Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Kruškina buva praćenje
Punkt Palić, sorta Viljamovka
Vizuelnim pregledom je utvrđeno da se kruška nalazi u fenofazi- zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka -po BBCH 09.
Aktivnost kruškine buve ( Cacopsylla pyri )  prati se nedeljama i nije zabeleženo veće prisustvo ni imaga ni položenih jaja. Indeks napada za imago je 0,2 a za jaja 1,04.
RC Subotica i dalje prati razvoj štetnog organizma, i obavestiće o potrebi tretmana protiv ove štetočine.
Zdravstveno stanje klipova kukuruza u ogledu PSS Subotica

Hibrid

Fao grupa

Datum
pregleda

Broj ukupno
 pregledanih
 klipova

Bez
 simpto-ma

Insekti (%)

Aspergillus (%)

Fusarium (%)

Penicillium (%)

Cladosporium (%)

AS 334

380

13.9.2016

102

16

84

3

81

6

0

AS 54

450

13.9.2016

105

51

52

0

51

2

0

KWS 2370

300

13.9.2016

105

70

33

0

32

1

1

Kamparis

370

13.9.2016

101

45

55

0

55

2

0

KWS 3381

390

13.9.2016

103

69

33

0

33

2

0

KWS 4484

400

13.9.2016

107

49

54

0

54

3

2

Konfites

430

13.9.2016

110

34

69

0

68

5

1

Balasco

440

13.9.2016

105

49

53

0

53

4

0

Kirghis

400

13.9.2016

103

63

39

0

39

2

0

ES Antalya

450

13.9.2016

104

76

27

0

27

0

0

ES Sensor

400

14.9.2016

106

66

38

0

31

3

0

LG Limanova

380

14.9.2016

109

70

36

0

33

0

0

LG Shanon

400

14.9.2016

106

52

51

0

42

4

4

DKC 3623

300

14.9.2016

108

68

37

0

33

2

0

DKC 4717

300

14.9.2016

106

46

55

0

33

8

0

DKC 4943

400

14.9.2016

110

46

56

0

35

3

0

P0023

300

14.9.2016

106

70

34

1

31

2

0

P9911

450

14.9.2016

110

71

34

0

27

7

0

P9241

300

14.9.2016

108

85

21

0

18

7

0

Futurixx

400

14.9.2016

110

75

32

0

25

2

0

Rivoxx

300

14.9.2016

104

79

24

0

13

1

1

Atlas

400

14.9.2016

109

36

67

0

67

11

0

Alcudia

400

14.9.2016

105

35

67

0

53

29

0

NS 3022

300

15.9.2016

110

90

18

0

16

2

2

NS 3023

300

15.9.2016

106

92

13

0

13

0

0

NS 4001

400

15.9.2016

108

93

13

0

13

1

0

NS 4023

400

15.9.2016

114

86

25

0

21

0

4

NS 4030

400

15.9.2016

111

62

42

0

42

0

2

NS 4051

400

15.9.2016

110

68

38

0

36

0

2

ZP 434

400

15.9.2016

110

70

36

0

29

2

0

ZP 427

400

15.9.2016

110

80

27

0

24

5

0

ZP 388

300

15.9.2016

102

92

10

0

10

0

0

ZP 366

300

15.9.2016

108

80

23

0

24

0

0

ZP 341

300

15.9.2016

105

81

23

0

19

0

2

Tessali CS

300

16.9.2016

109

68

38

0

32

4

0

Trilogi CS

380

16.9.2016

107

91

15

0

9

4

0

Loubazi CS

400

16.9.2016

104

76

27

0

23

2

0

Pincki CS

430

16.9.2016

106

70

34

0

26

6

2

Akinom

400

16.9.2016

106

67

37

0

33

4

2

Ulyxxe

400

16.9.2016

108

68

37

0

33

2

0

Lexxtur

400

16.9.2016

103

72

30

0

28

0

0

Initio

440

16.9.2016

105

71

32

0

32

2

0

Leonidas

400

16.9.2016

101

68

33

0

29

0

0

Chapaly

350

16.9.2016

110

44

60

0

51

2

4

Askaban

300

16.9.2016

104

78

25

0

25

0

0

RWGK 1202

400

16.9.2016

107

60

44

0

42

3

2

LG 35.62

570

26.9.2016

112

