Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Preventivne mere u proizvodnji krompira
Preventivne mere u proizvodnji krompira

Na području delovanja RC Kraljevo u narednim danima, čim vremenski uslovi dozvole, očekuje se početak sadnje krompira namenjenog za ranu proizvodnju, dok se sadnja krompura namenjenog za jesenju proizvodnju očekuje nešto kasnije.

 

 Za uspešno gajenje krompira treba obezbediti dobre uslove za rast i razvoj biljaka. Pored kvalitetne obrade zemljišta i pravilnog đubrenja treba obratiti pažnju i na još nekoliko preventivnih mera kako bi se obezbedila proizvodnja zdravog useva sa dobrim prinosima.

 

 

   Plodored

 

U cilju sprečavanja nagomilavanja inokuluma patogena i drugih štetnih organizama, u proizvodnji krompira se preporučuje primena plodoreda u trajanju od 4-5 godina.

 

 

   Zdrav sadni materijal

 

Pored gubitka u prinosu, u toku proizvodnje i čuvanja, pojedine bolesti znatno utiču na pogoršanjvanje kvaliteta krtola. Važno je sve krtole sa simptomima bolesti ili napada insekata izbaciti iz dalje upotrebe i uništiti ih. Za sadnju treba koristiti zdrave i neoštećene krtole poznatog porekla. Ovo je jedna od najvažnijih mera u proizvodnji krompira.

 

 

   Zagrtanje bankova i navodnjavanje

 

Pored toga što banak održava povoljan vodno-vazdušni režim, obezbeđuje kvalitetnu strukturu zemljišta i lako razvijanje krtola, uz navodnjavanje ujedno predstavlja i jednu od najvažnijih mera u borbi protiv krompirovog moljca, najznačajnije štetočine krompira.

 

 

   Uništavanje korova i suzbijanje biljnih vaši

 

Prisustvo korova u usevu krompira ima niz negativnih uticaja (korovi zasenjuju biljke krompira, konkurišu biljkama krompira na prostoru, vodi i hranljivim materijama). Sve to ima za posledicu nizak prinos i sitnije krtole. Korovske biljke su ujedno i domaćini insekata – biljnih vaši, koje su vektori virusa kao prouzrokovača ekonomski štetnih bolesti ove gajene biljke. Zbog svih navedenih razloga vrlo je važno uništavanje korova i suzbijanje biljnih vaši tokom vegetacije.

 

usev krompira

 

Comments

There are no comments yet for this post.