Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Usevi ili zasadi
Virus mozaika lucerke na krompiru

Na području delovanja RC Kraljevo usevi krompira se nalaze u fazi puno cvetanje do faze vidljive prve bobice, (BBCH 65-70).

Vizuelnim pregledom useva krompira, lokalitet Bapsko Polje, na pojedinim parcelama, na pojedinačnim biljkama, uočeno je prisustvo simptoma koji ukazuju na prisustvo virusa mozaika lucerke na krompiru (Alfalfa mosaic virus-AMV).

velika slika

 

Ovaj virus ima veliki broj domaćina od kojih su većina pripadnici familija Fabaceae i Solanaceae. Na krompiru se ne smatra značajnim virusom.

Simptomi koje prouzrokuje ovaj virus na krompiru se ispoljavaju bledim, svetlozelenim i svetložutim šarenilom lišća koje može zahvatiti i celu lisku. Zaražene biljke često su slabe i zaostaju u porastu. Simptomi mogu biti udruženi sa nekrozom i deformacijom lišća čiji intenzitet zavisi od soja virusa i od sorte krompira. Nekroza može zahvatiti i stabljiku, a može se javiti i na krtolama.

Ovaj virus se održava i prenosi iz prethodne u narednu vegetaciju zaraženim krtolama. Prenosi se mehaničkim putem kao i lisnim vašima koje se smatraju najznačajnijim načnom širenja virusa u prirodi.

 

Mere suzbijanja:

 

·         Za sadnju koristiti krtole nezaražene virusom

·         U toku vegetacije iz useva semenskog krompira uklanjati bolesne biljke

·         Nije poželjno da se usev krompira graniči sa usevom lucerke ili deteline

·         Suzbijanje vektora virusa