillus sp, Fusarium sp, Penicillium sp. (T. Mašek, V. Šerman - Utjecaj mikotoksina na zdravlje i proizvodnost preživača, 2006) i Cladosporium sp. (R. Ogórek, A. Lejman, W. Pusz, A. Miłuc, P. Miodyńska - Characteristics and taxonomy of Cladosporium fungi, 2012) su prikazani u Tabeli 1.

 

Tabela 1. Mikotoksini koje produkuju praćene gljive - velika slika 

Rod gljive

Mikotoksin

Aspergillus sp.

Aflatoksin, Ohratoksin A, Ciklopiazonična kiselina

Fusarium sp.

Deoksinivalenol (Vomitoksin, DON), T-2 toksin, Diacetoksiscirpenol (DAS), Zearalenon, Fumonisini

Penicillium sp.

Patulin, Ohratoksin A

Cladosporium sp.

Emodin, Kladosporin

 

 

1.      Monitoring makro ogleda kukuruza

 

RC Kraljevo je obavio monitoring makro ogleda kukuruza na lokalitetu Obrva, koji obuhvata 19 hibrida kukuruza. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza. Od simptoma gljivičnih oboljenja preovlađuju infekcije Fusarium sp. vrstama, dok se infekcije drugim gljivama javljaju u znatno manjem obimu.

 

Iz 5 hibrida (AS 72, AS 63, AS 62, NS Aleksandra i NS 4051) su uzeti uzorci i poslati u laboratoriju radi utvrđivanja nivoa mikotoksina.

 

Tabela 2. Rezultati monitoringa makro ogleda kukuruza - velika slika

BPK – broj pregledanih klipova

BS – broj klipova bez simptoma

I – broj klipova samo sa oštećenjima od insekata

I_F – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium

F – broj klipova samo sa simptomima Fusarium

A – broj klipova samo sa simptomima Aspergillus

I_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Aspergillus

I_F_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium i simptomima Aspergillus

P – broj klipova samo sa simptomima Penicillium

I_P – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium

I_F_P – broj klipova i sa oštećenima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium

C – broj klipova samo sa Cladosporium

I_F_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptmima Fusarium i sa simptomima Cladosporium

I_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Cladosporium

I_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

I_F_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od ineskata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

 

Najveći broj klipova bez simptoma imali su hibridi ZP 434 (84) i AS 57 (75), a najmanji NS Aleksandra (38) i AS 72 (38).

 

Grafik 1. Broj (ujedno i %) klipova bez simptoma - velika slika

 

Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi NS Aleksandra (34), ZP 555 (30), ZP 606 (30) i AS 72 (30), a najmanji ZP 434 (10) i NS 6030 (16).

 

Grafik 2. Broj (ujedno i %) klipova samo sa oštećenjima od insekata - velika slika

 

Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi NS 6030 (21), AS 62 (13) i ZP 560 (13), a najmanji ZP 555 (2), AS 57 (2) i ZP 434 (2).

 

Grafik 3. Broj (ujedno i %) klipova samo sa simptomima bolesti - velika slika

 

Najveći broj klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi AS 72 (22) i NS Aleksandra (17), a najmanji NS 6030 (1) i BC Dugi (3).

 

Grafik 4. Broj (ujedno i %) klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti - velika slika

 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi AS 72 (52) i NS Aleksandra (51), a najmanji ZP 434 (14) i NS 6030 (17).

 

Grafik 5. Broj (ujedno i %) klipova sa oštećenjima od insekata (samostalno i združeno) - velika slika

 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi AS 72 (32) i NS Aleksandra (28), a najmanji ZP 555 (6) i ZP 434 (6).

 

Grafik 6. Broj (ujedno i %) klipova sa simptomima bolesti (samostalno i združeno) - velika slika

 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, samo sa oštećenjima od insekata, samo sa simptomima bolisti i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti združeno prikazan je na Grafiku 7.

 

Grafik 7. Objedinjeni pregled - velika slika

 

 

2.      Monitoring proizvodnih parcela kukuruza

 

RC Kraljevo je obavio monitoring 20 proizvodnih parcela kukuruza na lokalitetima Bapsko Polje, Drakčići, Jarčujak, Konarevo, Lađevci, Miločaj, Mrsać, Obrva, Oplanići, Popovići, Progorelica, Samaila, Sirča, Štulac i Vrdila. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza.

 

Tabela 3. Rezultati monitoringa proizvodnih parcela kukuruza - velika slika

BPK – broj pregledanih klipova

BS – broj klipova bez simptoma

I – broj klipova samo sa oštećenjima od insekata

I_F – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium

F – broj klipova samo sa simptomima Fusarium

A – broj klipova samo sa simptomima Aspergillus

I_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Aspergillus

I_F_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium i simptomima Aspergillus

P – broj klipova samo sa simptomima Penicillium

I_P – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium

I_F_P – broj klipova i sa oštećenima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium

C – broj klipova samo sa Cladosporium

I_F_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptmima Fusarium i sa simptomima Cladosporium

I_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Cladosporium

I_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

I_F_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od ineskata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

 

Najveći broj klipova bez simptoma imali su hibridi PR 38 sa punkta Sirča (71), AS 72 sa punkta Obrva (70) i NS 640 sa punkta Popovići (70), a najmanji NS 640 sa punkta Vrdila (20) i ZP 434 sa punkta Konarevo (27).

 

Grafik 8. Broj (ujedno i %) klipova bez simptoma - velika slika

 

Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi NS 640 sa punkta Vrdila (31) i NS 444 sa punkta Lađevci (27), a najmanji PR 38 sa punkta Štulac (4) i NS 640 sa punkta Popovići (4).

 

Grafik 9. Broj (ujedno i %) klipova samo sa oštećenjima od insekata - velika slika

 

Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi AS 57 sa punkta Progorelica (37) i ZP 434 sa punkta Konarevo (35), a najmanji NS 444 sa punkta Lađevci (7) i NS 640 sa punkta Popovići (8).

 

Grafik 10. Broj (ujedno i %) klipova samo sa simptomima bolesti - velika slika

 

Najveći broj klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi ZP 341 sa punkta Progorelica (23) i NS 444 sa punkta Lađevci (23), a najmanji AS 72 sa punkta Obrva (2), PR 38 sa punkta Štulac (4) i ZP 560 sa punkta Mrsać (4).       

 

Grafik 11. Broj (ujedno i %) klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti - velika slika

 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi NS 444 sa punkta Lađevci (50) i NS 640 sa punkta Vrdila (48), a najmanji PR 38 sa punkta Štulac (8) i AS 72 sa punkta Obrva (11).

 

Grafik 12. Broj (ujedno i procenat) klipova sa oštećenjima od insekata (samostalno i združeno) - velika slika

 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi AS 57 sa punkta Progorelica (55) i ZP 434 sa punkta Konarevo (52),  a najmanji NS 444 sa punkta Jarčujak (18) i ZP 555 sa punkta Bapsko Polje (20).

 

Grafik 13. Broj (ujedno i procenat) klipova sa simptomima bolesti (samostalno i združeno) - velika slika

 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, samo sa oštećenjima od insekata, samo sa simptomima bolisti i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti združeno prikazan je na Grafiku 14.

 

Grafik 14. Objedinjeni pregled - velika slika 

 

Slika 1 - Fusarium sp - velika slika

 

Slika 2 - Ostrinia nubilalis - velika slika