79

29

0

21

0

2

AS 603

600

26.9.2016

108

62

43

0

40

2

0

AS 534

520

26.9.2016

112

63

44

0

42

4

0

NVP 1451

580

26.9.2016

105

41

61

0

60

10

0

AS 507

580

26.9.2016

109

61

44

0

44

2

0

AS 72

640

26.9.2016

103

62

40

0

40

0

0

NVP 1452

520

26.9.2016

109

74

32

0

31

2

0

NVP 1465

620

26.9.2016

106

72

32

0

30

0

0

Kolumbaris

460

26.9.2016

103

54

51

0

51

2

0

Kalimnos

470

26.9.2016

100

59

41

0

41

6

0

Katedralis

490

26.9.2016

103

61

41

0

39

2

0

Kerbanis

540

26.9.2016

102

70

31

0

31

0

0

KWS 5050

550

26.9.2016

106

82

23

0

23

1

0

Mikado

550

26.9.2016

101

81

20

0

18

2

0

Kontigos

600

26.9.2016

103

50

51

0

50

0

0

Konsens

600

26.9.2016

107

86

20

0

19

1

0

Zlatan

550

26.9.2016

100

78

22

0

22

0

0

LG 30491

490

29.9.2016

104

58

44

0

44

0

0

DKC 5632

500

29.9.2016

108

71

34

0

34

1

0

DKC 5830

600

29.9.2016

106

91

14

0

13

3

0

P 0412

530

29.9.2016

101

68

33

0

32

5

0

P 0725

630

29.9.2016

111

79

29

1

29

1

0

ZP 548

500

29.9.2016

111

81

27

0

27

0

0

ZP 555

500

29.9.2016

102

90

12

0

12

0

0

ZP 560

500

29.9.2016

105

78

25

0

10

2

0

ZP 600

600

29.9.2016

104

62

40

0

25

6

0

ZP 606

600

29.9.2016

104

86

17

0

15

2

0

ZP 666

600

29.9.2016

105

60

43

0

40

9

0

NS 7020

600

29.9.2016

102

81

21

0

19

0

0

NS 6140

600

29.9.2016

108

94

15

0

13

0

0

NS 6102

600

29.9.2016

100

71

29

0

29

0

0

NS 6030

600

29.9.2016

100

92

8

0

8

0

0

NS 6010

600

29.9.2016

109

70

36

0

34

1

0

NS 5211

500

30.9.2016

104

72

31

0

27

2

0

NS 5083

500

30.9.2016

108

76

30

0

30

0

0

NS 5052

500

30.9.2016

103

81

21

0

21

0

0

NS 5051

500

30.9.2016

103

66

36

0

28

3

0

Pixxtol

490

30.9.2016

104

44

58

0

56

2

0

Exxupery

560

30.9.2016

106

64

40

0

28

2

0

Calgary

600

30.9.2016

103

82

20

0

17

1

0

Lerma

550

30.9.2016

106

63

41

0

37

14

0

Tauste

500

30.9.2016

108

45

58

0

58

18

0

 
Azisjka voćna mušica

RC Subotica vrši monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki u  zasadima voća i vinove loze. U protekloj nedelji su registrovani prvi ulovi imaga, a štete su uočene   na pojedinačnim biljkama smokve i na bobicama zove.

 

Ženka D.suzukii

 

mužljak D.suzukii

Azijska voćna mušica napada voćne vrste sa tankom pokožicom, koje su najosetljivije u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza...). Napada zdrave plodove, za razliku od obične vinske mušice. Ženka ima čvrstu testerastu legalicu sa kojom lako zaseca pokožicu ploda i ubacuje unutra jaja. Embrionalni razvoj traje od par sati do 3 dana – u zavisnosti od temperature. Nakon piljenja, larve se hrane unutar plodova, koji brzo propadaju i trule.

Ova vrsta ima širok temperaturni opseg za razvoj, a može da razvije do 15 generacija godišnje.  

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog i koštičavog voća i vinove loze preporučuje se : masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta).

