Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Prisustvo glodara na području delovanja RC Kraljevo
Prisustvo glodara na području delovanja RC Kraljevo

Na području delovanja RC Kraljevo u proteklim danima, na većem broju lokaliteta, vršeno je utvrđivanje prisustva poljskih glodara.

Prisustvo aktivnih rupa poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Miocrotus arvalis) registrovano je na pojedinim ledinama, pašnjacima, međama, usevima lucerke i kukuruza, kao i u pojedinim voćnim zasadima.

 

 

velika slika                   velika slika

 

Prilikom pregleda vrši se zatrpavanje rupa od glodara i njihovo praćenje. Ukoliko nakom narednog pregleda rupe budu otvorene, njih onda smatramo aktivnim rupama. Za određivanje brojnosti populacije poljskih glodara vrši se brojanje aktivnih rupa, tj. otvora u njihove podzemne jame.

Brojnost poljskih glodara na našem terenu spada u kategoriju vrlo niske brojnosti.

 

Kategorije brojnosti  opisane su  u tabeli:

 

 

 

Kategorija

 

Opis brojnosti

 

              

                          Broj rupa/ha

 

Poljska voluharica

(Miocrotus arvalis)

Poljski miš

(Apodemus sylvaticus)

             I

    Vrlo niska

      do 10    

      do 10

             II

    Niska

      10-500

      10-50

             III

    Srednja

      500-5000

      50-500

             IV

    Visoka

      5000-20000

      500-2000

             V

    Vrlo visoka

      20000-50000

      2000-10000

 

 

U cilju kontrole populacije poljskih glodara proizvođačima se preporučuje redovno obilaženje useva i zasada u cilju praćenja brojnosti. Takođe, u cilju kontrole populacije, proizvođačima se preporučuje i primena odgovarajućim agrotehničkih mera, kao što su: uklanjanje korova, zaoravanje strništa, duboko oranje,  kao i uklanjanje svega što može poslužiti kao hrana i sklonište glodarima (zaostali opali plodovi, orezane grane i grančice, opalo lišće, osušena trava i sl.).

Hemijske mere borbe se preporučuju kada se utvrdi brojnost kategorije II. Tada se preporučuje primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Njih treba postaviti u rupe uz obavezno zatrpavanje istih, kako bi se izbeglo trovanje ptica i divljači.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem poljskih glodara.

Comments

There are no comments yet for this post.