Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Prisustvo štetočina u usevima kukuruza
Prisustvo štetočina u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kukuruza se nalaze od faze dva lista razvijeno do faze šest listova razvijeno (BBCH 12-16).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na 4 % biljaka.

 

 

velika slika                  velika slika

 

Lisne vaši imaju veliki broj generacija godišnje. Nanose direktne i indirektne štete.

Direktne štete nastaju ishranom lisnih vaši (isisavanjem sokova), što dovodi do različitih deformacija biljnog tkiva, zaostajanja u porastu biljaka, kao i smanjenja prinosa.

Indirektne štete se ogledaju u tome što veliki broj lisnih vaši predstavlja vektore mnogobrojnih biljnih virusa od kojih je najznačajniji virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus-MDMV).

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano jee i prisustvo odraslih jedinki buvača (Phyllotreta spp.) na 7% biljaka.

 

velika slika

 

Suvo i toplo vreme pogoduje većoj aktivnosti ove štetočine.

Odrasle jedinke prave štete izgrizajući listove i praveći na njima oštećenja u vidu rupica. Oko tih oštećenja tkivo u početku požuti a kasnije nekrotira. Usled jakog napada može doći i do sušenja biljaka.

Buvači nanose značajnije štete u početnim fazama razvoja kukuruza.

 

Trenutna brojnost navedenih štetočina ne predstavlja opasnost za useve kukuruza.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima kukuruza.

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.