XV.nedelja posmatranja dozrevanja apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje-Blumerielle jaapii

Punkt: Ljutovo, Višnja

Sorta : Újfehértói fürtös

Laboratorijski pregled izvađenih apotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

10.03.2016

0

01

16.03.2016

0

03

24.03.2016

0

09

01.04.2016

0

53

14.04.2016

0

65

22.04.2016

13,77

66

28.04.2016

15

72

06.05.2016

22,50

72

12.05.2016

23,50

73

20.05.2016

35,71

73

28.05.2016

49,43

75

11.06.2016

50,49

79

20.06.2016

66,50

85

28.06.2016

73,11

87

12.07.2016

89,47

91

XIV.nedelja posmatranja dozrevanja apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje-Blumerielle jaapii

Punkt: Ljutovo, Višnja

Sorta : Újfehértói fürtös

Laboratorijski pregled izvađenih apotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

10.03.2016

0

01

16.03.2016

0

03

24.03.2016

0

09

01.04.2016

0

53

14.04.2016

0

65

22.04.2016

13,77

66

28.04.2016

15

72

06.05.2016

22,50

72

12.05.2016

23,50

73

20.05.2016

35,71

73

28.05.2016

49,43

75

11.06.2016

50,49

79

20.06.2016

66,50

85

28.06.2016

73,11

87

XIII.nedelja posmatranja dozrevanja apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje-Blumerielle jaapii

Punkt: Ljutovo, Višnja

Sorta : Újfehértói fürtös

Laboratorijski pregled izvađenih apotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

BBCH skala

10.03.2016

0

01

16.03.2016

0

03

24.03.2016

0

09

01.04.2016

0

53

14.04.2016

0

65

22.04.2016

13,77

66

28.04.2016

15

72

06.05.2016

22,50

72

12.05.2016

23,50

73

20.05.2016

35,71

73

28.05.2016

49,43

75

11.06.2016

50,49

79

20.06.2016

66,50

85

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća

RC Subotica –jabuka-punkt Palić

Vizuelnim pregledom proizvodnog zasada jabuke sorte Idared, utvrđeni su simptomi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora na mladarima.

Simptom na mladaru -uvijanje u obliku "pastirskog štapa"

 

Po pojavi simptoma proizvođačima se preporučuje da :

·         mehanički uklone zaražene biljne delove –odstranjuje se i zrdav deo iznad obolelog 30-50 cm,

·         iznesu ih iz voćnjaka i unište,

·         rane nakon orezivanja premažu sa 3% -im rastvorom bakarnih preparata,

·         tokom odstranjivanja zaraženih delova, ruke i alat dezinfikovati (desu,alkohol),

·         tretirati sa  bakarnim preparatima u malim koncentracijama zbog  fitotoksičnosti

XVIII. nedelja posmatranja dozrevanja pseudotecija

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

BBCH skala

09.02.2016

0

-

00

17.02.2016

8

-

01

23.02.2016

8,5

-

01

02.03.2016

19,60

-

07

10.03.2016

24,54

-

09

16.03.2016

34,21

-

10

23.03.2016

48,55

-

10

01.04.2016

68

-

56

07.04.2016

80,18

-

64

13.04.2016

86,90

13,72

65

21.04.2016

100

19,35

67

27.04.2016

100

38,88

71

06.05.2016

100

54

72

11.05.2016

100

58,46

73

19.05.2016

100

78

74

25.05.2016

100

81,63

74

31.05.2016

100

88

74

10.06.2016

100

100

74

Pregled stanja kukuruza u ogledu sa rokovima setve na dan 06.06.2016. za procenu napada kukuruznim plamencom – Ostrinia nubilalis

Datum setve

Hibrid (FAO)

% biljaka sa položenim jajnim leglima

01.04.2016

ZP 366 (300)

2

ZP 427 (400)

1

ZP 555 (500)

2

ZP 666 ( 600)

4

15.04.2016

ZP 366 (300)

1

ZP 427 (400)

2

ZP 555 (500)

4

ZP 666 ( 600)

1

30.04.2016

ZP 366 (300)

2

ZP 427 (400)

2

ZP 555 (500)

4

ZP 666 ( 600)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena : najmasovnija su novopoložena jajna legla ( bela)

XVII. nedelja posmatranja dozrevanja pseudotecija

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

Laboratorijski pregled izvađenih pseudotecija iz listova.

datum

% dozrelosti

% ispražnjenosti

BBCH skala

09.02.2016

0

-

00

17.02.2016

8

-

01

23.02.2016

8,5

-

01

02.03.2016

19,60

-

07

10.03.2016

24,54

-

09

16.03.2016

34,21

-

10

23.03.2016

48,55

-

10

01.04.2016

68

-

56

07.04.2016

80,18

-

64

13.04.2016

86,90

13,72

65

21.04.2016

100

19,35

67

27.04.2016

100

38,88

71

06.05.2016

100

54

72

11.05.2016

100

58,46

73

19.05.2016

100

78

74

25.05.2016

100

81,63

74

31.05.2016

100

88

74

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima