Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma  se,  u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-26).

 

slika

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 20 % biljaka, a na parcelama sa gustim sklopom biljaka procenat biljaka sa simptomima navedenog patogena kreće se i do 80. Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) uočeni su na do 3 % biljaka, a simptomi pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 20 % biljaka. Registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi lisnih vašiju na do 2 % biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 13 % biljaka, simptoma lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 10% biljaka i simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3% biljaka.

 
slika
 

Pregledima parcela pšenice i ječma nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Za sada se mere hemijske zaštite useva ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje useva ječma

Na području delovanja RC Subotica usevi ječma se nalaze u fenofazi  od tri do četiri lista razvijena (BBCH 13-14).   

velika slika

Vizuelnim pregledom useva ječma  utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma   (Pyrenophora teres)  u zavisnosti od parcele, na 5-20 % biljaka.  

Simptomi mrežaste pegavosti se ispoljavaju  u vidu sitnih nekrotičnih pega i crtica, nepravilnog oblika, opkoljenih hlorotičnim tkivom. Vremenom se pege povećavaju i nastaju uske, tamnomrke izdužene i poprečne pruge.

Primarne infekcije posle setve potiču od spora koje se održavaju u biljnim ostacima i semenu.

Biljni ostaci su najznačajniji izvor zaraze jer se gljiva na njima održava preko jedne godine.  Zbog toga se preporučuje njihovo uništavanje ili pažljivo zaoravanje, a koristan je 2 ili 3 – godišnji plodored. Ove godine je zabeleženo značajno prisustvo samoniklih useva.

Gljiva Pyrenophora teres se prenosi zaraženim semenom. Korišćenjem deklarisanog semena se eliminiše izvor primarnih infekcija. Mnogi proizvođači su ove godine posejali nedeklarisano seme.

Do zaražavanja klijanaca dolazi pri nižim temperaturama, a intenzivnijem širenju parazita pogoduju topliji uslovi (optimum 18-24°C). U prethodnom periodu su zabeleženi izuzetno povoljni uslovi za razvoj gljive.

Sve su to razlozi zašto se već sada na značajnom broju parcela konstatuju simptomi mrežaste pegavosti.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i stalni pregled na prisustvo bolesti i štetočina.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Cikada Psammotettix alienus-vektor virusa patuljavosti ječma

Na području delovanja RC Subotica, u usevima pšenice, registrovano je prisustvo cikade  Psammotettix alienus. Ova cikada je vektor virusa patuljavosti (kržljavosti) pšenice, Wheat Dwarf Virus - WDV. Prirodni domaćini ovog virusa su pšenica, ječam, raž, kukuruz i veliki broj korova iz porodice trava (Poaceae).

Cikada Psammotettix alienus

Cikada Psammotettix alienus

Ova cikada ima 2-4  generacije godišnje i prezimi u stadijumu jajeta u biljnom tkivu. U našim uslovima prisutna je od maja do decembra, a topla i duga jesen pogoduje razvoju ove cikade. Primarne infekcije virusom nastaju u jesen ishranom cikada i najčešće se primećuju tek u proleće - najranije u martu u vidu propadanja bokora i zaostajanja biljaka u porastu. Zaražena cikada ostaje infektivna ceo svoj život, ali virus mogu da prenesu i svi razvojni stadijumi larve. Ovaj virus se ne prenosi semenom i za sad ne postoji tolerantna sorta na ovaj virus.

Simptomi zaražene pšenice uočavaju se u vidu manjih ili većih žutih oaza ili traka nepravilno raspoređenih po parceli. Ovako inficirane biljke su sterilne, ne donose klas ili je klas sa malim brojem zrna.

 Od velike je važnosti useve zaštititi insekticidima (pogledati preporuku) u cilju redukovanja brojnosti ove cikade, ali i smanjenja sekundarnog širenja patogena. Dodatna mera zaštite je uništavanje samonikle pšenice i zaoravanje strništa.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica,  usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama bokorenja: od peto  stablo vidljivo do šesto stablo vidljivo (BBCH 25-26), dok se usevi ječma iz najranijih rokova setve nalaze u fazi početak rasta stabljike, a usevi iz kasnijih rokova setve u fenofazi sedam stabala vidljivo (BBCH 27-30).

 

 

Vizuelnim pregledima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), u zavisnosti od parcele na do 5% biljaka. Simptomi sive pegavosti su prisustni na donjim najstarijim listovima pšenice. U odnosu na ranije izvršen pregled nije došlo do povećanja broja biljaka sa simptomima bolesti. Tome su doprinele niske jutarnje temperature i nedostatak padavina. Od početka godine je prema podacima sa Automatskih meteoroloških stanica koje su smeštene u usevima i zasadima u regionu Subotice palo svega 25 mm kiše.

 

U usevu ječma iz najranijih rokova setve, simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) su prisustni na do 25% biljaka, a simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka. U usevima ječma iz kasnijih rokova setve simptomi mrežaste pegavosti su prisutni na do 5% biljaka.

 

 

Na nekim parcelama pšenice je registrovano prisustvo  lisnih vaši (Aphididae),  u za sada niskom intenzitetu, dok prisustvo cikada nije uočeno.

 

Prilikom vizuelnog pregleda nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Subotica nastavlja da prati zdravstveno stanje strnih žita.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica,  usevi  pšenice,  u zavisnosti od vremena setve nalaze se u različitim fazama bokorenja: od vidljivo četvrto  stablo do peto stablo vidljivo (BBCH 24-25), dok se usevi ječma iz najranijih rokova setve nalaze u fazi devet i više stabala vidljivo, dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u fenofazi šest stabala vidljivo (BBCH 26-29).

 

Vizuelnim pregledima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka.

U usevu ječma iz najranijih rokova setve i gušćim sklopom uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka, kao i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka. U usevima ječma iz kasnijih rokova setve simptomi mrežaste pegavosti prisustni su na do 5% biljaka.

 

 

Na pojedinim parcelama pšenice je registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae)  u veoma niskom intenzitetu napada.

 

Prilikom vizuelnog pregleda nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem  zdravstvenog stanje ozimih useva.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Subotica,  usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze se u različitim fazama bokorenja: od vidljivo treće sekundarno stablo do osmo stablo vidljivo (BBCH 23-28).

Vizuelnim pregledima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), u zavisnosti od parcele na 1% - 3% biljaka.

U usevu ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% do 5% biljaka, kao i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

 

velika slika
 velika slika

 

Na pregledanim parcelama nije registrovano prisustvo štetnih insekata, lisnih vašiju (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), kao ni glodara.

 

RC Subotica nastavlja da prati zdravstveno stanje ozimih useva.

 

 

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja  RC Subotica  usevi ozime  pšenice  u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta se nalaze u fenofazi od nicanja do dva lista razvijena (BBCH 11-12), dok se usevi ječma nalaze u fenofazi dva lista razvijeno do početka bokorenja (BBCH 12-21).

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovali smo prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) na do 5% biljaka.

U usevima ječma na pojedinim parcelama registrovali smo prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), na do 3% biljaka. U usevu pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

Pojava štetočina i bolesti je za sada u niskom intenzitetu, te se za sada hemijske mere suzbijanja ne preporučuju.

 

 - velika slika
pegavosti
 - velika slika
 
RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice i ječma.
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od  četvrto stablo vidljivo do devet i više stabala  vidljivo (BBCH 24-29).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma vidljiva su oštećenja u vidu  sušenja lisne mase izazvana mrazem. Na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima strnih žita, u periodu od    11.2. do 16.2.2021. registrovane su temperature ispod 0°C.

Na usevima ozimog ječma  registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u gustim sklopovima na do 50% biljaka, i to na donjim listovima, koji su se delimično osušili zbog izmrzavanja. Na usevima ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 15-35% biljaka, takođe na donjim listovima.

Prisustvo štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) nije uočeno kao ni aktivne rupe od glodara.

Preciznija procena zdravstvenog stanja će biti moguća kad se biljke potpuno oporave od izmrzavanja.

Zdravstveno stanje ozimih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice se nalaze od 7 listova razvijeno do 6 stabala vidljivo (BBCH 17-26), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od 3 do 9 stabala vidljivo (BBCH 23-29).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetima Žednik, Đurđin, Šupljak, utvrđeno je prisustvo simptoma:

-         sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 10% do 32% biljaka i

-         pepelnice žita (Erysiphae graminis) na pojedinačnim biljkama.

usev pšenice

usev pšenice

Vizuelnim pregledima ozimog ječma, na lokalitetima Žednik i Đurđin, registrovano je prisustvo simptoma:

-         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 30% do 50% biljaka i

-         pepelnice žita (Erysiphae graminis) na pojedinačnim biljkama.

mrežasta pegavost ječma

mrežasta pegavost ječma

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma je veći u usevima  iz najranijh rokova setve i na parcelama sa gustim sklopovima biljaka.

Tokom vizuelnih pregleda nije uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje pšenice u sazrevanju

Pšenice se nalaze u različitim fenofazama sazrevanja, od kasne mlečne zrelosti do mekane voštane zrelosti (BBCH 77 – 85).

Zbog vremenskih uslova u toku cvetanja koji su bili izuzetno povoljni za razvoj gljive Fusarium graminearum ( prouzrokovač fuzarioze klasa ) na parcelama sa pšenicom je uočeno prisustvo simptoma navedenog patogena u različitim intenzitetima napada. Pojava simptoma zavisi od sortimenta,  hemijskih  mera zaštite i agrotehničkih mera. U proseku, simptomi se registruju na 20% biljaka, a procenat zaražene površine klasova je u proseku 2,6 %.

Pored smanjenja prinosa, gljiva Fusarium graminearum ima sposobnost sinteze mikotoksina  koji mogu biti štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Slika: Simptom fuzarioze na klasu

1 - 10 Next